ORDIN nr. 961 din 21 august 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 3.482 din 23 iulie 2020
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.773 din 23 septembrie 2020
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 961 din 21 august 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 25 septembrie 2020    ORDIN nr. 3.482 din 23 iulie 2020