ORDIN nr. 4.726 din 16 iulie 2020pentru completarea art. 1 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.788/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Adeona Kindergarten" din municipiul Buzău
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 4 august 2020  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 5.090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 3/6.05.2020,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa articolul 1 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.788/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Adeona Kindergarten“ din municipiul Buzău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 27 mai 2016, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Începând cu anul școlar 2020-2021, activitatea de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița «Adeona Kindergarten» din municipiul Buzău se va desfășura în sediul din bulevardul Nicolae Titulescu nr. 37, municipiul Buzău, județul Buzău.(3) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița «Adeona Kindergarten» din municipiul Buzău are o capacitate maximă de școlarizare de 5 formațiuni de studiu într-un singur schimb.  +  Articolul IIS.C. Adeona Kindergarten - S.R.L. din municipiul Buzău, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Adeona Kindergarten“ din municipiul Buzău, Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Sorin Ștefan Decă,
  secretar general adjunct
  București, 16 iulie 2020.Nr. 4.726.-----