ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 16 iunie 2000privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Obligațiile de plată ale Societății Comerciale «Termoelectrica» - S.A. către stat, reprezentând rambursarea de către Ministerul Finanțelor Publice a plasamentului efectuat de Merrill Lynch în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., datorate și neachitate până la data de 31 martie 2000, se sting parțial la nivelul contravalorii energiei electrice livrate în Republica Moldova, în valoare de 31.928.450 dolari S.U.A., la data de 31 martie 2000 prin cesionarea către stat, reprezentat prin Ministerul Industriei și Resurselor, a creanței Societății Comerciale «Termoelectrica» - S.A. decurgând din contractul cu Moldtranselectro Chișinău - Republica Moldova. (la 26-04-2001, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 209 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 26 aprilie 2001 )  +  Articolul 2Decontarea de către Ministerul Finanțelor Publice a contravalorii în dolari S.U.A. a energiei electrice livrate de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A. în Republica Moldova se efectuează la cursul leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Naționala a României, la data efectuării operațiunii de compensare. (la 26-04-2001, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 209 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 26 aprilie 2001 )  +  Articolul 3Datoria Societății Comerciale «Termoelectrica» S.A. către stat, rezultată din plasamentul efectuat de Merrill Lynch pe piețele internaționale de capital și rambursata de Ministerul Finanțelor Publice, în valoare de 112,5 milioane dolari S.U.A., înregistrată în conturile trezoreriei statului, se reduce cu suma corespunzătoare de 31.928.450 dolari S.U.A. (la 26-04-2001, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 209 din 20 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 26 aprilie 2001 )  +  Articolul 4Creanța statului român, rezultată din aplicarea operațiunii prevăzute la art. 1, se stinge în condițiile stabilite prin acord încheiat între România și Republica Moldova.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei
  și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  -----