ORDIN nr. 636 din 20 octombrie 2008pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Internelor și Reformei Administrative
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008  Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Conducătorii structurilor Ministerului Internelor și Reformei Administrative deținătoare de mijloace de mobilitate navală vor lua măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin de către personalul din subordine, în părțile care îl privesc.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  București, 20 octombrie 2008.Nr. 636.  +  ANEXĂNORMATIVprivind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Internelor și Reformei Administrative