ORDIN nr. 675 din 8 aprilie 2009privind aprobarea Prescripției tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerințe generale pentru sistemele și componentele care rețin presiunea din instalațiile nucleare
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 21 mai 2009    Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare,cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale în România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripția tehnică PT N SCP 1 -2008 - Cerințe generale pentru sistemele și componentele care rețin presiunea din instalațiile nucleare, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinele pentru aprobarea prescripțiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 se abrogă.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
    Ministrul economiei,
    Adriean Videanu
    București, 8 aprilie 2009.Nr. 675.  +  Anexe nr. 1-2ANEXE la Ordinul nr. 675 din 8 aprilie 2009