ORDIN nr. 200 din 17 iulie 2020privind aprobarea listei utilizărilor minore în România
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 29 iulie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7.786 din 7.07.2020, elaborat de către Autoritatea Națională Fitosanitară,ținând cont de prevederile:– art. 3 pct. 26 și art. 51 alin. (8) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului; – art. 5 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Fitosanitare, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă lista utilizărilor minore în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) utilizarea minoră reprezintă utilizarea unui produs de protecție a plantelor pe teritoriul României, pe plante sau produse vegetale care:(i) nu sunt cultivate pe scară largă, denumite în continuare culturi minore;(ii) sunt cultivate pe scară largă, denumite în continuare culturi majore, pentru a face față unei necesități fitosanitare cu caracter excepțional;b) necesitatea fitosanitară cu caracter excepțional reprezintă o situație cauzată de un organism dăunător care nu apare în mod regulat, iar apariția sa este de obicei locală.(3) Lista prevăzută la alin. (1) se aplică atât omologărilor noi ale produselor de protecție a plantelor, cât și extinderii omologărilor produselor de protecție a plantelor deja omologate în România.(4) Culturile care nu sunt menționate în anexa la prezentul ordin sunt considerate culturi minore, iar toate utilizările la aceste culturi sunt considerate utilizări minore.  +  Articolul 2Lista utilizărilor minore în România prevăzută la art. 1 se actualizează la fiecare 5 ani sau ori de câte ori se impune îmbunătățirea acesteia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  București, 17 iulie 2020.Nr. 200.  +  ANEXĂ
  LISTA
  utilizărilor minore în România
  CULTURI DE CÂMP
  Nr. crt.Denumirea comună (Denumirea științifică)Organism dăunătorCaracterizarea utilizării
  CEREALE PĂIOASE
  1Grâu-toamnă/primăvară (Triticum aestivum) Anguina tritici (ANGUTR) - nematodul boabelor de grâu; Siteroptes graminum (SITEGR) - acarianul gramineelor; Chirothrips manicatus (CHITMA) - tripsul timofticii; Macrosteles laevis (MACTLA) - cicorița grâului; Psammotettix striatus (PSAMST) - cicada striată a grâului; Aelia sp. (AELISP) - ploșnițele vărgate ale cerealelor; Phyllotreta vittula (PHYEVU) - puricii orzului; Tanymecus dilaticollis (TANYDI) - rățișoara porumbului; Cultură majoră - utilizare minoră
  Chaetocnema aridula (CHAEAR) - puricii cerealelor; Agriotes sp. (AGRISP) - viermii-sârmă sau gândacii pocnitori; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Anoxia villosa (ANOXVI) - cărăbușul de stepă; Anisoplia sp. (ANISSP) - cărăbușeii cerealelor; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Apamea sordens (PARIBA) - buha boabelor de grâu; Cnephasia pasiuana (CNEPPS) - omida minieră a păioaselor; Cephus pygmeus (CEPHPY) - viespea paiului; Haplodiplosis marginata (HAPDMA) - viermele roșu al paiului de grâu; Contarinia tritici (CONTTR) - țânțarul florilor de grâu; Agromyza sp. (AGMYSP) - musca minieră a frunzelor de graminee; Agromyza ambigua syn. Agromyza mobilis (AGROAM); Agromyza albipennis (AGMYAL); Agromyza nigrella (AGMYNI); Chromatomyia nigra (PHYYNI) - musca minieră a cerealelor; Meromyza saltatrix (MEROSA) - musca galbenă a spicelor; Lasiosina cinctipes (LASSCN) - musca neagră a cerealelor; Passer domesticus (PASSDO) - vrabia de casă; Corvus frugilegus (CORVFR) - cioara de semănătură; Anser anser (ANSEAN) - gâsca de vară; Citellus citellus (CITECI) - popândău; Cricetus cricetus (CRICCR) - hârciog; Micromys minutus (MCRMMI) - șoarecele pitic; Apodemus agrarius (APODAG) - șobolanul de câmp; Mus musculus (MUSXMU) - șoarecele de mișună.
  2Orz-toamnă/primăvară (Hordeum spp.)Siteroptes graminum (SITEGR) - acarianul gramineelor; Tarsonemus spirifex (TARSSF) - acarianul ovăzului; Chirothrips manicatus (CHITMA) - tripsul timofticii; Macrosteles laevis (MACTLA) - cicorița grâului; Psammotettix striatus (PSAMST) - cicada striată a grâului; Aelia sp. (AELISP) - ploșnițele vărgate ale cerealelor; Phyllotreta vittula (PHYEVU) - puricii orzului; Chaetocnema aridula (CHAEAR) - puricii cerealelor; Tanymecus dilaticollis (TANYDI) - rățișoara porumbului; Agriotes sp. (AGRISP) - viermii-sârmă; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Anoxia villosa (ANOXVI) - cărăbușul de stepă; Oulema melanopus (LEMAME) - gândacul ovăzului; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Apamea sordens (PARIBA) - buha boabelor de grâu; Cnephasia pasiuana (CNEPPS) - omida minieră a păioaselor; Cephus pygmeus (CEPHPY) - viespea paiului; Haplodiplosis marginata (HAPDMA) - viermele roșu al paiului de grâu; Contarinia tritici (CONTTR) - țânțarul florilor de grâu; Agromyza sp. (AGMYSP) - musca minieră a frunzelor de graminee; Agromyza ambigua syn. Agromyza mobilis (AGROAM); Agromyza albipennis (AGMYAL); Agromyza nigrella (AGMYNI); Chromatomyia nigra (PHYYNI) - musca minieră a cerealelor; Meromyza saltatrix (MEROSA) - musca galbenă a spicelor; Lasiosina cinctipes (LASSCN) - musca neagră a cerealelor; Chlorops pumilionis (CHLPPU) - musca galbenă a cerealelor; Passer domesticus (PASSDO) - vrabia de casă; Corvus frugilegus (CORVFR) - cioara de semănătură; Anser anser (ANSEAN) - gâsca de vară; Citellus citellus (CITECI) - popândău; Cricetus cricetus (CRICCR) - hârciogul; Micromys minutus (MCRMMI) - șoarecele pitic; Apodemus agrarius (APODAG) - șobolanul de câmp; Mus musculus (MUSXMU) - șoarecele de mișună.Cultură majoră - utilizare minoră
  3Porumb (Zea mays) Pantoea stewartii (ERWIST) - veștejirea bacteriană a porumbului; Gibberella zeae (GIBBZE) - putregaiul tulpinilor și al știuleților; Gibberella fujikuroi (GIBBFU) - putregaiul tulpinilor și știuleților de porumb și/sau înflorirea albă a boabelor de porumb; Setosphaeria turcica (SETOTU) - pătarea cenușie a frunzelor; helmintosporioza; Ustilago maydis (USTIMA) - tăciunele comun; Ustilago hordei f. sp. avenae (USTIHA) - tăciunele îmbrăcat; Sphacelotheca reiliana (SPHTRE) - tăciunele prăfos; Stenocarpella macrospora (DIPDMC) - putregaiul uscat al tulpinilor și știuleților de porumb; Stenocarpella maydis (DIPDMA) - putregaiul uscat al tulpinilor și știuleților de porumb; Tetranychus urticae (TETRUR) - păianjenul roșu comun; Tetraneura ulmi (BYRSUL) - păduchele rădăcinilor de porumb; Rhopalosiphum maidis (RHOPMA) - păduchele verde al porumbului; Gryllotalpa gryllotalpa (GRYTGR) - coropișnița; Locusta migratoria migratoria (LOCUMI) - lăcusta călătoare; Dociostaurus maroccanus (DICIMA) - lăcusta marocană; Calliptamus italicus italicus (CALUIT) - lăcusta italiană; Halyomorpha halys (HALYHA) - ploșnița marmorată; Nezara viridula (NEZAVI) - ploșnița verde a tomatelor; Pentodon idiota (PENTID) - gândacul negru al porumbului; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Anoxia villosa (ANOXVI) - cărăbușul de stepă; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Phyllotreta vittula (PHYEVU) - puricii cerealelor; Chaetocnema aridula (CHAEAR) - puricii cerealelor; Corvus frugilegus (CORVFR) - cioara de semănătură.Cultură majoră - utilizare minoră
  4Porumb zaharat (Zea mays saccharata) Toate organismele dăunătoare ale porumbului Cultură minoră
  5Sorg (Sorghum bicolor)Toate organismele dăunătoare ale sorgului Cultură minoră
  6Grâu spelta (Triticum spelta)Toate organismele dăunătoare ale grâului și/sau orzului Cultură minoră
  7Alac (Triticum monococcum) Toate organismele dăunătoare ale grâului și/sau orzului Cultură minoră
  8Orzoaică (Hordeum distichon)Toate organismele dăunătoare ale grâului și/sau orzului Cultură minoră
  9Ovăz-toamnă/primăvară (Avena sativa)Siteroptes graminum (SITEGR) - acarianul gramineelor; Tarsonemus spirifex (TARSSF) - acarianul ovăzului; Chirothrips manicatus (CHITMA) - tripsul timofticii; Macrosteles laevis (MACTLA) - cicorița grâului; Psammotettix striatus (PSAMST) - cicada striată a grâului; Aelia sp. (AELISP) - ploșnițele vărgate ale cerealelor; Phyllotreta vittula (PHYEVU) - puricii orzului; Chaetocnema aridula (CHAEAR) - puricii cerealelor; Agriotes sp. (AGRISP) - viermii-sârmă; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Anoxia villosa (ANOXVI) - cărăbușul de stepă; Oulema melanopus (LEMAME) - gândacul ovăzului; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Apamea sordens (PARIBA) - buha boabelor de grâu; Cnephasia pasiuana (CNEPPS) - omida minieră a păioaselor; Cephus pygmeus (CEPHPY) - viespea paiului; Haplodiplosis marginata (HAPDMA) - viermele roșu al paiului de grâu; Contarinia tritici (CONTTR) - țânțarul florilor de grâu; Agromyza sp. (AGMYSP) - musca minieră a frunzelor de graminee; Agromyza ambigua syn. Agromyza mobilis (AGROAM); Agromyza albipennis (AGMYAL); Agromyza nigrella (AGMYNI); Chromatomyia nigra (PHYYNI) - musca minieră a cerealelor;Cultură majoră - utilizare minoră
  Meromyza saltatrix (MEROSA) - musca galbenă a spicelor; Lasiosina cinctipes (LASSCN) - musca neagră a cerealelor; Chlorops pumilionis (CHLPPU) - musca galbenă a cerealelor; Passer domesticus (PASSDO) - vrabia de casă; Corvus frugilegus (CORVFR) - cioara de semănătură; Anser anser (ANSEAN) - gâsca de vară; Citellus citellus (CITECI) - popândău; Cricetus cricetus (CRICCR) - hârciogul; Micromys minutus (MCRMMI) - șoarecele pitic; Apodemus agrarius (APODAG) - șobolanul de câmp; Mus musculus (MUSXMU) - șoarecele de mișună.
  10Secară (Secale cereale)Toate organismele dăunătoare ale grâului și/sau orzului Cultură minoră
  11Triticale (Triticum durum)Toate organismele dăunătoare ale grâului și/sau orzului Cultură minoră
  12Orez (Oryza sativa)Toate organismele dăunătoare ale orezului Cultură minoră
  LEGUMINOASE DIN FAMILIA FABACEAE/LEGUMINOSAE
  13Mazăre-boabe (Pisum sativum)Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (CORBMI) - cancerul bacterian al tomatelor; Pseudomonas syringae pv. pisi (PSDMPI) - arsura bacteriană; Ascochyta sp. (ASCOSP) - antracnoza; Erysiphe pisi (ERYSPI) - făinarea; Septoria pisi (SEPTPI) - septorioza; Peronospora viciae f. sp. pisi (PEROVP) - mana; Ditylenchus dipsaci (DITYDI) - nematodul tulpinilor și bulbilor; Meloidogyne naasi (MELGNA) - nematodul galicol; Frankliniella occidentalis (FRANOC) - tripsul californian; Acyrthosiphon pisum (ACYRON) - păduchele verde al mazării; Sitona lineatus (SITNLI) - gărgărița frunzelor de mazăre; Tychius quinquepunctatus (TYCHQU) - gărgărița punctată a mazării; Bruchus pisorum (BRCHPI) - gărgărița mazării; Cydia nigricana (LASPNI) - molia păstăilor de mazăre; Trogoderma granarium (TROGGA) - gândacul de biscuiți; Naupactus leucoloma (GRAGLE) - gărgărița cu franjuri albe; Cacoecimorpha pronubana (TORTPR) - molia mediteraneeană; Liriomyza trifolii (LIRITR) - musca minieră.Cultură majoră -utilizare minoră
  14Soia (Glycine max)Pseudomonas savastanoi pv. glycinea (PSDMGL) - arsura bacteriană a soiei; Xanthomonas citri pv. glycines (XANTGL) - arsura bacteriană a soiei; Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (CORBFL) - pătarea bacteriană a frunzelor de soia; Peronospora manshurica (PEROMA) - mana; Diaporthe sojae (DIAPPS) - arsura păstăii și tulpinii; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb; Boeremia exigua var. exigua (PHOMEX) - pătarea frunzelor și tulpinilor de soia; Septoria glycines (SEPTGL) - septorioza soiei; Fusarium oxysporum f. sp. glycines (FUSAGY) - ofilirea fuzariană a soiei; Athelia rolfsii (SCLORO) - putregaiul tulpinii; Halyomorpha halys (HALYHA) - ploșnița marmorată; Agriotes (1AGRIG) - viermi-sârmă; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Sitona lineatus (SITNLI) - gărgărița frunzelor de mazăre; Autographa gamma (PYTOGA) - buha gamma; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Etiella zinckenella (ETIEZI) - molia păstăilor de soia; Cynthia cardui (VANSCA) - fluturele cărămiziu al scaieților; Helicoverpa armigera (HELIAR) - viermele capsulelor de bumbac; Delia platura (HYLEPL) - musca plantulelor; Delia florilega (HYLEFG) - musca semințelor de fasole. Cultură majoră - utilizare minoră
  15Fasole-boabe (Phaseolus vulgaris)Candidatus Phytoplasma solani (PHYPSO) - stolburul lemnului negru al viței-de-vie; Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (PSDMPH) - arsura bacteriană a fasolei; Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (CORBMI) - ofilirea bacteriană a tomatelor; Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (CORBFL) - ofilirea bacteriană; Uromyces appendiculatus (UROMAP) - rugina fasolei; Fusarium sp. (FUSASP) - fuzarioza; Diaporthe sojae (DIAPPS) - arsura păstăilor de soia; Phaeoisariopsis griseola (PHAIGR) - pătarea unghiulară a frunzelor de fasole; Aphis fabae (APHIFA) - păduchele negru; Frankliniella occidentalis (FRANOC) - tripsul californian; Halyomorpha halys (HALYHA) - ploșnița marmorată; Sitona lineatus (SITNLI) - gărgărița frunzelor; Delia platura (HYLEPL) - musca plantulelor; Helicoverpa armigera (HELIAR) - omida bumbacului; Tuta absoluta (GNORAB) - molia minieră a tomatelor; Liriomyza trifolii (LIRITR) - musca minieră americană; Liriomyza cicerina (LIRICI) - musca minieră a frunzelor de năut.Cultură majoră -utilizare minoră
  16Quinoa (Chenopodium quinoa)Toate organismele dăunătoare ale quinoaCultură minoră
  17Schinduf (fenugreek) (Trigonella foenumgraecum)Toate organismele dăunătoare ale schindufuluiCultură minoră
  18Lupin (Lupinus spp.)Toate organismele dăunătoare ale lupinuluiCultură minoră
  19Bob (Vicia faba)Toate organismele dăunătoare ale bobuluiCultură minoră
  20Năut (Cicer arietinum)Toate organismele dăunătoare ale năutuluiCultură minoră
  21Linte (Lens culinaris)Toate organismele dăunătoare ale linteiCultură minoră
  22Arahide (Arachis hypogaea)Toate organismele dăunătoare ale arahidelorCultură minoră
  23Bame (Hibiscus esculentus)Toate organismele dăunătoare ale bamelorCultură minoră
  PLANTE TEHNICE
  24Floarea-soarelui (Helianthus anuus)Plenodomus lindquistii (LEPTLI) - pătarea neagră; Macrophomina phaseolina (MCPHPH) - putrezirea rădăcinilor și tulpinilor; Golovinomyces cichoracearum (ERYSCI) - făinarea; Puccinia helianthi (PUCCHE) - rugina; Brachycaudus helichrysi (ANURHE) - păduchele mic al prunului; Melolontha sp. (MELOSP) - cărăbușul de mai; Pentodon sp. (PENDSP) - gândacul negru al porumbului; Agrotis sp. (AGROSP) - viermii cenușii; Autographa gamma (PYTOGA) - buha gamma.Cultură majoră - utilizare minoră
  25Rapiță de toamnă/primăvară (Brassica napus)Albugo candida (ALBUCA) - rugina albă a cruciferelor; Alternaria brassicicola (ALTEBI) - alternarioza; pătarea neagră; Pyrenopeziza brassicae (PYRPBR) - boala petelor albe; Plasmodiophora brassicae (PLADBR) - hernia rădăcinilor; Hyaloperonospora parasitica (PEROPA) - mana rapiței; Neopseudocercosporella capsellae (PSDCCA) - pătarea albă a frunzelor; Agriotes sputator (AGRISU) - viermii-sârmă; Agriotes obscurus (AGRIOB) - viermii-sârmă; Agriotes lineatus (AGRILI) - viermii-sârmă; Scarabaeidae (1SCARF) - viermi albi; Baris chlorizans (BARICH) - gărgărița albastră a verzei; Cultură majoră - utilizare minoră
  Ceutorhynchus pallidactylus (CEUTQU) - gărgărița tulpinilor de varză; Ceutorhynchus assimilis (CEUTPL) - gărgărița semințelor de crucifere; Ceutorhynchus sp. (CEUTSP); Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Autographa gamma (PYTOGA) - buha gamma; Mamestra brassicae (BARABR) - buha verzei; Agrotis ipsilon (AGROYP) - viermele negru; Delia radicum (HYLERA) - musca rădăcinilor; Tipula paludosa (TIPUPA) - tipulidul european.
  26Cartof (Solanum spp.)Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (CORBMI) - putregaiul inelar al cartofului; Pectobacterium carotovorum (ERWICA) - putregaiul umed; Ralstonia solanacearum sensu lato (RALSSO) - veștejirea bacteriană; Streptomyces sp. (STRESP) - cancerul bacterian; Botrytis cinerea (BOTRCI) - putregaiul cenușiu; Golovinomyces cichoracearum (ERYSCI) - făinarea cartofului; Neocosmospora solani (FUSASO) - fuzarioza; Helminthosporium solani (HELMSO) - helmintosporioza; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb; Pythium betae (PYTHBE) - căderea plăntuțelor; Thanatephorus cucumeris (RHIZSO) - putregaiul uscat al coletului; Synchytrium endobioticum (SYNCEN) - cancerul cartofului; Fusarium coeruleum (FUSASC) - putregaiul uscat al tuberculilor; Spongospora subterranea (SPONSU) - râia cartofului; Rhizopus stolonifer (RIZPST) - putregaiul apos al tuberculilor; Verticillium dahliae (VERTDA) - ofilirea bacteriană; Globodera pallida (HETDPA) - nematodul chistic palid al cartofului; Globodera rostochiensis (HETDRO) - nematodul chistic galben al cartofului; Meloidogyne incognita (MELGIN) - nematodul galicol al rădăcinilor; Epitrix tuberis (EPIXTU) - gândacul tuberculilor de cartof; Agriotes sputator (AGRISU) - viermii-sârmă; Agriotes obscurus (AGRIOB) - viermii-sârmă; Agriotes lineatus (AGRILI) - viermii-sârmă; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Autographa gamma (PYTOGA) - buha gamma; Mamestra brassicae (BARABR) - buha verzei; Agrotis ipsilon (AGROYP) - viermele negru; Phthorimaea operculella (PHTOOP) - molia cartofului.Cultură majoră - utilizare minoră
  27Sfecla de zahăr (Beta vulgaris)Agrobacterium tumefaciens (AGRBTU) - cancerul bacterian; Clavibacter sepedonicus (CORBSE) - veștejirea bacteriană; Pseudomonas syringae pv. tomato (PSDMTM) - pătarea pustulară; Alternaria alternata (ALTEAL) - alternarioza; Neocamarosporium betae (PLEOBJ) - putregaiul negru al sfeclei; putregaiul inimii sfeclei; Ramularia beticola (RAMUBE) - pătarea frunzelor de sfeclă; Pythium debaryanum (PYTHDE) - putregaiul sau căderea plăntuțelor de sfeclă; Thanatephorus cucumeris (RHIZSO) - putregaiul sau căderea plăntuțelor de sfeclă; Rhizopus stolonifer (RIZPST) - putregaiul coletului; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb; Ditylenchus dipsaci (DITYDI) - nematodul bulbilor și tulpinilor; Heterodera schachtii (HETDSC) - nematodul sfeclei; Tetranychus urticae (TETRUR) - acarianul roșu comun; Aphis gossypii (APHIGO) - afidul bumbacului; Aphis fabae (APHIFA) - afidul fasolei; Myzus persicae (MYZUPE) - afidul verde al piersicului; Aphis craccivora (APHICR) - afidul negru al leguminoaselor ; Macrosiphum euphorbiae (MACSEU) - afidul cartofului; păduchele verde; Agriotes sp. (AGRISP) - viermii-sârmă; Cassida nebulosa (CASSNE) - gândacul țestos al sfeclei; Bothynoderes punctiventris (CLEOPU) - gărgărița sfeclei; Cultură majoră - utilizare minoră
  Tanymecus palliatus (TANYPA) - rățișoara sfeclei; Disonycha sp. (DISOSP) - puricele săritor al sfeclei; Phyllotreta cruciferae (PHYECR) - puricii de pământ; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Autographa gamma (PYTOGA) - buha gamma; Mamestra brassicae (BARABR) - buha verzei; Agrotis ipsilon (AGROYP) - viermele negru; Tuta absoluta (GNORAB) - molia minieră a tomatelor; Scrobipalpa ocellatella (PHTOOC) - molia sfeclei; Phthorimaea operculella (PHTOOP) - molia cartofului; Athalia rosae (ATALCO) - viespea rapiței; Liriomyza trifolii (LIRITR) - musca minieră americană; Pegomya hyoscyami (PEGOHY) - musca minieră.
  28Șofrănel (Carthamus tinctorius)Toate organismele dăunătoare ale șofrăneluluiCultură minoră
  29Muștar vânăt (Brassica juncea rugosa)Toate organismele dăunătoare ale muștarului vânătCultură minoră
  30Facelia (Phacelia spp.)Toate organismele dăunătoare ale facelieiCultură minoră
  31Muștar negru (Brassica nigra)Toate organismele dăunătoare ale muștarului negruCultură minoră
  32Camelina (Camelina sativa)Toate organismele dăunătoare ale camelineiCultură minoră
  33Muștar (Sinapis spp.)Toate organismele dăunătoare ale muștaruluiCultură minoră
  34Cânepă (Cannabis sativa)Toate organismele dăunătoare ale cânepiiCultură minoră
  35Hamei (Humulus lupulus)Toate organismele dăunătoare ale hameiuluiCultură minoră
  36Ricin (Ricinus communis)Toate organismele dăunătoare ale ricinuluiCultură minoră
  37Șofran (Crocus sativum)Toate organismele dăunătoare ale șofranuluiCultură minoră
  38In (Linum usitatissimum)Toate organismele dăunătoare ale inuluiCultură minoră
  39Mac (Papaver somniferum)Toate organismele dăunătoare ale maculuiCultură minoră
  40Susan (Sesamum indicum)Toate organismele dăunătoare ale susanuluiCultură minoră
  41Iarba elefantului (Miscanthus sinensis)Toate organismele dăunătoare ale ierbii elefantuluiCultură minoră
  42Tutun (Nicotiana tabacum)Toate organismele dăunătoare ale tutunuluiCultură minoră
  PLANTE FURAJERE
  43Lucernă (Medicago sativa)Xanthomonas euvesicatoria pv. alfalfae (XANTAL) - arsura bacteriană a lucernei; Pythium debaryanum (PYTHDE) - căderea plăntuțelor; Ascochyta pisi (ASCOPI) - înnegrirea tulpinilor; Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis (FUSAMD) - veștejirea fuzariană a plantelor; Erysiphe pisi (ERYSPI) - făinarea lucernei; Verticillium albo-atrum „lucerne strains“ (VERTAL) - ofilirea plantelor; Peronospora sp. (PEROSP) - mana lucernei; Uromyces striatus (UROMST) - rugina lucernei; Pseudopeziza medicaginis (PSPZME) - pătarea brună a frunzelor de lucernă; Cercospora medicaginis (CERCME) - cercosporioza; Cultură majoră -utilizare minoră
  Phyllosticta medicaginis (PHYSME) - pătarea galbenă a frunzelor; Ditylenchus dipsaci (DITYDI) - nematodul tulpinilor și bulbilor; Aphis medicaginis (APHIME) - păduchele negru al lucernei; Adelphocoris lineolatus (ADPHLI) - ploșnița lucernei; Adelphocoris seticornis (ADPHSE) - ploșnița neagră a lucernei; Camptopus lateralis (CAMSLA) - gândacul cu două puncte albe; Frankliniella occidentalis (FRANOC) - tripsul californian; Gonioctena fornicata (GONCFO) - gândacul roșu al lucernei; Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (SUBCVI) - buburuza lucernei; Otiorhynchus ligustici (OTIOLI) - gărgărița rădăcinilor; Hypera postica (HYPRPO) - gărgărița frunzelor de lucernă; Sitona sp. (SITNSP) - gărgărițele frunzelor de leguminoase; Tychius flavus (TYCHFL) - gărgărița semințelor de lucernă; Lygus pratensis (LYGUPR) - ploșnița de câmp; Bruchophagus roddi (BRPHRO) - viespea semințelor de lucernă; Locusta migratoria migratoria (LOCUMI) - lăcusta migratoare; Dociostaurus maroccanus (DICIMA) - lăcusta marocană; Calliptamus italicus italicus (CALUIT) - lăcusta italiană; Cecidomyia veronicae (CECIVE) - musculița galicolă a frunzelor; Contarinia medicaginis (CONTME) - țânțarul florilor de lucernă; Dasineura medicaginis (DASYME) - musculița galicolă a mugurilor; Agrotis segetum (AGROSE)- buha semănăturilor; Helicoverpa armigera (HELIAR) - omida fructelor; Tuta absoluta (GNORAB) - molia tomatelor; Semiothisa clathrata (SEMOCL) - fluturele pestriț al lucernei; Heliothis maritima (HELIMA) - buha lucernei; Isturgia sp. (ISTUSP) - cotarul verde al lucernei; Loxostege sticticalis (LOXOST) - omida de stepă; Discestra trifolii (SCOOTR) - buha cafenie a lucernei; Liriomyza trifolii (LIRITR) - musca minieră; Microtus arvalis (MICRAR) - șoarecele de câmp.
  44Trifoi roșu (Trifolium pratense)Clover phyllody phytoplasma (PHYP03) - filodia trifoiului; Xanthomonas euvesicatoria pv. alfalfae (XANTAL) - arsura bacteriană a lucernei; Erysiphe sp. (ERYSSP) - făinarea trifoiului; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb; Ditylenchus dipsaci (DITYDI) - nematodul tulpinilor și bulbilor; Ditylenchus destructor (DITYDE) - nematodul tulpinilor și tuberculilor de cartof; Haplothrips niger (HAPLNI) - tripsul trifoiului roșu; Sitona sulcifrons (SITNSL) - gărgărița dungată mică a trifoiului; Hypera postica (HYPRPO) - gărgărița frunzelor de lucernă; Gonioctena fornicata (GONCFO) - gândacul roșu al lucernei; Apion apricans (APIOAP) - gărgărița florilor de trifoi; Bruchophagus gibbus (BRPHGI) - viespea semințelor de trifoi; Liriomyza trifolii (LIRITR) - musca minieră; Cacoecimorpha pronubana (TORTPR) - tortricidul mediteraneean; Discestra trifolii (SCOOTR) - buha cafenie a lucernei; Helicoverpa sp. (HELVSP) - omida fructelor. Cultură majoră -utilizare minoră
  45Sfeclă furajeră (Beta vulgaris crassa)Toate organismele dăunătoare ale sfeclei furajereCultură minoră
  46Gulie furajeră (Brassica napus napobrassica) Toate organismele dăunătoare ale guliei furajereCultură minoră
  47Trifoi alb (Trifolium repens)Toate organismele dăunătoare ale trifoiului albCultură minoră
  48Ghizdei (Lotus corniculatus) Toate organismele dăunătoare ale ghizdeiuluiCultură minoră
  49Latir (Lathyrus sativus) Toate organismele dăunătoare ale latiruluiCultură minoră
  50Sparceta (Onobrychis viciifolia) Toate organismele dăunătoare ale sparceteiCultură minoră
  51Fasolița (Vigna unguiculata sesquipedali) Toate organismele dăunătoare ale fasolițeiCultură minoră
  52Schinduf (fenugreek) (Trigonella foenumgraecum) Toate organismele dăunătoare ale schindufuluiCultură minoră
  53Mei (Panicum miliaceum) Toate organismele dăunătoare ale meiuluiCultură minoră
  54Iarba de Sudan (Sorghum x drummondii) Toate organismele dăunătoare ale ierbii de SudanCultură minoră
  55Raigras aristat (Lolium multiflorum) Toate organismele dăunătoare ale raigrasului aristatCultură minoră
  56Golomăț (Dactylis glomerata)Toate organismele dăunătoare ale golomățuluiCultură minoră
  PLANTE AROMATICE ȘI MEDICINALE
  57Anason (Pimpinella anisum)Toate organismele dăunătoare ale anasonuluiCultură minoră
  58Chimen (Carum carvi)Toate organismele dăunătoare ale chimenuluiCultură minoră
  59Hasmațuchi (Anthriscus cerefolium)Toate organismele dăunătoare ale hasmațuchiuluiCultură minoră
  60Angelică (Angelica archangelica)Toate organismele dăunătoare ale angeliciiCultură minoră
  61Cicoare (scarola) (Cichorium endive) Toate organismele dăunătoare ale cicoriiCultură minoră
  62Anghinare (Cynara scolymus)Toate organismele dăunătoare ale anghinareiCultură minoră
  63Mușețel (Matricaria recutita)Toate organismele dăunătoare ale mușețeluluiCultură minoră
  64Păpădie (Taraxacum officinale)Toate organismele dăunătoare ale păpădieiCultură minoră
  65Tarhon (Artemisia dracunculus)Toate organismele dăunătoare ale tarhonuluiCultură minoră
  66Gălbenele (Calendula officinalis)Toate organismele dăunătoare ale gălbenelelorCultură minoră
  67Limba mielului (Borago officinalis)Toate organismele dăunătoare ale limbii mieluluiCultură minoră
  68Năsturel alb (Nasturtium officinale) Toate organismele dăunătoare ale năsturelului albCultură minoră
  69Barbarea (Barbarea verna)Toate organismele dăunătoare ale barbareeiCultură minoră
  70Capere (Capparis spinosa)Toate organismele dăunătoare ale caperelorCultură minoră
  71Valeriana (Valeriana officinalis)Toate organismele dăunătoare ale valerianeiCultură minoră
  72Mentă (Mentha spp.)Toate organismele dăunătoare ale menteiCultură minoră
  73Maghiran (Origanum majorana)Toate organismele dăunătoare ale maghiranuluiCultură minoră
  74Hisop (Hyssopus officinalis)Toate organismele dăunătoare ale hisopuluiCultură minoră
  75Roiniță (Melissa officinalis)Toate organismele dăunătoare ale roinițeiCultură minoră
  76Salvie (Salvia officinalis)Toate organismele dăunătoare ale salvieiCultură minoră
  77Oregano (Origanum vulgare)Toate organismele dăunătoare ale oreganuluiCultură minoră
  78Rozmarin (Rosmarinus officinalis)Toate organismele dăunătoare ale rozmarinuluiCultură minoră
  79Cimbru (Thymus spp.)Toate organismele dăunătoare ale cimbruluiCultură minoră
  80Busuioc (Ocimum basilicum)Toate organismele dăunătoare ale busuioculuiCultură minoră
  81Lavandă (Lavandula spp.)Toate organismele dăunătoare ale lavandeiCultură minoră
  82Hibiscus (Hibiscus sabdariffa)Toate organismele dăunătoare ale hibiscusuluiCultură minoră
  83Iasomie (Jasminum officinale)Toate organismele dăunătoare ale iasomieiCultură minoră
  84Pătlagina lată (Plantago major)Toate organismele dăunătoare ale pătlaginii lateCultură minoră
  85Chimen negru (Nigella sativa)Toate organismele dăunătoare ale chimenului negruCultură minoră
  86Cardamon (Elettaria cardamomum)Toate organismele dăunătoare ale cardamonuluiCultură minoră
  87Ghimbir (Zingiber officinale)Toate organismele dăunătoare ale ghimbiruluiCultură minoră
  POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI
  88Măr (Malus domestica)Candidatus Phytoplasma mali (PHYPMA) - proliferarea ramurilor de măr; Monilinia fructicola (MONIFC) - monilioza; Monilinia polystroma (MONIPO) - monilioza; Cytospora ceratosperma (VALSCE) - cancerul mărului; Phytophthora cactorum (PHYTCC) - putrezirea scoarței altoiului; Chondrostereum purpureum (STERPU) - boala subțierii scoarței mărului; Botrytis cinerea (BOTRCI) - putregaiul cenușiu la mere; Cytospora leucostoma (VALSLE) - cancerul piersicului; Aculus schlechtendali (VASASD) - acarianul mărului; Dysaphis sp. (DYSASP) - păduchele roz galicol al mărului; Ceresa bubalus (CEREBU) - cicada gheboasă a pomilor; Halyomorpha halys (HALYHA) - ploșnița marmorată; Scolytus mali (SCOLMA) - cariul mare de scoarță; Anisandrus dispar (XYLBDI) - cariul lemnului; Sciaphobus squalidus (SCPBSQ) - gărgărița mugurilor; Dasineura mali (DASYMA) - musculița frunzelor; Grapholita molesta (LASPMO) - molia orientală a fructelor; Archips rosana (CACORO) - molia porumbarului; Enarmonia formosana (ENARFO) - tortricidul scoarței cireșului; Adoxophyes orana (CAPURE) - molia pieliței fructelor; Anarsia lineatella (ANARLI) - molia vărgată a piersicului; Leucoptera malifoliella (LEUCSC) - molia minieră a pomilor; Spilonota ocellana (TMETOC) - molia roșie a mugurilor; Lyonetia clerkella (LYONCL) - minatorul mare sinuos; Phyllonorycter blancardella (LITHBL) - molia marmorată a mărului; Stigmella malella (NEPTMA) - minatorul mic sinuos; Yponomeuta malinella (HYPNMA) - molia frunzelor de măr; Euproctis chrysorrhoea (EUPRCH) - fluturele cu abdomenul auriu; Orgyia recens (ORGYGO) - omida cu trei smocuri de perișori; Hoplocampa testudinea (HOPLTE) - viespea merelor; Drosophila suzukii (DROSSU) - drosofila cu aripi pătate; Ceratitis capitata (CERTCA) - musca mediteraneeană a fructelor; Arvicola terrestris (ARVCTE) - șobolan de apă de munte; Microtus arvalis (MICRAR) - șoarecele de câmp.Cultură majoră - utilizare minoră
  89Păr (Pyris communis)Toate organismele dăunătoare ale păruluiCultură minoră
  90Gutui (Cydonia oblonga)Toate organismele dăunătoare ale gutuiuluiCultură minoră
  91Prun (Prunus domestica)Taphrina pruni (TAPHPR) - hurlupi; Polystigma rubrum (POLTRU) - pătarea roșie a frunzelor de prun; Wilsonomyces carpophilus (STIGCA) - mături de vrăjitoare; Blumeriella jaapii (BLUMJA) - antracnoza frunzelor de cireș ; Apiognomonia erythrostoma (GNOMER) - răsucirea frunzelor de cireș; Tetranychus urticae (TETRUR) - păianjenul roșu comun; Acalitus phloeocoptes (ERPHPH) - acarianul galicol al prunului; Parthenolecanium corni (LECACO) - păduchele fals țestos al prunului; Eriosoma lanigerum (ERISLA) - păduchele lânos; Comstockaspis perniciosa (QUADPE) - păduchele din San Jose; Anthonomus pomorum (ANTHPO) - gărgărița bobocilor și florilor de prun; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Scolytus rugulosus (SCOLRU) - cariul scoarței; Sciaphobus squalidus (SCPBSQ) - gărgărița mugurilor; Tropinota hirta (EPISHI) - gândacul păros; Adoxophyes orana (CAPURE) - molia pieliței fructelor; Anarsia lineatella (ANARLI) - molia vărgată a piersicului; Argyresthia pruniella (ARGYEP) - molia florilor de cireș; Phyllonorycter blancardella (LITHBL) - minatorul marmorat; Euproctis chrysorrhoea (EUPRCH) - fluturele cu abdomenul auriu; Hyphantria cunea (HYPHCU) - omida păroasă; Lymantria dispar (LYMADI) - omida păroasă a stejarului; Operophtera brumata (CHEIBR) - cotarul verde; Hoplocampa minuta (HOPLMI) - viespile prunelor; Hoplocampa flava (HOPLFL) - viespile prunelor; Caliroa cerasi (ERICLI) - viespea frunzelor de cireș; Cecidomyia sp. (CECISP) - musculița frunzelor de prun; cais; piersic; Drosophila suzukii (DROSSU) - drosofila cu aripi pătate; Ceratitis capitata (CERTCA) - musca mediteraneeană a fructelor.Cultură majoră - utilizare minoră
  92Cireș (Prunus avium)Toate organismele dăunătoare ale cireșuluiCultură minoră
  93Vișin (Prunus cerasus)Toate organismele dăunătoare ale vișinuluiCultură minoră
  94Cais (Prunus armeniaca)Toate organismele dăunătoare ale caisuluiCultură minoră
  95Piersic și variantele și formele speciei (Prunus persica)Toate organismele dăunătoare ale piersiculuiCultură minoră
  96Migdal (Prunus dulcis)Toate organismele dăunătoare ale migdaluluiCultură minoră
  97Castan (Castanea sativa)Toate organismele dăunătoare ale castanuluiCultură minoră
  98Nuci comune (Juglans regia)Toate organismele dăunătoare ale nucilorCultură minoră
  99Dud negru (Morus nigra)Toate organismele dăunătoare ale dudului negruCultură minoră
  100Kiwi (Actinidia deliciosa)Toate organismele dăunătoare ale kiwiCultură minoră
  101Soc (Sambucus spp.)Toate organismele dăunătoare ale soculuiCultură minoră
  102Alun (Corylus avellana)Toate organismele dăunătoare ale alunuluiCultură minoră
  103Lonicera/Afinul siberian (Lonicera caerulea)Toate organismele dăunătoare ale lonicereiCultură minoră
  104Corn (Cornus mas)Toate organismele dăunătoare ale coarnelorCultură minoră
  105Afin (Vaccinium myrtillus)Toate organismele dăunătoare ale afinuluiCultură minoră
  106Merișor (Vaccinium vitis-idaea)Toate organismele dăunătoare ale merișoruluiCultură minoră
  107Coacăz roșu (Ribes rubrum)Toate organismele dăunătoare ale coacăzului roșuCultură minoră
  108Coacăz negru (Ribes nigrum)Toate organismele dăunătoare ale coacăzului negruCultură minoră
  109Agriș (Ribes uva-crispa)Toate organismele dăunătoare ale agrișuluiCultură minoră
  110Smochin (Ficus carica)Toate organismele dăunătoare ale smochinelorCultură minoră
  111Arborele de stafide (Amelanchier lamarckii)Toate organismele dăunătoare ale arborelui de stafideCultură minoră
  112Păducel (Crataegus monogyna)Toate organismele dăunătoare ale păduceluluiCultură minoră
  113Măceș (Rosa canina)Toate organismele dăunătoare ale măceșuluiCultură minoră
  114Moșmon (Mespilus germanica)Toate organismele dăunătoare ale moșmonilorCultură minoră
  115Mur (Rubus fruticocus)Toate organismele dăunătoare ale murelorCultură minoră
  116Zmeur (Rubus idaeus)Toate organismele dăunătoare ale zmeureiCultură minoră
  117Scoruș negru sau Aronia (Aronia prunifolia)Toate organismele dăunătoare ale scorușului negruCultură minoră
  118Cătină roșie (Tamarix ramosissima)Toate organismele dăunătoare ale cătinei roșiiCultură minoră
  SILVICULTURĂ
  119Toate speciile de arbori din păduri, pepiniere, parcuriToate organismele dăunătoare sunt considerate majore.Cultură majoră
  ARBUȘTI DECORATIVI
  120Toate speciile de arbuști decorativi din pepiniere, parcuri, grădini, amenajări horticole, grădini botaniceToate organismele dăunătoare sunt considerate majore.Cultură majoră
  PLANTAȚII DE VIȚĂ-DE-VIE
  121Vița-de-vie (Vitis vinifera)Candidatus Phytoplasma solani (PHYPSO) - stolbur; Pseudomonas syringae (PSDMSX) - arsura bacteriană; Xylella fastidiosa (XYLEFA) - boala lui Pierce; Dothiorella viticola (DOTRVI) - înnegrirea și moartea brațelor viței-de-vie; Stereum hirsutum (STERHI) - apoplexia viței-de-vie; Elsinoë ampelina (ELSIAM) - antracnoza viței-de-vie; Eutypa lata (EUTYLA) - eutipoza; Rosellinia Dematophora necatrix (ROSLNE) - putregaiul alb al rădăcinilor; Monilinia fructicola (MONIFC) - monilioza; Xiphinema sp. (XIPHSP) - nematodul viței-de-vie; Lepidosaphes ulmi (LEPSUL) - păduchele țestos al viței-de-vie; Calepitrimerus vitis (EPITVI) - acarioza viței-de-vie; Panonychus ulmi (METTUL) - acarianul roșu; Anaphothrips vitis (ANAPVI) - tripsul viței-de-vie; Frankliniella occidentalis (FRANOC) - tripsul californian; Tropinota hirta (EPISHI) - gândacul păros al florilor; Byctiscus betulae (BYCTBE) - țigărarul; Lethrus apterus (LETRAP) - forfecarul; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Cultură majoră - utilizare minoră
  Polyphylla fullo (POLHFU) - cărăbușul marmorat; Dociostaurus maroccanus (DICIMA) - lăcusta marocană; Daktulosphaira vitifoliae (VITEVI) - filoxera; Phlogotettix cyclops (PHTTCY) - cicada asiatică a viței-de-vie; Scaphoideus titanus (SCAPLI) - cicada flavescenței aurii a viței-de-vie; Hyalesthes obsoletus (HYAEOB) - cicada stolburului; Empoasca vitis (EMPOFL) - cicada verde mică; Orientus ishidae (ORIEIS) - cicada marmorată; Acanalonia conica (ACNLCO) - cicada cu capul verde; Stictocephala bisonia (STICBI) - cicada gheboasă; Reptalus panzeri (REPTPA) - păduchele lânos; Pulvinaria vitis (PULVVI) - păduchele lânos; Metcalfa pruinosa (METFPR) - cicada meliferă; Comstockaspis perniciosa (QUADPE) - coccidul californian; Arboridia kakogawana (ARBOKA) - cicada japoneză a viței-de-vie; Byctiscus betulae (BYCTBE) - țigărarul viței-de-vie; Vespula germanica (VESPGE) - viespea germană a strugurilor; Vespula vulgaris (VESPVU) - viespea comună; Polistes dominulus (POLEDO) - viespea europeană de hârtie; Forficula auricularia (FORFAU) - urechelnița; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Sparganothis pilleriana (SPARPI) - pirala viței-de-vie; Peribatodes rhomboidaria (BOARRH) - cotarul cenușiu al viței-de-vie; Cynthia cardui (VANSCA) - omida scaieților; Lymantria dispar (LYMADI) - omida păroasă a stejarului; Drosophila suzukii (DROSSU) - drosofila cu aripi pătate; Ceratitis capitata (CERTCA) - musca mediteraneeană a fructelor.
  LEGUME
  LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULIFERE
  122Morcov (Daucus carota)Phytophthora porri (PHYTPO) - mana; Rhizoctonia carotae (RHIZCA) - putregaiul morcovului depozitat; Thielaviopsis basicola (THIEBA) - putregaiul negru; Meloidogyne hapla (MELGHA) - nematod; Heterodera carotae (HETDCA) - nematod; Tetranychus urticae (TETRUR) - acarianul roșu comun; Brevicoryne brassicae (BRVCBR) - păduchele cenușiu al verzei; Myzus persicae (MYZUPE) - păduchele verde al piersicului; Trioza apicalis (TRIZAP) - psilidul morcovului; Bemisia tabaci (BEMITA) - musculița albă a bumbacului; Phyllotreta sp. (PHYESP) - puricele negru; Chamaepsila rosae (PSILRO) - musca morcovului; Tipula oleracea (TIPUOL) - tipulid; Tipula paludosa (TIPUPA) - tipulid.Cultură majoră - utilizare minoră
  123Sfeclă roșie (Beta vulgaris vulgaris)Toate organismele dăunătoare ale sfeclei roșiiCultură minoră
  124Țelină (Apium graveolens rapaceum)Toate organismele dăunătoare ale țelineiCultură minoră
  125Păstârnac (Pastinaca sativa)Toate organismele dăunătoare ale păstârnaculuiCultură minoră
  126Pătrunjel (Petroselium crispum)Toate organismele dăunătoare ale pătrunjeluluiCultură minoră
  127Sparanghel (Asparagus officinalis)Toate organismele dăunătoare ale sparangheluluiCultură minoră
  128Cicoare/Andive (Cichorium spp.)Toate organismele dăunătoare ale cicorii/andivelorCultură minoră
  129Hrean (Armoracia rusticana)Toate organismele dăunătoare ale hreanuluiCultură minoră
  130Topinambur (Helianthus tuberosum)Toate organismele dăunătoare ale topinamburuluiCultură minoră
  131Barba-caprei (Tragopogon porrifolius)Toate organismele dăunătoare ale bărbii-capreiCultură minoră
  132Ridichi (Raphanus raphanistrum subsp. sativus)Toate organismele dăunătoare ale ridichilorCultură minoră
  133Nap (Brassica rapa)Toate organismele dăunătoare ale napuluiCultură minoră
  134Wasabi (Eutrema japonicum)Toate organismele dăunătoare ale wasabiuluiCultură minoră
  135Daikon (Raphanus sativus var. longipinnatus)Toate organismele dăunătoare ale daikonuluiCultură minoră
  136Batat (cartof dulce) (Ipomoea batatas)Toate organismele dăunătoare ale cartofului dulceCultură minoră
  137Rubarba (Rheum hybridum)Toate organismele dăunătoare ale rubarbeiCultură minoră
  LEGUME BULBOASE
  138Ceapă (Allium cepa)Lasiodiplodia theobromae (PHYORH) - putregaiul negru; Fusarium oxysporum (FUSAOX) - fuzarioza; Pantoea ananatis (ERWIAN) - putregaiul miezului; Urocystis colchici (UROCCE) - pătarea cepei; Aspergillus niger (ASPENI) - mucegaiul negru; Ustilago allii (USTIAL) - tăciunele cepei; Dickeya chrysanthemi (ERWICH) - veștejirea plantelor ornamentale; Botryotinia squamosa (SCLESQ) - mălura frunzelor de ceapă; Botryotinia allii (BOTRBY) - putregaiul fungic al gulerului cepei; Aphelenchoides fragariae (APLOFR) - nematod; Delia platura (HYLEPL) - musca plăntuțelor; Liriomyza trifolii (LIRITR) - minierul frunzelor de trifoi.Cultură majoră - utilizare minoră
  139Șalotă (Allium ascalonicum)Toate organismele dăunătoare ale șalotelorCultură minoră
  140Usturoi (Allium sativum)Toate organismele dăunătoare ale usturoiuluiCultură minoră
  141Arpagic (Allium schoenoprasum)Toate organismele dăunătoare ale arpagiculuiCultură minoră
  142Praz (Allium porum)Toate organismele dăunătoare ale prazuluiCultură minoră
  LEGUME VĂRZOASE
  143Varză - cu toate varietățile și formele speciei (Brassica oleracea)Hyaloperonospora brassicae (HPERBR) - mana; Plasmodiophora brassicae (PLADBR) - putregaiul cotorului de varză; Plenodomus lingam (LEPTMA) - înnegrirea piciorului verzei; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb; Heterodera glycines (HETDGL) - nematodul chistic al soiei; Heterodera schachtii (HETDSC) - nematodul chistic al sfeclei de zahăr; Aleyrodes proletella (ALEUPR) - musca albă a verzei; Eurydema oleraceum (EURDOL) - ploșnița verde a verzei; Eurydema ornata (EURDOR) - ploșnița roșie a verzei; Psylliodes chrysocephala (PSYICH) - puricele tulpinii verzei; Phyllotreta atra (PHYEAT) - puricele negru al rapiței; Phyllotreta cruciferae (PHYECR) - puricele cruciferelor; Ceutorhynchus assimilis (CEUTPL) - gărgărița semințelor de crucifere; Ceutorhynchus sulcicollis (CEUTSL) - gărgărița galicolă a ridichilor; Liriomyza bryoniae (LIRIBO) - musca minieră a frunzelor de cartof; Liriomyza trifolii (LIRITR) - musca minieră americană; Helicoverpa armigera (HELIAR) - omida fructelor; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Athalia rosae (ATALCO) - viespea rapiței; Contarinia nasturtii (CONTNA) - țânțarul galicol al vârfului verzei; Cultură majoră - utilizare minoră
  Delia floralis (HYLEFL) - viermele ridichilor; Delia florilega (HYLEFG) - musca plantulelor; Delia platura (HYLEPL) - musca plantulelor; Nephrotoma appendiculata (PALEMA) - tipulidul pătat; Phytomyza rufipes (PHYYRU) - musca minieră a frunzelor de varză.
  144Anghinare (Cynara scolymus)Toate organismele dăunătoare majore și minore ale anghinareiCultură minoră
  145Broccoli (Brassica oleracea italica)Toate organismele dăunătoare ale broccoliCultură minoră
  146Varză de Bruxelles (Brassica oleracea gemmifera)Toate organismele dăunătoare ale verzei de BruxellesCultură minoră
  147Varză chinezească (Brassica pekinensis)Toate organismele dăunătoare ale verzei chinezeștiCultură minoră
  148Varza fără căpățână (kales) (Brassica oleracea acephala)Toate organismele dăunătoare ale verzei fără căpățână (kales)Cultură minoră
  149Gulie (Brassica oleracea gongylodes)Toate organismele dăunătoare ale gulieiCultură minoră
  150Conopidă (Brassica oleracea var. botrytis)Toate organismele dăunătoare ale conopideiCultură minoră
  LEGUME SOLANO-FRUCTOASE
  151Tomate (Solanum lycopersicum)Pseudomonas corrugata (PSDMCR) - necroza măduvei tulpinilor de tomate; Pseudopyrenochaeta lycopersici (PYRELY) - suberificarea rădăcinilor de tomate; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb al tomatelor; Thanatephorus cucumeris (RHIZSO) - rhizoctonioza tomatelor; Candidatus Phytoplasma solani (PHYPSO) - stolburul tomatelor; Rhizobium rhizogenes (AGRBRH) - bacterioza tomatelor; Ralstonia solanacearum sensu lato (RALSSO) - bacterioza tomatelor; Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria (XANTAV) - bacterioza tomatelor; Athelia rolfsii (SCLORO) - putregaiul alb; Boeremia lycopersici (DIDYLY) - putrezirea coletului; Glomerella cingulata (GLOMCI) - antracnoza tomatelor; Oidium anacardii (OIDIAN) - făinarea tomatelor; Aculops lycopersici (VASALY) - acarianul tomatelor; Neomyzus circumflexus (MYZUCI) - afide; Bactericera cockerelli (PARZCO) - psilide; Paracoccus interceptus (PACOIN) - păduchii lânoși; Gryllotalpa gryllotalpa (GRYTGR) - coropișnița; Locusta migratoria migratoria (LOCUMI) - lăcusta călătoare; Dociostaurus maroccanus (DICIMA) - lăcusta marocană; Calliptamus italicus italicus (CALUIT) - lăcusta italiană; Lygus lineolaris (LYGULI) - miridul pătat; Halyomorpha halys (HALYHA) - ploșnița marmorată; Nesidiocoris tenuis (CYROTE) - miridul tomatelor; Nezara viridula (NEZAVI) - ploșnița verde a tomatelor; Agriotes sp. (AGRISP) - viermii-sârmă; Melolontha melolontha (MELOME) - cărăbușul de mai; Anoxia villosa (ANOXVI) - cărăbușul de stepă; Agrotis segetum (AGROSE) - buha semănăturilor; Trichoplusia ni (TRIPNI) - omida verzei; Loxostege sticticalis (LOXOST) - omida de stepă; Autographa gamma (PYTOGA) - buha gamma; Lacanobia oleracea (POLIOL) - fluturele de seră a tomatelor; Delia platura (HYLEPL) - musca semințelor de fasole.Cultură majoră - utilizare minoră
  152Ardei (Capsicum annuum)Dickeya chrysanthemi (ERWICH) - veștejirea plantelor ornamentale; Botrytis cinerea (BOTRCI) - putregaiul cenușiu; Fusarium oxysporum (FUSAOX) - ofilirea vasculară a ardeiului; Pythium aphanidermatum (PYTHAP) - căderea plăntuțelor de porumb; Verticillium albo-atrum (VERTAA) - verticilioza - ofilirea vasculară; Verticillium dahliae (VERTDA) - verticilioza - ofilirea vasculară; Frankliniella occidentalis (FRANOC) - tripsul californian; Aphis spp. (APHISP) - afide; Aulacorthum solani (AULASO) - afidul cartofului; Liocoris tripustulatus (LIOCTR) - ploșnița; Nezara viridula (NEZAVI) - ploșnița verde a tomatelor; Halyomorpha halys (HALYHA) - ploșnița marmorată asiatică; Gryllotalpa gryllotalpa (GRYTGR) - coropișnița; Agriotes lineatus (AGRILI) - viermii-sârmă; Agriotes obscurus (AGRIOB) - viermii-sârmă; Leptinotarsa decemlineata (LPTNDE) - gândacul de Colorado; Helicoverpa armigera (HELIAR) - omida fructelor; Autographa gamma (PYTOGA) - buha gamma; Phthorimaea operculella (PHTOOP) - molia cartofului.Cultură majoră - utilizare minoră
  153Vinete (Solanum melongena)Toate organismele dăunătoare ale vineteiCultură minoră
  LEGUME CUCURBITACEE
  154Dovleac (Cucurbita maxima)Toate organismele dăunătoare ale dovleaculuiCultură minoră
  155Pepene verde (Citrullus lanatus)Fusarium oxysporum f. sp. niveum (FUSANV) - ofilirea vasculară; Colletotrichum orbiculare (COLLLA) - antracnoza; Verticillium dahlia (VERTDA) - ofilirea verticiliană; Stagonosporopsis cucurbitacearum (DIDYBR) - putrezirea cleioasă a tulpinilor cucurbitaceelor; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb; Tetranychus urticae (CITLA) - păianjenul roșu comun; Bemisia tabaci (BEMITA) - musculița albă a tutunului; Acalymma vittatum (ACAYVT) - gândacul dungat; Delia platura (HYLEPL) - musca plantulelor.Cultură majoră - utilizare minoră
  156Pepene galben (Cucumis melo)Toate organismele dăunătoare majore și minore ale pepenelui galbenCultură minoră
  157Castravete (Cucumis sativus)Golovinomyces cichoracearum (ERYSCI) - făinarea salatei; Alternaria cucumerina (ALTECU) - alternarioză; Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) - putregaiul alb; Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum (FUSACC) - ofilirea fusariană a castraveților; Cladosporium cucumerinum (CLADCU) - cladosporioza; Colletotrichum orbiculare (COLLLA) - antracnoza; Fusarium oxysporum (FUSAOX) - fusarioza tomatelor; Pythium ultimum (PYTHUL) - căderea plăntuțelor sau putrezirea coletului; Verticillium albo-atrum (VERTAA) - uscarea vasculară; Verticillium dahlia (VERTDA) - oflilirea verticiliană; Meloidogyne hapla (MELGHA) - nematodul galicol al morcovului; Lygus rugulipennis (LYGURU) - ploșnița de câmp sau ploșnița de fâneață; Delia platura (HYLEPL) - musca plăntuțelor; Aulacorthum solani (AULASO) - afidul cartofului; Acalymma vittatum (ACAYVT) - gândacul dungat; Agriotes lineatus (AGRILI) - gândacii pocnitori sau viermii-sârmă; Agriotes obscurus (AGRIOB) - gândacii pocnitori sau viermii-sârmă; Agriotes sordidus (AGRISO) - gândacii pocnitori sau viermii-sârmă; Agriotes sputator (AGRISU) - gândacii pocnitori sau viermii-sârmă; Ceratitis capitate (CERTCA) - musca mediteraneeană a fructelor; Helicoverpa armigera (HELIAR) - omida fructelor; Helicoverpa punctigera (HELIPU) - omida australiană a fructelor; Liriomyza bryoniae (LIRIBO) - minierul frunzelor de tomate; Thrips sp. (THRISP) - tripși.Cultură majoră - utilizare minoră
  158Castravetele amar (Momordica charantia)Toate organismele dăunătoare ale castravetelui amarCultură minoră
  159Dovlecei (Cucurbita pepo)Toate organismele dăunătoare ale dovleceilorCultură minoră
  LEGUME PĂSTĂIOASE
  160Fasole verde (păstăi) (Phaseolus vulgaris)Toate organismele dăunătoare ale fasolei verzi (păstăi)Cultură minoră
  161Mazăre verde (boabe) (Pisum sativum)Toate organismele dăunătoare ale mazării verzi (boabe)Cultură minoră
  VERDEȚURI
  162Spanac (Spinacia oleracea)Toate organismele dăunătoare ale spanaculuiCultură minoră
  163Leuștean (Levisticum officinale)Toate organismele dăunătoare ale leușteanuluiCultură minoră
  164Mărar (Anethum graveolens)Toate organismele dăunătoare ale măraruluiCultură minoră
  165Pătrunjel de frunze (Petroselinum crispum convar. crispum var. vulgare)Toate organismele dăunătoare ale pătrunjelului de frunzeCultură minoră
  166Loboda albă (Atriplex hortensis forma alba)Toate organismele dăunătoare ale lobodei albeCultură minoră
  167Loboda roșie (Atriplex hortensis forma rubra)Toate organismele dăunătoare ale lobodei roșiiCultură minoră
  168Lăptuca (salată verde) (Lactuca sativa)Toate organismele dăunătoare ale lăptuciiCultură minoră
  169Păpădie (Taraxacum officinale)Toate organismele dăunătoare ale păpădieiCultură minoră
  170Rucola (Eruca sativa)Toate organismele dăunătoare ale rucoleiCultură minoră
  171Creson (Lepidium sativum)Toate organismele dăunătoare ale cresonuluiCultură minoră
  172Fetica (Valerianella locusta)Toate organismele dăunătoare ale feticiiCultură minoră
  173Ștevie (Rumex patientia)Toate organismele dăunătoare ale ștevieiCultură minoră
  174Revent (Rheum officinale)Toate organismele dăunătoare ale reventuluiCultură minoră
  175Scorțonera (Scorzonera hispanica)Toate organismele dăunătoare ale scorțonereiCultură minoră
  176Asmățui (Anthris cuscerefolium)Toate organismele dăunătoare ale asmățuiuluiCultură minoră
  CIUPERCI DE CULTURĂ
  177Bureți/Păstrăvi de fag (Pleurotus spp.)Toate organismele dăunătoare ale bureților/păstrăvilor de fagCultură minoră
  178Shiitake/Ciuperca parfumată (Leninula spp.)Toate organismele dăunătoare ale bureților/păstrăvilor de fagCultură minoră
  179Ciuperca albă/Champignon (Agaricus spp.)Toate organismele dăunătoare ale ciupercii albe/Champignon Cultură minoră
  180Buretele ciuciulete (Coprinus comatus)Toate organismele dăunătoare ale buretelui ciuciuleteCultură minoră
  181Ciuperca de paie (Stropharia-rugoso-annullata)Toate organismele dăunătoare ale ciupercii de paieCultură minoră
  FLORI
  182Alstroemeria (Alstroemeria spp.)Toate organismele dăunătoare ale alstroemerieiCultură minoră
  183Narcisa (Narcissus spp.)Toate organismele dăunătoare ale narciseiCultură minoră
  184Ghiocel (Galanthus nivalis)Toate organismele dăunătoare ale ghioceluluiCultură minoră
  185Leandru (Nerium oleander)Toate organismele dăunătoare ale leandruluiCultură minoră
  186Anthurium (Anthurium spp.)Toate organismele dăunătoare ale anthuriumuluiCultură minoră
  187Cala (Zantedeschia spp.)Toate organismele dăunătoare ale caleiCultură minoră
  188Crinul păcii (Spathiphyllum spp.)Toate organismele dăunătoare ale crinului păciiCultură minoră
  189Zambila (Hyacinthus orientalis)Toate organismele dăunătoare ale zambileiCultură minoră
  190Tuberoza (Polianthes tuberosa)Toate organismele dăunătoare ale tuberozeiCultură minoră
  191Lăcrămioare (Convallaria majalis)Toate organismele dăunătoare ale lăcrămioarelorCultură minoră
  192Crizantema (Chrysanthemum morifolium)Toate organismele dăunătoare ale crizantemeiCultură minoră
  193Ochiul-boului (Callistephus chinensis)Toate organismele dăunătoare ale ochiului-bouluiCultură minoră
  194Gălbenele (Calendula officinalis)Toate organismele dăunătoare ale gălbenelelorCultură minoră
  195Gerbera (Gerbera spp.)Toate organismele dăunătoare ale gerbereiCultură minoră
  196Crăițe (Tagetes spp.)Toate organismele dăunătoare ale crăițeiCultură minoră
  197Cârciumărese (Zinnia spp.)Toate organismele dăunătoare ale cârciumăreseiCultură minoră
  198Dalie (Dahlia spp.)Toate organismele dăunătoare ale dalieiCultură minoră
  199Begonie (Begonia spp.)Toate organismele dăunătoare ale begonieiCultură minoră
  200Miscandra/Matiola (Matthiola incana)Toate organismele dăunătoare ale micsandreiCultură minoră
  201Canna (Canna indica)Toate organismele dăunătoare ale canneiCultură minoră
  202Garoafa (Dianthus caryophyllus)Toate organismele dăunătoare ale garoafeiCultură minoră
  203Floarea-miresei (Gypsophila elegans)Toate organismele dăunătoare ale florii-mireseiCultură minoră
  204Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana)Toate organismele dăunătoare ale kalanchoeiCultură minoră
  205Crăciuniță (Euphorbia pulcherrima)Toate organismele dăunătoare ale crăciunițeiCultură minoră
  206Mușcată (Pelargonium spp.)Toate organismele dăunătoare ale mușcateiCultură minoră
  207Gloxinia (Gloxinia spp.)Toate organismele dăunătoare ale gloxinieiCultură minoră
  208Hortensie (Hydrangea microphylla)Toate organismele dăunătoare ale hortensieiCultură minoră
  209Fresia (Freesia x hybrida)Toate organismele dăunătoare ale frezieiCultură minoră
  210Gladiola (Gladiolus spp.)Toate organismele dăunătoare ale gladioleiCultură minoră
  211Iris (Iris germanica)Toate organismele ale irisuluiCultură minoră
  212Lalea (Tulipa spp.)Toate organismele dăunătoare ale laleleiCultură minoră
  213Crin (Lilium candidum)Toate organismele dăunătoare ale crinuluiCultură minoră
  214Nalbă (Althaea officinalis)Toate organismele dăunătoare ale nalbeiCultură minoră
  215Orhidee (Dendrobium nobile)Toate organismele dăunătoare ale orhideelorCultură minoră
  216Bujor (Paeonia spp.)Toate organismele dăunătoare ale bujoruluiCultură minoră
  217Gura-leului (Antirrhinum majus)Toate organismele dăunătoare ale gurii-leuluiCultură minoră
  218Flori-de-piatră (Portulaca grandiflora)Toate organismele dăunătoare ale florilor-de-piatrăCultură minoră
  219Primula (Primula vulgaris)Toate organismele dăunătoare ale primuleiCultură minoră
  220Cyclamen (Cyclamen spp.)Toate organismele dăunătoare ale cyclamenuluiCultură minoră
  221Piciorul-cocoșului (Ranunculus repens)Toate organismele dăunătoare ale piciorului-cocoșuluiCultură minoră
  222Anemone (Anemone spp.)Toate organismele dăunătoare ale anemonelorCultură minoră
  223Nemțișor de grădină (Delphinium spp.)Toate organismele dăunătoare ale nemțișorului de grădinăCultură minoră
  224Trandafir (Rosa spp.)Toate organismele dăunătoare ale trandafiruluiCultură minoră
  225Gardenia (Gardenia jasminoides)Toate organismele dăunătoare ale gardenieiCultură minoră
  226Petunie (Petunia x hybrida)Toate organismele dăunătoare ale petunieiCultură minoră
  227Panseluțe (Viola tricolor)Toate organismele dăunătoare ale panseluțelorCultură minoră
  ----