LEGE nr. 173 din 13 august 2020privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută. (la 05-10-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 166 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 05 octombrie 2020 )  +  Articolul 2(1) Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operațiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar, aflate în curs de realizare. (la 05-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 166 din 1 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 05 octombrie 2020 ) (2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică operațiunilor postprivatizare și operațiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra participațiilor deținute de stat s-a realizat.  +  Articolul 3În aplicarea dispozițiilor prevăzute la art. 1 și 2, se suspendă, în mod corespunzător, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) În condițiile legii, statul român poate dobândi, în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, participații la societățile care desfășoară activități economice în domeniile:a) producția și comercializarea de medicamente, dispozitive medicale, seruri și vaccinuri, servicii medicale și paramedicale;b) industria constructoare de mașini, metalurgică, alimentară, agricultură, silvicultură, exploatarea forestieră;c) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie electrică și energie termică;d) explorarea, exploatarea, extracția, producția și prelucrarea resurselor minerale;e) transportul, construcția și administrarea de infrastructură rutieră, feroviară, navală și aeriană;f) captarea, tratarea și distribuția apei potabile și a apei pentru irigații;g) poștă, comunicații și tehnologia informației.(2) Dobândirea de participații de către stat se face cu respectarea dispozițiilor privind ajutorul de stat, concurența și competitivitatea.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 13 august 2020.Nr. 173.-----