HOTĂRÂRE nr. 60 din 30 iunie 2020referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE - Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE - COM (2020) 50 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 24 iulie 2020    În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/251 din 26.06.2020,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României:1. salută lansarea procesului de reflecție privind beneficiile și vulnerabilitățile utilizării tehnologiei 5G;2. sprijină ambiția Europei de a deveni lider mondial al celei de-a patra revoluții industriale (Industria 4.0) și prin beneficiile utilizării tehnologiei 5G, pentru a se putea astfel genera oportunități multiple cetățenilor, societății și economiei europene;3. atrage atenția că există atât studii științifice, care semnalează pericolele și vulnerabilitățile tehnologiei 5G, cât și „fake news-uri“ care pot duce la o imagine eronată a opiniei publice despre tehnologia 5G, precum și consecințe negative (distrugerea unor proprietăți private, ca antenele 5G, proteste în stradă etc.);4. solicită atât Comisiei Europene, cât și Guvernului:a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenția asupra vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;b) să demareze un dialog transparent cu opinia publică și reprezentanții societății civile asupra oportunităților, vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G;c) să demareze, împreună cu reprezentanții societății civile, comunitatea universitară și cea științifică, studii ample care să propună soluții pentru eliminarea vulnerabilităților și pericolelor tehnologiei 5G de orice natură.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituțiile europene.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 30 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
    București, 30 iunie 2020.Nr. 60.----