HOTĂRÂRE nr. 8 din 21 august 2020pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 21 august 2020  Având în vedere prevederile art. 57 și art. 58 alin. (1)-(6) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul buletinului de vot care este folosit la alegerea consiliilor locale, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul buletinului de vot care este folosit la alegerea primarilor și a primarului general al municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2.(3) Se aprobă modelul buletinului de vot care este folosit la alegerea consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, prevăzut în anexa nr. 3.(4) Se aprobă modelul buletinului de vot care este folosit la alegerea președinților consiliilor județene, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2În cazul alegerilor locale parțiale se folosesc modelele buletinelor de vot prevăzute în anexele nr. 1-4.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 21 august 2020.Nr. 8.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL*)
  buletinului de vot pentru alegerea consiliului local
  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.^1) Se înscrie denumirea județului, iar în cazul sectoarelor municipiului București se înscrie „MUNICIPIUL BUCUREȘTI“.^2) Se înscrie denumirea municipiului, a orașului, a comunei sau numărul sectorului, după caz.^3) Se înscrie sintagma „al municipiului“, „al orașului“, „al comunei“ sau „al sectorului municipiului București“, urmată, după caz, de denumirea municipiului, a orașului, a comunei sau numărul sectorului.^4) Se înscrie data scrutinului.^5) Pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorității naționale și candidat independent se înscriu următoarele:– numărul de ordine pe buletinul de vot;– denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“, urmată de numele și prenumele acestuia;– pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“.b) Se reproduce semnul electoral înregistrat de Biroul Electoral Central; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere.c) Se înscriu numele și prenumele candidaților, unul după altul; în cazul alianțelor, după numele și prenumele candidaților se înscrie într-o paranteză apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului. Înaintea numelui fiecărui candidat se trece numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care a depus lista. Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.NOTE:1. Stema României se înscrie într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm.2. Mențiunile prevăzute pe prima pagină exterioară se tipăresc cu corp de literă 24, conform modelului.3. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“.4. Dimensiunea buletinelor de vot este cea corespunzătoare formatului A4, iar numărul patrulaterelor din fiecare pagină este 2 sau 4, după caz.5. Patrulaterele se numerotează cu cifre corp 10.6. Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară pe care se imprimă patrulatere și terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.7. Denumirile integrale ale partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și sintagma „candidat independent“ se tipăresc cu corp de literă 14.8. Semnele electorale se imprimă în spații grafice de aceeași mărime, cu condiția ca una dintre laturi să nu fie mai mică de 2 cm; în patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.9. Numele și prenumele candidaților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se tipăresc cu corp de literă 8, iar numele și prenumele candidaților independenți se tipăresc cu corp de literă 8.10. Dacă, având în vedere pasul tipografic și numărul candidaturilor rămase definitive, nu se pot tipări toate paginile buletinului de vot, paginile aflate la finalul buletinului de vot vor rămâne goale, fiind doar numerotate.
   +  Anexa nr. 2
  MODELUL*)
  buletinului de vot pentru alegerea primarului și a primarului general al municipiului București
  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.^1) Se înscrie, după caz, denumirea municipiului, a orașului, a comunei sau numărul sectorului. În cazul municipiului București această rubrică se elimină.^2) Se înscrie denumirea județului, iar în cazul municipiului București sau al sectoarelor municipiului București se înscrie „MUNICIPIUL BUCUREȘTI“.^3) Se înscrie sintagma „municipiului“, „orașului“, „comunei“ sau „sectorului municipiului București“, urmată, după caz, de denumirea municipiului, a orașului, a comunei sau numărul sectorului. În cazul primarului general al municipiului București, în loc de sintagma „PRIMARULUI“ se înscrie sintagma „PRIMARULUI GENERAL“.^4) Se înscrie data scrutinului.^5) Pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorității naționale și candidat independent se înscriu următoarele:– numărul de ordine pe buletinul de vot;– denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“, urmată de numele și prenumele acestuia;– pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“. b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere. c) Se înscriu numele și prenumele candidaților, iar în cazul alianțelor, apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor. NOTE:1. Stema României se înscrie într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm.2. Mențiunile prevăzute pe prima pagină exterioară se tipăresc cu corp de literă 24, conform modelului. 3. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“. 4. Dimensiunea buletinelor de vot este cea corespunzătoare formatului A4, iar numărul patrulaterelor din fiecare pagină este 8.5. Patrulaterele se numerotează cu cifre corp 10.6. Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară pe care se imprimă patrulatere și terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.7. Denumirile integrale ale partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și sintagma „candidat independent“ se tipăresc cu litere corp verzal drepte de aceeași mărime, cu condiția ca dimensiunea acestora să nu fie mai mică de 12. 8. Semnele electorale se imprimă în spații grafice de aceeași mărime, cu condiția ca una dintre laturi să nu fie mai mică de 2,5 cm; în patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.9. Numele și prenumele candidaților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și numele și prenumele candidaților independenți se tipăresc cu litere corp verzal drepte de aceeași mărime, cu condiția ca dimensiunea acestora să nu fie mai mică de 14.10. Dacă, având în vedere pasul tipografic și numărul candidaturilor rămase definitive, nu se pot tipări toate paginile buletinului de vot, paginile aflate la finalul buletinului de vot vor rămâne goale, fiind doar numerotate.
   +  Anexa nr. 3
  MODELUL*)
  buletinului de vot pentru alegerea consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București
  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.^1) Se înscrie denumirea județului, iar în cazul municipiului București sau al sectoarelor municipiului București se înscrie „MUNICIPIUL BUCUREȘTI“.^2) Se înscrie denumirea județului. În cazul municipiului București se înscrie sintagma „CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI“.^3) Se înscrie data scrutinului.^4) Pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorității naționale și candidat independent se înscriu următoarele:– numărul de ordine pe buletinul de vot;– denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“, urmată de numele și prenumele acestuia;– pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“.b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere.c) Se înscriu numele și prenumele candidaților, unul după altul, iar în cazul alianțelor, după numele și prenumele candidaților se înscrie într-o paranteză apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului. Înaintea numelui fiecărui candidat se trece numărul de ordine stabilit de partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care a depus lista. Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.NOTE:1. Stema României se înscrie într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm.2. Mențiunile prevăzute pe prima pagină exterioară se tipăresc cu corp de literă 24, conform modelului.3. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“.4. Dimensiunea buletinelor de vot este cea corespunzătoare formatului A4, iar numărul patrulaterelor din fiecare pagină este 2 sau 4, după caz.5. Patrulaterele se numerotează cu cifre corp 10.6. Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară pe care se imprimă patrulatere și terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.7. Denumirile integrale ale partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și sintagma „candidat independent“ se tipăresc cu corp de literă 14.8. Semnele electorale se imprimă în spații grafice de aceeași mărime, cu condiția ca una dintre laturi să nu fie mai mică de 2 cm; în patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.9. Numele și prenumele candidaților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se tipăresc cu corp de literă 8, iar numele și prenumele candidaților independenți se tipăresc cu corp de literă 8.10. Dacă, având în vedere pasul tipografic și numărul candidaturilor rămase definitive, nu se pot tipări toate paginile buletinului de vot, paginile aflate la finalul buletinului de vot vor rămâne goale, fiind doar numerotate.
   +  Anexa nr. 4
  MODELUL*)
  buletinului de vot pentru alegerea președintelui consiliului județean
  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.^1) Se înscrie denumirea județului.^2) Se înscrie data scrutinului.^3) Pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând minorității naționale și candidat independent se înscriu următoarele:– numărul de ordine pe buletinul de vot;– denumirea partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“, urmată de numele și prenumele acestuia;– pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.a) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetățenilor aparținând minorității naționale sau, după caz, sintagma „candidat independent“.b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere.c) Se înscriu numele și prenumele candidaților, iar în cazul alianțelor, apartenența politică prin denumirea abreviată a partidului. Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi înscriși în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor. NOTE:1. Stema României se înscrie într-un spațiu grafic de 1,8 x 2,5 cm.2. Mențiunile prevăzute pe prima pagină exterioară se tipăresc cu corp de literă 24, conform modelului. 3. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanța dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“.4. Dimensiunea buletinelor de vot este cea corespunzătoare formatului A4, iar numărul patrulaterelor din fiecare pagină este 8.5. Patrulaterele se numerotează cu cifre corp 10.6. Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară pe care se imprimă patrulatere și terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.7. Denumirile integrale ale partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și sintagma „candidat independent“ se tipăresc cu litere corp verzal drepte de aceeași mărime, cu condiția ca dimensiunea acestora să nu fie mai mică de 12.8. Semnele electorale se imprimă în spații grafice de aceeași mărime, cu condiția ca una dintre laturi să nu fie mai mică de 2,5 cm; în patrulaterele destinate candidaturilor independente nu se imprimă semne electorale.9. Numele și prenumele candidaților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și numele și prenumele candidaților independenți se tipăresc cu litere corp verzal drepte de aceeași mărime, cu condiția ca dimensiunea acestora să nu fie mai mică de 14.10. Dacă, având în vedere pasul tipografic și numărul candidaturilor rămase definitive, nu se pot tipări toate paginile buletinului de vot, paginile aflate la finalul buletinului de vot vor rămâne goale, fiind doar numerotate.
  ----