ORDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005    În baza prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,văzând Referatul Direcției generale asistența medicală nr. O.B. 15.002 din 23 decembrie 2004,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ovidiu Brinzan
    București, 23 decembrie 2004.Nr. 1.718.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a unităților de dializa publice și private