HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 septembrie 2020privind numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 20-22 și ale art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 14 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Nota Direcției generale logistică și resurse electorale nr. 17.659 din 11 septembrie 2020,observând rezultatele tragerii la sorți pe secții de votare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020, efectuată în data de 12 septembrie 2020,în temeiul art. 20 alin. (4) și al art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Numerotarea stabilită potrivit art. 2 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 464/2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 14 septembrie 2020.Nr. 10.----