ORDIN nr. 5.487/1.494/2020pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 5.487 din 31 august 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.494 din 31 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020  Având în vedere prevederile:– art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. DGIP 5.746 din 31.08.2020 al Ministerului Educației și Cercetării,văzând Referatul de aprobare nr. NT 7.402 din 28.08.2020 al Ministerului Sănătății,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării și ministrul sănătății emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
   +  ANEXĂMĂSURIde organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condițiide siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2