ORDIN nr. 1.435 din 17 august 2020privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 19 august 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 6.983 din 17.08.2020 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 și 552 bis din 26 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2020.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 17 august 2020.Nr. 1.435.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020
  pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România,
  care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață
  a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale
  și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu
  Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene
  și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate
  de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 6446 se introduc 74 de noi poziții, pozițiile nr. 6447-6520, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.cod_cimobsDenumire produsformaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  6447W66549003KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂCutie x 1 flac. x 50 ml sol. perf. (5 g/50 ml) (2 ani)J06BA02MDSderiv. din sânge1031,751061,751195,46Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6448W66549004KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂCutie x 1 flac. x 100 ml sol. perf. (10 g/100 ml) (2 ani)J06BA02MDSderiv. din sânge2085,882115,882344,46Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6449W66549001KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂCutie x 1 flac. x 10 ml sol. perf. (1 g/10 ml) (2 ani)J06BA02MDSderiv. din sânge209,99230,99281,99Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6450W66549002KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂCutie x 1 flac. x 25 ml sol. perf. (2,5 g/25 ml) (2 ani)J06BA02MDSderiv. din sânge518,79548,79636,33Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6451W66558001POLIVY 140 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAPOLATUZUMAB VEDOTINCutie cu un flacon din sticlă de 20 ml conținând 140 mg polatuzumab vedotin (2 ani)L01XC37MOorfan46403,9846433,9250651,19Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6452W66532001SPRAVATO 28 mgSPRAY NAZAL, SOLUȚIE28 mgJANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIAESKETAMINUMCutie cu 1 dispozitiv de spray nazal (2 ani)N06AX27MIinovativ1065,401095,401232,14Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6453W66532002SPRAVATO 28 mgSPRAY NAZAL, SOLUȚIE28 mgJANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIAESKETAMINUMCutie cu 2 dispozitive de spray nazal (2 ani)N06AX27MIinovativ2130,792160,792393,41Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6454W66532003SPRAVATO 28 mgSPRAY NAZAL, SOLUȚIE28 mgJANSSEN CILAG INTERNATIONAL NV - BELGIAESKETAMINUMCutie cu 3 dispozitive de spray nazal (2 ani)N06AX27MIinovativ3196,193226,193554,70Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6455W66540001VORICONAZOL ACCORDPHARMA 200 mgPULB. PT. SOL. PERF.200 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. ZO.O. - POLONIAVORICONAZOLUMCutie cu flac. din sticlă transparentă de tip I, cu capacitatea de 30 ml cu pulb. pt. sol. perf. (2 ani)J02AC03MGgeneric268,95295,85361,17Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6456W66541003ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIAARSENICUM TRIOXIDUMCutie cu 10 flacoane din sticlă conținând 10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XX27MGgeneric8745,798775,789603,76Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6457W65460001COSOPT FĂRĂ CONSERVANT 20 mg/ml + 5 mg/mlPIC. OFT. SUSP.20 mg/ml + 5 mg/mlSANTEN OY - FINLANDACOMBINAȚII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)Cutie cu 1 flac. din PEJD cu capacitatea de 10 ml prevăzut cu picurător Novelia din PEID cu pic. oft., sol. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. - 2 luni)S01ED51MIinovativ72,4581,15102,60Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6458W01409002FOSFAT DE CODEINĂ EEL 15 mgCOMPR.15 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIACODEINUMCutie cu 1 blist. Al/PVC x 25 compr. (5 ani)R05DA04MGgeneric3,564,065,49Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6459W12724002PROPRANOLOL BIOEEL 40 mgCOMPR. 40 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIAPROPRANOLOLUMCutie cu 5 blist. PVC/Al x 10 compr. (5 ani)C07AA05MGgeneric3,584,085,52Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6460W42867002FAMOTIDINA ZENTIVA 40 mgCOMPR. FILM. 40 mgZENTIVA - S.A. - ROMÂNIAFAMOTIDINUMCutie cu 3 blist. din PVC-PE-PVDC/Al a câte 10 compr. film. (2 ani)A02BA03MGgeneric8,559,7413,17Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6461W65101010LAMICTAL 5 mgCOMPR. MAST./DISP.5 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED - IRLANDALAMOTRIGINUMCutie cu flac. din PEID x 30 compr. mast./disp. (3 ani)N03AX09MIinovativ0,540,610,83Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6462W53550001ROTARIXSUSP. ORALĂGLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS - S.A. - BELGIAVACCIN ROTAVIRUSCutie x 1 tub compresibil x 1,5 ml susp. orală (3 ani)J07BH01MIimunologic200,43220,47269,15Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6463W42957001CLORHIDRAT DE TRAMADOL BIOEEL 50 mgCOMPR.50 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIATRAMADOLUMCutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr. (5 ani)N02AX02MGgeneric6,497,4010,00Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6464W00797001CARBAMAZEPIN BIOEEL 200 mgCOMPR.200 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIACARBAMAZEPINUMCutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr. (5 ani)N03AF01MGgeneric1,972,253,04Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6465W02925003ENAP 5 mgCOMPR.5 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIAENALAPRILUMCutie cu 6 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani)C09AA02MGgeneric3,884,425,98Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6466W02922003ENAP 10 mgCOMPR.10 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIAENALAPRILUMCutie cu 6 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani)C09AA02MGgeneric8,309,4612,79Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6467W02923003ENAP 20 mgCOMPR.20 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIAENALAPRILUMCutie cu 6 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani)C09AA02MGgeneric13,7915,7221,25Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6468W64662002FLUENZ TETRASPRAY NAZ., SUSP.ASTRAZENECA AB - SUEDIAVACCIN GRIPAL VIU ATENUAT1 pulverizator (sticlă) într-o cutie de carton cu 3 straturi x 0,2 ml susp. (18 săptămâni)J07BB03IMimunologic94,98106,38129,87Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6469W65410001BEVESPI AEROSPHERE 7,2 micrograme/5 microgrameSUSP. DE INHALAT PRESURIZATĂ7,2 micrograme/5 microgrameASTRAZENECA AB - SUEDIACOMBINAȚII (GLICOPIRONIUM + FORMOTEROLUM)Cutie cu un inhalator x 120 doze (2 ani)R03AL07MIinovativ162,74179,01218,54Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6470W66505002DUTASTERIDA/TAMSULOSIN AUROBINDO 0,5 mg/0,4 mgCAPS.0,5 mg/0,4 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚII (DUTASTERIDUM + TAMSULOSINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 caps. (2 ani)G04CA52MGgeneric57,2064,0681,00Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6471W61665001KANAMICINA PANPHARMA 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gPANPHARMA - FRANȚAKANAMYCINUMCutie cu 50 flac. din sticlă incoloră cu 1 g pulb. pt. sol. inj./perf. (3 ani - după ambalarea pt. comercializare; după reconstituire - se utilizează imediat)J01GB04MGgeneric426,15456,15535,35Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6472W08541001IZOCON 10 mg/gCREMĂ10 mg/gROMINKO - S.A. - ROMÂNIAISOCONAZOLUMCutie x 1 tub din Al x 25 g cremă (2 ani)D01AC05MGgeneric6,517,4210,03Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6473W65919001IDACIO 40 mg/0,8 mlSOL. INJ.40 mg/0,8 mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIAADALIMUMABUMCutie cu 1 flac. din sticlă x 0,8 ml sol. inj. + 1 seringă + 1 ac + 1 adaptor + 2 tampoane cu alcool (2 ani)L04AB04MBbiosimilar799,87829,87942,71Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6474W65840001ACID ALENDRONIC/COLECALCIFEROL ACCORD 70 mg/2800 UICOMPR.70 mg/2800 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. ZO.O. - POLONIAACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUMCutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 4 compr. (2 ani)M05BB03MGgeneric32,3936,9348,30Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6475W66300002AMARHYTON 100 mgCAPS. ELIB. PREL.100 mgSWYSSI AG - GERMANIAFLECAINIDUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 caps. elib. prel. (3 ani)C01BC04MGgeneric35,8540,8753,46Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6476W65909001ROTEAS 30 mgCOMPR. FILM.30 mgBERLIN-CHEMIE AG - GERMANIAEDOXABANUMCutie cu blist. PVC/Al x 30 compr. film. (5 ani)B01AF03MIinovativ248,59273,45333,83Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6477W65908001ROTEAS 15 mgCOMPR. FILM.15 mgBERLIN-CHEMIE AG - GERMANIAEDOXABANUMCutie cu blist. PVC/Al x 10 compr. film. (5 ani)B01AF03MIinovativ68,2876,4796,69Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6478W65910001ROTEAS 60 mgCOMPR. FILM.60 mgBERLIN-CHEMIE AG - GERMANIAEDOXABANUMCutie cu blist. PVC/Al x 30 compr. film. (5 ani)B01AF03MIinovativ248,59273,45333,83Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6479W64964002JANUVIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMERCK SHARP DOHME B.V. - OLANDASITAGLIPTINUMCutie x 28 compr. film. (blist. PVC/PE/PVDC/Al) (3 ani)A10BH01MIinovativ75,5784,64107,02Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6480W66687001AZITROMICINA ROMPHARM 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAAZITHROMYCINUMCutie cu 1 flac. din sticlă transparentă (30 luni)J01FA10MGgeneric25,9429,5738,68Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6481W66687002AZITROMICINA ROMPHARM 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAAZITHROMYCINUMCutie cu 5 flac. din sticlă transparentă (30 luni)J01FA10MGgeneric129,70142,67174,17Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6482W66507001ADYNOVI 250 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.125 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIARURIOCTOCOG ALFA PEGOLCutie cu 1 flacon cu pulbere și 1 flacon cu 2 ml solvent, preasamblate în sistem BAXJECT III (2 ani)B02BD02MIinovativ678,94708,93810,89Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6483W66508001ADYNOVI 500 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.250 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIARURIOCTOCOG ALFA PEGOLCutie cu 1 flacon cu pulbere și 1 flacon cu 2 ml solvent, preasamblate în sistem BAXJECT III (2 ani)B02BD02MIinovativ1357,881387,881550,94Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6484W66509001ADYNOVI 1000 UI/2 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.500 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIARURIOCTOCOG ALFA PEGOLCutie cu 1 flacon cu pulbere și 1 flacon cu 2 ml solvent, preasamblate în sistem BAXJECT III (2 ani)B02BD02MIinovativ2715,772745,773031,04Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6485W66276002ADYNOVI 2000 UI/5 mlPULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.400 UI/mlBAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIARURIOCTOCOG ALFA PEGOLCutie cu 1 sistem BAXJECT III într-un blist. sigilat cu 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. și 1 flac. cu solvent preasamblate pt. reconstituire (2 ani)B02BD02MIinovativ5431,545461,535991,23Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6486W66270001NORDIMET 12,5 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ12,5 mgNORDIC GROUP BV - OLANDAMETHOTREXATUMCutie cu 1 seringă preumplută din sticlă x 0,5 ml sol. inj. + 2 tampoane alcool (2 ani)L04AX03MGgeneric53,9060,3776,33Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6487W66543001SUGAMMADEX PHARMAZAC 100 mg/mlSOL. INJ.100 mg/mlPHARMAZAC - S.A. - GRECIASUGAMMADEXUMCutie cu 10 flac. închise cu dop din cauciuc și capsă Al x 2 ml sol. inj. (18 luni; după prima deschidere a flac. - se utilizează imediat)V03AB35MGgeneric2018,962048,962271,52Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6488W65876005PNEUMOVAX 23SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂMERCK SHARP DOHME ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAVACCIN PNEUMOCOCIC POLIZAHARIDIC Cutie cu 1 seringă preumplută x 0,5 ml sol. inj., cu 2 ace (28 luni)J07ALIMimunologic101,32111,45136,06Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6489W66496002GILENYA 0,25 mgCAPS.0,25 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDAFINGOLIMODUMCutie cu blist. din PVC/PVDC/Al x 28 caps. (2 ani)L04AA27MIinovativ3852,193882,194269,74Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6490W66604003RELITAZ 10 mgCOMPR. GASTROREZ.10 mgDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIARABEPRAZOLUMCutie cu blist. Al/Al x 28 compr. gastrorez. (2 ani)A02BC04MGgeneric25,9229,5538,65Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6491W66605003RELITAZ 20 mgCOMPR. GASTROREZ.20 mgDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIARABEPRAZOLUMCutie cu blist. Al/Al x 28 compr. gastrorez. (2 ani)A02BC04MGgeneric32,1036,5947,86Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6492W66498001DEXMEDETOMIDINA KALCEKS 100 micrograme/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 micrograme/mlAS KALCEKS - LETONIADEXMEDETOMIDINUMCutie cu 1 tăviță din PVC cu 5 fiole x 2 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani)N05CM18MGgeneric413,00443,00521,02Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6493W66498002DEXMEDETOMIDINA KALCEKS 100 micrograme/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 micrograme/mlAS KALCEKS - LETONIADEXMEDETOMIDINUMCutie cu 5 tăvițe din PVC cu 5 fiole x 2 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani)N05CM18MGgeneric2090,002120,002348,95Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6494W00831001ADRENOSTAZIN 1,5 mg/5 mlSOL. INJ./PERF.1,5 mg/5 mlTERAPIA - S.A.- ROMÂNIACARBAZOCHROMI SALICYLASCutie cu 5 fiole x 5 ml sol. inj./perf. (1 an)B02BX02MGgeneric9,1610,4414,11Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6495W66736001FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED - IRLANDAICATIBANTUMCutie x 1 seringă preumplută x 3 ml + ac hipodermic (18 luni)B06AC02MOorfan6795,486825,477477,92Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6496W66732001ADVATE 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apă pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ2634,892664,892942,88Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6497W66733001ADVATE 1500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1500 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apă pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ4066,034096,024502,82Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6498W66730001ADVATE 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apă pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ1313,901343,901503,00Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6499W66731001ADVATE 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apă pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ690,28720,28823,26Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6500W66734001ADVATE 2000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.2000 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml solvent + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ5719,685749,676305,30Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6501W66735001ADVATE 3000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.3000 UITAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml solvent + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ8579,528609,519422,53Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6502W66310001ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/100 mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. ZO. O. - POLONIAACIDUM ZOLEDRONICUMCutie cu 1 pungă din plastic poliolefinic cu 100 ml sol. perf. (30 luni - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a pungii - se utilizează imediat)M05BA08MGgeneric300,11330,11397,97Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6503W66710001YELLOXPIC. OFT., SOL.0,9 mg/mlBAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED - IRLANDABROMFENACUM Cutie cu 1 fl. din plastic cu vârf de picurare și capac x 5 ml sol. oft. (2 ani; după prima deschidere - 4 săptămâni)S01BC11MIinovativ17,5720,0327,07Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6504W66638001VIZIMACO 0,3 mg/ml + 5 mg/mlPIC. OFT., SOL.0,3 mg/ml + 5 mg/mlBAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM)Cutie cu 1 flac. din PEJD, cu capacitatea de 5 ml, prevăzut cu picurător din PEID și silicon x 3 ml pic. oft., sol. (3 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - 28 zile)S01ED51MGgeneric33,4938,1849,94Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6505W66553001KIVIZIDIALE 40 DE MICROGRAME/ML + 5 MG/MLPIC. OFT., SOL.40 micrograme/ml + 5 mg/mlBAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED - IRLANDACOMBINAȚII (TRAVOPROSTUM + TIMOLOLUM)Cutie cu 1 flac. multidoză din PP, prevăzut cu pompă (PP, PEID, PEJD) x 2,5 ml pic. oft., sol. (3 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. - 28 zile)S01ED51MGgeneric29,3233,4343,72Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6506W66283001ADDAVENCONC. PT. SOL. PERF.FRESENIUS KABI AB - SUEDIACOMBINAȚIICutie cu 20 fiole din polipropilenă x 10 conc. pt. sol. perf. (3 ani - după ambalarea pt. comercializare; după diluarea sol. - se utilizează imediat)B05XA31MIinovativ153,36168,69205,94Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6507W66524001FOSFOMICINĂ ROMPHARM 3 gGRANULE PT. SOL. ORALĂ ÎN PLIC3 gROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAFOSFOMYCINUMCutie cu 1 plic închis prin termosudare, din folie multistrat: hârtie, PE, Al, PE x 8 g granule pt. sol. orală în plic (3 ani; după reconstituire, sol. trebuie administrată imediat)J01XX01MGgeneric6,837,7810,52Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6508W66688003ALPROSTADIL ROMPHARM 20 microgramePULB. PT. SOL. PERF.20 microgrameROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAALPROSTADILUMCutie cu 15 flac. de sticlă de tip I (3 ani; sol. pregătită pt. adm. trebuie preparată imediat înainte de administrare)C01EA01MGgeneric619,55649,55746,16Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6509W66689001LORNOXICAM ROMPHARM 8 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.8 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIALORNOXICAMUMCutie cu 1 set care conține 1 flac. din sticlă brună cu 8 mg pulb. pt. sol. inj. și o fiolă cu capacitatea de 2 ml cu solv. pt. sol. inj. (2 ani -după ambalarea pentru comercializare; după reconstituirea sol. - se utilizează imediat)M01AC05MGgeneric6,897,8610,62Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6510W66689004LORNOXICAM ROMPHARM 8 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.8 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIALORNOXICAMUMCutie cu 10 seturi care conțin câte 1 flac. din sticlă brună cu 8 mg pulb. pt. sol. inj. și o fiolă cu capacitatea de 2 ml cu solv. pt. sol. inj. (2 ani - după ambalarea pentru comercializare; după reconstituirea sol. - se utilizează imediat)M01AC05MGgeneric68,8477,1097,49Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6511W66531004REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 1 seringă preumplută cu protecție pentru ac + 2 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar1463,141493,141665,67Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6512W66531005REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 2 seringi preumplute cu protecție pentru ac + 2 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar2926,282956,283260,50Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6513W66531006REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 4 seringi preumplute cu protecție pentru ac + 4 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar5852,565882,556450,14Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6514W66531001REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 1 seringă preumplută + 2 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar1463,141493,141665,67Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6515W66531002REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 2 seringi preumplute + 2 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar2926,282956,283260,50Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6516W66531003REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 4 seringi preumplute + 4 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar5852,565882,556450,14Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6517W66531007REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 1 stilou injector preumplut + 2 tampoane de alcool (30 luni) L04AB02MBbiosimilar1463,141493,141665,67Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6518W66531008REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 2 stilouri injectoare preumplute + 2 tampoane de alcool (30 luni) L04AB02MBbiosimilar2926,282956,283260,50Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6519W66531009REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 4 stilouri injectoare preumplute + 4 tampoane de alcool (30 luni) L04AB02MBbiosimilar5852,565882,556450,14Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6520W66570001STREPTOMICINĂ SULFAT CRISTALIZATĂ 1 gPULB. PT. SOL. INJ.1 gC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIASTREPTOMYCINUMCutie cu 1 flac. x 1 g pulb. pt. sol. inj. (48 luni)J01GA01MI15,1117,2223,28NCant. 45.000 flacoanePrețurile sunt valabile până la data de 25.02.2021.
  2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 79, 131, 160-165, 443, 541, 542, 557, 558, 682, 908, 1032, 1412, 1765, 1766, 2022, 2029-2031, 2034, 2035, 2122, 2123, 2136, 2252, 2323, 2414, 2415, 2452, 2459, 2851, 3031, 3075, 3161, 3219, 3590, 3779-3781, 3783, 4097, 4130-4132, 4206, 4414, 4763, 4798-4800, 4802, 5039, 5087, 5786, 5852, 5854, 6023-6026, 6195, 6302 și 6306 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.cod_cimobsDenumire produsformaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  79W65420001!ACID ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/100 mlSOL. PERF.4 mg/100 mlACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIEACIDUM ZOLEDRONICUMCutie cu 1 pungă din plastic poliolefinic cu 100 ml sol. perf. (30 luni după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a pungii se utilizează imediat)M05BA08MGgeneric300,11330,11397,97DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  131W00831001!ADRENOSTAZIN 1,5 mg/5 mlSOL. INJ./PERF.1,5 mg/5 mlTERAPIA - S.A. - ROMÂNIACARBAZOCHROMI SALICYLASCutie x 5 fiole x 5 ml soluție injectabilă/perfuzabilă prevăzut cu punct de rupereB02BX02MGgeneric9,1610,4414,11DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  160W51449001!ADVATE 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UIBAXTER AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flacon cu pulbere + 1 flacon x 5 ml apă pentru soluție injectabilă + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ2634,892664,892942,88DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  161W51450001!ADVATE 1500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1500 UIBAXTER AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flacon cu pulbere + 1 flacon x 5 ml apă pentru soluție injectabilă + 1 dispozitiv BAXJECT IIB02BD02MIinovativ4066,034096,024502,82DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  162W53183001!ADVATE 2000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.2000 UIBAXTER AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flacon cu pulbere + 1 flacon x 5 ml apă pentru soluție injectabilă + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ5719,685749,676305,30DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  163W51447001!ADVATE 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UIBAXTER AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flacon cu pulbere + 1 flacon x 5 ml apă pentru soluție injectabilă + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ690,28720,28823,26DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  164W53185001!ADVATE 3000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.3000 UIBAXTER AG - AUSTRIAOCTOCOG ALFACutie x 1 flacon cu pulbere + 1 flacon x 5 ml apă pentru soluție injectabilă + 1 dispozitiv Baxject II (2 ani)B02BD02MIinovativ8579,528609,519422,53DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  682W55354004!AUGMENTIN SR 1000 mg/62.5 mgCOMPR. ELIB. PREL.1000 mg/62.5 mgBEECHAM GROUP PLC - MAREA BRITANIEAMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMCutie cu blistere Al/PVC-Al-PP x 28 comprimate eliberare prelungită (2 ani)J01CR02MIinovativ33,0637,6949,30DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 589/5.06.2020Prețurile sunt valabile până la data de 4.06.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  908W64573001!BORTEZOMIB PHARMAZAC 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgPHARMAZAC - S.A. - GRECIABORTEZOMIBUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră de tip I, cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. sol. inj.L01XX32MGgeneric623,50653,50750,47DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 585/5.06.2020Prețurile sunt valabile până la data de 04.06.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  1032W00797001!CARBAMAZEPIN BIOEEL 200 mgCOMPR.200 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIACARBAMAZEPINUMCutie x 2 blistere din PVC/Al x 10 comprimate (2 ani)N03AF01MGgeneric1,972,253,04DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  1412W60949001COLTOWAN 10 mgCOMPR.10 mgGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A. - ROMÂNIAEZETIMIBUMCutie x blistere PVC-PE-PVDC-PE-PVC/Al x 30 comprimate (3 ani)C10AX09MGgeneric40,0345,6359,69Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  1765W62795001!DOLOXIB 30 mgCOMPR. FILM.30 mgZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂETORICOXIBUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 7 comprimate filmate (2 ani)M01AH05MGgeneric7,168,1611,03DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 445/27.04.2020Prețurile sunt valabile până la data de 26.04.2021.
  1766W62795002!DOLOXIB 30 mgCOMPR. FILM.30 mgZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂETORICOXIBUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)M01AH05MGgeneric28,6532,6642,72DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 445/27.04.2020Prețurile sunt valabile până la data de 26.04.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2022W65716001ENTECAVIR KRKA 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgKRKA, D.D., - NOVO MESTO - SLOVENIAENTECAVIRUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film.(3 ani)J05AF10MGgeneric122,05134,26163,90Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2029W64664002ENTECAVIR SANIENCE 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgSANIENCE - S.R.L. - ROMÂNIAENTECAVIRUMCutie cu 3 blist. Al/PVC-PVDC (60) x 10 compr. film. (2 ani)J05AF10MGgeneric114,00125,40153,09Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  2030W64664003ENTECAVIR SANIENCE 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgSANIENCE - S.R.L. - ROMÂNIAENTECAVIRUMCutie cu 3 blist. Al/PVC-PVDC (120) x 10 compr. film. (2 ani)J05AF10MGgeneric114,00125,40153,09Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  2031W64664001ENTECAVIR SANIENCE 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgSANIENCE - S.R.L. - ROMÂNIAENTECAVIRUMCutie cu 3 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. film. (2 ani)J05AF10MGgeneric114,00125,40153,09Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2034W63755002ENTECAVIR TEVA 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAENTECAVIRUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 comprimate filmate (30 luni)J05AF10MGgeneric122,05134,26163,90Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  2035W63755005ENTECAVIR TEVA 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAENTECAVIRUMCutie cu blist. unidoză PVC-PVDC/Al x 30x 1 compr. film. (30 luni)J05AF10MGgeneric122,05134,26163,90Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2122W02981001!ERYFLUID 40 mg/mlSOL. CUT.4 g/30 mlPIERRE FABRE DERMATOLOGIE - FRANȚAERYTHROMYCINUMCutie x 1 flacon x 30 ml soluție cutanată (2 ani)D10AF02MPinovativ4,555,197,01DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 709/6.07.2020Prețurile sunt valabile până la data de 5.07.2021.
  2123W02981002!ERYFLUID 40 mg/mlSOL. CUT.4 g/30 mlPIERRE FABRE DERMATOLOGIE - FRANȚAERYTHROMYCINUMCutie x 1 flacon din sticlă brună x 100 ml soluție cutanată; (2 ani)D10AF02MPinovativ15,1517,2723,34DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 709/6.07.2020Prețurile sunt valabile până la data de 5.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2136W59844001!ESCITALOPRAM TORRENT 10 mgCOMPR. FILM.10 mgTORRENT PHARMA - S.R.L. - ROMÂNIAESCITALOPRAMUMCutie x blistere PVC-PEJD-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (4 ani)N06AB10MGgeneric12,0013,6818,49DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 148/23.01.2020Prețurile sunt valabile până la data de 22.01.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2252W42867001!FAMOTIDINA ZENTIVA 40 mgCOMPR. FILM.40 mgZENTIVA - S.A.- ROMÂNIAFAMOTIDINUMCutie x 3 blistere din Al/PVC x 10 comprimate filmate (2 ani)A02BA03MGgeneric8,559,7413,17DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2323W62758001!FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBH - GERMANIAICATIBANTUMCutie x 1 seringă preumplută x 3 ml + ac hipodermic (2 ani)B06AC02MOorfan6795,486825,477477,92DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2414W01608001!FLUOR-VIGANTOLETTEN 1000 UI/0,55COMPR.1000 UI/0,55 mgMERCK KGAA - GERMANIACOMBINAȚIICutie x 1 blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr.A11CC20MIinovativ9,3310,6414,38DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 451/27.04.2020Prețurile sunt valabile până la data de 26.04.2021.
  2415W01609001!Fluor-Vigantoletten 500 UI/0,55 mg comprimateCOMPR.500 UI/0,55 mgMERCK KGAA - GERMANIACOMBINAȚIICutie x 1 blist. Al/PVC-PVDC x 30 compr.A11CC20MIinovativ8,199,3412,62DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 451/27.04.2020Prețurile sunt valabile până la data de 26.04.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2452W01409002!FOSFAT DE CODEINĂ EEL 15 mgCOMPR.15 mgBIO E.E.L. - S.R.L. - ROMÂNIACODEINUMCutie x 1 blister Al/PVC x 25 comprimate (2 ani)R05DA04MGgeneric3,564,065,49DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2459W62574001FOSTER NEXTHALER 200 micrograme/6 microgramePULB. DE INHAL.200 micrograme/6 microgrameCHIESI PHARMACEUTICALS GMBH - AUSTRIACOMBINAȚII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM)Cutie cu 1 inhalator multidoză introdus într-un săculeț protector din PET/Al/PE conținând 120 doze pulbere de inhalat (2 ani)R03AK08MIinovativ144,23158,65193,68Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  2851W64948001IMIGRAN DR 100 mgCOMPR. DISP.100 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED - IRLANDASUMATRIPTANUMCutie x 1 blister (OPA)-Al-PVC/Al x 2 comprimate dispersabile (3 ani)N02CC01MIinovativ14,9917,0923,10Prețurile sunt valabile până la data de 1.11.2020.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  3031W56787001!ISOTREXIN GEL 20 mg/g + 0.5 mg/gGEL20 mg/g + 0.5 mg/gGLAXOSMITHKLINE (G.S.K.) - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM)Cutie x 1 tub din Al x 30 g; (2 ani)D10AD54MIgeneric55,1161,7278,04DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 516/15.05.2020Prețurile sunt valabile până la data de 14.05.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  3075W59593001JEVTANACONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgSANOFI - AVENTIS GROUPE - FRANȚACABAZITAXELUMCutie x 1 flacon din sticlă x 1,5 ml concentrat + 1 flacon din sticlă x 4,5 ml solvent (3 ani)L01CD04MIinovativ15677,2315707,2117159,03Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  3161W65769001!KIVIZIDIALE 40 DE MICROGRAME/ML + 5 MG/MLPIC. OFT., SOL.40 micrograme/ml + 5 mg/mlPHARMASWISS CESKA REPUBLIKA, S.R.O. - REPUBLICA CEHĂCOMBINAȚII (TRAVOPROSTUM + TIMOLOLUM)Cutie cu 1 flac. multidoză din PP, prevăzut cu pompă (PP, PEID, PEJD) x 2,5 ml pic. oft., sol. (3 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. - 28 zile)S01ED51MGgeneric29,3233,4343,72DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  3219W65101004!LAMICTAL 5 mgCOMPR. MAST./DISP.5 mgGLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED - IRLANDALAMOTRIGINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. mast./disp. (3 ani)N03AX09MIinovativ0,540,610,83DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  3590W60703002!MEROPENEM ZENTIVA 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgZENTIVA KS - CEHIAMEROPENEMUMCutie x 10 flacoane din sticlă transparentă cu capacitate de 20 ml (3 ani; după reconstituire - se utilizează imediat)J01DH02MGgeneric368,15398,15472,13DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 294/1.10.2019Prețurile sunt valabile până la data de 30.09.2020.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  3779W66468005MONTELUKAST AUROBINDO 10 mgCOMPR. FILM.10 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIAMONTELUKASTUMCutie cu blist. PA-Al-PVC/Al x 28 compr. film. (2 ani)R03DC03MGgeneric18,3420,9128,26Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  3780W58991005!MONTELUKAST AUROBINDO 10 mgCOMPR. FILM.10 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTAMONTELUKASTUMCutie x blistere PA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmateR03DC03MGgeneric18,3420,9128,26DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  3781W66475005MONTELUKAST AUROBINDO 4 mgCOMPR. MAST.4 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIAMONTELUKASTUMCutie cu blist. PVC-PA-Al-PVC/Al x 28 compr. mast. (2 ani)R03DC03MGgeneric14,0015,9621,57Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  3783W66474005MONTELUKAST AUROBINDO 5 mgCOMPR. MAST.5 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIAMONTELUKASTUMCutie cu blist. PVC-PA-Al-PVC/Al x 28 compr. mast. (2 ani)R03DC03MGgeneric15,0617,1623,20Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  4097W56903001OLANZAPINA ACTAVIS 20 mgCOMPR. ORODISP.20 mgACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDAOLANZAPINUMCutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabileN05AH03MGgeneric38,7744,2057,81Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  4130W64151002OLSSA 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgHCS BVBA - BELGIAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)C09DB02MGgeneric30,7035,0045,78Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  4131W64153002OLSSA 40 mg/10 mgCOMPR. FILM.40 mg/10 mgHCS BVBA - BELGIAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blister OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)C09DB02MGgeneric33,0737,7049,31Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  4132W64152002OLSSA 40 mg/5 mgCOMPR. FILM.40 mg/5 mgHCS BVBA - BELGIAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. film. (2 ani)C09DB02MGgeneric30,7035,0045,78Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  4206W53525002OPRYMEA 0.18 mgCOMPR.0.18 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIAPRAMIPEXOLUMCutie x 30 comprimate (blist Al/Al)N04BC05PMGgeneric7,708,7711,86Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  4414W63780001!PALONOSETRON SANDOZ 250 microgrameSOL. INJ.250 microgrameSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIAPALONOSETRONUMCutie cu 1 flacon din sticlă închis cu dop de cauciuc și capsă detașabilă de aluminiu a 5 ml soluție injectabilă (30 luni)A04AA05MGgeneric118,66130,53159,35DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 634/18.06.2020Prețurile sunt valabile până la data de 17.06.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  4763W12724002!PROPRANOLOL BIOEEL 40 mgCOMPR.40 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIAPROPRANOLOLUMCutie x 5 blistere din PVC/Al x 10 comprimate (2 ani)C07AA05MGgeneric3,584,085,52DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  4798W59533007QUETIAPINA TEVA 150 mgCOMPR. ELIB. PREL.150 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAQUETIAPINUMCutie x blistere PVC/Aclar-Al x 60 comprimate eliberare prelungită (2 ani după amb. pt. com., după prima desch. a flac. - 60 de zile)N05AH04MGgeneric55,6562,3378,81Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  4799W58674007QUETIAPINA TEVA 200 mgCOMPR. ELIB. PREL.200 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAQUETIAPINUMCutie x blistere PVC/Aclar-Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)N05AH04MGgeneric36,0941,1453,81Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  4800W58675007QUETIAPINA TEVA 300 mgCOMPR. ELIB. PREL.300 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAQUETIAPINUMCutie x blistere PVC/Aclar-Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)N05AH04MGgeneric67,4075,4995,45Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  4802W58673007QUETIAPINA TEVA 50 mgCOMPR. ELIB. PREL.50 mgTEVA PHARMA-CEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAQUETIAPINUMCutie x blistere PVC/ACLAR-Al x 60 comprimate cu eliberare prelungită (3 ani)N05AH04MGgeneric18,2120,7628,06Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  5039W51329001!ROFERON-A 9 milioane UI/0,5 mlSOL. INJ.9 milioane UI/0.5 mlROCHE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAINTERFERONUM ALFA 2ACutie x 1 seringă preumplută x 0.5 ml soluție injectabilă + 1 ac steril (2 ani)L03AB04MIinovativ136,34149,98183,09DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 630/18.06.2020Prețurile sunt valabile până la data de 17.06.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  5087W53550004!ROTARIXSUSP. ORALĂGLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - S.A. - BELGIAVACCIN ROTAVIRUSCutie x 1 aplicator oral preumplut x 1.5 ml suspensie orală (3 ani)J07BH01MIimunologic200,43220,47269,15DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  5786W42957001!TRAMADOL EELCOMPR.50 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIATRAMADOLUMCutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (2 ani)N02AX02MGgeneric6,497,4010,00DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  5852W63771003!TRINOMIA 100 mg/40 mg/5 mgCAPS.100 mg/40 mg/5 mgFERRER INTERNACIONAL - S.A. - SPANIAACIDUM ACETYLSALICYLICUM + ATORVASTATINUM + RAMIPRILUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (2 ani)C10BX06MGgeneric63,4571,0689,85DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 635/18.06.2020Prețurile sunt valabile până la data de 17.06.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  5854W60813003!TRINOMIA 100 mg/20 mg/2,5 mgCAPS.100 mg/20 mg/2,5 mgFERRER INTERNACIONAL - S.A. - SPANIACOMBINAȚII (ACIDUM ACETILSALICILICUM + ATORVASTATINUM + RAMIPRILUM)Cutie x blistere din OPA-Al-PVC/Al x 28 capsule (2 ani)C10BXMIgeneric38,8744,3157,96DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în reț. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de încetare APP nr. 635/18.06.2020Prețurile sunt valabile până la data de 17.06.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  6023W66465006VENLAFAXINA AUROBINDO 150 mgCAPS. ELIB. PREL.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAVENLAFAXINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 caps. elib. prel. (3 ani)N06AX16MGgeneric13,9315,8821,46Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6024W61609006!VENLAFAXINA AUROBINDO 150 mgCAPS. ELIB. PREL.150 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTAVENLAFAXINUMCutie x blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 capsule eliberare prelungită (3 ani)N06AX16MGgeneric13,9315,8821,46DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6025W66464006VENLAFAXINA AUROBINDO 75 mgCAPS. ELIB. PREL.75 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAVENLAFAXINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 caps. elib. prel. (3 ani)N06AX16MGgeneric8,189,3212,60Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  6026W61608006!VENLAFAXINA AUROBINDO 75 mgCAPS. ELIB. PREL.75 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTAVENLAFAXINUMCutie x blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 capsule eliberare prelungită (3 ani)N06AX16MGgeneric8,189,3212,60DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  6195W65770001!VIZIMACO 0,3 MG/ML + 5 MG/MLPIC. OFT., SOL.0,3 mg/ml + 5 mg/mlPHARMASWISS CESKA REPUBLIKA, S.R.O. - REPUBLICA CEHĂCOMBINAȚII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM)Cutie cu 1 flac. PEJD, cu capacitatea de 5 ml, prevăzut cu picurător din PEID și silicon x 3 ml pic. oft., sol. (3 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. - 28 de zile)S01ED51MGgeneric33,4938,1849,94DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  6302W52397001YASNAL 5 mgCOMPR. FILM.5 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIADONEPEZILUMCutie x blist. din OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (3 ani)N06DA02MGgeneric17,9920,5127,72Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  ....................................................................................................................................................................................................................................
  6306W61584001!YELLOXPIC. OFT., SOL.0.9 mg/mlPHARMASWISS CESKA REPUBLICA SRO - REPUBLICA CEHĂBROMFENACUMCutie cu 1 fl. din plastic cu vârf de picurare și capac x 5 ml sol. oftalm. (24 luni)S01BC11MIinovativ17,5720,0327,07DCPrețurile sunt valabile până la data de 1.07.2021.
  3. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 252, 253, 319, 328, 330, 1402, 2119, 2135, 2361, 2363, 2365, 2382, 2503, 2506, 2899, 2901, 2923, 2984, 3042, 3318, 3344, 3357, 3599, 3600, 3601, 3625, 3627, 3629, 3667, 3782, 3784, 4100, 4102, 4104, 4106, 4146, 4147, 4149, 4150, 4426, 4428, 4820, 4822, 4992, 5003-5006, 5048-5050, 5543 și 6346 se abrogă.4. În anexa nr. 2, lista A, după poziția nr. 560 se introduc 5 noi poziții, pozițiile nr. 561-565, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.cod_cimobsDenumire produsformaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajgrupa ATCstatut_ frmstatut_ anmstarePRG (lei) pentru medicamente generice 65% Actualizare 2019PRB (lei) pentru medicamente biosimilare 80% Actualizare 2019
  561W62932001TRISENOX 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlTEVA BV - OLANDAARSENICUM TRIOXIDUMCutie x 10 fiole cu concentrat pentru soluție injectabilă x 10 ml (4 ani)L01XX27MIinovativ8745,80
  562W64745001BRIDION 100 mg/mlSOL. INJ.100 mg/mlMERCK SHARP DOHME B.V. - OLANDASUGAMMADEXUMCutie cu 10 flac. x 2 ml sol. inj. (3 ani)V03AB35MIinovativ2139,25
  563W53027001MONURAL (R) 3 gGRAN. PT. SOL. ORALĂ3 g/plicZAMBON SPA - ITALIAFOSFOMYCINUMCutie x un plic x 8 g granule pentru soluție orală (3 ani)J01XX01MIinovativ6,71
  564W66598002TRAVOGEN 10 mg/gCREMĂ10 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAISOCONAZOLUMCutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani)D01AC05MIinovativ7,81
  565W66598001TRAVOGEN 10 mg/gCREMĂ10 mg/gLEO PHARMA A/S - DANEMARCAISOCONAZOLUMCutie x 1 tub din Al x 20 g cremă (5 ani)D01AC05MIinovativ5,20
  5. În anexa nr. 2, lista B, după poziția nr. 1552 se introduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 1553-1562, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.cod_cimobsDenumire produsformaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmstarePreț referință generic (PRG) Actualizare 2019
  1553W66687001AZITROMICINĂ ROMPHARM 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAAZITHROMYCINUMCutie cu 1 flac. din sticlă transparentă (30 luni)J01FA10MGgeneric25,94
  1554W66270001NORDIMET 12,5 mgSOL. INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ12,5 mgNORDIC GROUP BV - OLANDAMETHOTREXATUMCutie cu 1 seringă preumplută din sticlă x 0,5 ml sol. inj. + 2 tampoane alcool (2 ani)L04AX03MGgeneric53,90
  1555W66498001DEXMEDETOMIDINA KALCEKS 100 micrograme/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 micro-grame/mlAS KALCEKS - LETONIADEXMEDETOMIDINUMCutie cu 1 tăviță din PVC cu 5 fiole x 2 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani)N05CM18MGgeneric413,00
  1556W66498002DEXMEDETOMIDINA KALCEKS 100 micrograme/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 micro-grame/mlAS KALCEKS - LETONIADEXMEDETOMIDINUMCutie cu 5 tăvițe din PVC cu 5 fiole x 2 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani)N05CM18MGgeneric2090,00
  1557W66689001LORNOXICAM ROMPHARM 8 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.8 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIALORNOXICAMUMCutie cu 1 set care conține 1 flac. din sticlă brună cu 8 mg pulb. pt. sol. inj. și o fiolă cu capacitatea de 2 ml cu solv. pt. sol. inj. (2 ani - după ambalarea pentru comercializare; după reconstituirea sol. - se utilizează imediat)M01AC05MGgeneric6,89
  1558W66689004LORNOXICAM ROMPHARM 8 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.8 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIALORNOXICAMUMCutie cu 10 seturi care conțin câte 1 flac. din sticlă brună cu 8 mg pulb. pt. sol. inj. și o fiolă cu capacitatea de 2 ml cu solv. pt. sol. inj. (2 ani - după ambalarea pentru comercializare; după reconstituirea sol. - se utilizează imediat)M01AC05MGgeneric68,84
  1559W66300002AMARHYTON 100 mgCAPS. ELIB. PREL.100 mgSWYSSI AG - GERMANIAFLECAINIDUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 caps. elib. prel. (3 ani)C01BC04MGgeneric35,85
  1560W66531001REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 1 seringă preumplută + 2 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar1463,14
  1561W66531007REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 1 stilou injector preumplut + 2 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar1463,14
  1562W66531004REMSIMA 120 mgSOL. INJ.120 mg/mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAINFLIXIMABUMCutie cu 1 seringă preumplută cu protecție pentru ac + 2 tampoane de alcool (30 luni)L04AB02MBbiosimilar1463,14
  -----