HOTĂRÂRE nr. 327 din 23 aprilie 2020privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 29 aprilie 2020  Notă
  Art. 1 din ORDINUL nr. 1.712 din 6 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 907 din 6 octombrie 2020, prevede:
  ”Articolul 1
  Pentru anul universitar 2020-2021, cifra de școlarizare pentru rezidențiat se suplimentează cu 961, față de 6.100, conform Hotărârii Guvernului nr. 327/2020 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021; astfel, cifra de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 este 7.061.”
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5),art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum și al art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Nicolăescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 23 aprilie 2020.Nr. 327.  +  ANEXĂ
  CIFRELE DE ȘCOLARIZARE
  pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior
  de stat în anul școlar/universitar 2020-2021
  I. Numărul total de locuri pentru educație timpurie665.000^8)
  II. Numărul total de locuri pentru învățământ primar 935.000^8)
  III. Învățământ secundar
  1. Numărul total de locuri pentru învățământul gimnazial cu frecvență zi810.000^8)
  2. Învățământ liceal
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi134.600^1), 8)
  b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă15.000^2), 8)
  c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral15.000^3), 8)
  3. Învățământ profesional
  a) Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional60.000^8)
  b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică2.000^8)
  IV. Învățământ terțiar nonuniversitar - postliceal
  a) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ cu frecvență zi și cu frecvență seral 28.000^4), 8)
  b) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ special cu frecvență zi300^8)
  c) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne2.403
  d) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Apărării Naționale1.101
  e) Numărul de locuri pentru anul I învățământul militar organizat de Ministerul Justiției262^5)
  V. Învățământ de artă și sportiv și învățământ obligatoriu cu frecvență redusă și program educațional „A doua șansă“
  1. Numărul de locuri pentru învățământul de artă - muzică, arte plastice, coregrafie - nivel primar și gimnazial 21.500^8)
  2. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv - nivel primar și gimnazial17.000^8)
  3. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv suplimentar - cluburi sportive școlare53.000^8)
  4. Numărul de locuri pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă - nivel primar și gimnazial și program educațional „A doua șansă“ - inclusiv pentru cel organizat în penitenciare22.500^8)
  VI. Învățământ special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau al unităților sanitare
  1. Numărul total de locuri pentru educație timpurie3.100^8)
  2. Numărul total de locuri pentru învățământul primar și gimnazial22.500^6), 8)
  3. Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional3.150^8)
  4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică1.000^8)
  5. Învățământ liceal
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi/seral/frecvență redusă900^8)
  b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență zi/seral300^8)
  VII. Învățământ superior - număr de locuri/granturi de studii
  1. studii universitare de licență, din care:62.709^7), 8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României5.000
  b) pentru absolvenții de licee din mediul rural2.000
  2. studii universitare de master, din care:36.332^7), 8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României4.500
  b) pentru master didactic400
  3. studii universitare de doctorat, din care:3.018^7), 8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României300
  4. rezidențiat6.100
  VIII. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru românii de pretutindeni^10)
  1. Învățământ preuniversitar1.700
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.000
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă700
  2. Învățământ superior
  2.1. An pregătitor de limba română100^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă50
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă50
  2.2. studii universitare de licență, inclusiv an pregătitor de limba română, după caz3.605^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă2.040
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.565
  2.3. studii universitare de master, inclusiv an pregătitor de limba română, după caz2.000^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.000
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru învățământ postuniversitar medical - rezidențiat100
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.000
  2.4. studii universitare de doctorat, inclusiv an pregătitor de limba română, după caz160^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă70
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă90
  3. Numărul total de luni-bursă500^8)
  a) stagii de specializare cadre didactice300
  b) mobilități studențești/practică studenți200
  IX. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională și unor oferte unilaterale ale statului român și ale instituțiilor de învățământ superior^10)
  1. Învățământ preuniversitar1.800
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.180
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă620
  2. Învățământ superior
  2.1. studii universitare de licență, inclusiv an pregătitor de limba română, după caz2.920^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.900
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă prin Ministerul Afacerilor Externe 90
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.020
  2.2. studii universitare de master, inclusiv an pregătitor de limba română, după caz935^8), 9)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă505
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă prin Ministerul Afacerilor Externe75
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă430
  2.3. studii universitare de doctorat, inclusiv an pregătitor de limba română, după caz198^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă178
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă prin Ministerul Afacerilor Externe35
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă20
  3. Numărul total de luni-bursă1.710^8)
  a) stagii de specializare învățământ superior710
  b) stagii de specializare învățământ postuniversitar1.000
  ^1) Inclusiv învățământul liceal militar (Ministerul Apărării Naționale).^2) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care au depășit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor școlare.^3) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului profesional, care doresc să își continue studiile și nu pot fi cuprinși în clasele existente.^4) Inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar (postliceal) organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat.^5) Din care 20 de locuri pentru elevi din Republica Moldova, recrutați și selecționați de către Departamentul instituțiilor penitenciare din Republica Moldova.^6) Inclusiv pentru învățământul special preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor.^7) Inclusiv învățământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații).^8) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între niveluri de învățământ, respectiv între cicluri, prin ordin al ministrului educației și cercetării, inclusiv pentru extensiuni universitare.^9) Inclusiv locurile pentru rezidențiat.^10) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cap. VIII și IX, în funcție de evoluția cooperării internaționale.
  -----