HOTĂRÂRE nr. 576 din 22 iulie 2020pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 23 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  București, 22 iulie 2020.Nr. 576.  +  ANEXĂ
  PROGRAMUL CALENDARISTIC
  pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării
  în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  Nr. crt.Termenul de realizare a acțiunii potrivit prevederilor Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora și ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioareDescrierea acțiuniiAutoritatea sau persoana care realizează acțiuneaModalitatea de realizare a acțiunii
  01234
  1.La data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2020: 19 iulie 2020 [Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020]Aducerea la cunoștință publică a datei alegerilorParlamentul României
  2.În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2020, cel mai târziu la data de: 23 iulie 2020 [Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020]Stabilirea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și a măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor localeGuvernulPrin hotărâri ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  3.În termen de 2 zile de la data de 29 iulie 2020, cel mai târziu la data de: 30 iulie 2020 [Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Numerotarea circumscripțiilor electorale din fiecare județ și a circumscripțiilor electorale de sector al municipiului BucureștiPrefectulPrin ordin
  4.Cu cel puțin 24 de ore înainte de data ședinței pentru desemnarea judecătorilor, cel mai târziu la data de: 30 iulie 2020 [Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței pentru tragerea la sorți a judecătorilor în Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițiePrin presa scrisă și audiovizuală
  5.În termen de cel mult 3 zile de la data de 29 iulie 2020, cel mai târziu la data de: 31 iulie 2020 [Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Desemnarea judecătorilor din Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițieÎn ședință publică, prin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție Proces-verbal semnat de președinte și de prim-magistratul-asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție
  6.În termen de 24 de ore de la învestirea celor 7 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, cel mai târziu la data de: 1 august 2020 [Art. 38 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Alegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuiaJudecătorii desemnați în Biroul Electoral CentralPrin vot secret
  7.În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 2 august 2020 [Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Completarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic care are ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu un reprezentant al grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în acest grupPreședintele Biroului Electoral CentralProces-verbal
  8.În termen de 24 de ore de la data alegerii președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: 2 august 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind alegerea președintelui Biroului Electoral Central, a locțiitorului acestuia, precum și a celorlalți judecătoriPersoanele interesateÎn scris
  9.În termen de 2 zile de la data constituirii, cel mai târziu la data de: 3 august 2020 [Art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Adoptarea regulamentului privind organizarea și funcționarea birourilor electoraleBiroul Electoral CentralPrin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  10.În termen de 24 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, precum și cu câte un reprezentant al partidelor politice și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului, precum și cu reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, cel mai târziu la data de: 3 august 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind completarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu un reprezentant al grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera DeputațilorPersoanele interesateÎn scris
  11.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind alegerea președintelui Biroului Electoral Central, a locțiitorului acestuia, precum și a celorlalți judecători, cel mai târziu la data de: 3 august 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020] Soluționarea contestațiilor privind alegerea președintelui Biroului Electoral Central, a locțiitorului acestuia, precum și a celorlalți judecătoriÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  12.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind prima etapă de completare a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 4 august 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestațiilor privind completarea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu un reprezentant al grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera DeputațilorÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  13.Cu cel puțin 48 de ore înaintea datei desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, cel mai târziu la data de: 5 august 2020 [Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]Transmiterea către președinții tribunalelor a listei juriștilor înscriși în Corpul experților electoraliAutoritatea Electorală PermanentăPrin intermediul poștei electronice
  14.În termen de 5 zile de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 6 august 2020 [Art. 59 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Comunicarea semnelor electorale către Biroul Electoral CentralPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  15.Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți a președintelui și a locțiitorului biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de: 6 august 2020 [Art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia Președintele tribunaluluiPrin publicare în presă și afișare la ușa instanței
  16.Înainte de tragerea la sorți a președintelui și a locțiitorului biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de: 6 august 2020 [Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Întocmirea listei cu magistrații care participă la tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia Întocmirea listei cu juriștii care participă la tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia și transmiterea acesteia președintelui tribunaluluiPreședintele tribunalului Autoritatea Electorală PermanentăÎn scris
  17.În termen de 10 zile de la data de 29 iulie 2020, cel mai târziu la data de: 7 august 2020 [Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestoraPreședinții tribunalelorPrin tragere la sorți în ședință publică
  18.A doua zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale, cel mai târziu la data de: 7 august 2020 [Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Aducerea la cunoștință publică a semnelor electorale comunicate de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleBiroul Electoral CentralPrin orice mijloc public
  19.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, cel mai târziu la data de: 8 august 2020 [Art. 26 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Completarea biroului electoral de circumscripție a municipiului București și a birourilor electorale de circumscripție județeană cu câte un reprezentant al Autorității Electorale PermanenteBiroul electoral de circumscripție a municipiului București și birourile electorale de circumscripție județeanăProces-verbal
  20.Imediat după constituirea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de: 8 august 2020 [Art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, și comunicarea către birourile electorale de circumscripție a listei denumirilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale ale căror semne electorale au fost înregistrate, precum și a semnelor electorale înregistrateBiroul Electoral CentralÎn scris
  21.De la data de: 7 august 2020 [Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 și art. 26 alin. (13) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]ÎNCEPEREA PERIOADEI DE ÎNREGISTRARE A ALIANȚELOR ELECTORALEPartidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  22.De la data de: 7 august 2020 [Art. 26 alin. (13), art. 46 și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) și art. 5 din Legea nr. 84/2020]ÎNCEPEREA PERIOADEI DE DEPUNERE A CANDIDATURILORPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independențiPe suport hârtie și suport electronic
  23.În termen de 24 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de: 8 august 2020 [Art. 20 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului de alegători rezultat din Registrul electoral Comunicarea către birourile electorale de circumscripție a numărului de alegători rezultat din Registrul electoral și din listele electorale complementareAutoritatea Electorală Permanentă PrimarulÎn scris
  24.În termen de o zi de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de: 8 august 2020 [Art. 29 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Aducerea la cunoștință publică a sediilor birourilor electorale de circumscripție și a programului de activitate al acestoraPrefectulPrin orice mijloc de publicitate
  25.În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de: 8 august 2020 [Art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Comunicarea către birourile electorale de circumscripție a numelor și prenumelor reprezentanților în birourile electorale de circumscripțiePartidele politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în acest grupÎn scris
  26.În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: 8 august 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuiaPersoanele interesateÎn scris
  27.În termen de 24 de ore de la data solicitării, începând cu data de: 9 august 2020 [Art. 26 alin. (12) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Întocmirea și punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a listei cuprinzând datele necesare pentru a fi contactați ale președinților birourilor electorale de circumscripție și ale locțiitorilor acestora, precum și adresele și numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripțiePreședinții tribunalelor împreună cu prefecțiiÎn scris
  28.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: 9 august 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuiaBiroul electoral de circumscripție județeană Biroul electoral de circumscripție a municipiului București Biroul Electoral CentralPrin hotărâre definitivă
  29.În termen de 3 zile de la data constituirii birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de: 9 august 2020 [Art. 26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera DeputațilorPreședintele biroului electoral de circumscripțiePrin proces-verbal
  30.În termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii, cel mai târziu la data de: 10 august 2020 [Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Comunicarea hotărârii prin care a fost soluționată contestația privind desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia către președintele tribunaluluiBiroul electoral de circumscripție județeană Biroul electoral de circumscripție a municipiului București Biroul Electoral CentralÎn scris
  31.În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, cel mai târziu la data de: 10 august 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera DeputațilorPersoanele interesateÎn scris
  32.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, cel mai târziu la data de: 11 august 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020] Soluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera DeputațilorBiroul electoral de circumscripție județeană Biroul electoral de circumscripție a municipiului București Biroul Electoral CentralPrin hotărâre definitivă
  33.În maximum 5 zile de la data înființării birourilor electorale de circumscripție, cel mai târziu la data de: 11 august 2020 [Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE ÎNREGISTRARE A ALIANȚELOR ELECTORALEPartidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  34.Până la data depunerii candidaturilor de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale nereprezentate în Parlament, cel mai târziu la data de: 18 august 2020 [Art. 8 alin. (3) și art. 46 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Depunerea la Biroul Electoral Central a listei de membri ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu sunt reprezentate în ParlamentÎn scris
  35.Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor: 18 august 2020 [Art. 46 și art. 47 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) și art. 5 din Legea nr. 84/2020]ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE DEPUNERE A CANDIDATURILORPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independențiPe suport de hârtie și suport electronic
  36.După depunerea candidaturilor, cel mai târziu la data de: 18 august 2020 [Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Depunerea unei copii a propunerii de candidatură, certificată de către biroul electoral de circumscripție, la judecătoria sau la tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care se depune candidatura, după cazDeponentul candidaturii
  37.În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, cel mai târziu la data de: 19 august 2020 [Art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Afișarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidaturăBiroul electoral de circumscripțiePrin afișare la sediul biroului electoral de circumscripție, la loc vizibil
  38.Cel mai târziu la data de: 19 august 2020 [Art. 52 alin. (7) și art. 56 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Acceptarea sau respingerea candidaturilorBiroul electoral de circumscripțiePrin hotărâre
  39.În termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii, cel mai târziu la data de: 20 august 2020 [Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații împotriva acceptării unei candidaturiCetățenii, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electoraleÎn scris
  40.În cel mult 24 de ore de la data afișării respingerii candidaturii, cel mai târziu la data de: 20 august 2020 [Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații împotriva respingerii unei candidaturiCandidatul, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale care au propus candidatura respectivăÎn scris
  41.În termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de: 20 august 2020 [Art. 26 alin. (14) și (15) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Comunicarea către birourile electorale de circumscripție a numelui și prenumelui reprezentanților în birourile electorale de circumscripțiePartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale neparlamentare care participă la alegeri în circumscripția respectivăÎn scris
  42.În termen de 24 de ore de la data înregistrării contestației, cel mai târziu la data de: 21 august 2020 [Art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestațiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de primar sau consilier local Soluționarea contestațiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de președinte al consiliului județean, primar general sau consilier județeanJudecătoria TribunalulPrin hotărâre
  43.În termen de 24 de ore de la data pronunțării hotărârii, cel mai târziu la data de: 22 august 2020 [Art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Declararea apelului împotriva hotărârii date în contestație privind admiterea sau respingerea candidaturiiCetățenii, candidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electoraleÎn scris
  44.În termen de 24 de ore de la data înregistrării apelului, cel mai târziu la data de: 23 august 2020 [Art. 54 alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunțate în soluționarea contestației privind admiterea sau respingerea candidaturii la funcția de primar sau consilier local Soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii pronunțate în soluționarea contestației privind admiterea sau respingerea candidaturii la funcția de președinte al consiliului județean, primar general sau consilier județeanTribunalul Curtea de apelPrin hotărâre definitivă
  45.De îndată ce au expirat termenele prevăzute la art. 54 alin. (5) și (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 24 august 2020 [Art. 54 alin. (8) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Aducerea la cunoștința birourilor electorale de circumscripție a hotărârilor definitive privind candidaturileJudecătoria, tribunalul sau curtea de apel, după cazÎn scris
  46.Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 24 august 2020 [Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Comunicarea către prefecți a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de votBiroul Electoral CentralÎn scris
  47.După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 54 alin. (1), (2), (5) și (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 24 august 2020 [Art. 55 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILORBiroul electoral de circumscripțieProces-verbal
  48.Cel mai târziu la data de: 24 august 2020 [Art. 68 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 135/2020]Solicitarea timpilor de antenăPartidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, candidații independenți, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale
  49.În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 25 august 2020 [Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Comunicarea reprezentanților în Biroul Electoral CentralPartidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale neparlamentare, care au depus liste complete pentru consiliile județene în cel puțin 18 județeÎn scris
  50.În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 25 august 2020 [Art. 26 alin. (15) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale neparlamentarePreședintele biroului electoral de circumscripțieÎn funcție de numărul candidaturilor și prin tragere la sorți, dacă este cazul
  51.De îndată ce birourile electorale de circumscripție au comunicat denumirea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care au depus liste complete de candidați, cel mai târziu la data de: 25 august 2020 [Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Întocmirea situației centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului BucureștiBirourile electorale de circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului BucureștiProces-verbal
  52.În termen de 24 de ore de la întocmirea situației centralizate a listelor complete de candidați depuse, cel mai târziu la data de: 26 august 2020 [Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Transmiterea către Biroul Electoral Central a situației centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleBirourile electorale de circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului BucureștiÎn scris
  53.În termen de 24 de ore de la centralizarea numărului de liste complete de candidați, cel mai târziu la data de: 26 august 2020 [Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Comunicarea către Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune a situației centralizate privind listele complete de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleBiroul Electoral CentralÎn scris
  54.Până la calcularea timpilor de antenă potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la data de: 26 august 2020 [Art. 68 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Repartizarea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianțele acestora și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în ParlamentSocietatea Română de Televiziune și Societatea Română de RadiodifuziuneProporțional cu ponderea parlamentară
  55.După comunicarea propunerilor privind reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare în Biroul Electoral Central și centralizarea numărului de liste complete depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, cel mai târziu la data de: 26 august 2020 [Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care au depus liste complete pentru consiliile județene în cel puțin 18 județePreședintele Biroului Electoral CentralÎn funcție de numărul candidaturilor pentru consiliile județene, iar, în caz de egalitate, prin tragere la sorți
  56.Cel mai târziu la data de: 26 august 2020 [Art. 58 alin. (8) și (12) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de votPreședintele biroului electoral de circumscripție județeană și președintele biroului electoral de circumscripție a municipiului București; președintele biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului BucureștiPrin tragere la sorți, în prezența reprezentanților partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri
  57.În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeri, cel mai târziu la data de: 26 august 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeriPersoanele interesateÎn scris
  58.După primirea de la birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București a situației centralizate privind numărul de liste complete de candidați depuse, cel mai târziu la data de: 27 august 2020 [Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Centralizarea numărului de liste complete de candidați depuse de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleBiroul Electoral CentralÎn scris
  59.Până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de: 27 august 2020 [Art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral și asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul acestoraPrimarulPrin dispoziție
  60.În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorți, cel mai târziu la data de: 27 august 2020 [Art. 58 alin. (11) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați și a candidaților la funcția de primar, precum și a ordinii pentru candidații independențiPreședinții birourilor electorale de circumscripție județeană, președintele biroului electoral de circumscripție a municipiului București și președinții birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului BucureștiÎn scris
  61.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeri, cel mai târziu la data de: 27 august 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestațiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeriBiroul electoral de circumscripție județeană Biroul electoral de circumscripție a municipiului București Biroul Electoral CentralPrin hotărâre definitivă
  62.În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor privind numărul de candidaturi transmise de Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de: 27 august 2020 [Art. 68 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Calcularea timpilor de antenă acordați partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaților independenți la serviciile de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestoraSocietatea Română de Televiziune și Societatea Română de RadiodifuziuneÎn funcție de situația listelor complete de candidați prezentate
  63.În termen de 24 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare, cel mai târziu la data de: 27 august 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare, ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale ale acestoraPersoanele interesateÎn scris
  64.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de: 28 august 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestațiilor privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale ale acestoraÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  65.Cu 30 de zile înainte de data alegerilor: 28 august 2020 [Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020, precum și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
  66.Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului: 4 septembrie 2020 [Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 135/2020]Prezentarea machetei fiecărui buletin de vot din fiecare circumscripție electorală membrilor birourilor electorale de circumscripție județeană și ai biroului electoral de circumscripție a municipiului BucureștiPrefectul
  67.Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului: 4 septembrie 2020 [Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Depunerea la primar a solicitărilor de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședințăCetățenii cu drept de vot, care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeriPrin cerere scrisă, datată și semnată, conform Hotărârii Autorității Electorale Permanente
  68.Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea zilei votării: 4 septembrie 2020 [Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020] Actualizarea listelor electorale complementarePrimarul, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru ImigrăriÎn scris
  69.În cel mult 2 zile de la data înregistrării întâmpinării: [Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementarePrimarulDispoziție scrisă
  70.În termen de 24 de ore de la data comunicării: [Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Contestarea dispoziției scrise privind soluționarea întâmpinării împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementareCetățeanul Uniunii Europene cu drept de votÎn scris
  71.În termen de 2 zile de la data înregistrării: [Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestației împotriva dispoziției scrise a primarului privind soluționarea întâmpinării împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementareJudecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care a fost întocmită lista electorală complementarăÎn scris
  72.În termen de 24 de ore de la pronunțare: [Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Comunicarea către persoana interesată și primar a hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată contestația împotriva dispoziției scrise a primarului privind soluționarea întâmpinării împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din listele electorale complementareJudecătoriaÎn scris
  73.În termen de 3 zile de la data-limită pentru actualizarea listelor electorale complementare, cel mai târziu la data de: 6 septembrie 2020 [Art. 21 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii a datelor înscrise în listele electorale complementareInspectoratul General pentru ImigrăriÎn format electronic
  74.Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării: 12 septembrie 2020 [Art. 20 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Aducerea la cunoștință publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a sediilor acestoraPrimarii, cu sprijinul prefecțilorPrin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votării
  75.Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării: 17 septembrie 2020 [Art. 12 alin. (3) și (4) din Legea nr. 135/2020]Confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ Confecționarea timbrelor autocolanteRegia Autonomă „Monetăria Statului“ Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.
  76.Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de: 21 septembrie 2020 [Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuiaAutoritatea Electorală PermanentăPrin publicare în presă
  77.Înainte de tipărirea buletinelor de vot [Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Prezentarea unui exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot din fiecare circumscripție electorală membrilor biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv ai biroului electoral de circumscripție a municipiului BucureștiPrin grija prefectului
  78.Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor: 22 septembrie 2020 [Art. 60 alin. (1) și (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOTRegia Autonomă „Monitorul Oficial“
  79.După tipărirea buletinelor de vot, respectiv începând cu data de: 22 septembrie 2020 [Art. 61 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Preluarea de la prefect a buletinelor de votPrimarul împreună cu președintele biroului electoral de circumscripțieProces-verbal
  80.Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare: 22 septembrie 2020 [Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Punerea la dispoziția partidelor politice, a alianțelor politice, a alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul acestoraPrimarulLa cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau pe suport hârtie
  81.Cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor: 22 septembrie 2020 [Art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020, art. 15 alin. (2) și (4) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]Desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuiaAutoritatea Electorală Permanentă.Prin tragere la sorți computerizată Proces-verbal adus la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-urile acestora
  82.În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: 23 septembrie 2020 [Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Stabilirea numărului de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală și organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeriPreședintele biroului electoral de circumscripțieÎn scris
  83.În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: 23 septembrie 2020 [Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 din Legea nr. 135/2020 și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Comunicarea reprezentanților în biroul electoral al secției de votarePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționaleÎn scris
  84.În termen de 24 de ore de la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, cel mai târziu la data de: 23 septembrie 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestoraPersoanele interesateÎn scris
  85.În termen de 2 zile de la tipărirea buletinelor de vot, cel mai târziu la data de: 23 septembrie 2020 [Art. 62 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Afișarea a câte unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat și anulat de președintele biroului electoral de circumscripție, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripție și al biroului electoral al secției de votarePreședintele biroului electoral de circumscripție
  86.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de: 24 septembrie 2020 [Art. 4 din Legea nr. 135/2020 și art. 30 alin. (4)-(10) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționalePreședintele biroului electoral de circumscripțieProces-verbal
  87.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, cel mai târziu la data de: 24 septembrie 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestațiilor privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestoraBiroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București Biroul electoral de circumscripție județeană Biroul electoral de circumscripție a municipiului BucureștiPrin hotărâre definitivă
  88.În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, cel mai târziu la data de: 25 septembrie 2020 [Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de contestații privind desemnarea membrilor biroului electoral al secției de votarePersoanele interesateÎn scris
  89.În termen de 24 de ore de la soluționarea contestației privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, cel mai târziu la data de: 25 septembrie 2020 [Art. 41 alin. (3) și (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Comunicarea către președintele tribunalului a hotărârii prin care a fost soluționată contestația privind desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia, respectiv întocmirea listei din care urmează a se face tragerea la sorți pentru funcțiile de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestoraBiroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București Biroul electoral de circumscripție județeană Biroul electoral de circumscripție a municipiului BucureștiÎn scris
  90.În termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, până cel mai târziu la data de: 25 septembrie 2020 [Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Radierea din lista electorală complementară a cetățenilor Uniunii Europene care și-au pierdut drepturile electoralePrimarulÎn scris
  91.Până cel târziu cu 2 zile înaintea datei alegerilor: 25 septembrie 2020 [Art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Tipărirea listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale complementarePrimarii Primarii, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări
  92.În termen de o zi de la înregistrarea contestațiilor, cel mai târziu la data de: 26 septembrie 2020 [Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea contestațiilor privind completarea biroului electoral al secției de votareBiroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului BucureștiPrin hotărâre definitivă
  93.Cu cel puțin o zi înaintea datei alegerilor, cel mai târziu în data de: 26 septembrie 2020 [Art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea solicitărilor către birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București privind acreditarea delegaților care participă la numărarea voturilorConducerile organizațiilor județene ale partidelor politice, ale alianțelor politice, ale alianțelor electorale și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votareÎn scris
  94.În termen de 24 de ore de la data afișării hotărârii biroului electoral de circumscripție în materia campaniei electorale: [Art. 80 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Depunerea contestației împotriva hotărârii biroului electoral de circumscripție în materia campaniei electoralePersoanele interesateÎn scris
  95.În termen de 2 zile de la data înregistrării contestației împotriva hotărârii biroului electoral de circumscripție în materia campaniei electorale: [Art. 80 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Soluționarea plângerilor și a contestațiilor în materia campaniei electoraleBirourile electorale de circumscripție
  96.În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor: 26 septembrie 2020, ora 7,00 [Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
  97.Cel mai târziu în preziua alegerilor: 26 septembrie 2020 [Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Înlocuirea reprezentanților în birourile electorale ai partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționaleLa cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superiorProces-verbal
  98.În preziua alegerilor: 26 septembrie 2020 [Art. 31 lit. a) și b), art. 61 alin. (1) și art. 118 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 lit. a), art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]Predarea următoarelor materiale electorale biroului electoral al secției de votare: un exemplar al listei electorale permanente; două exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară; formularele listelor electorale suplimentare; buletinele de vot; ștampila de control; ștampilele cu mențiunea votat; timbrele autocolantePrimariiProces-verbal
  99.În ajunul zilei alegerilor, cel mai târziu la data de: 26 septembrie 2020, ora 18,00 [Art. 81 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Asigurarea prezenței la sediul secției de votareToți membrii biroului electoral al secției de votare
  100.În ajunul zilei alegerilor: 26 septembrie 2020, ora 18,00 [Art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare Solicitarea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare Fixarea posturilor de pază în jurul localului de votPreședintele biroului electoral al secției de votare
  101.În ziua alegerilor: 27 septembrie 2020, ora 6,00 [Art. 82 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Verificarea existenței materialelor necesare votării: urne, liste electorale, formularele listelor electorale suplimentare, buletine de vot, ștampile, tușiere etc. Sigilarea urnelor de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare Aplicarea ștampilei de control a secției de votare pe ultima pagină (albă) a fiecărui buletin de vot, în măsura deschiderii pachetelor sigilatePreședintele, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare
  102.Până în ziua alegerilor: 27 septembrie 2020 [Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Înlocuirea, în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente a reprezentanților în birourile electorale ai partidelor politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționaleLa cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superiorProces-verbal
  103.27 septembrie 2020, ora 7,00 [Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]ÎNCEPEREA VOTĂRIIPreședintele biroului electoral al secției de votare
  104.27 septembrie 2020, ora 21,00 [Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]ÎNCHIDEREA VOTĂRIIPreședintele biroului electoral al secției de votare
  105.În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de: 28 septembrie 2020 [Art. 93, 94 și 96 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării Predarea către biroul electoral de circumscripție a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secția de votare pentru consiliul local, primar, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, după cazPreședintele și membrii biroului electoral al secției de votare Președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu cel puțin 2 membri ai biroului electoral al secției de votare, stabiliți prin tragere la sorți de către președinteProces-verbal Transportul se face sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
  106.După primirea dosarelor de la birourile electorale ale secțiilor de votare, începând cu data de: 28 septembrie 2020 [Art. 97 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Predarea către biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv către biroul electoral de circumscripție a municipiului București a dosarelor cuprinzând procesele-verbale cu rezultatele numărării voturilor pentru consiliul județean sau pentru Consiliul General al Municipiului București, după caz, precum și a contestațiilor formulate, a buletinelor de vot nule și contestateLocțiitorul președintelui biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector, împreună cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorți efectuată de președintele biroului electoral de circumscripțieProces-verbalTransportul se face sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
  107.În termen de cel mult 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu la data de: 28 septembrie 2020 [Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Formularea de cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripție electoralăPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți care au participat la alegeriCerere scrisă, motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază
  108.După primirea dosarelor conținând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secțiilor de votare și după soluționarea contestațiilor formulate: [Art. 98 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Totalizarea voturilor exprimate și atribuirea mandatelorBiroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului București și județeană, respectiv biroul electoral de circumscripție a municipiului BucureștiProces-verbal
  109.În termen de cel mult 24 de ore de la data întocmirii: [Art. 103 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Transmiterea unui exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului București la biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv la biroul electoral de circumscripție a municipiului BucureștiBiroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București
  110.În termen de cel mult 24 de ore de la data întocmirii: [Art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]Transmiterea unui exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primar, după caz, împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri Biroul electoral de circumscripțieTransmiterea dosarelor se face în vederea validării mandatelor.
  Transmiterea unui exemplar al procesului-verbal pentru consiliul județean, pentru președintele consiliului județean, respectiv pentru primarul general al municipiului București la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, respectiv la Tribunalul București, după caz, în vederea validării mandatelor
  111.În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscripție: [Art. 104 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Centralizarea voturilor și a rezultatului alegerilor pe județ, respectiv pe municipiul București, pe partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și candidați independenți, și încheierea câte unui proces-verbal pentru consilierii locali, consilierii județeni, consilierii municipiului București, respectiv pentru primari și primarul general Publicarea în Monitorul Oficial al județului, respectiv al municipiului București a rezultatului alegerilorBiroul electoral de circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului București
  112.În termen de 24 de ore de la data întocmirii procesului-verbal: [Art. 104 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Înaintarea unui exemplar al procesului-verbal întocmit la nivel județean, respectiv al municipiului București, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la Biroul Electoral Central, în vederea centralizării rezultatelor pe țară și publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea IBiroul electoral de circumscripție județeană și biroul electoral de circumscripție a municipiului București
  113.După primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București și soluționarea sesizărilor privitoare la fraude electorale: [Art. 39 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare]Totalizarea voturilor la nivel național și asigurarea publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea IBiroul Electoral Central
  NOTĂ:În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) și art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 11 octombrie 2020. (la 08-09-2020, Termenul prevăzut la nr. crt. 75 din Anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 576 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 08 septembrie 2020 )
  ----