HOTĂRÂRE nr. 738 din 31 august 2020pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 8 septembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 și 372 bis din 8 mai 2020, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 31 august 2020.Nr. 738.  +  Anexe nr. 1-2ANEXEpentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniileși programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studențice pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021