ORDIN nr. 2.907/C/2.340/2020privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI nr. 2.907/C din 8 iulie 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE nr. 2.340 din 13 august 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 august 2020  În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, cu modificările și completările ulterioare,văzând că indicele prețurilor de consum, publicat de Institutul Național de Statistică, aferent perioadei martie 2009-decembrie 2019, a înregistrat o creștere de 33,54%,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Tarifele pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești se stabilesc astfel:a) 30,91 lei/oră pentru efectuarea serviciilor de interpretare din/în limbi străine în/din limba română;b) 44,82 lei/pagină rezultată în urma traducerii. Pagina traducerii va avea format A4; stil Normal Arial; font Arial; dimensiunea font 12; dactilografiată la un rând; fără niciun rând liber de text între rândurile traducerii; font complex, spațiere normală, poziție normală; un singur spațiu între cuvinte; marginile paginii: sus - 2,5 cm, jos - 2,5 cm, stânga - 2,5 cm, dreapta - 2,5 cm.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ taxa pe valoarea adăugată. La tarifele prevăzute la alin. (1) se adaugă taxa pe valoarea adăugată, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se vor majora în cazurile prevăzute de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În cazul în care durata totală a interpretării este mai mică de o oră, tariful se calculează pentru o oră întreagă. (2) În cazul în care durata totală a interpretării depășește o oră, tarifarea se face pentru fiecare oră întreagă de interpretare efectivă, iar pentru fracțiunea de oră de interpretare rezultată în urma calculării duratei totale a interpretării, tarifarea se face din jumătate în jumătate de oră.  +  Articolul 3(1) În cazul în care traducerea înscrisului prezentat spre traducere este mai mică de o pagină, tariful se calculează pentru o pagină întreagă. (2) În cazul în care traducerea depășește o pagină, tarifarea se face pentru fiecare pagină de traducere, iar pentru fracțiunea de pagină, tarifarea se face din jumătate în jumătate de pagină.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești și al ministrului finanțelor publice nr. 772/C/414/2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 1 aprilie 2009, se abrogă.
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  ----