HOTĂRÂRE nr. 11 din 17 septembrie 2020pentru aprobarea modelului notei logistice prevăzute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 17 septembrie 2020  În temeiul art. 23 alin. (6) lit. d) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul notei logistice prevăzute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 17 septembrie 2020.Nr. 11.  +  ANEXĂModelul notei logistice privind îndeplinirea condițiilor pentru funcționarea secțiilor de votare din străinătate
  NOTĂ LOGISTICĂ
  privind îndeplinirea condițiilor pentru funcționarea secțiilor de votare din străinătate
  Imobilul este situat în ......................................................................... (adresa imobilului, localitatea, regiunea/zona și țara)
  Condiții logisticeDANUObservații
  1.Suprafața utilă a localului de vot este de … mp (L = … mp x l = ... mp) și asigură:
  - zonă de staționare pentru persoanele autorizate în condițiile legii să participe ori să asiste la operațiunile electorale desfășurate în secția de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfășurarea normală a operațiunilor electorale;
  - zonă de lucru pentru membrii biroului electoral al secției de votare, cu mobilierul aferent [având în vedere numărul prevăzut de art. 17 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare];
  - zonă pentru amplasarea cabinelor de vot;
  - zonă pentru amplasarea urnelor de vot;
  - zonă pentru amplasarea urnelor de vot pentru votul prin corespondență (în cazul secțiilor de votare organizate în ambasade, consulate);
  -zonă pentru depozitarea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență (în cazul secțiilor de votare organizate în ambasade, consulate);
  - zonă pentru depozitarea în condiții de siguranță a buletinelor de vot, a tipizatelor și formularisticii electorale, precum și a celorlalte materiale necesare procesului electoral.
  2.Imobilul este amplasat într-o zonă publică accesibilă.
  3.Camera/Sala propusă ca local de vot se află la etaj.
  4. Există mobilier disponibil pentru numărul de membri ai biroului electoral al secției de votare (scaune, birouri).
  5.Căile de acces asigură deplasarea normală, neobstrucționată în vederea afluirii și defluirii corespunzătoare a alegătorilor.
  6.Se poate asigura paza secției de votare.
  7.Dispune de dotări privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și de plan de evacuare în caz de urgență.
  8.Există mijloace de comunicații de:
  - date;
  - voce.
  9.Există conectivitate la rețeaua de internet în vederea asigurării funcționării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
  10.Se asigură accesul la grup sanitar.
  11.Se asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot (asigură accesibilitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
  12.Resurse umane disponibile (președinte, locțiitor, membri ai biroului electoral al secției de votare)
  1.Numărul de cabine de vot care pot fi dispuse[ ]
  2.Numărul de urne de vot care pot fi dispuse[ ]
  3.Numărul căilor de acces în localul de vot[ ]
  4.Numărul localurilor de vot care urmează a fi organizate în același imobil[ ]
  5.Costul estimat al închirierii imobilului (unde este cazul)[ ]
  6.Resurse umane disponibile: președinte, locțiitor, membri ai biroului electoral al secției de votare[ ]
  Documente anexate: fotografii, schițe, planuri etc. ......................Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe/misiunii diplomatice/oficiului consular,..................................................................................(numele, prenumele și semnătura)
  -----