ORDIN nr. 3.519 din 29 iulie 2020pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 3 august 2020    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19^2 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Pentru anul 2020, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului 2019 de către Agenția Națională pentru Locuințe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul 2019 în cadrul Programului de construcții locuințe pentru tineri și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe.(2) Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investiții ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul 2019 are la bază 39 de contracte încheiate de Agenția Națională pentru Locuințe cu antreprenorii, pentru construirea a 1.107 de locuințe cu un total de 87.024,12 mp suprafață construită desfășurată, și este de 2.735,57 lei/mp inclusiv T.V.A.(3) Coeficientul prevăzut la alin. (1) s-a calculat având la bază valorile de investiții pentru un număr de 12 obiective puse în funcțiune în cursul anului 2019, cu 317 locuințe și un total de 26.037 mp suprafață construită desfășurată. (4) Coeficientul calculat conform alin. (3) este 1,0952 rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul 2019, respectiv 1.851,35 lei/mp inclusiv T.V.A., și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor pentru aceste locuințe, respectiv 1.690,35 lei/mp inclusiv T.V.A.  +  Articolul 2Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, calculată conform art. 1, este de 2.996,00 lei/mp inclusiv T.V.A.  +  Articolul 3Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabilește anual, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19^2 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
    Ion Ștefan
    București, 29 iulie 2020.Nr. 3.519.----