HOTĂRÂRE nr. 757 din 10 septembrie 2020privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 20.931 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020.  +  Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 20.931 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.  +  Articolul 3Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 757.  +  ANEXĂ
  REPARTIZAREA
  sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale
  Nr. crt. ObiectivulUnitatea administrativ-teritorialăSuma alocată - mii lei -
  1234
  TOTAL20.931
  1)Județ Bacău Total, din care:13.596
  1Refacere 24 km DJ 252 F UngureniJudețul Bacău366
  2Refacere 1,15 km drum sătesc satul CotumbaComuna Agăș1.771
  Refacere Școală Gimnazială satul Cotumba
  Refacere 0,05 km apărare mal satul Cotumba
  Decolmatare 2,2 km râu satul Cotumba
  Refacere 0,1 km împrejmuire școală gimnazială satul Cotumba
  Refacere 0,04 km apărare mal satul Diaconești
  3Decolmatare 1,19 km albie pârăul Asău satul Apa AsăuComuna Asău956
  Refacere 0,3 km drum sătesc satul Apa Asău
  Refacere 0,4 km drum comunal satul Păltiniș
  Decolmatare 0,13 km albie pârăul Asău satul Păltiniș
  4Refacere 0,2 km drum sătesc DS 356 satul Berești-TazlăuComuna Berești-Tazlău206
  Refacere 0,7 km drum sătesc DS 366 satul Enăchești
  Refacere 1,6 km drum comunal satul Tescani
  Refacere 0,6 km drum sătesc satul Tescani
  5Refacere 1,3 km drum sătesc satul CuchinișComuna Brusturoasa4.918
  Refacere 0,05 km apărare mal satul Brusturoasa
  Decolmatare 0,5 km pârâul Corbului satul Brusturoasa
  Decolmatare 1 km torent satul Brusturoasa
  Refacere 0,85 km drum sătesc satul Brusturoasa
  Refacere 1,79 km drum sătesc satul Hângănești
  Refacere 1,1 km apărare mal satul Hângănești
  Refacere 0,1 km drum sătesc satul Buruieniș
  Refacere 3 km drum comunal DC 144 satul Buruienișul de Sus
  Refacere 1,42 km drum sătesc satul Buruienișul de Sus
  6Refacere 3,186 km drum sătesc satul DofteanaComuna Dofteana2.051
  Refacere 0,01 km tubulatură podeț satul Dofteana
  Refacere 2,252 km drum sătesc satul Ștefan Vodă
  Refacere 3,343 km drum sătesc Hăghiac
  Refacere 2,958 km drum sătesc satul Cucuieți
  Refacere 2,443 km drum comunal 131A satul Seaca
  Refacere 0,56 km drum sătesc satul Seaca
  7Refacere 0,01 km străzi satul MăgireștiComuna Măgirești81
  Refacere 1,215 km străzi satul Stănești
  Refacere 0,1 km străzi satul Prăjești
  8Refacere 1 km drum sătesc satul PalancaComuna Palanca392
  Refacere 1 km stradă satul Popoiu
  Refacere 0,3 km mal pârâu Popoiu, satul Popoiu
  Decolmatare 0,35 km albie pârâu Popoiu, satul Popoiu
  Refacere 2 punți pietonale tablier metalic, satul Ciugheș
  Refacere 3,71 km drumuri sătești satul Ciugheș
  9Refacere 1,1 km drumuri sătești satul ParavaComuna Parava122
  Refacere 1 podeț tubular drum sătesc Parava
  Refacere 0,35 km drumuri sătești satul Teiuș
  Refacere 2,6 km drumuri sătești satul Drăgușani
  10Refacere 3 km drum sătesc satul PârjolComuna Pârjol577
  Refacere 1,5 km drum sătesc satul Băsești
  Refacere 3,4 km drum sătesc satul Pustiana
  Refacere 3,5 km drum sătesc satul Băhnășeni
  Refacere 1,5 km drum sătesc satul Câmpeni
  Refacere 2 km drum sătesc satul Hăineala
  11Refacere 3,05 km drum sătesc satul ConțeștiComuna Sascut649
  Refacere 6,49 km drum sătesc satul Pâncești
  Refacere 0,9 km drum sătesc satul Schineni
  Refacere 4,65 km drum sătesc satul Sascut
  12Refacere 1,6 km străzi satul CucuiețiComuna Solonț96
  Refacere 0,5 km străzi satul Solonț
  Decolmatare 0,025 km șanț satul Sărata
  13Refacere 9,157 km străzi satul Târgu TrotușComuna Târgu Trotuș892
  Refacere 0,9 km drum comunal satul Tuta
  Refacere 6,898 km străzi satul Tuta
  Refacere 2,9 km drum comunal satul Viișoara
  Refacere 6,072 km străzi satul Viișoara
  Refacere 0,696 km drumuri vicinale în administrarea Consiliul Local Târgu Trotuș - satul Viișoara
  Refacere 1 podeț drum sătesc satul Viișoara
  14Refacere 3 km drum comunal satul BoteștiComuna Ungureni484
  Refacere 0,7 km drum sătesc satul Gârla Anei
  Refacere 11 km drum sătesc satul Bibirești
  Refacere 2,6 km drum sătesc satul Bărtășești
  15Refacere 1,7 km străzi satul ZemeșComuna Zemeș35
  2)Județ Caraș-Severin Total, din care:160
  1Refacere podeț pe DJ 571 C la ieșirea din satul Pârneaura, intersecție cu drumul spre Mănăstire, avariat pe o lungime de 6 m și lățime de 5 m (comuna Socol, satul Pârneaura)Județul Caraș-Severin20
  2Refacere mal stâng distrus prin eroziune pe 0,5 km și înălțime 1,5 m și mal drept distrus prin eroziune pe 0,5 km și înălțime 1,5 m, pârâu Merișoru, satul GlimbocaComuna Glimboca73
  Refacere albie pârâu Merișor, avariată prin colmatare pe 0,5 km
  3Refacere 0,4 km drum vicinal agricol, satul Rusca, zona Poiana RuscăComuna Teregova36
  4Refacere pod peste râul Pogăniș, satul VermeșComuna Vermeș31
  Refacere mal erodat (construcție hidrotehnică), fixarea malului în praguri compromisă, amonte Valea Simeria, satul Izgar
  Refacere prag din beton distrus pe o lungime de 11 m (construcție hidrotehnică), satul Vermeș
  Refacere pod, satul Izgar, extravilan pe Valea Satului
  3)Județ Gorj Total, din care: 970
  1Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,13 km străzi str. Vâlceaua - localitatea PociovalișteaOrașul Novaci90
  Refacere 1 podeț Str. Gilortului oraș Novaci
  2Refacere infrastructură și parte carosabilă la străzi (str. Pisoi - 0,75 km, str. Lăzăroni - 0,45 km localitatea Vâlcele, str. Sanda - 0,15 km, Str. Vișinei - 0,15 km, str. Dodenciu - 0,10 km, Str. Bisericii - 0,10 km localitatea Topești) Orașul Tismana350
  3Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumuri comunale (DC 27 - 1,9 km satul Bârzeiu, DC 27 - 1,7 km satul Scurtu)Comuna Berlești530
  Refacere străzi (DS 14 - 0,5 km str. Boierești, satul Lihulești)
  Refacere 6 podețe (4 podețe DC 27 satul Bârzeiu, 1 podeț pe DC 27 satul Scurtu, 1 podeț pe DS14 satul Lihulești)
  4)Județ Harghita Total, din care:1.749
  1Refacere DJ 124 (km 6 + 700-7 + 000, 8 + 500-9 + 100, 11 + 250 - 11 + 750, comuna Mihăileni) - 1,4 kmJudețul Harghita321
  Refacere pod pe DJ 127B (în dreptul proprietății cu nr. 1297 din satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos) - 1 buc.
  Refacere zid de sprijin pe DJ 123 (HM 39 mal drept, HM 38 mal drept, HM 31 - 32 mal drept) - 0,14 km
  2Refacere strada Bem Jozsef (de la nr. 136 până la nr. 19) - 0,2 kmMunicipiul Odorheiu Secuiesc90
  Refacere strada Ady Endre (de la nr. 11 până la nr. 39) - 0,25 km
  Refacere strada Sântimbru (de la nr. 1 până la nr. 33) - 0,15 km
  Refacere strada Komis Ferenc (de la nr. 7 până la nr. 23) - 0,11 km
  3Refacere Strada Rozelor (km 0 + 000 - 0 + 250, satul Goagiu) - 0,25 kmComuna Avrămești54
  Refacere strada Fazakas (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Goagiu) - 0,15 km
  Refacere strada Borbely (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Goagiu) - 0,15 km
  Refacere strada Malom (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Avrămești) - 0,15 km
  Refacere strada Laszlo (km 0 + 000 - 0 + 200, satul Avrămești) - 0,2 km
  Refacere strada Vasvar (km 0 + 000 - 0 + 400, satul Avrămești) - 0,4 km
  Refacere strada Alszek (km 0 + 000 - 0 + 200, satul Avrămești) - 0,2 km
  Refacere strada Timar (km 0 + 000 - 0 + 100, satul Avrămești) - 0,1 km
  Refacere strada Gere (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Avrămești) - 0,15 km
  4Refacere surpare mal și rupere acostament pe DC 232, km 4 + 800 (satul Valea Boroș) - 0,02 kmComuna Lunca de Jos152
  Refacere spălare cale de rulare DC 235, km 0 + 600 - 3 + 600 (satul Valea Capelei) - 3 km
  Refacere eroziune de mal lângă DC 320, în dreptul casei cu nr. 577 (satul Lunca de Jos) - 0,05 km
  Refacere pod pe DC 333 peste pârâul Valea Rece, lângă Biserica Sf. Emeric (satul Valea Rece) - 1 buc.
  Refacere DC 335 Solomaș, 1 km în amonte de la casa cu nr. 1144 (satul Valea Rece) - 1 km
  Refacere DC 331 Bandi, km 0 + 100 - 0 + 900 (satul Valea Rece) - 0,8 km
  5Refacere podeț pe str. Csorosza, satul Mihăileni - 1 buc.Comuna Mihăileni744
  Refacere străzi pietruite în satul Mihăileni (str. Tokeszege - 0,7 km, str. Godrosut - 1,2 km, str. Csorosza - 1,7 km)
  Refacere drumuri forestiere și agricole în satul Mihăileni (drum Cibre - 0,3 km, drum Vasfuvo - 1,07 km, drum Csorosza - 3,5 km)
  Refacere străzi pietruite, satul Nădejdea (str. Kalvaria - 0,2 km, str. Racokszere - 0,1 km, str. Megyesek - 0,4 km, str. Koncok - 0,1 km)
  Refacere drumuri forestiere și agricole în satul Nădejdea, situate în zonele: Nagyparlag/Tasza - 2,3 km, Banyautja - 1,9 km, Derlo - 0,6 km, Kokenyes - 0,5 km, Carina - 0,7 km, Rompaca - 0,5 km
  Refacere colmatare rețea de alimentare cu apă și canalizare în satul Văcărești - 0,2 km
  Refacere podeț cu structură de șine metalice și podină din lemn în satul Livezi, zona Re - 1 buc.
  Refacere DC 111, amonte de intersecția cu DJ 124, satul Livezi - 1,5 km
  Refacere drum forestier și agricol, în continuarea DC 111 spre zona Naskalat, satul Livezi - 3 km
  6Refacere podețe în satul Săcel (în dreptul caselor cu nr. 61 și 34) - 2 buc.Comuna Săcel158
  Refacere străzi în satul Săcel (de la casa cu nr. 33 până la casa cu nr. 55) - 0,95 km
  Refacere strada Ungureni 3 în satul Vidacut (de la casa cu nr. 12 până la casa cu nr. 68) - 1,1 km
  Refacere apărări de mal cu gabioane, strada Ungureni 3, în dreptul casei cu nr. 68 - 0,05 km
  7Refacere spălare cale de rulare la drumurile sătești 649 și 709 din satul Sânmartin - 0,5 kmComuna Sânmartin30
  8Refacere drum comunal 143, km 2 + 000 - 3 + 000 - 1 kmComuna Vărșag200
  Refacere drum comunal 137, km 4 + 200 - 7 + 200 - 3 km
  Refacere drum comunal 141, km 0 + 500 - 1 + 500 - 1 km
  Refacere drum comunal 142, km 1 + 030 - 1 + 530 - 0,5 km
  5)Județ Maramureș Total, din care:2.855
  1Refacere străzi - 0,61 km Orașul Dragomirești145
  2Refacere podeț - satul Săliștea de SusOrașul Săliștea de Sus282
  Refacere drum comunal - 1,5 km, satul Săliștea de Sus
  Refacere străzi - 2,44 km, satul Săliștea de Sus
  3Refacere două podețe și traversări pietonale, orașul Vișeu de SusOrașul Vișeu de Sus1.040
  Refacere străzi - 16,9 km, satul Vișeu de Sus
  4Refacere drum comunal satul Șișești - 0,4 kmComuna Șișești218
  Refacere străzi satul Șișești - 0,12 km
  Refacere drum comunal satul Șurdești - 0,8 km
  Refacere străzi satul Șurdești - 0,8 km
  Refacere drum comunal satul Bontăieni - 0,4 km
  Refacere străzi satul Bontăieni - 0,18 km
  Refacere străzi satul Negreia - 1,05 km
  Refacere străzi satul Plopiș - 0,6 km
  Refacere străzi satul Dănești - 0,8 km
  Refacere străzi satul Cetățele - 0,12 km
  5Refacere străzi - 1 km satul RuscovaComuna Ruscova24
  6Refacere două podețe satul Bogdan VodăComuna Bogdan Vodă301
  Refacere străzi satul Bogdan Vodă - 2,45 km
  Refacere patru podețe, satul Bocicoel
  Refacere cămin cultural, satul Bocicoel
  Refacere străzi - 4,85 km, satul Bocicoel
  7Refacere străzi - 11,3 km, satul Vișeu de JosComuna Vișeu de Jos560
  8Refacere străzi - 3 km, satul CălineștiComuna Călinești185
  9Refacere străzi - 0,8 km, satul TulgheșComuna Mireșu Mare18
  Refacere străzi - 1,2 km, satul Iadăra
  Refacere străzi - 1 km, satul Remeți pe Someș
  10Refacere 3 podețe, satul LargaComuna Suciu de Sus20
  Refacere străzi - 5 km, satul Larga
  11Refacere drum comunal - 0, 5 km, satul CoașComuna Coaș6
  Refacere străzi - 1,5 km, satul Coaș
  Refacere drum comunal - 2 km, satul Întrerâuri
  12Refacere străzi satul Glod - 1,6 kmComuna Strâmtura56
  6)Județ Mehedinți Total, din care: 1.601
  1Refacere stradă degradată pe 0,1 km - satul Valea Petrii, drum comunal DC degradat pe 0,8 km, 3 străzi degradate pe 2 km - satul Sălătruc, 6 străzi degradate pe 1,3 km - satul Bâltanele, stradă degradată pe 0,9 km - satul Blidaru, 15 străzi degradate pe 5,72 km - satul GreciComuna Greci865
  2Refacere 3 străzi degradate pe 0,65 km - satul Breznița Motru, Drum comunal DC 82 degradat pe 0,7 km - satul Valea Teiului, stradă degradată pe 0,4 km - satul Coșovăț, stradă degradată pe 0,7 km - satul PlaiComuna Breznița Motru196
  3DC 9 degradat pe 3 km - satul Balotești, drum sătesc (Drumul principal Schitul Topolniței) degradat pe 3 km - satul Schitul Topolniței de SusComuna Izvoru Bârzii540
  -----