HOTĂRÂRE nr. 758 din 10 septembrie 2020privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 11 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 1.339.978 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 758.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  Sume alocate unor unități administrativ-teritoriale pentru plata unor cheltuieli
  Nr. crt.JudețulTipul unității administrativ- teritorialeUnitatea administrativ- teritorialăSumă alocată - mii lei -
  Total Generaldin care:1.339.978
  Alba Total28.820
  1AlbaMunicipiulAIUD1.180
  2AlbaMunicipiulALBA IULIA1.780
  3AlbaMunicipiulBLAJ1.180
  4AlbaMunicipiulSEBEȘ1.180
  5AlbaOrașulABRUD500
  6AlbaOrașulBAIA DE ARIEȘ600
  7AlbaOrașulCÂMPENI500
  8AlbaOrașulCUGIR600
  9AlbaOrașulOCNA MUREȘ600
  10AlbaOrașulTEIUȘ500
  11AlbaOrașulZLATNA600
  12AlbaComunaALBAC300
  13AlbaComunaALMAȘU MARE250
  14AlbaComunaARIEȘENI250
  15AlbaComunaAVRAM IANCU300
  16AlbaComunaBERGHIN300
  17AlbaComunaBISTRA300
  18AlbaComunaBLANDIANA300
  19AlbaComunaBUCERDEA GRÂNOASĂ300
  20AlbaComunaBUCIUM250
  21AlbaComunaCENADE300
  22AlbaComunaCERGĂU300
  23AlbaComunaCERU-BĂCĂINȚI100
  24AlbaComunaCETATEA DE BALTĂ300
  25AlbaComunaCIUGUD300
  26AlbaComunaCIURULEASA250
  27AlbaComunaCÂLNIC300
  28AlbaComunaCRĂCIUNELU DE JOS300
  29AlbaComunaCRICĂU300
  30AlbaComunaCUT300
  31AlbaComunaDAIA ROMANĂ350
  32AlbaComunaDOȘTAT300
  33AlbaComunaFĂRĂU300
  34AlbaComunaGALDA DE JOS300
  35AlbaComunaGÂRBOVA300
  36AlbaComunaGÂRDA DE SUS300
  37AlbaComunaHOPÂRTA300
  38AlbaComunaHOREA300
  39AlbaComunaIGHIU450
  40AlbaComunaINTREGALDE250
  41AlbaComunaJIDVEI400
  42AlbaComunaLIVEZILE300
  43AlbaComunaLOPADEA NOUĂ300
  44AlbaComunaLUNCA MUREȘULUI200
  45AlbaComunaLUPȘA250
  46AlbaComunaMETEȘ300
  47AlbaComunaMIHALȚ400
  48AlbaComunaMIRĂSLĂU300
  49AlbaComunaMOGOȘ250
  50AlbaComunaNOȘLAC250
  51AlbaComunaOCOLIȘ300
  52AlbaComunaOHABA250
  53AlbaComunaPIANU300
  54AlbaComunaPOIANA VADULUI250
  55AlbaComunaPONOR250
  56AlbaComunaPOȘAGA300
  57AlbaComunaRĂDEȘTI300
  58AlbaComunaRÂMET250
  59AlbaComunaRÂMETEA200
  60AlbaComunaROȘIA DE SECAȘ250
  61AlbaComunaROȘIA MONTANĂ300
  62AlbaComunaSĂLCIUA300
  63AlbaComunaSĂLIȘTEA300
  64AlbaComunaSĂSCIORI450
  65AlbaComunaSCĂRIȘOARA300
  66AlbaComunaSÂNCEL300
  67AlbaComunaSÂNTIMBRU300
  68AlbaComunaSOHODOL300
  69AlbaComunaSTREMȚ250
  70AlbaComunacIBOT250
  71AlbaComunacONA400
  72AlbaComunacPRING250
  73AlbaComunacUGAG300
  74AlbaComunaUNIREA350
  75AlbaComunaVADU MOȚILOR350
  76AlbaComunaVALEA LUNGĂ300
  77AlbaComunaVIDRA300
  78AlbaComunaVINȚU DE JOS250
  Arad Total26.990
  1AradOrașulCHIȘINEU-CRIȘ500
  2AradOrașulCURTICI600
  3AradOrașulINEU600
  4AradOrașulLIPOVA500
  5AradOrașulNĂDLAC300
  6AradOrașulPÂNCOTA500
  7AradOrașulPECICA600
  8AradOrașulSÂNTANA600
  9AradOrașulSEBIȘ600
  10AradComunaALMAȘ300
  11AradComunaAPATEU300
  12AradComunaARCHIȘ250
  13AradComunaBATA300
  14AradComunaBÂRZAVA250
  15AradComunaBELIU300
  16AradComunaBIRCHIȘ300
  17AradComunaBÂRSA300
  18AradComunaBOCSIG300
  19AradComunaBRAZII300
  20AradComunaBUTENI400
  21AradComunaCĂRÂND300
  22AradComunaCERMEI500
  23AradComunaCHISINDIA300
  24AradComunaCONOP350
  25AradComunaCOVĂSINԐ300
  26AradComunaCRAIVA350
  27AradComunaDEZNA150
  28AradComunaDIECI250
  29AradComunaDOROBANԐI363
  30AradComunaFÂNTÂNELE250
  31AradComunaFELNAC250
  32AradComunaFRUMUȘENI300
  33AradComunaGHIOROC500
  34AradComunaGRĂNICERI300
  35AradComunaGURAHONԐ450
  36AradComunaHĂLMAGIU300
  37AradComunaHĂLMĂGEL300
  38AradComunaHĂȘMAȘ300
  39AradComunaIGNEȘTI300
  40AradComunaIRATOȘU360
  41AradComunaLIVADA300
  42AradComunaMACEA450
  43AradComunaMIȘCA804
  44AradComunaMONEASA250
  45AradComunaOLARI350
  46AradComunaPĂULIȘ250
  47AradComunaPEREGU MARE213
  48AradComunaPETRIȘ300
  49AradComunaPILU300
  50AradComunaPLEȘCUԐA300
  51AradComunaSĂVÂRȘIN250
  52AradComunaSECUSIGIU500
  53AradComunaSELEUȘ400
  54AradComunaSEMLAC300
  55AradComunaSINTEA MARE150
  56AradComunaSOCODOR300
  57AradComunaȘAGU400
  58AradComunaȘEITIN300
  59AradComunaȘEPREUȘ300
  60AradComunaȘICULA300
  61AradComunaȘILINDIA300
  62AradComunaȘIMAND300
  63AradComunaȘIRIA500
  64AradComunaȘIȘTAROVĂԐ250
  65AradComunaȘOFRONEA250
  66AradComunaTAUԐ300
  67AradComunaTÂRNOVA450
  68AradComunaUSUSĂU250
  69AradComunaVĂRĂDIA DE MUREȘ250
  70AradComunaVINGA450
  71AradComunaVÂRFURILE300
  72AradComunaVLADIMIRESCU350
  73AradComunaZĂBRANI450
  74AradComunaZĂDĂRENI300
  75AradComunaZĂRAND300
  76AradComunaZERIND300
  77AradComunaZIMANDU NOU400
  Argeș Total31.463
  1ArgeșMunicipiulCÂMPULUNG-MUSCEL900
  2ArgeșMunicipiulCURTEA DE ARGEȘ900
  3ArgeșOrașulCOSTEȘTI500
  4ArgeșOrașulMIOVENI500
  5ArgeșOrașulcTEFĂNEȘTI200
  6ArgeșOrașulTOPOLOVENI500
  7ArgeșComunaALBEȘTII DE ARGEȘ500
  8ArgeșComunaALBEȘTII DE MUSCEL842
  9ArgeșComunaALBOTA250
  10ArgeșComunaANINOASA250
  11ArgeșComunaAREFU250
  12ArgeșComunaBABANA500
  13ArgeșComunaBASCOV250
  14ArgeșComunaBĂICULEȘTI250
  15ArgeșComunaBĂLILEȘTI250
  16ArgeșComunaBÂRLA498
  17ArgeșComunaBELEԐI-NEGREȘTI250
  18ArgeșComunaBEREVOEȘTI250
  19ArgeșComunaBOGAԐI250
  20ArgeșComunaBOTENI250
  21ArgeșComunaBOԐEȘTI436
  22ArgeșComunaBRADU250
  23ArgeșComunaBRĂDULEԐ250
  24ArgeșComunaBUDEASA250
  25ArgeșComunaBUGHEA DE JOS200
  26ArgeșComunaBUGHEA DE SUS400
  27ArgeșComunaBUZOEȘTI500
  28ArgeșComunaCĂLDĂRARU250
  29ArgeșComunaCĂLINEȘTI250
  30ArgeșComunaCĂTEASCA100
  31ArgeșComunaCEPARI250
  32ArgeșComunaCETĂԐENI300
  33ArgeșComunaCICĂNEȘTI500
  34ArgeșComunaCIOFRÂNGENI250
  35ArgeșComunaCIOMĂGEȘTI492
  36ArgeșComunaCOCU250
  37ArgeșComunaCORBENI250
  38ArgeșComunaCOȘEȘTI250
  39ArgeșComunaCOTMEANA250
  40ArgeșComunaCUCA250
  41ArgeșComunaDAVIDEȘTI250
  42ArgeșComunaDÂMBOVICIOARA250
  43ArgeșComunaDÂRMĂNEȘTI250
  44ArgeșComunaDOBREȘTI250
  45ArgeșComunaDOMNEȘTI250
  46ArgeșComunaDRAGOSLAVELE300
  47ArgeșComunaDRĂGANU250
  48ArgeșComunaGODENI250
  49ArgeșComunaHÂRSEȘTI250
  50ArgeșComunaHÂRTIEȘTI200
  51ArgeșComunaIZVORU472
  52ArgeșComunaLEORDENI250
  53ArgeșComunaLEREȘTI250
  54ArgeșComunaLUNCA CORBULUI250
  55ArgeșComunaMĂLURENI250
  56ArgeșComunaMĂRĂCINENI250
  57ArgeșComunaMERIȘANI250
  58ArgeșComunaMICEȘTI250
  59ArgeșComunaMIHĂEȘTI250
  60ArgeșComunaMIOARELE250
  61ArgeșComunaMIROȘI250
  62ArgeșComunaMOȘOAIA250
  63ArgeșComunaMOZĂCENI469
  64ArgeșComunaMUȘĂTEȘTI250
  65ArgeșComunaNEGRAȘI250
  66ArgeșComunaNUCȘOARA250
  67ArgeșComunaOARJA250
  68ArgeșComunaPIETROȘANI250
  69ArgeșComunaPOIANA LACULUI500
  70ArgeșComunaPOIENARII DE MUSCEL494
  71ArgeșComunaPOPEȘTI250
  72ArgeșComunaPRIBOIENI250
  73ArgeșComunaRĂTEȘTI250
  74ArgeșComunaRÂCA250
  75ArgeșComunaRECEA250
  76ArgeșComunaROCIU250
  77ArgeșComunaRUCĂR250
  78ArgeșComunaSĂLĂTRUCU250
  79ArgeșComunaSĂPATA250
  80ArgeșComunaSCHITU GOLEȘTI300
  81ArgeșComunaSLOBOZIA250
  82ArgeșComunaSTÂLPENI250
  83ArgeșComunaSTOENEȘTI250
  84ArgeșComunaSTOLNICI250
  85ArgeșComunaSUSENI580
  86ArgeșComunaȘTEFAN CEL MARE360
  87ArgeșComunaȘUICI250
  88ArgeșComunaTEIU250
  89ArgeșComunaTIGVENI250
  90ArgeșComunaԐIԐEȘTI900
  91ArgeșComunaUDA300
  92ArgeșComunaUNGHENI250
  93ArgeșComunaVALEA DANULUI300
  94ArgeșComunaVALEA IAȘULUI770
  95ArgeșComunaVALEA MARE PRAVĂԐ250
  96ArgeșComunaVEDEA250
  97ArgeșComunaVLĂDEȘTI250
  98ArgeșComunaVULTUREȘTI250
  Bacău Total35.829
  1BacăuMunicipiulBACĂU1.000
  2BacăuMunicipiulMOINEȘTI700
  3BacăuMunicipiulONEȘTI900
  4BacăuOrașulCOMĂNEȘTI700
  5BacăuOrașulDĂRMĂNEȘTI700
  6BacăuOrașulSLĂNIC-MOLDOVA700
  7BacăuOrașulTÂRGU OCNA300
  8BacăuComunaAGĂȘ250
  9BacăuComunaARDEOANI687
  10BacăuComunaBALCANI250
  11BacăuComunaBÂRSĂNEȘTI250
  12BacăuComunaBEREȘTI-BISTRIԐA250
  13BacăuComunaBEREȘTI-TAZLĂU250
  14BacăuComunaBERZUNԐI250
  15BacăuComunaBLĂGEȘTI250
  16BacăuComunaBOGDĂNEȘTI250
  17BacăuComunaBRUSTUROASA250
  18BacăuComunaBUCIUMI250
  19BacăuComunaBUHOCI700
  20BacăuComunaBUHUȘI500
  21BacăuComunaCAȘIN687
  22BacăuComunaCĂIUԐI250
  23BacăuComunaCLEJA250
  24BacăuComunaCOLONEȘTI687
  25BacăuComunaCORBASCA250
  26BacăuComunaCOԐOFĂNEȘTI250
  27BacăuComunaDEALU MORII250
  28BacăuComunaDOFTEANA250
  29BacăuComunaFARAOANI250
  30BacăuComunaFILIPENI250
  31BacăuComunaFILIPEȘTI687
  32BacăuComunaGĂICEANA250
  33BacăuComunaGHIMES FAGET687
  34BacăuComunaGIOSENI687
  35BacăuComunaGÂRLENI250
  36BacăuComunaGLĂVĂNEȘTI700
  37BacăuComunaGURA VĂII700
  38BacăuComunaHELEGIU687
  39BacăuComunaHEMEIUȘ687
  40BacăuComunaHURUIEȘTI250
  41BacăuComunaITEȘTI687
  42BacăuComunaIZVORU BERHECIULUI687
  43BacăuComunaLETEA VECHE250
  44BacăuComunaLIPOVA250
  45BacăuComunaLUIZI CALUGARA200
  46BacăuComunaMĂGIREȘTI700
  47BacăuComunaMĂGURA687
  48BacăuComunaMĂNĂSTIREA CAȘIN250
  49BacăuComunaMĂRGINENI250
  50BacăuComunaMOTOȘENI250
  51BacăuComunaNEGRI250
  52BacăuComunaNICOLAE BĂLCESCU250
  53BacăuComunaODOBEȘTI250
  54BacăuComunaOITUZ250
  55BacăuComunaONCEȘTI250
  56BacăuComunaORBENI250
  57BacăuComunaPALANCA250
  58BacăuComunaPARAVA250
  59BacăuComunaPARINCEA250
  60BacăuComunaPÂNCEȘTI250
  61BacăuComunaPÂRGĂREȘTI687
  62BacăuComunaPÂRJOL687
  63BacăuComunaPLOPANA250
  64BacăuComunaPODU TURCULUI250
  65BacăuComunaPODURI250
  66BacăuComunaPRĂJEȘTI250
  67BacăuComunaRACOVA250
  68BacăuComunaRĂCĂCIUNI250
  69BacăuComunaRĂCHITOASA250
  70BacăuComunaROȘIORI250
  71BacăuComunaSASCUT250
  72BacăuComunaSĂNDULENI250
  73BacăuComunaSĂRATA250
  74BacăuComunaSĂUCEȘTI250
  75BacăuComunaSCORԐENI250
  76BacăuComunaSECUIENI687
  77BacăuComunaSOLONԐ250
  78BacăuComunaSTĂNIȘEȘTI250
  79BacăuComunaSTRUGARI250
  80BacăuComunacTEFAN CEL MARE250
  81BacăuComunaTAMAȘI250
  82BacăuComunaTĂTĂRĂȘTI250
  83BacăuComunaTÂRGU TROTUȘ687
  84BacăuComunaTRAIAN687
  85BacăuComunaUNGURENI250
  86BacăuComunaURECHEȘTI700
  87BacăuComunaVALEA SEACĂ250
  88BacăuComunaVULTURENI687
  89BacăuComunaZEMEȘ700
  Bihor Total38665
  1BihorMunicipiulBEIUȘ690
  2BihorMunicipiulMARGHITA518
  3BihorMunicipiulSALONTA557
  4BihorOrașulALEȘD850
  5BihorOrașulNUCET500
  6BihorOrașulSACUENI410
  7BihorOrașulcTEI600
  8BihorOrașulVALEA LUI MIHAI436
  9BihorOrașulVAȘCĂU450
  10BihorComunaABRAM550
  11BihorComunaABRĂMUȚ200
  12BihorComunaAȘTILEU620
  13BihorComunaAUȘEU510
  14BihorComunaAVRAM IANCU300
  15BihorComunaBALC350
  16BihorComunaBATĂR250
  17BihorComunaBIHARIA200
  18BihorComunaBOIANU MARE400
  19BihorComunaBOROD250
  20BihorComunaBORȘ150
  21BihorComunaBRATCA250
  22BihorComunaBRUSTURI250
  23BihorComunaBUDUREASA250
  24BihorComunaBUDUSLĂU200
  25BihorComunaBULZ250
  26BihorComunaBUNTEȘTI690
  27BihorComunaCĂBEȘTI350
  28BihorComunaCĂPÂLNA250
  29BihorComunaCĂRPINET250
  30BihorComunaCÂMPANI300
  31BihorComunaCEFA500
  32BihorComunaCEICA250
  33BihorComunaCETARIU200
  34BihorComunaCHERECHIU200
  35BihorComunaCHIȘLAZ250
  36BihorComunaCIUMEGHIU570
  37BihorComunaCOCIUBA MARE690
  38BihorComunaCOPĂCEL500
  39BihorComunaCRIȘTIORU DE JOS420
  40BihorComunaCURĂfELE510
  41BihorComunaCURTUIȘENI200
  42BihorComunaDERNA400
  43BihorComunaDIOSIG353
  44BihorComunaDOBREȘTI250
  45BihorComunaDRĂGĂNEȘTI250
  46BihorComunaDRĂGEȘTI250
  47BihorComunaFINIȘ250
  48BihorComunaGEPIU250
  49BihorComunaGIRIȘU DE CRIȘ520
  50BihorComunaHIDIȘELU DE SUS570
  51BihorComunaHOLOD250
  52BihorComunaHUSASĂU DE TINCA250
  53BihorComunaINEU250
  54BihorComunaLAZURI DE BEIUȘ430
  55BihorComunaLĂZĂRENI450
  56BihorComunaLUGAȘU DE JOS415
  57BihorComunaLUNCA600
  58BihorComunaMĂDĂRAS440
  59BihorComunaMĂGEȘTI500
  60BihorComunaNOJORID500
  61BihorComunaOLCEA500
  62BihorComunaOȘORHEI690
  63BihorComunaPALEU270
  64BihorComunaPIETROASA370
  65BihorComunaPOCOLA250
  66BihorComunaPOMEZEU450
  67BihorComunaPOPEȘTI590
  68BihorComunaRĂBĂGANI400
  69BihorComunaREMETEA250
  70BihorComunaRIENI500
  71BihorComunaROȘIA400
  72BihorComunaROȘIORI200
  73BihorComunaSĂCĂDAT250
  74BihorComunaSĂLACEA300
  75BihorComunaSĂLARD265
  76BihorComunaSÂMBĂTA250
  77BihorComunaSÂNIOB450
  78BihorComunaSÂNMARTIN250
  79BihorComunaSÂNNICOLAU ROMÂN590
  80BihorComunaSÂNTANDREI700
  81BihorComunaSÂRBI250
  82BihorComunaSPINUȘ460
  83BihorComunaSUPLACU DE BARCĂU580
  84BihorComunacIMIAN250
  85BihorComunacINTEU150
  86BihorComunacOIMI380
  87BihorComunacUNCUIUȘ500
  88BihorComunaTARCEA200
  89BihorComunaTĂMĂcEU200
  90BihorComunaTĂRCAIA250
  91BihorComunaTĂUTEU306
  92BihorComunaTILEAGD600
  93BihorComunaTINCA600
  94BihorComunaTOBOLIU420
  95BihorComunaTULCA400
  96BihorComunafEȚCHEA350
  97BihorComunaUILEACU DE BEIUȘ250
  98BihorComunaVADU CRIȘULUI610
  99BihorComunaVÂRCIOROG450
  100BihorComunaVIIȘOARA235
  Bistrița- Năsăud Total25800
  1Bistrița- NăsăudOrașulBECLEAN500
  2Bistrița- NăsăudOrașulNĂSĂUD500
  3Bistrița- NăsăudOrașulSÂNGEORZ-BĂI2000
  4Bistrița- NăsăudComunaBISTRIԐA BÂRGĂULUI250
  5Bistrița- NăsăudComunaBRANIȘTEA250
  6Bistrița- NăsăudComunaBUDACU DE JOS250
  7Bistrița- NăsăudComunaBUDEȘTI250
  8Bistrița- NăsăudComunaCĂIANU MIC250
  9Bistrița- NăsăudComunaCETATE250
  10Bistrița- NăsăudComunaCHIOCHIȘ700
  11Bistrița- NăsăudComunaCHIUZA250
  12Bistrița- NăsăudComunaCICEU-GIURGEȘTI250
  13Bistrița- NăsăudComunaCICEU-MIHĂIEȘTI250
  14Bistrița- NăsăudComunaCOȘBUC250
  15Bistrița- NăsăudComunaDUMITRA250
  16Bistrița- NăsăudComunaDUMITRIȚA250
  17Bistrița- NăsăudComunaFELDRU1250
  18Bistrița- NăsăudComunaGALAԐII BISTRIԐEI250
  19Bistrița- NăsăudComunaILVA MARE250
  20Bistrița- NăsăudComunaILVA MICĂ250
  21Bistrița- NăsăudComunaJOSENII BÂRGĂULUI250
  22Bistrița- NăsăudComunaLECHINԐA250
  23Bistrița- NăsăudComunaLEȘU250
  24Bistrița- NăsăudComunaLIVEZILE250
  25Bistrița- NăsăudComunaLUNCA ILVEI700
  26Bistrița- NăsăudComunaMAIERU250
  27Bistrița- NăsăudComunaMATEI1250
  28Bistrița- NăsăudComunaMĂGURA ILVEI250
  29Bistrița- NăsăudComunaMĂRIȘELU250
  30Bistrița- NăsăudComunaMICEȘTII DE CÂMPIE1250
  31Bistrița- NăsăudComunaMILAȘ250
  32Bistrița- NăsăudComunaMONOR250
  33Bistrița- NăsăudComunaNEGRILEȘTI250
  34Bistrița- NăsăudComunaNIMIGEA250
  35Bistrița- NăsăudComunaNUȘENI700
  36Bistrița- NăsăudComunaPARVA250
  37Bistrița- NăsăudComunaPETRU RAREȘ250
  38Bistrița- NăsăudComunaPOIANA ILVEI250
  39Bistrița- NăsăudComunaPRUNDU BÂRGĂULUI250
  40Bistrița- NăsăudComunaREBRA250
  41Bistrița- NăsăudComunaREBRIȘOARA1250
  42Bistrița- NăsăudComunaRODNA250
  43Bistrița- NăsăudComunaROMULI250
  44Bistrița- NăsăudComunaRUNCU SALVEI1250
  45Bistrița- NăsăudComunaSALVA250
  46Bistrița- NăsăudComunaSÂNMIHAIU DE CÂMPIE250
  47Bistrița- NăsăudComunaSILIVAȘU DE CÂMPIE250
  48Bistrița- NăsăudComunaSPERMEZEU700
  49Bistrița- NăsăudComunacANȚ400
  50Bistrița- NăsăudComunaȘIEU250
  51Bistrița- NăsăudComunaȘIEU-MĂGHERUȘ700
  52Bistrița- NăsăudComunaȘIEU-ODORHEI250
  53Bistrița- NăsăudComunaȘIEUԐ700
  54Bistrița- NăsăudComunaȘINTEREAG250
  55Bistrița- NăsăudComunaTÂRLIȘUA250
  56Bistrița- NăsăudComunaTEACA250
  57Bistrița- NăsăudComunaTELCIU250
  58Bistrița- NăsăudComunaTIHA BÂRGĂULUI250
  59Bistrița- NăsăudComunaURIU250
  60Bistrița- NăsăudComunaURMENIȘ700
  61Bistrița- NăsăudComunaZAGRA250
  Botoșani Total26.265
  1BotoșaniMunicipiulBOTOȘANI3.500
  2BotoșaniMunicipiulDOROHOI900
  3BotoșaniOrașulBUCECEA500
  4BotoșaniOrașulDARABANI600
  5BotoșaniOrașulFLĂMÂNZI700
  6BotoșaniOrașulSĂVENI500
  7BotoșaniOrașulȘTEFĂNEȘTI600
  8BotoșaniComunaADĂȘENI250
  9BotoșaniComunaALBEȘTI300
  10BotoșaniComunaAVRĂMENI250
  11BotoșaniComunaBĂLUȘENI250
  12BotoșaniComunaBLÂNDEȘTI250
  13BotoșaniComunaBRĂEȘTI250
  14BotoșaniComunaBROSCĂUԐI250
  15BotoșaniComunaCĂLĂRAȘI300
  16BotoșaniComunaCÂNDEȘTI250
  17BotoșaniComunaCONCEȘTI250
  18BotoșaniComunaCOPĂLĂU300
  19BotoșaniComunaCORDĂRENI250
  20BotoșaniComunaCORLĂTENI250
  21BotoșaniComunaCORNI250
  22BotoșaniComunaCOȘULA250
  23BotoșaniComunaCOԐUȘCA300
  24BotoșaniComunaCRISTEȘTI250
  25BotoșaniComunaCRISTINEȘTI250
  26BotoșaniComunaCURTEȘTI250
  27BotoșaniComunaDÂNGENI300
  28BotoșaniComunaDERSCA250
  29BotoșaniComunaDIMĂCHENI250
  30BotoșaniComunaDOBÂRCENI250
  31BotoșaniComunaDRĂGUȘENI250
  32BotoșaniComunaDURNEȘTI350
  33BotoșaniComunaFRUMUȘICA250
  34BotoșaniComunaGEORGE ENESCU250
  35BotoșaniComunaGORBĂNEȘTI250
  36BotoșaniComunaHAVÂRNA250
  37BotoșaniComunaHĂNEȘTI250
  38BotoșaniComunaHILIȘEU-HORIA250
  39BotoșaniComunaHLIPICENI250
  40BotoșaniComunaHUDEȘTI250
  41BotoșaniComunaIBĂNEȘTI350
  42BotoșaniComunaLEORDA300
  43BotoșaniComunaLOZNA250
  44BotoșaniComunaLUNCA250
  45BotoșaniComunaMANOLEASA250
  46BotoșaniComunaMIHAI EMINESCU400
  47BotoșaniComunaMIHĂILENI250
  48BotoșaniComunaMIHĂLĂȘENI250
  49BotoșaniComunaMILEANCA250
  50BotoșaniComunaMITOC250
  51BotoșaniComunaNICȘENI250
  52BotoșaniComunaPĂLTINIȘ300
  53BotoșaniComunaPOMÂRLA300
  54BotoșaniComunaPRĂJENI250
  55BotoșaniComunaRĂCHIԐI300
  56BotoșaniComunaRĂDĂUԐI-PRUT300
  57BotoșaniComunaRĂUSENI250
  58BotoșaniComunaRIPICENI250
  59BotoșaniComunaROMA250
  60BotoșaniComunaROMÂNEȘTI100
  61BotoșaniComunaSANTA MARE300
  62BotoșaniComunaSTĂUCENI300
  63BotoșaniComunaSUHARĂU715
  64BotoșaniComunaSULIԐA250
  65BotoșaniComunaȘENDRICENI250
  66BotoșaniComunaȘTIUBIENI250
  67BotoșaniComunaTODIRENI250
  68BotoșaniComunaTRUȘEȘTI250
  69BotoșaniComunaTUDORA250
  70BotoșaniComunaUNGURENI300
  71BotoșaniComunaUNԐENI250
  72BotoșaniComunaVĂCULEȘTI250
  73BotoșaniComunaVÂRFU CÂMPULUI250
  74BotoșaniComunaVIIȘOARA100
  75BotoșaniComunaVLĂDENI250
  76BotoșaniComunaVLĂSINEȘTI250
  77BotoșaniComunaVORNICENI300
  78BotoșaniComunaVORONA250
  Brașov Total24.880
  1BrașovMunicipiulBRAȘOV900
  2BrașovMunicipiulCODLEA900
  3BrașovMunicipiulFĂGĂRAȘ300
  4BrașovMunicipiulSĂCELE900
  5BrașovOrașulGHIMBAV500
  6BrașovOrașulPREDEAL700
  7BrașovOrașulRÂȘNOV700
  8BrașovOrașulRUPEA500
  9BrașovOrașulVICTORIA700
  10BrașovOrașulZĂRNEȘTI500
  11BrașovComunaAPAȚA200
  12BrașovComunaAUGUSTIN100
  13BrașovComunaBECLEAN1.000
  14BrașovComunaBOD100
  15BrașovComunaBRAN250
  16BrașovComunaBUDILA400
  17BrașovComunaBUNEȘTI400
  18BrașovComunaCAȚA400
  19BrașovComunaCINCU400
  20BrașovComunaCOMANA400
  21BrașovComunaCRISTIAN400
  22BrașovComunaCRIZBAV250
  23BrașovComunaDRĂGUȘ400
  24BrașovComunaDUMBRĂVIԐA400
  25BrașovComunaFELDIOARA700
  26BrașovComunaFUNDATA400
  27BrașovComunaHĂLCHIU250
  28BrașovComunaHĂRMAN400
  29BrașovComunaHÂRSENI250
  30BrașovComunaHOGHIZ250
  31BrașovComunaHOLBAV250
  32BrașovComunaHOMOROD400
  33BrașovComunaJIBERT400
  34BrașovComunaLISA250
  35BrașovComunaMĂIERUȘ400
  36BrașovComunaMÂNDRA250
  37BrașovComunaMOIECIU400
  38BrașovComunaORMENIȘ780
  39BrașovComunaPĂRĂU400
  40BrașovComunaPOIANA MĂRULUI250
  41BrașovComunaPREJMER700
  42BrașovComunaRACOȘ200
  43BrașovComunaRECEA400
  44BrașovComunaSÂMBĂTA DE SUS250
  45BrașovComunaSÂNPETRU400
  46BrașovComunaȘERCAIA400
  47BrașovComunaȘINCA400
  48BrașovComunaȘINCA NOUĂ400
  49BrașovComunaȘOARȘ400
  50BrașovComunaTĂRLUNGENI700
  51BrașovComunaTELIU400
  52BrașovComunaTICUȘU400
  53BrașovComunaUCEA400
  54BrașovComunaUNGRA250
  55BrașovComunaVAMA BUZĂULUI250
  56BrașovComunaVIȘTEA400
  57BrașovComunaVOILA400
  58BrașovComunaVULCAN400
  Brăila Total24.600
  1BrăilaOrașulFĂUREI500
  2BrăilaOrașulIANCA500
  3BrăilaOrașulÎNSURĂԐEI500
  4BrăilaComunaBĂRĂGANUL250
  5BrăilaComunaBERTEȘTII DE JOS700
  6BrăilaComunaBORDEI VERDE250
  7BrăilaComunaCAZASU600
  8BrăilaComunaCHISCANI250
  9BrăilaComunaCIOCILE250
  10BrăilaComunaCIREȘU700
  11BrăilaComunaDUDEȘTI250
  12BrăilaComunaFRECĂԐEI600
  13BrăilaComunaGALBENU250
  14BrăilaComunaGEMENELE250
  15BrăilaComunaGRĂDIȘTEA750
  16BrăilaComunaGROPENI650
  17BrăilaComunaJIRLĂU400
  18BrăilaComunaMĂRAȘU5000
  19BrăilaComunaMĂXINENI700
  20BrăilaComunaMIRCEA VODĂ700
  21BrăilaComunaMOVILA MIRESII400
  22BrăilaComunaRACOVIԐA300
  23BrăilaComunaRÂMNICELU250
  24BrăilaComunaROMANU250
  25BrăilaComunaROȘIORI250
  26BrăilaComunaSALCIA TUDOR700
  27BrăilaComunaSCORȚARU NOU600
  28BrăilaComunaSILIȘTEA250
  29BrăilaComunaSTĂNCUԐA250
  30BrăilaComunaSURDILA-GĂISEANCA750
  31BrăilaComunaSURDILA-GRECI750
  32BrăilaComunaȘUԐEȘTI750
  33BrăilaComunaTICHILEȘTI700
  34BrăilaComunaTRAIAN250
  35BrăilaComunaTUDOR VLADIMIRESCU250
  36BrăilaComunaTUFEȘTI250
  37BrăilaComunaULMU250
  38BrăilaComunaUNIREA650
  39BrăilaComunaVĂDENI250
  40BrăilaComunaVICTORIA800
  41BrăilaComunaVIȘANI250
  42BrăilaComunaVIZIRU700
  43BrăilaComunaZĂVOAIA700
  Buzău Total27150
  1BuzăuMunicipiulRÂMNICU SĂRAT900
  2BuzăuOrașulNEHOIU500
  3BuzăuOrașulPĂTÂRLAGELE500
  4BuzăuOrașulPOGOANELE500
  5BuzăuComunaAMARU250
  6BuzăuComunaBALTA ALBĂ250
  7BuzăuComunaBĂLĂCEANU250
  8BuzăuComunaBECENI250
  9BuzăuComunaBERCA250
  10BuzăuComunaBISOCA250
  11BuzăuComunaBLĂJANI250
  12BuzăuComunaBOLDU250
  13BuzăuComunaBOZIORU250
  14BuzăuComunaBRĂDEANU700
  15BuzăuComunaBRĂEȘTI250
  16BuzăuComunaBREAZA250
  17BuzăuComunaBUDA250
  18BuzăuComunaC.A. ROSETTI250
  19BuzăuComunaCALVINI250
  20BuzăuComunaCĂNEȘTI250
  21BuzăuComunaCĂTINA450
  22BuzăuComunaCERNĂTEȘTI250
  23BuzăuComunaCHILIILE250
  24BuzăuComunaCHIOJDU250
  25BuzăuComunaCILIBIA250
  26BuzăuComunaCISLĂU250
  27BuzăuComunaCOCHIRLEANCA700
  28BuzăuComunaCOLȚI250
  29BuzăuComunaCOSTEȘTI250
  30BuzăuComunaCOZIENI250
  31BuzăuComunaFLORICA250
  32BuzăuComunaGĂLBINAȘI250
  33BuzăuComunaGHERĂSENI250
  34BuzăuComunaGHERGHEASA250
  35BuzăuComunaGLODEANU SĂRAT250
  36BuzăuComunaGLODEANU-SILIȘTEA250
  37BuzăuComunaGREBĂNU250
  38BuzăuComunaGURA TEGHII250
  39BuzăuComunaLARGU250
  40BuzăuComunaLOPĂTARI250
  41BuzăuComunaLUCIU250
  42BuzăuComunaMĂGURA250
  43BuzăuComunaMĂRĂCINENI250
  44BuzăuComunaMĂRGĂRITEȘTI250
  45BuzăuComunaMÂNZĂLEȘTI250
  46BuzăuComunaMEREI250
  47BuzăuComunaMIHĂILEȘTI250
  48BuzăuComunaMOVILA BANULUI250
  49BuzăuComunaMURGEȘTI250
  50BuzăuComunaNĂENI800
  51BuzăuComunaODĂILE250
  52BuzăuComunaPADINA1.100
  53BuzăuComunaPARDOȘI250
  54BuzăuComunaPĂNĂTĂU250
  55BuzăuComunaPÂRSCOV250
  56BuzăuComunaPIETROASELE250
  57BuzăuComunaPODGORIA250
  58BuzăuComunaPOȘTA CÂLNĂU250
  59BuzăuComunaPUIEȘTI800
  60BuzăuComunaRACOVIԐENI250
  61BuzăuComunaRÂMNICELU250
  62BuzăuComunaROBEASCA250
  63BuzăuComunaRUȘEԐU250
  64BuzăuComunaSĂGEATA250
  65BuzăuComunaSĂHĂTENI250
  66BuzăuComunaSĂPOCA250
  67BuzăuComunaSĂRULEȘTI250
  68BuzăuComunaSCORԐOASA250
  69BuzăuComunaSCUTELNICI250
  70BuzăuComunaSIRIU250
  71BuzăuComunaSMEENI250
  72BuzăuComunaSTÂLPU250
  73BuzăuComunaTISĂU600
  74BuzăuComunaTOPLICENI250
  75BuzăuComunaԐINTEȘTI250
  76BuzăuComunaULMENI300
  77BuzăuComunaUNGURIU300
  78BuzăuComunaVADU PAȘII1.000
  79BuzăuComunaVALEA RÂMNICULUI250
  80BuzăuComunaVALEA SALCIEI250
  81BuzăuComunaVÂLCELELE250
  82BuzăuComunaVERNEȘTI250
  83BuzăuComunaVINTILĂ VODĂ250
  84BuzăuComunaVIPEREȘTI250
  85BuzăuComunaZĂRNEȘTI250
  86BuzăuComunaZIDURI250
  Caraș-Severin Total35830
  1Caraș-SeverinMunicipiulCARANSEBEȘ1240
  2Caraș-SeverinMunicipiulREȘIԐA2500
  3Caraș-SeverinComunaARMENIȘ800
  4Caraș-SeverinComunaBĂNIA400
  5Caraș-SeverinComunaBĂUԐAR250
  6Caraș-SeverinComunaBERLIȘTE900
  7Caraș-SeverinComunaBERZASCA250
  8Caraș-SeverinComunaBERZOVIA250
  9Caraș-SeverinComunaBOLVAȘNIԐA250
  10Caraș-SeverinComunaBOZOVICI250
  11Caraș-SeverinComunaBREBU250
  12Caraș-SeverinComunaBREBU NOU250
  13Caraș-SeverinComunaBUCHIN300
  14Caraș-SeverinComunaBUCOȘNIԐA250
  15Caraș-SeverinComunaCARAȘOVA250
  16Caraș-SeverinComunaCĂRBUNARI250
  17Caraș-SeverinComunaCICLOVA ROMÂNĂ600
  18Caraș-SeverinComunaCIUCHICI250
  19Caraș-SeverinComunaCIUDANOVIԐA250
  20Caraș-SeverinComunaCONSTANTIN DAICOVICIU250
  21Caraș-SeverinComunaCOPĂCELE250
  22Caraș-SeverinComunaCORNEA250
  23Caraș-SeverinComunaCORNEREVA250
  24Caraș-SeverinComunaCORONINI250
  25Caraș-SeverinComunaDALBOȘEԐ250
  26Caraș-SeverinComunaDOCLIN250
  27Caraș-SeverinComunaDOGNECEA600
  28Caraș-SeverinComunaDOMAȘNEA300
  29Caraș-SeverinComunaEFTIMIE MURGU250
  30Caraș-SeverinComunaEZERIȘ600
  31Caraș-SeverinComunaFÂRLIUG250
  32Caraș-SeverinComunaFOROTIC250
  33Caraș-SeverinComunaGÂRNIC250
  34Caraș-SeverinComunaGLIMBOCA500
  35Caraș-SeverinComunaGORUIA250
  36Caraș-SeverinComunaGRĂDINARI300
  37Caraș-SeverinComunaIABLANIԐA700
  38Caraș-SeverinComunaLĂPUȘNICEL250
  39Caraș-SeverinComunaLĂPUȘNICU MARE700
  40Caraș-SeverinComunaLUNCAVIԐA250
  41Caraș-SeverinComunaLUPAC800
  42Caraș-SeverinComunaMARGA250
  43Caraș-SeverinComunaMĂURENI800
  44Caraș-SeverinComunaMEHADIA700
  45Caraș-SeverinComunaMEHADICA300
  46Caraș-SeverinComunaNAIDĂȘ250
  47Caraș-SeverinComunaOBREJA250
  48Caraș-SeverinComunaOCNA DE FIER410
  49Caraș-SeverinComunaPĂLTINIȘ250
  50Caraș-SeverinComunaPOJEJENA250
  51Caraș-SeverinComunaPRIGOR900
  52Caraș-SeverinComunaRAMNA500
  53Caraș-SeverinComunaRĂCĂȘDIA900
  54Caraș-SeverinComunaRUSCA MONTANĂ250
  55Caraș-SeverinComunaSACU250
  56Caraș-SeverinComunaSASCA MONTANĂ250
  57Caraș-SeverinComunaSICHEVIԐA250
  58Caraș-SeverinComunaSLATINA TIMIȘ900
  59Caraș-SeverinComunaSOCOL250
  60Caraș-SeverinComunaȘOPOTU NOU250
  61Caraș-SeverinComunaTÂRNOVA250
  62Caraș-SeverinComunaTEREGOVA250
  63Caraș-SeverinComunaTICVANIU MARE740
  64Caraș-SeverinComunaTOPLEԐ250
  65Caraș-SeverinComunaTURNU RUIENI200
  66Caraș-SeverinComunaVĂLIUG490
  67Caraș-SeverinComunaVĂRĂDIA600
  68Caraș-SeverinComunaVERMEȘ250
  69Caraș-SeverinComunaVRANI250
  70Caraș-SeverinComunaZĂVOI800
  71Caraș-SeverinComunaZORLENԐU MARE250
  72Caraș-SeverinOrașulANINA1000
  73Caraș-SeverinOrașulBĂILE HERCULANE1400
  74Caraș-SeverinOrașulBOCȘA1700
  75Caraș-SeverinOrașulMOLDOVA NOUĂ500
  76Caraș-SeverinOrașulORAVIԐA500
  77Caraș-SeverinOrașulOԐELU ROȘU500
  Călărași Total30400
  1CălărașiMunicipiulCĂLĂRAȘI5000
  2CălărașiMunicipiulOLTENIȚA900
  3CălărașiOrașulBUDEȘTI500
  4CălărașiOrașulFUNDULEA500
  5CălărașiOrașulLEHLIU-GARĂ650
  6CălărașiComunaALEXANDRU ODOBESCU580
  7CălărașiComunaBELCIUGATELE580
  8CălărașiComunaBORCEA650
  9CălărașiComunaCĂSCIOARELE580
  10CălărașiComunaCHIRNOGI580
  11CălărașiComunaCHISELET580
  12CălărașiComunaCIOCĂNEȘTI580
  13CălărașiComunaCRIVĂf580
  14CălărașiComunaCURCANI200
  15CălărașiComunaCUZA VODĂ250
  16CălărașiComunaDICHISENI780
  17CălărașiComunaDOR MĂRUNT650
  18CălărașiComunaDOROBANԐU580
  19CălărașiComunaDRAGALINA650
  20CălărașiComunaDRAGOb VODĂ250
  21CălărașiComunaFRĂSINET250
  22CălărașiComunaFRUMUȘANI580
  23CălărașiComunaFUNDENI250
  24CălărașiComunaGĂLBINAȘI250
  25CălărașiComunaGRĂDIȘTEA650
  26CălărașiComunaGURBĂNEȘTI250
  27CălărașiComunaILEANA250
  28CălărașiComunaINDEPENDENԐA580
  29CălărașiComunaJEGĂLIA650
  30CălărașiComunaLEHLIU580
  31CălărașiComunaLUICA580
  32CălărașiComunaLUPȘANU250
  33CălărașiComunaMÂNĂSTIREA250
  34CălărașiComunaMITRENI250
  35CălărașiComunaMODELU650
  36CălărașiComunaNANA250
  37CălărașiComunaNICOLAE BĂLCESCU250
  38CălărașiComunaPERIȘORU250
  39CălărașiComunaPLĂTĂREȘTI650
  40CălărașiComunaRADOVANU650
  41CălărașiComunaROSEԐI250
  42CălărașiComunaSĂRULEȘTI250
  43CălărașiComunaSOHATU250
  44CălărașiComunaSPANԐOV650
  45CălărașiComunaȘOLDANU580
  46CălărașiComunaȘTEFAN CEL MARE580
  47CălărașiComunaȘTEFAN VODĂ580
  48CălărașiComunaTĂMĂDĂU MARE580
  49CălărașiComunaULMENI580
  50CălărașiComunaULMU580
  51CălărașiComunaUNIREA250
  52CălărașiComunaVALEA ARGOVEI250
  53CălărașiComunaVASILAȚI250
  54CălărașiComunaVÂLCELELE250
  55CălărașiComunaVLAD ԐEPEȘ580
  Cluj Total33.547
  1ClujMunicipiulCÂMPIA TURZII800
  2ClujMunicipiulCLUJ-NAPOCA1.000
  3ClujMunicipiulDEJ800
  4ClujMunicipiulGHERLA900
  5ClujMunicipiulTURDA800
  6ClujOrașulHUEDIN800
  7ClujComunaAGHIREȘU410
  8ClujComunaAITON410
  9ClujComunaALUNIȘ410
  10ClujComunaAPAHIDA250
  11ClujComunaAȘCHILEU410
  12ClujComunaBACIU200
  13ClujComunaBĂIȘOARA410
  14ClujComunaBELIȘ250
  15ClujComunaBOBÂLNA410
  16ClujComunaBONԐIDA410
  17ClujComunaBORȘA410
  18ClujComunaBUZA408
  19ClujComunaCĂIANU100
  20ClujComunaCĂLĂRAȘI410
  21ClujComunaCĂLĂԐELE410
  22ClujComunaCĂMĂRAȘU250
  23ClujComunaCĂPUȘU MARE410
  24ClujComunaCĂȘEIU250
  25ClujComunaCĂTINA250
  26ClujComunaCEANU MARE410
  27ClujComunaCHINTENI250
  28ClujComunaCHIUIEȘTI410
  29ClujComunaCIUCEA410
  30ClujComunaCIURILA410
  31ClujComunaCÂԐCĂU410
  32ClujComunaCOJOCNA100
  33ClujComunaCORNEȘTI250
  34ClujComunaCUZDRIOARA410
  35ClujComunaDĂBÂCA410
  36ClujComunaFELEACU410
  37ClujComunaFIZEȘU GHERLII410
  38ClujComunaFLOREȘTI250
  39ClujComunaFRATA410
  40ClujComunaGEACA410
  41ClujComunaGILĂU250
  42ClujComunaGÂRBĂU410
  43ClujComunaIARA410
  44ClujComunaICLOD410
  45ClujComunaIZVORU CRIȘULUI370
  46ClujComunaJICHIȘU DE JOS410
  47ClujComunaJUCU250
  48ClujComunaLUNA410
  49ClujComunaMĂGURI-RĂCĂTĂU410
  50ClujComunaMĂNĂSTIRENI410
  51ClujComunaMĂRGĂU250
  52ClujComunaMĂRIȘEL410
  53ClujComunaMICA410
  54ClujComunaMIHAI VITEAZUL362
  55ClujComunaMINTIU GHERLII410
  56ClujComunaMOCIU410
  57ClujComunaMOLDOVENEȘTI500
  58ClujComunaNEGRENI410
  59ClujComunaPALATCA410
  60ClujComunaPANTICEU250
  61ClujComunaPETREȘTII DE JOS410
  62ClujComunaPLOSCOȘ410
  63ClujComunaPOIENI410
  64ClujComunaRECEA-CRISTUR410
  65ClujComunaRÂȘCA410
  66ClujComunaSĂCUIEU410
  67ClujComunaSĂNDULEȘTI410
  68ClujComunaSĂVĂDISLA800
  69ClujComunaSÂNCRAIU656
  70ClujComunaSIC620
  71ClujComunaSÂNMARTIN410
  72ClujComunaSÂNPAUL410
  73ClujComunaSUATU100
  74ClujComunaTRITENII DE JOS250
  75ClujComunaTURENI410
  76ClujComunafAGA410
  77ClujComunaUNGURAȘ641
  78ClujComunaVAD410
  79ClujComunaVALEA IERII410
  80ClujComunaVIIȘOARA250
  81ClujComunaVULTURENI410
  Constanța Total28480
  1ConstanțaMunicipiulMANGALIA900
  2ConstanțaMunicipiulMEDGIDIA551
  3ConstanțaOrașulCERNAVODĂ551
  4ConstanțaOrașulEFORIE551
  5ConstanțaOrașulHÂRȘOVA551
  6ConstanțaOrașulMURFATLAR500
  7ConstanțaOrașulNĂVODARI500
  8ConstanțaOrașulNEGRU VODĂ551
  9ConstanțaOrașulOVIDIU551
  10ConstanțaOrașulTECHIRGHIOL551
  11ConstanțaComuna23 August551
  12ConstanțaComunaADAMCLISI551
  13ConstanțaComunaAGIGEA250
  14ConstanțaComunaALBEȘTI551
  15ConstanțaComunaALIMAN551
  16ConstanțaComunaAMZACEA250
  17ConstanțaComunaBĂNEASA500
  18ConstanțaComunaBĂRĂGANU250
  19ConstanțaComunaCASTELU600
  20ConstanțaComunaCERCHEZU250
  21ConstanțaComunaCHIRNOGENI250
  22ConstanțaComunaCIOBANU250
  23ConstanțaComunaCIOCÂRLIA250
  24ConstanțaComunaCOBADIN551
  25ConstanțaComunaCOGEALAC500
  26ConstanțaComunaCOMANA250
  27ConstanțaComunaCORBU551
  28ConstanțaComunaCOSTINEȘTI551
  29ConstanțaComunaCRUCEA751
  30ConstanțaComunaCUMPĂNA250
  31ConstanțaComunaCUZA VODĂ551
  32ConstanțaComunaDELENI250
  33ConstanțaComunaDOBROMIR250
  34ConstanțaComunaDUMBRĂVENI250
  35ConstanțaComunaFÂNTÂNELE551
  36ConstanțaComunaGÂRLICIU250
  37ConstanțaComunaGHINDĂREȘTI551
  38ConstanțaComunaGRADINA250
  39ConstanțaComunaHORIA250
  40ConstanțaComunaINDEPENDENԐA551
  41ConstanțaComunaION CORVIN250
  42ConstanțaComunaISTRIA551
  43ConstanțaComunaLIMANU250
  44ConstanțaComunaLIPNIȚA250
  45ConstanțaComunaLUMINA551
  46ConstanțaComunaMERENI250
  47ConstanțaComunaMIHAI VITEAZU551
  48ConstanțaComunaMIHAIL KOGĂLNICEANU551
  49ConstanțaComunaMIRCEA VODA250
  50ConstanțaComunaNICOLAE BĂLCESCU250
  51ConstanțaComunaOLTINA551
  52ConstanțaComunaOSTROV250
  53ConstanțaComunaPANTELIMON551
  54ConstanțaComunaPECINEAGA250
  55ConstanțaComunaPEȘTERA250
  56ConstanțaComunaPOARTA ALBĂ551
  57ConstanțaComunaRASOVA250
  58ConstanțaComunaSALIGNY250
  59ConstanțaComunaSARAIU250
  60ConstanțaComunaSĂCELE551
  61ConstanțaComunaSEIMENI250
  62ConstanțaComunaSILIȘTEA250
  63ConstanțaComunaTÂRGUȘOR551
  64ConstanțaComunaTOPALU551
  65ConstanțaComunaTOPRAISAR250
  66ConstanțaComunaTORTOMAN250
  67ConstanțaComunaTUZLA250
  68ConstanțaComunaVALU LUI TRAIAN551
  69ConstanțaComunaVULTURU250
  Covasna Total32.672
  1CovasnaMunicipiulSFÂNTU GHEORGHE11.411
  2CovasnaMunicipiulTÂRGU SECUIESC3.320
  3CovasnaOrașulBARAOLT1.000
  4CovasnaOrașulCOVASNA1.200
  5CovasnaOrașulÎNTORSURA BUZĂULUI456
  6CovasnaComunaAITA MARE430
  7CovasnaComunaARCUȘ100
  8CovasnaComunaBARCANI570
  9CovasnaComunaBĂfANI200
  10CovasnaComunaBELIN203
  11CovasnaComunaBIXAD467
  12CovasnaComunaBODOC510
  13CovasnaComunaBOROȘNEU MARE100
  14CovasnaComunaBRATEȘ420
  15CovasnaComunaBRĂDUԐ500
  16CovasnaComunaBREԐCU500
  17CovasnaComunaCATALINA400
  18CovasnaComunaCERNAT525
  19CovasnaComunaCHICHIȘ400
  20CovasnaComunaCOMANDĂU205
  21CovasnaComunaDALNIC116
  22CovasnaComunaDOBÂRLĂU704
  23CovasnaComunaESTELNIC300
  24CovasnaComunaGHELINԐA163
  25CovasnaComunaGHIDFALĂU60
  26CovasnaComunaHĂGHIG510
  27CovasnaComunaILIENI488
  28CovasnaComunaLEMNIA410
  29CovasnaComunaMALNAȘ507
  30CovasnaComunaMERENI200
  31CovasnaComunaMICFALĂU517
  32CovasnaComunaMOACȘA500
  33CovasnaComunaOJDULA200
  34CovasnaComunaOZUN665
  35CovasnaComunaPOIAN235
  36CovasnaComunaRECI106
  37CovasnaComunaSÂNZIENI530
  38CovasnaComunaSITA BUZĂULUI800
  39CovasnaComunaTURIA500
  40CovasnaComunaVALEA CRIȘULUI455
  41CovasnaComunaVALEA MARE300
  42CovasnaComunaVÂLCELE250
  43CovasnaComunaVÂRGHIȘ104
  44CovasnaComunaZAGON625
  45CovasnaComunaZĂBALA