ORDIN nr. 1.093/2.082/2020privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.093 din 15 septembrie 2020
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.082 din 11 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 septembrie 2020  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 11.579 din 11.09.2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020,ministrul fondurilor europene și președintele Autorității pentru Digitalizarea României emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Octavian Oprea
   +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STATpentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri,în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor șiserviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinireacreșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltareade clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020