HOTĂRÂRE nr. 586 din 22 iulie 2020privind aprobarea Programului statistic național anual 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 31 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (6) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul statistic național anual 2020, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritățile și instituțiile publice care desfășoară activități statistice cuprinse în cadrul Programului statistic național anual 2020 sunt responsabile de realizarea acestora în condițiile descrise în fișele proprii, prevăzute în Programul statistic național anual 2020.  +  Articolul 3Furnizorii de date au obligația să raporteze date și informații statistice potrivit modalităților de colectare a acestora prevăzute în fișele Programului statistic național anual 2020. În cazul în care sunt prevăzute modalități multiple de raportare se utilizează cu prioritate modalitatea de transmitere electronică, prin utilizarea portalului web de preluare on-line a datelor statistice, denumit e-Survey Online Portal.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ionel Dancă
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Andrei Tudorel
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 22 iulie 2020.Nr. 586.  +  ANEXĂPROGRAMstatistic național anual 2020