ORDIN nr. 2.658 din 28 august 2020pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 3 septembrie 2020    Având în vedere:– Referatul nr. 626.790 din 17.08.2020 al Direcției generale ajutor de stat;– prevederile art. III din Hotărârea Guvernului nr. 598/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (revizia 4) și Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (revizia 3), prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se difuzează Direcției generale ajutor de stat, care duce la îndeplinire prevederile acestuia.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 28 august 2020.Nr. 2.658.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 14-03-2022, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 257 din 3 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 14 martie 2022 )  +  Anexa nr. 2GHID DE PLATĂa ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituireaunei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarearegională prin crearea de locuri de muncă