ORDIN nr. 4.916 din 3 august 2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 septembrie 2020    În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea și desfășurarea competițiilor sportive școlare sub denumirea „Olimpiada națională a sportului școlar“.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 2.880/2007*).*) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 2.880/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Federația Sportului Școlar și Universitar, Direcția generală economică, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 3 august 2020.Nr. 4.916.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare