ORDIN nr. 1.631 din 11 august 2020pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității din domeniul feroviar
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 17 august 2020  În temeiul prevederilor art. 14 alin. (8) și ale art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind evaluarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității din domeniul feroviar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.353/2017*) privind aprobarea procedurii de evaluare, monitorizare și notificare a organismelor notificate din domeniul feroviar.*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.353/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  București, 11 august 2020.Nr. 1.631.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind evaluarea și monitorizarea organismelor de evaluarea conformității din domeniul feroviar