ORDIN nr. 5.599 din 21 septembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 septembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. d) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar și universitățile în structura cărora funcționează unități de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 21 septembrie 2020.Nr. 5.599.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular,precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământpreuniversitar pentru anul școlar 2021-2022