HOTĂRÂRE nr. 189 din 20 februarie 2008 privind recunoașterea Statutului Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 20 martie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe recunoaște Statutul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  București, 20 februarie 2008.Nr. 189.  +  AnexăSTATUTULCultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România------