ORDIN nr. 654 din 22 aprilie 2020privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 22 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.339 din 22.04.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a),art. 25 alin. (2) și art. 33 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu completările ulterioare,ținând cont de prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, Institutul Național de Hematologie Transfuzională, centrele de transfuzie sanguină teritoriale și spitalele desemnate de Ministerul Sănătății pentru tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 22 aprilie 2020.Nr. 654.  +  AnexăMETODOLOGIEpentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donatorvindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 dinsecțiile ATI