DECIZIE nr. 319 din 31 august 2020privind numirea unor reprezentanți ai statului în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 31 august 2020  Având în vedere propunerea ministrului sănătății formulată prin Adresa nr. 7.362 din 27 august 2020, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.587 din 27 august 2020,În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 septembrie 2020, doamna Camelia Ghiveciu se numește în calitatea de membru în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Adrian Dumitru se numește în calitatea de membru în Consiliul de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 4 ani.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 31 august 2020.Nr. 319.-----