ORDIN nr. 3.080 din 17 octombrie 2008privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 24 octombrie 2008  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013, în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comitetul de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE prevăzut la art. 1 își va desfășura activitatea în conformitate cu Acordul de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la București la 18 februarie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 514/2008.  +  Articolul 3Nivelul indemnizației pe ședință pentru membrii Comitetului de investiții prevăzut la art. 1 se stabilește la echivalentul în lei al sumei de 600 euro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 17 octombrie 2008.Nr. 3.080.  +  Anexă
  COMPONENȚA
  Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE
  1. Ministerul Fondurilor Europene - Călin Ioan Bota, secretar de stat - președinte2. Ministerul Fondurilor Europene - Ana Maria Bușoniu, Direcția generală programe europene Competitivitate, director general - membru3. Ministerul Fondurilor Europene - George Cărpușor, Direcția generală programe europene Competitivitate, manager public - membru4. Ministerul Fondurilor Europene - Aneta Stoica, Direcția generală programare și coordonare sistem, consilier superior - membru5. Ministerul Finanțelor Publice - Sebastian Ioan Burduja, secretar de stat - membru (la 13-08-2020, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 876 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 august 2020 )