HOTĂRÂRE nr. 554 din 16 iulie 2020privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 353.229 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020.  +  Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 353.229 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.  +  Articolul 3Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 16 iulie 2020.Nr. 554.  +  ANEXĂ
  Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente
  în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale
  Nr. crt.ObiectivUnitatea administrativ-teritorialăSuma alocată - mii lei -
  0123
  1)Județ Alba Total, din care:7.155
  1Refacere drum județean DJ 106 E - 0,3 km, pe raza comunei Șugag, județul AlbaJudețul Alba1.374
  Refacere drum județean DJ 107 V - 11,5 km, pe raza comunelor Șona și Fărău, județul Alba
  Refacere drum județean DJ 142 P - 1,8 km, pe raza comunelor Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos, județul Alba
  Refacere drum județean DJ 107 K - 0,3 km, pe raza comunei Galda de Jos, județul Alba
  Refacere drum județean DJ 750 - 2 km, pe raza comunei Gârda de Sus, județul Alba
  Refacere zid de sprijin pe DJ 107 M - 0,08 km, pe raza comunei Livezile, județul Alba
  Refacere drum județean DJ 750 C - 7,17 km, pe raza comunelor Sălciua, Ponor și Râmet, județul Alba
  Refacere drum județean DJ 670 C - 0,1 km, pe raza comunei Săsciori, județul Alba
  Refacere drum județean DJ 704 A - 0,02 km, pe raza comunei Săsciori, județul Alba
  Refacere drum DJ 107 A - 1,5 km, pe raza comunei Șibot, județul Alba
  2Refacere străzi - 7,1 km, pod - 2 buc., pe raza municipiului Aiud, județul AlbaMunicipiul Aiud694
  3Refacere străzi - 3,1 km pe raza orașului Cugir, județul AlbaOrașul Cugir187
  4Refacere drum comunal - 0,05 km, pe raza orașului Teiuș, județul AlbaOrașul Teiuș5
  5Refacere zid de sprijin - 0,015 km, pe raza orașului Zlatna, județul AlbaOrașul Zlatna75
  6Refacere drumuri comunale - 5,5 km și drumuri sătești 17,4 km, pe raza comunei Bistra, județul AlbaComuna Bistra1.374
  7Refacere străzi - 2,05 km, pe raza comunei Bucerdea Grânoasă, județul AlbaComuna Bucerdea Grânoasă150
  8Refacere drum comunal - 0,5 km, podețe și traversări pietonale - 2 buc., pe raza comunei Cenade, județul AlbaComuna Cenade53
  9Refacere străzi - 0,2 km, podeț și traversări pietonale - 41 buc., pe raza comunei Crăciunelu de Jos, județul AlbaComuna Crăciunelu de Jos38
  10Refacere drum comunal - 0,14 km, străzi - 0,14 km, podețe și traversări pietonale - 4 buc., pe raza comunei Fărău, județul AlbaComuna Fărău54
  11Refacere drum comunal - 0,2 km, străzi - 0,55 km, pe raza comunei Galda de Jos, județul AlbaComuna Galda de Jos53
  12Refacere drum comunal - 1,9 km, pod - 1 buc., podețe și traversări pietonale - 2 buc., pe raza comunei Hopârta, județul AlbaComuna Hopârta13
  13Refacere drum comunal - 0,07 km, străzi - 0,25 km, pe raza comunei Ighiu, județul AlbaComuna Ighiu18
  14Refacere drum comunal - 0,9 km, sala de sport Jidvei - 1 buc., pe raza comunei Jidvei, județul AlbaComuna Jidvei445
  15Refacere poduri - 1 buc., podețe și traversări pietonale - 3 buc., zid de sprijin - 0,01 km, pe raza comunei Livezile, județul AlbaComuna Livezile305
  16Refacere drum comunal - 4 km, străzi - 2,5 km, pe raza comunei Mirăslău, județul AlbaComuna Mirăslău150
  17Refacere drum comunal - 22,5 km, poduri - 7 buc., zid de sprijin 0,02 km, pe raza comunei Ponor, județul AlbaComuna Ponor558
  18Refacere drum comunal - 7,57 km, drum forestier - 0,5 km, rețea alimentare cu apă Valea Uzei - 0,3 km, pe raza comunei Râmeț, județul AlbaComuna Râmeț174
  19Refacere drum comunal 1 km, pe raza comunei Roșia Montană, județul AlbaComuna Roșia Montană18
  20Refacere drum comunal - 0,12 km, străzi - 0,08 km, podețe și traversări pietonale - 8 buc., pe raza comunei Sălciua, județul AlbaComuna Sălciua59
  21Refacere podețe și traversări pietonale - 2 buc., pe raza comunei Sâncel, județul AlbaComuna Sâncel35
  22Refacere străzi - 0,7 km, zid de sprijin 0,025 km, drum forestier - 0,8 km, pe raza comunei Săsciori, județul AlbaComuna Săsciori134
  23Refacere drum comunal - 2,11 km, pe raza comunei Stremț, județul AlbaComuna Stremț131
  24Refacere drum comunal - 0,4 km, străzi - 0,3 km, podețe și traversări pietonale - 4 buc., pe raza comunei Șibot, județul AlbaComuna Șibot142
  25Refacere drumuri comunale - 8,6 km, străzi - 0,1 km, podețe și traversări pietonale 1 buc., stație de epurare 2 buc., stație de pompare 2 buc., pe raza comunei Șona, județul AlbaComuna Șona713
  26Refacere drum forestier - 1,14 km, drum comunal - 2,01 km, podețe și traversări pietonale 17 buc., pe raza comunei Șugag, județul AlbaComuna Șugag199
  27Refacere podețe și traversări pietonale - 2 buc., pe raza comunei Unirea, județul AlbaComuna Unirea4
  2)Județul Argeș Total, din care:17.776
  1Lucrări de intervenție calamități și refacere elemente infrastructură rutieră și pietonală pe DJ 703 I Merișani-Mălureni-Vâlsănești - Brăduleț, km 40 + 00, L = 0,1 km și pod km 34 + 640, comuna BrădulețJudețul Argeș2.558
  Lucrări de intervenție calamități și refacere elemente infrastructură rutieră și pietonală pe DJ 703 H Curtea de Argeș - Valea Danului-Cepari, km 4 + 800; km 6 + 100 și km 7 + 800, comuna Valea Danului
  Lucrări de intervenție calamități și refacere elemente infrastructură rutieră și pietonală pe DJ 738 Poienari-Jugur-Drăghici-Mihăești, km 15 + 950, comuna Mihăești
  Lucrări de intervenție calamități și refacere elemente infrastructură rutieră și pietonală pe DJ 704 G Albești-Cicănești-Șuici, pod km 1 + 678, comuna Albeștii de Argeș
  Lucrări de intervenție calamități și refacere elemente infrastructură rutieră și pietonală pe DJ 704 G Albești-Cicănești-Șuici, aripa pod km 5 + 400, comuna Cicănești
  Lucrări de intervenție calamități și refacere elemente infrastructură rutieră și pietonală pe DJ 704 Albești-Cicănești-Șuici, km 2 + 700; km 3 + 100; km 5 + 150, comuna Cicănești
  2Refacere 2 podețe sat BrăteștiComuna Albeștii de Argeș1.484
  Refacere 1,3 km drum local afectat strada Pățiți, sat Brătești
  Refacere 1 km drum local afectat (Stupina), sat Ungureni
  Refacere 1,2 km drum local afectat, sat Florieni
  refacere 1,6 km drum local afectat (Strada Principală), sat Doblea
  refacere 0,9 km drum local afectat (Strada Valea Rece), sat Pământeni
  refacere 2,350 km drumuri locale afectate (Mocirla, Bisericii, Căminului, Molea, Arsenescu), sat Dobrotu
  3Refacere drum local afectat (str. Valea Adâncă) 0,3 kmComuna Albeștii de Muscel229
  Refacere drum local afectat (str. Valea Strigoiului) 0,45 km
  Refacere drum local afectat (str. Ulița Glod) 0,3 km
  Refacere drum local afectat (str. Ulița Florești) 0,4 km
  Refacere drum local afectat (str. Pârlog) 0,750 km
  4Refacere 1 pod afectat - Sticlari, sat SlănicComuna Aninoasa470
  Refacere 0,3 km drum local afectat (Ulița Mastan), sat Slănic
  Refacere 0,2 km drum local afectat (Ulița Iliuță), sat Valea Siliștii
  Refacere 0,1 km drum local afectat (Ulița Siloz), sat Broșteni
  5Refacere drumuri locale afectate (Strada Centrală, Strada Salciilor, strada Văcăreasca, Strada Soldatului, strada Poiana Mare, strada Prelungirea Văcăreasca, Strada Socului) 1,2 km, sat BăjeștiComuna Bălilești159
  Refacere drumuri locale afectate (Strada Izvorului) 0,3 km, sat Bălilești
  Refacere 0,2 km drum forestier, sat Valea Mare
  Refacere 0,8 km drumuri locale afectate (strada Valea Priboii, Strada Codrului), sat Priboaia
  Refacere 0,5 km drumuri locale afectate (Strada Povernei, Strada Alunului), sat Golești
  6Refacere km DC 262 Brădet-Tulburea în: punctul între DJ 703I - punctul Valea Crucii L = 1 km și punctul Giulea Vasile - punctul pârâu Iulia L - 2 km; sat BrădetComuna Brăduleț2.559
  Refacere 3,8 km drumuri locale afectate (Seci, Brusturet, Braniște, Rizescu, Nica George, Ilinca Adrian, Andreoiu, Luca Virgil), sat Brădet
  Refacere 0,4 km drumuri locale afectate (Frâna), sat Alunișu
  Refacere 2,02 km DC 270 B, sat Brăduleț
  Refacere 4,6 km drumuri locale afectate (Sorescu Nicolae, Dealu Mare, Releu, Colnic, Caprăreața), sat Brăduleț
  Refacere 4,8 km din DC 265, DC 265A, DC 271, sat Galeșu
  Refacere 8,9 km drumuri locale afectate (Sobaru, Cerbureanu, Poienița, Fulgoaica, Fasaru, GB, Vintilă), sat Galeșu
  Refacere 0,7 km drumuri locale afectate (Cosaci, Palaghia), sat Cosaci
  Refacere 2,3 km drumuri locale afectate (Cosac, Rancea), sat Slămnești
  Refacere 2,6 km drumuri locale afectate (puncte Catrinescu, Dinescu, Arpașanu, Filip, Tița), sat Ungureni
  Refacere 1,3 km drumuri locale afectate (Crângul Banului, Bârlog, Piatra), sat Piatra
  7Refacere drum local afectat (Str. Savorilor) 0,35 kmComuna Bughea de Sus733
  Refacere drum local afectat (Str. Moicenilor) 0,55 km
  Refacere drum local afectat (Str. Drumul Carului) 0,2 km
  Refacere drum local afectat (str. Candea) 0,1 km
  Refacere drum local afectat (str. Gartici) 0,2 km
  Refacere drum local afectat (Str. Brazilor) 0,1 km
  Refacere drum local afectat (str. Pe Deal) 0,1 km
  Refacere drum local afectat (Str. Izvoarelor) 0,8 km
  Refacere drum local afectat (Str. Râului) 0,5 km
  Refacere drum local afectat (Str. Poligonului) 1 km
  8Refacere 0,7 km drum local afectat (Strada Morărești), sat CetățeniComuna Cetățeni250
  Refacere 1,2 km drum local afectat (Strada Soarelui), sat Lăicăi
  9Refacere drum local afectat pct. P.V. 0,1 km, sat BărăștiComuna Cicănești973
  Refacere drum local afectat pct. Dumitrașcu 0,4 km, sat Bărăști
  10Refacere 1,5 km drum local afectat (un drum local), sat Oeștii PământeniRefacere 1 km drum comunal DC 296, sat Oeștii Ungureni, punctul «Baltă»Comuna Corbeni2.829
  Refacere 0,1 km drumuri locale afectate (DC 295), sat Oeștii Pământeni
  Refacere drum forestier afectat 0,05 km, sat Oeștii Pământeni
  Refacere eroziune mal limitrof captare alimentare cu apă și gabion susținere conductă, sat Oeștii Pământeni
  Refacere 1 podeț afectat, sat Rotunda
  Refacere drumuri locale afectate (DC 254) 0,5 km, sat Oeștii Ungureni, punctul «Cimitirul Rușilor»
  Refacere drumuri locale afectate (DC 302) 0,3 km, sat Poienari
  Refacere drumuri locale afectate (DC 262) 1,5 km, sat Turburea
  11Refacere drumuri locale afectate (Ferigi - Adămoiu Alexe) 0,3 km, sat CorbiComuna Corbi1.069
  Refacere drumuri locale afectate (La Coacăză) 0,45 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Piatra Doamnei) 0,45 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Carpeni-Locul școlii) 0,2 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Sub Jgheab) 0,35 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Bucium) 0,45 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Carpeni - Muchia Aluniș) - 0,25 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Sub Jgheab - Curjeansca) 0,3 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Ulița Aldeștilor - Sub Jgheab) 0,35 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Învățător A. Ilinescu) 0,2 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Str. Chiliilor) 0,15 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Str. Cârstoilor) 0,1 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Piua către Grui) 0,2 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (Piua Vână Deal) 0,25 km, sat Corbi
  Refacere drumuri locale afectate (str. Piua) 0,1 km, sat Corbi
  Refacere drum acces Piua - La pârâu 0,3 km, sat Corbi
  Refacere drum acces Piua - Muchia Roșie 0,25, sat Corbi
  Refacere punte pietonală pe cablu (între satele Corbi și Jgheaburi), sat Corbi
  Refacere drumuri: str. Alexandria, str. Alexandria - Sub Coastă (Izlaz), Jgheaburi - Sub Coastă (Bolovan), drum Jgheaburi - Glodoasa, Str. Petriceștilor, Str. Punții 1,780 km, sat Jgheaburi
  Refacere drumuri locale afectate (Strada Muscelului, Maluri, Surpituri) 1,1 km, sat Corbșori
  Refacere 1 pod afectat eroziune culee, sat Corbșori
  Refacere drumuri locale afectate (strada Pârâiești, str. Pârâiești către Izlaz, str. Valea Mare, Ureanu - Schit, Ureanu) 1,480 km, sat Stănești
  1 lucrare de apărare afectată (prag de fund) - deținător primăria, sat Stănești
  Refacere drumuri locale afectate (Strada Ghinei, Unirii - Domnești) 0,25 km, sat Poduri
  Refacere drumuri locale afectate (strada Învățător Popescu, Drum bazin apă, str. Lt. David Păunescu) 0,7 km, sat Poinărei
  12În Comuna Nucșoara, refacere apărare mal stâng Râul Doamnei, punct Bahna Rusului, în incinta bazinelor de alimentare cu apă ale comunei DomneștiComuna Domnești186
  13Refacere drumuri locale afectate (Valea lui Alb, Aleea Dumbravei, aleea Parvu, aleea Dealul Mare) 0,5 km, sat MiceștiComuna Micești252
  Refacere drumuri locale afectate (Strada Pășunii, aleea Duțu, aleea Năstase) 1,3 km, sat Purcăreni
  Refacere drum forestier afectat (Drumul Pășunii) 1,0 km, sat Purcăreni
  Refacere drumuri locale afectate (strada Valea Troislav) 1,5 km, sat Păuleasca
  Refacere drumuri locale afectate (DC 220 și DC 225) 0,45 km, sat Brânzari
  14Refacere drumuri locale afectate (B. M., I. M., M. B., M. Ghe., V. I.) 1,250 km, sat MihăeștiComuna Mihăești728
  Refacere drumuri locale afectate (M. Ghe., Badița, T. N.) 1,5 km, sat Valea Bradului
  Refacere drumuri locale afectate (Stana, Spre pod) 0,450 km, sat Furnicoși
  Refacere drumuri locale afectate (Marian, Troița Nicu Costea, Rădulescu, Răcaru, Petrescu) 1,350 km, sat Valea Popii
  Refacere drumuri locale afectate (Lambica) 0,400 km, sat Drăghici
  Refacere 1 pod afectat, sat Văcarea
  Refacere drumuri locale afectate (Dumitrana Verona) 0,400 km, sat Văcarea
  15Refacere drumuri locale afectate (strada Dealul Radului, Manita, Bartea, Bisericii, Crângul Malului, Padini, Brescu, Schitului, Varu) 3,34 km, sat SălătrucuComuna Sălătrucu540
  Refacere 4 podețe afectate, sat Sălătrucu
  16Refacere drumuri locale afectate (Strada Divanului, Școală, Poștei, Panselelor) 0,5 km, sat StâlpeniComuna Stâlpeni169
  Refacere drumuri locale afectate (Strada Salciei, Crinului, Varniței, Anemonei) 0,500 km, sat Livezeni
  Refacere drumuri locale afectate (Strada Călinului, Frasinului, Bordei, Lacului, Brazilor, Orhideelor) 1 km, sat Rădești
  Refacere drumuri locale afectate (Bratu, Ilie, Punții, Prunilor, Surdeni, Codrului, Teilor, Prunilor) 1,1 km, sat Oprești
  17Refacere 1 podeț afectat, sat Bârseștii de JosComuna Tigveni465
  Refacere drumuri locale afectate (DC 243, Pelin, Jeculești) 3,9 km, sat Bârseștii de Jos
  Refacere drumuri locale afectate (DC 239, Popești) 2,9 km, sat Blaj
  18Refacere apărare de mal afectată (deținător Primăria Țițesti) - apărare de mal din gabioane în: Pct. Păcuraru Petre gabion afectat aprox. 0,020 km și Pct. Banu Nicolae gabion afectat 0,050 kmComuna Țițești522
  19Refacere drumuri locale afectate (strada Ulița Bisericii, Cârstoaia) 1,815 km, sat VerneștiComuna Valea Danului1.196
  Refacere drum local afectat (strada Bolculești) 0,9 km, sat Bolculești
  Refacere drum local afectat (strada Bănicesti) 0,9 km, sat Bănicesti
  Refacere drumuri locale afectate (strada Rădești, Anula, Tănase) 1,7 km, sat Valea Danului
  Refacere DC 240 - zona "Adi Ungureanu" 0,2 km, sat Valea Danului
  Refacere drum local afectat (strada Borobănești) 0,8 km, sat Borobănești
  20Refacere DC 259 la km 0,9 al străzii Matei Basarab pe o lungime de 0,025 km, sat UngureniComuna Valea Iașului405
  Refacere gabion prăbușit în albie pe lungime de 0,050 km, sat Ungureni
  Refacere DC 259 la km 2,3 pe o lungime de 0,035 km, sat Borovinești
  Refacere gabion prăbușit în albie pe lungime de 0,070 km, sat Borovinești
  Refacere DC 259 la km 2,1 al străzii Mircea cel Bătrân pe o lungime de 0,01 km, sat Borovinești
  3)Județul Bacău Total, din care:9.875
  1Refacere 5,005 km DJ 118 B - StrugariJudețul Bacău591
  Refacere 1 km DJ 119 - Cleja
  Refacere 0,9 km DJ 117A - Solonț
  Refacere 2 km DJ 252B - Horgești
  Refacere 5 km DJ 243B - Parincea
  Refacere 2 km pe DJ 241 - Răchitoasa
  Refacere instalație de iluminat telescaun pârtia de schi Slănic-Moldova (cablu electric 200 m și 1 cutie de joncțiune)
  2Refacere 7,37 km străziMunicipiul Moinești86
  3Decolmatare 6 podețeOraș Slănic-Moldova506
  Refacere 1 km DC
  Refacere 1,7 km străzi
  Refacere rețele utilități (dren alimentare cu apă - blocare prin colmatare 800 m)
  Refacere culoar telescaun și pârtia de schi Slănic-Moldova
  4Refacere 1 podeț sat PreluciComuna Agăș31
  5Refacere 2,05 km DC sat ArdeoaniComuna Ardeoani483
  Refacere 3,36 km drum sătesc sat Ardeoani
  Albie colmatată - 0,4 km, sat Ardeoani
  Refacere 2 km DC sat Leontinești
  Refacere 1,34 km drum sătesc sat Leontinești
  6Refacere 0,1 km drum sătesc sat BalcaniComuna Balcani201
  Refacere 1 pod metalic sat Balcani
  Refacere 0,25 km drum sătesc sat Frumoasa
  Refacere 3 poduri sat Frumoasa
  Refacere 1 pod beton sat Frumoasa
  Apărare mal 0,060 km sat Frumoasa
  Refacere 0,3 km drum sătesc sat Schitu Frumoasa
  Refacere 5 poduri metalice sat Schitu Frumoasa
  Apărare mal 0,030 km sat Schitu Frumoasa
  7Refacere 1,5 km DC sat TescaniComuna Berești-Tazlău393
  Refacere 0,6 km DC sat Boșoteni
  Refacere 5,5 km drum sătesc sat Turluianu
  Refacere 1,5 km drum sătesc sat Berești Tazlău
  8Refacere 0,05 km drum sătesc, sat CuchinișComuna Brusturoasa234
  Refacere 0,05 km drum sătesc, sat Brusturoasa
  9Refacere 0,5 km DC sat ClejaComuna Cleja50
  Refacere 0,015 km apărare mal sat Cleja
  Refacere 2 podețe sat Cleja
  10Refacere 0,42 km DC 55 sat CăliniComuna Colonești184
  Refacere 0,42 km DC sat Satu Nou
  Refacere 0,22 km drum sătesc sat Zăpodia
  Refacere 0,50 km DC sat Valea Mare
  11Refacere 0,38 km drum sătesc sat Ștefan VodăComuna Dofteana177
  Apărare mal - 0,020 km, sat Ștefan Vodă
  Refacere 1 pod, sat Cucuieți
  Refacere 0,8 km drum sătesc sat Cucuieți
  Apărare mal pr. Soci - 0,015 km, sat Cucuieți
  Apărare mal pr. Hanganu - 0,01 km, sat Cucuieți
  12Refacere 1,7 km DC sat BazgaComuna Horgești310
  Refacere 3,1 km DC sat Galeri
  13Refacere 0,3 km drum sătesc sat IteștiComuna Itești141
  Refacere 4,15 km DC sat Itești
  Refacere 0,8 km DC sat Dumbrava
  Refacere 0,875 km DC sat Ciumași
  Refacere 0,3 km DC sat Făgețel
  14Refacere 1,25 km drum sătesc sat PoianaComuna Negri14
  15Refacere 0,2 km drum sătesc sat ParinceaComuna Parincea308
  Refacere 3 km drum sătesc sat Mileștii de Sus, Barna și Satu Nou
  Refacere 1,1 km drum sătesc sat Năstăseni
  Refacere 0,5 km drum sătesc sat Poieni
  Refacere 0,72 km drum sătesc sat Vladnic
  16Refacere 0,7 km drum sătesc sat TărâțaComuna Pârjol326
  Refacere 0,3 km drum sătesc sat Băhnășeni
  Refacere 1,3 km DC sat Câmpeni
  Refacere 3 km drum sătesc sat Câmpeni
  Refacere 1,855 km drum sătesc sat Bârnești
  Refacere 2 podețe din tuburi de beton sat Bârnești
  Refacere 1,4 km drum sătesc sat Pârjol
  Refacere 0,2 km drum sătesc sat Băsești
  Refacere 0,42 km DC sat Pustiana
  Refacere 6,85 km drum sătesc sat Pustiana
  17Refacere 1 km DC sat RăzeșiComuna Plopana402
  Refacere 0,5 km DC sat Rusenii de Sus
  Refacere 1,3 km DC sat Budești
  Refacere 0,9 km DC sat Străminoasa
  Refacere 0,6 km DC sat Ițcani
  Refacere 0,9 km DC sat Dorneni
  18Refacere 2,5 km rigole sat RăcăciuniComuna Răcăciuni130
  19Refacere 5,4 km DC sat RăchitoasaComuna Răchitoasa366
  Refacere 2,5 km DC sat Tochilea
  Refacere 2,5 km DC sat Burdusaci
  Refacere 1,5 km DC sat Danaila
  Refacere 2,5 km DC sat Putini
  Refacere 1,5 km DC sat Farcașa
  Refacere 1,5 km DC sat Bucșa
  Refacere 0,5 km DC sat Magazia
  Refacere 1 km DC sat Buda
  Refacere 4 km DC sat Barcana
  Refacere 1,5 km DC sat Fundătura Răchitoasa
  Refacere 0,8 km DC sat Haghiac
  Refacere 2 km DC sat Oprișești
  Refacere 0,8 km DC sat Movilița
  Refacere 4,5 km DC sat Dumbrava
  Refacere 1 podeț sat Deleni
  Refacere 1 km DC sat Deleni
  20Refacere 1,028 km DC sat SăuceștiComuna Săucești26
  Refacere 0,297 km DC sat Bogdan Vodă
  21Refacere 2,35 km drum sătesc sat SecuieniComuna Secuieni133
  Refacere 1,95 km DC 25 sat Chiticeni
  Refacere 0,12 km drum sătesc sat Chiticeni
  Refacere 1,75 km drum sătesc sat Glodișoarele
  Refacere 1 podeț sat Glodișoarele
  Refacere 0,6 km drum sătesc sat Fundeni
  Refacere 1,4 km drum sătesc sat Berbiceni
  Refacere 0,2 km drum sătesc sat Văleni
  22Refacere 1,79 km drum sătesc sat SolonțComuna Solonț1.692
  Refacere 1 pod sat Cucuieți
  Refacere 1 podeț sat Cucuieți
  Refacere 5,82 km DC sat Cucuieți
  Refacere 5 podețe sat Sarata
  Refacere 0,05 km drum sătesc sat Sarata
  Refacere 1 podeț sat Pădureni
  Refacere 2,5 km drum sătesc sat Pădureni
  23Refacere 7 km DC sat RăchitișComuna Strugari1.042
  Refacere 2 km DC sat Iaz
  Refacere 13 km DC sat Pietricica
  Refacere 5,4 km DC sat Cetățuia
  Refacere 10 km DC sat Strugari
  24Refacere 0,8 km DC sat DrăgeștiComuna Tătărăști394
  Refacere 0,9 km DC sat Gherdana
  Refacere 0,8 km drum sătesc sat Gherdana
  Refacere 1,5 km DC sat Ungureni
  Refacere 0,8 km DC sat Cornii de Jos
  25Refacere 8 km DC sat BogdăneștiComuna Traian170
  Refacere 9 km DC sat Hertioana Răzești
  Refacere 10 km DC sat Hertioana de Jos
  Refacere 5 km DC sat Zăpodia
  26Refacere apărare mal 0,6 km pod CF sat CornățelComuna Urechești288
  27Refacere 0,5 km DC sat ȚigăneștiComuna Vultureni392
  Refacere 2,5 km DC, sat Godineștii de Sus - Ghilăvești
  Refacere 1 km drum sătesc sat Dorneni
  Refacere 1 km DC sat Tomozia
  Refacere 1 km DC sat Dădești
  Refacere 1 km DC sat Năzăroaia
  28Refacere 1 pod sat ZemeșComuna Zemeș805
  Refacere 1 km DC sat Zemeș
  Refacere 1,2 km drum sătesc sat Zemeș
  Apărare mal 0,12 km sat Zemeș
  Refacere 1 prag de rupere apă sat Zemeș
  Decolmatare 2 pâraie și 1 torent sat Zemeș
  Refacere 1 pod sat Bolătău
  Refacere 0,2 km drum sătesc sat Bolătău
  Decolmatare 4 pâraie sat Bolătău
  4)Județul Bistrița-Năsăud Total, din care:20.205
  1Refacere drum județean DJ 172 F în localitatea Braniștea - 0,5 kmJudețul Bistrița-Năsăud1.815
  Refacere pod în localitatea Jelna - 1 buc.
  Refacere drum județean 173 în localitatea Jelna - 0,05 km -
  Refacere pod în localitatea Buduș - 1 buc.
  Refacere podețe în localitatea Budești-Fânațe - 5 buc.
  Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Budești-Fânațe - 1 km
  Refacere podețe în localitatea Țagu - 5 buc.
  Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Țagu - 1 km
  Refacere podețe în localitatea Țăgșor - 5 buc.
  Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Țăgșor - 1 km
  Refacere podețe în localitatea Budești - 5 buc.
  Refacere drum județean DJ 151 în localitatea Budești - 1 km
  Refacere podețe în localitatea Căianu Mic - 1 buc.
  Refacere drum județean DJ 171 în localitatea Căianu Mic - 0,3 km
  Refacere drum județean DJ 171 în localitatea Dobric - 0,5 km
  Refacere drum județean DJ 172 D în localitatea Ilva Mică - 0,2 km
  Refacere drum județean DJ 172D în localitatea Josenii Bârgăului - 0,2 km
  Refacere drum județean DJ 172C în localitatea Leșu - 0,23 km
  Refacere drum județean 172G în localitatea Cușma - 1,2 km
  Refacere drum județean DJ 172E în localitatea Matei - 2 km
  Refacere drum județean DJ 172D în localitatea Măgura Ilvei - 1 km
  Refacere drum județean DJ 154A în localitatea Monor - 2 km
  Refacere drum județean DJ170 - 0,03 km - în localitatea Purcărete
  Refacere drum județean DJ 172G în localitatea Feleac - 1 km
  Refacere drum județean DJ 172G în localitatea Nușeni - 0,2 km
  Refacere drum județean DJ 172B - 0,02 km - în localitatea Parva
  Refacere podeț în localitatea Silivaș - 1 buc.
  Refacere drum județean DJ 162 în localitatea Silivaș - 0,25 km
  Refacere drum județean DJ172 - 0,5 km - în localitatea Zagra
  2Refacere podețe în localitatea Ghinda - 2 buc.Municipiul Bistrița80
  Refacere străzi în localitatea Ghinda - 3 km
  Refacere podețe în localitatea Sigmir - 2 buc.
  3Refacere rețea de apă potabilă, canal în localitatea Sângeorz-Băi - 0,015 kmOrașul Sângeorz-Băi60
  Refacere curs de apă Valea Tatălui în localitatea Sângeorz-Băi - 0,05 km
  4Refacere drum forestier în localitatea Bistrița Bârgăului (Pănulețul-Cofuri Repedele Neagra-Scoroșet Tânoguri) - 12 kmComuna Bistrița Bârgăului452
  Refacere podețe în localitatea Bistrița Bârgăului - 15 buc.
  Refacere drum comunal (Brazii Buni, Slatină, Valea Muncelului, Tătarca, Blidireasa) în localitatea Bistrița Bârgăului - 7 km
  Refacere pod în localitatea Bistrița Bârgăului - 1 buc.
  5Refacere pod în localitatea Braniștea - 1 buc.Comuna Braniștea435
  Refacere străzi în localitatea Cireșoaia - 2 km
  Refacere drum agricol în localitatea Cireșoaia - 4 km
  6Refacere podețe în localitatea Jelna - 14 buc.Comuna Budacu de Jos1.856
  Refacere drum comunal în localitatea Jelna - 2,2 km
  Refacere drum agricol în localitatea Jelna - 1,6 km
  Refacere străzi în localitatea Jelna - 2,6 km
  Refacere drum agricol în localitatea Monariu - 0,2 km
  Refacere podețe în localitatea Buduș - 5 buc.
  Refacere drum agricol în localitatea Buduș - 0,25 km
  Refacere străzi în localitatea Buduș - 0,95 km
  Refacere drum comunal în localitatea Buduș - 0,2 km
  7Refacere străzi (Gorgan, Răzor, Valea Oilor, Grădini, În Hodaie) în localitatea Budești-Fânațe - 3,7 kmComuna Budești459
  Refacere drum comunal DC 21B în localitatea Budești-Fânațe - 2,5 km
  Refacere străzi (Locuințe sociale, Valea Budunoiului, Valea Peștilor) în localitatea Țagu - 3,5 km
  Refacere străzi (Dorca, Valea Moldovenilor, Sub Pădure) în localitatea Țăgșor - 4 km
  Refacere străzi (Sub Pădure, Pe Dos, Valea Merilor, Coasta) în localitatea Budești - 4,5 km
  8Refacere drum agricol în localitatea Căianu Mic - 2 kmComuna Căianu Mic180
  Refacere străzi în localitatea Căianu Mic - 0,5 km
  Refacere podețe în localitatea Dobric - 1 buc.
  Refacere străzi în localitatea Dobric - 0,5 km
  Refacere drum agricol în localitatea Dobric - 1 km
  Refacere drum agricol în localitatea Căianu Mare - 0,5 km
  Refacere străzi în localitatea Căianu Mare - 0,5 km
  Refacere podeț în localitatea Căianu Mare - 1 buc.
  9Refacere pod în localitatea Petriș - 1 buc.Comuna Cetate156
  Refacere drum forestier în localitatea Satu Nou - 0,65 km
  10Refacere străzi în localitatea Dumbrăveni - 3,5 kmComuna Ciceu-Giurgești870
  Refacere podețe în localitatea Dumbrăveni - 4 buc.
  Refacere pod (pe DC 35A) în localitatea Dumbrăveni - 1 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Dumbrăveni - 3 km
  Refacere drum agricol în localitatea Dumbrăveni - 3 km
  Refacere drum comunal DC 35A în localitatea Ciceu-Giurgești - 2 km
  Refacere drum agricol în localitatea Ciceu-Giurgești - 0,7 km
  Refacere străzi în localitatea Ciceu-Giurgești - 0,3 km
  Refacere podețe în localitatea Ciceu-Giurgești - 7 buc.
  11Refacere drum agricol în localitatea Dumitra - 8 kmComuna Dumitra240
  Refacere drum agricol în localitatea Cepari - 4 km
  Refacere drum agricol în localitatea Tărpiu - 3 km
  12Refacere podețe în localitatea Budacu de Sus - 3 buc.Comuna Dumitrița303
  Refacere drum agricol în localitatea Budacu de Sus - 25 km
  13Refacere drum comunal ( Valea Feldrișelului) în localitatea Feldru - 2,6 kmComuna Feldru1.577
  Refacere drum forestier (Valea Feldrișelului) în localitatea Feldru - 0,1 km
  Refacere drum comunal (Valea Frâua) în localitatea Nepos - 0,1 km
  14Refacere poduri în localitatea Ilva Mare - 2 buc.Comuna Ilva Mare812
  Refacere podețe în localitatea Ilva Mare - 16 buc.
  Refacere străzi în localitatea Ilva Mare - 6,7 km
  Refacere drum forestier în localitatea Ilva Mare - 4 km
  Refacere stație epurare în localitatea Ilva Mare - 1 buc.
  Refacere podețe în localitatea Ivăneasa - 1 buc.
  Refacere drum forestier în localitatea Ivăneasa - 0,1 km
  15Refacere podețe în localitatea Ilva Mică - 7 buc.Comuna Ilva Mică708
  Refacere pod în localitatea Ilva Mică - 1 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Ilva Mică - 12 km
  Refacere drum agricol în localitatea Ilva Mică - 2 km
  16Refacere drum comunal în localitatea Josenii Bârgăului - 0,3 kmComuna Josenii Bârgăului195
  Refacere drum forestier și agricol în localitatea Josenii Bârgăului - 3 km
  Refacere podețe în localitatea Mijlocenii Bârgăului - 3 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Mijlocenii Bârgăului - 0,5 km
  17Refacere drum comunal DC 6B în localitatea Valea Poienii - 0,15 kmComuna Livezile232
  Refacere podețe în localitatea Valea Poienii - 2 buc.
  Refacere drum agricol în localitatea Valea Poienii - 1 km
  Refacere drum agricol în localitatea Dorolea - 4 km
  Refacere podețe în localitatea Dorolea - 6 buc.
  Refacere împrejmuire obiectiv socioeconomic (cămin cultural) în localitatea Cușma - 40 ml
  Refacere străzi în localitatea Cușma - 3 km
  Refacere drum agricol (drumul Ghinzii) în localitatea Livezile - 0,6 km
  Refacere podeț în localitatea Livezile - 1 buc.
  18Refacere podețe în localitatea Lunca Ilvei - 11 buc.Comuna Lunca Ilvei2.318
  Refacere ziduri și pereuri (lucrări hidrotehnice) în localitatea Lunca Ilvei - 2,79 km
  Refacere străzi în localitatea Lunca Ilvei - 0,1 km
  Refacere drum forestier în localitatea Lunca Ilvei - 1,2 km
  19Refacere podețe în localitatea Anieș - 1 buc.Comuna Maieru201
  Refacere drum agricol în localitatea Anieș - 0,08 km
  Refacere podețe în localitatea Maieru - 8 buc.
  Refacere drum agricol în localitatea Maieru - 2 km
  Refacere străzi în localitatea Maieru - 3 km
  20Refacere drum agricol în localitatea Matei - 2 kmComuna Matei100
  21Refacere podețe în localitatea Măgura Ilvei - 1 buc.Comuna Măgura Ilvei154
  Refacere drum comunal în localitatea Măgura Ilvei - 2 km
  Refacere podețe în localitatea Arșița - 1 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Arșița - 1 km
  22Refacere drum comunal în localitatea Sântioana - 1,2 kmComuna Mărișelu65
  Refacere podețe în localitatea Sântioana - 6 buc.
  Refacere poduri în localitatea Sântioana - 2 buc.
  Refacere curs de apă (Pârâul Tăului) în localitatea Sântioana - 0,4 km
  Refacere curs de apă (Valea Sântioanei) în localitatea Sântioana - 0,5 km
  23Refacere drum comunal DC 21 (Fântânița-Visuia) în localitatea Miceștii de Câmpie - 2 kmComuna Miceștii de Câmpie50
  24Refacere strada (Cărămidarilor) în localitatea Monor - 0,2 kmComuna Monor168
  Refacere poduri în localitatea Monor - 2 buc.
  Refacere pârâul Picuiului în localitatea Monor - 0,3 km - proprietatea Primăriei Monor
  Refacere podețe în localitatea Gledin - 2 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Gledin - 0,1 km
  Refacere străzi în localitatea Gledin - 1,5 km
  Refacere drumuri agricole în localitatea Gledin - 10 km
  25Refacere străzi în localitatea Breaza - 4,3 kmComuna Negrilești912
  Refacere podețe în localitatea Breaza - 5 buc.
  Refacere străzi în localitatea Negrilești - 4 km
  Refacere podețe în localitatea Negrilești - 6 buc. - proprietatea Primăriei Negrilești
  Refacere drum forestier Valea Purcăretului - 5 km - proprietatea Primăriei Negrilești
  Refacere drum agricol Valea Osoiului - 3 km - proprietatea Primăriei Negrilești
  Refacere podețe în localitatea Purcărete - 8 buc. - proprietatea Primăriei Negrilești
  26Refacere străzi în localitatea Mocod - 0,6 kmComuna Nimigea68
  Refacere străzi în localitatea Mititei - 0,2 km
  27Refacere drum comunal în localitatea Malin - 1 kmComuna Nușeni114
  Refacere podețe în localitatea Malin - 10 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Feleac - 0,05 km
  Refacere podețe în localitatea Feleac - 3 buc.
  Refacere podețe în localitatea Nușeni - 2 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Nușeni - 1 km
  28Refacere străzi (Valea Vinului 0,3 km și Valea Paltinului 0,1 km) în localitatea Parva - 0,4 kmComuna Parva72
  Refacere podețe în localitatea Parva - 5 buc.
  Refacere amenajare torent V. Gătejoasa în localitatea Parva - 0,7 km - proprietatea Primăriei Parva
  Refacere rețele de canalizare în localitatea Parva - 0,05 km - proprietatea Primăriei Parva
  29Refacere podețe în localitatea Poiana Ilvei - 15 buc.Comuna Poiana Ilvei75
  Refacere stație de pompare în localitatea Poiana Ilvei - 1 buc. - proprietatea Primăriei Poiana Ilvei
  Refacere drum comunal în localitatea Poiana Ilvei - 1,5 km
  30Refacere poduri în localitatea Gersa II - 2 buc.Comuna Rebrișoara260
  Refacere podețe în localitatea Gersa II - 2 buc.
  Refacere drum forestier în localitatea Gersa II - 4 km
  31Refacere podețe în localitatea Rodna - 15 buc.Comuna Rodna3.607
  Refacere drum comunal în localitatea Rodna - 0,6 km
  Refacere străzi în localitatea Rodna - 3,5 km
  Refacere drum forestier în localitatea Rodna - 1,8 km
  Refacere rețele alimentare cu apă și canalizare în localitatea Rodna - 1,2 km - proprietatea Primăriei Rodna
  Refacere apărare de mal în localitatea Rodna - 2 km
  Refacere decolmatare pârâu Măgura și pârâu Gârligata în localitatea Rodna - 2,4 km - proprietatea Primăriei Rodna
  32Refacere podețe în localitatea Romuli - 7 buc.Comuna Romuli119
  Refacere pod în localitatea Romuli - 1 buc.
  Refacere stradă în localitatea Romuli - 0,05 km
  Refacere drum forestier în localitatea Romuli - 0,6 km
  Refacere drum comunal în localitatea Romuli - 1,85 km
  33Refacere podețe în localitatea Brăteni - 6 buc.Comuna Sânmihaiu de Câmpie202
  Refacere străzi în localitatea Brăteni - 2 km
  Refacere podețe în localitatea Stupini - 6 buc.
  Refacere străzi în localitatea Stupini - 2 km
  Refacere podețe în localitatea Zoreni - 6 buc.
  Refacere drum agricol în localitatea Zoreni - 4 km
  Refacere podețe în localitatea Sânmihaiu de Câmpie - 6 buc.
  Refacere străzi în localitatea Sânmihaiu de Câmpie - 3 km
  Refacere drum agricol în localitatea Sânmihaiu de Câmpie - 0,3 km
  Refacere podețe în localitatea Sălcuța - 4 buc.
  Refacere străzi în localitatea Sălcuța - 2 km
  34Refacere Strada Școlii în localitatea Silivaș - 0,66 kmComuna Silivașu de Câmpie593
  Refacere strada nr. 2 (Petru Maior) în localitatea Silivaș - 0,6 km
  Refacere străzi (Măieriște, Mărului) în localitatea Silivaș - 0,35 km
  Refacere podețe în localitatea Silivaș - 4 buc.
  Refacere drum comunal în localitatea Silivaș - 2,65 km
  Refacere drum agricol în localitatea Silivaș - 3 km - proprietatea Primăriei Silivașu de Câmpie
  Refacere drum agricol în localitatea Silivaș (pe pășunea Groapa) - 1,5 km - proprietatea Primăriei Silivașu de Câmpie
  Refacere strada Preot Nicolae Racovițan în localitatea Draga - 0,71 km
  Refacere Strada Drumețului în localitatea Draga - 0,72 km
  Refacere strada nr. 7 în localitatea Fânațele Silivașului - 0,5 km
  Refacere strada nr. 10 în localitatea Fânațele Silivașului - 0,1 km
  Refacere poduri în localitatea Fânațele Silivașului - 3 buc.
  Refacere drum comunal DC 21 A în localitatea Fânațele Silivașului - 2,3 km
  35Refacere drum comunal Cârțibav în localitatea Șanț - 0,07 kmComuna Șanț56
  Refacere strada Cârțibav în localitatea Șanț - 0,06 km
  Refacere drum forestier în localitatea Valea Mare - 0,03 km
  Refacere pod în localitatea Valea Mare - 1 buc.
  Refacere podeț în localitatea Valea Mare - 1 buc. - proprietate privată
  Refacere traversări Pârâul Zmeu în localitatea Valea Mare - 3 buc.
  36Refacere drum comunal DC 31A în localitatea Valea Măgherușului - 2 kmComuna Șieu-Măgheruș52
  Refacere drum forestier Valea Besineului în localitatea Valea Măgherușului - 1 km
  Refacere canal colector în localitatea Valea Măgherușului - 0,2 km - proprietatea Primăriei Șieu-Măgheruș
  Refacere stradă în localitatea Crainimăt - 1 km
  37Refacere drum comunal în localitatea Șirioara - 0,15 kmComuna Șieu-Odorhei20
  Refacere podețe în localitatea Bretea - 6 buc.
  38Refacere drum agricol în localitatea Pinticu - 0,8 kmComuna Teaca35
  39Refacere strada Valea lui Stan Zugău în localitatea Telciu - 0,035 kmComuna Telciu321
  Refacere drum forestier Pârâul lui Stan în localitatea Telciu - 0,3 km
  Refacere podețe în localitatea Bichigiu - 1 buc.
  Refacere drum comunal DC42 în localitatea Bichigiu - 0,2 km
  Refacere podețe în localitatea Telcișor - 3 buc.
  Refacere pod în localitatea Telcișor - 2 buc.
  Refacere drum agricol Secătura lui Traian în localitatea Telcișor - 0,1 km
  Refacere drum comunal Telciu-Telcișor în localitatea Telcișor - 2 km
  Refacere drum agricol Valea Trestiei în localitatea Telcișor - 0,06 km
  Refacere drum forestier (Valea Seacă, Valea Luștii, Prisăcelei) - localitatea Telcișor - 2,16 km
  Refacere drum forestier în localitatea Telcișor - 4 km
  40Refacere pod (Ulița Morii) în localitatea Mureșenii Bârgăului - 1 buc.Comuna Tiha Bârgăului124
  Refacere drum comunal în localitatea Mureșenii Bârgăului - 0,85 km
  Refacere drum vicinal (Braniște-Mureșeni) în localitatea Mureșenii Bârgăului - 0,05 km
  41Refacere străzi în localitatea Perișor (Lunca, Buha) - 1 kmComuna Zagra89
  Refacere podețe tubulare în localitatea Perișor - 3 buc.
  Refacere drum comunal DC39 în localitatea Perișor - 1 km
  Refacere drum forestier în localitatea Suplai - 0,03 km - proprietatea Primăriei Zagra
  5)Județul Caraș-Severin Total, din care:20.057
  1Refacere 0,1 km, pe DJ 571 J, Str. Ciclovei (pe raza orașului Oravița)Județul Caraș-Severin9.219
  Refacere DJ 571 B Șopotu Nou - Cărbunari, pe o lungime de 1,5 km, comuna Șopotu Nou
  Refacere 1,6 km corp drum DJ 571 (tronson Stinăpari - Sasca Montană), comuna Cărbunari
  Decolmatare șanțuri pe 0,5 km DJ 684 (UAT Zăvoi ieșire localitatea Voislova - UAT Rusca Montană), comuna Zăvoi
  Refacere covor asfaltic pe 0,5 km DJ 683 (UAT Zăvoi localitatea Măru - localitatea Poiana Mărului), comuna Zăvoi
  Decolmatare șanțuri pe 5 km pe DJ 683 (UAT Zăvoi localitatea Măru - localitatea Poiana Mărului), comuna Zăvoi
  Refacere 2,4 km DJ 587 (sat Apadia între Brebu și Delinești) comuna Brebu
  Refacere corp drum DJ 582 A pe o lungime de 0,15 km (DJ 582 A Târnova-Reșița), comuna Târnova
  Refacere 2,15 km DJ 571 C (intrare sat Petrilova până la granița cu UAT Naidăș), comuna Ciuchici
  Refacere culee pod pe DJ 608 C (DJ 608 C în zona Stației de epurare Bolvașnița), comuna Bolvașnița
  Refacere 3 podețe pe DJ 608 C (podeț dalat 2 - 2,05 mii lei, podeț dalat 1 - 2,05 mii lei, podeț tubular - 2,05 mii lei) comuna Bolvașnița
  Refacere taluz drum și 0,005 km zid de sprijin din beton pe DJ 608 C (sat Vârciorova la sfârșitul DJ), comuna Bolvașnița
  Refacere 3 km corp DJ 680 A Obreja-Ciuta-Maciova, sat Peștere, comuna Constantin Daicoviciu
  Refacere Pod pe DJ 680 A, sat Peștere, comuna Constantin Daicoviciu
  Refacere pod pe DJ 680, sat Căvăran, comuna Constantin Daicoviciu
  Refacere 3,5 km DJ 680 A Sacu-Tincova, comuna Sacu
  Refacere podeț pârâul Ogașul cu Piatră pe DJ 680 A, sat Tincova, comuna Sacu
  Refacere corp drum afectat pe 0,36 km DJ 585 (Biniș-Doclin), comuna Doclin
  Refacere corp drum afectat pe 0,45 km DJ 572 (Doclin-Tirol), comuna Doclin
  Refacere pod rutier peste râul Nera pe DJ 571, sat Sasca Montană, comuna Sasca Montană
  Refacere covor asfaltic pe o lungime de 23 km pe DJ 571 (de la DN 57 - Ciuchici-Sasca Montană), comuna Sasca Montană
  Curățare 3,75 km DJ 571 C (1,25 km Droduri-Potoc - 6,6 mii lei, 25 km Droduri-Petrilova - 8,8 mii lei), sat Potoc, comuna Sasca Montană
  Curățare rigole DJ 571 C pe o lungime de 9,5 km, sat Potoc, comuna Sasca Montană
  Refacere corp drum și decolmatare DJ 608 B pe o lungime de 4,15 km, comuna Copăcele
  Decolmatare 2 podețe pe DJ 608 A sat Zervești, comuna Turnu Ruieni
  Refacere DJ 608 pe 3,6 km, sat Borlova, comuna Turnu Ruieni*
  Decolmatare 6 podețe pe DJ 608, sat Borlova, comuna Turnu Ruieni*
  Decolmatare rigole pe o lungime de 0,1 km pe DJ 608 A , sat Turnu Ruieni, comuna Turnu Ruieni
  Refacere 0,015 km DJ 608 C, extravilan Petroșnița, comuna Bucoșnița**
  Refacere 2 km DJ 573 D (legătura dintre localitățile Răcășdia și Vrăniuț), comuna Răcășdia
  Refacere 5 km DJ 608 limita Teregova-Luncavița, comuna Luncavița
  Decolmatare rigole pe o lungime de 1 km la DJ 608 Luncavița - limită Mehadica, comuna Luncavița
  Refacere 2 culee la Pod pe DJ 608 spre limita Mehadica, comuna Luncavița
  Refacere podeț pe DJ 586 (Bocșa-Dognecea-intravilan Ocna de Fier), comuna Ocna de Fier
  Refacere 0,6 km DJ 587, comuna Zorlențu Mare
  Refacere 8 km DJ 685 Ramna-Bocșa, comuna Ramna
  Refacere 0,25 km DJ 587 Fârliug-Dezești, comuna Fârliug
  Refacere pod distrus pe DJ 582, sat Slatina Timiș, comuna Slatina Timiș
  Refacere 1,955 km DJ 582, comuna Slatina Timiș
  Refacere 10 km, DJ 587, Rugi-Păltiniș, sat Rugi, comuna Păltiniș
  Refacere 2 podețe, DJ 587, sat Rugi, comuna Păltiniș
  Refacere 4 podețe pe DJ 587 (localitatea Ohabița), comuna Păltiniș
  Refacere 2 podețe pe DJ 587, sat Delinești, comuna Păltiniș
  Refacere 5,075 km DJ 587, sat Delinești, comuna Păltiniș
  Refacere Podeț DJ 684, sat Rusca Montana-Rușchița, comuna Rusca Montană
  Refacere zid de sprijin pe 0,1 km pe DJ 684, sat Rusca Montana-Rușchița, comuna Rusca Montană
  Refacere 1,25 km DJ 571 A sat Padina Matei, comuna Gârnic
  2Refacere zid de apărare pe o lungime de 0,25 km, cartier Câlnic, str. Bistra, municipiul ReșițaMunicipiul Reșița10
  3Refacere 2 podețe (podeț Plesa I, str. Zlagnei 1,62 mii lei, podeț Buzescu - 9,00 mii lei, municipiul CaransebeșMunicipiul Caransebeș10
  4Refacere străzi în localitate pe o lungime de 3,677 km (str. Carpați, 0,037 km - 1,2 mii lei, str. Colonia II, 0,68 km - 30,6 mii lei, str. Colonia III, 0,4 km - 12 mii lei, str. Valea Bucuriei, 0,6 km - 27 mii lei, str. Raului, 0,36 km - 13,5 mii lei, str. Aurora, 1,6 km - 96 mii lei)Orașul Anina180
  5Refacere zid sprijin, Strada Banatului și Strada MinerilorOrașul Moldova Nouă24
  6Refacere 0,35 km străzi (0,05 km Str. Crinilor - 4,68 mii lei, 0,1 km str. Mihai Viteazu - 4,69 mii lei și 0,2 km str. Valea Minerilor - 3,3 mii lei)Orașul Oravița16
  Refacere zid sprijin pe o lungime de 0,02 km pe Str. Brazilor (Ciclova Montană, orașul Oravița)
  7Refacere pod distrus peste râul Bistra, zona Cireșa, Strada CireșuluiOrașul Oțelu Roșu2.219
  Refacere pod distrus peste râul Bistra, zona Cireșa, Strada Cireșului
  Refacere podeț avariat peste pârâul Ogaș, zona Ohaba, Strada Progresului
  Refacere corp drum distrus pe o lungime de 0,25 km, Strada Ștrandului
  Refacere corp drum avariat pe o lungime de 1 km, Strada Ștrandului
  Refacere corp drum, avariat, pe o lungime de 0,35 km, Str. Oțelarilor
  Refacere corp drum și rigole carosabil, distruse, pe o lungime de 0,08 km, Str. Oțelarilor
  Refacere corp drum, avariat, pe o lungime de 0,8 km, Str. Cireșelului
  Refacere corp drum, avariat, pe o lungime de 0,6 km, str. Theodor Aman
  Refacere protecție mal distrusă, pârâul Ogaș, Strada Progresului
  Refacere sediu Spital Orășenesc Oțelu Roșu
  Refacere sediul Primăriei Orașului Oțelu Roșu
  Refacere protecție mal distrusă și decolmatare albie râu Bistra pe 1,5 km
  8Refacere podeț pietonal pe cabluri de oțel, sat Armeniș, zona VIRComuna Armeniș745
  Refacere 0,02 km DC 22 sat Sat-Bătrân
  Refacere 8,2 km drumuri agricole (3,2 km DA La Sidonia-I. S. - 64 mii lei, 2 km DA Popescu - La Taranu - 40 mii lei, 3 km DA Socetu - 60 mii lei, 0,05 km DA D.M. - 4 mii lei) sat Sat-Bătrân
  Refacere străzi pe o lungime de 0,5 km Strada nr. 10, sat Sat-Bătrân
  Refacere drumuri agricole pe o lungime de 8,4 km (1,8 km DA Bogdănești - 36 mii lei, 1,5 km DA Scurta pe Vale - 30 mii lei, 3 km DA Cojanu - 60 mii lei, 1,1 km DA Cojanu - 22 mii lei, 1 km DA Valea Iubi - 20 mii lei), sat Feneș
  Refacere 2 podețe pe DC 24 (în dreptul imobilelor nr. 46 și nr. 102), sat Feneș
  Decolmatare 5 podețe (str. Ostoia, str. Ostoia nr. 227, imobil nr. 47, imobilele nr. 161 A și nr. 167), sat Feneș
  Refacere 3,45 km străzi (0,3 km str. Cămin Cultural - 62,64 mii lei, 0,15 km Strada nr. 10 - 23,49 mii lei, 1 km Strada nr. 8 - 9 mii lei, 1 km Strada nr. 4 - 15,6 mii lei, 1 km Strada nr. 17 - 2,4 mii lei), sat Feneș
  Decolmatare 4 Ogașe (Ogaș Alboteasa, Sitaru, Paica, Cocea), sat Feneș
  Decolmatare prag de liniștire pe pârâul Alboteasa, sat Feneș
  Decolmatare prize apă aval și amonte, sat Feneș
  Decolmatare aluviuni vană priză apă sat Armeniș (pe teritoriul satului Feneș)
  Decolmatare priză apă sat Armeniș amonte (pe teritoriul satului Feneș)
  Refacere zid sprijin dreapta DC 24 pe o lungime de 0,015 km în dreptul imobilului nr. 236, sat Feneș
  Refacere zid sprijin pe o lungime de 0,01 km la DC 23, sat Submarginea
  9Refacere punte pietonală, sat Cornișoru, în zona imobilului cu nr. 54Comuna Băuțar347
  Refacere punte pietonală din beton, sat Cornișoru, în dreptul imobilului cu nr. 9
  Refacere DC 1 Preveciori pe o lungime de 1,9 km, sat Cornișoru, Cornișoru-Preveciori
  Refacere 0,02 km DC 1, sat Cornișoru, Băuțar-Cornișoru-Preveciori
  Refacere pod peste râul Bistra, sat Băuțar, ulița Gura Popii
  Refacere pod, sat Băuțar, ulița Luțian, pod peste râul Bistra
  Refacere stradă Ulița Școlii, afectată pe o lungime de 0,1 km, sat Băuțar
  Refacere strada Ulița Măgonilor, pe o lungime de 0,05 km, sat Băuțar
  Refacere apărare mal, pereu din beton la ulița Rodoreasa, sat Băuțar
  Refacere punte pietonală acces (ulița Rodoreasa), sat Băuțar
  Refacere punte pietonală metalică peste râul Bistra (ulița Rodoreasa), sat Băuțar
  Refacere pod, sat Bucova, Ulița Celăilor
  10Decolmatare albie și înlocuire conductă canalizare PVC la Stația de epurare, sat BolvașnițaComuna Bolvașnița53
  Înlocuire conductă din PVC la Stația de captare apă, sat Vârciorova
  Consolidare de mal (refacere zid de sprijin din gabioane pe o lungime de 0,007 km), sat Vârciorova
  Refacere culee pod peste pârâul Vârciorova, sat Vârciorova
  Refacere podeț tubular peste pârâul Vârciorova, sat Vârciorova
  11Refacere 0,4 km strada Pătru Poțu, sat BrebuComuna Brebu193
  Refacere 2 podețe avariate (sat Brebu la strada Pătru Poțu - 1,1 mii lei, sat Brebu, zona Pogoniș - 2,2 mii lei)
  Înlocuire 9 pompe canalizare transfer (sat Brebu, Zona Pogoniș, Zona La Edi, Zona Dumoni, Zona Ștefoniu - 2, Zona Toma Ițaru, Zona Centru la Brebu, Zona ieșire Brebu spre Reșița, Zona la Bezec)
  Refacere dotare tehnologică la Stația de epurare (sat Brebu, lângă râul Pogoniș)
  Refacere străzi pe o lungime de 0,415 km (str. V 1, 04 km - 13 mii lei, str. V2, 0,0015 - 1,1 mii lei,), sat Apadia
  Refacere 1,2 km străzi (str. Malu, 0,8 km - 36 mii lei, str. Brebu, 0,4 km - 13 mii lei), sat Valeadeni
  12Refacere pod peste pârâul Valea Mare, sat Poiana la vărsare în râul TimișComuna Buchin261
  Refacere pod beton peste pârâul Valea Mare, sat Poiana la vărsare în râul Timiș
  Decolmatare 8 podețe (3 podețe dalat pe DC 13 - 0,385 mii lei, 3 podețe tubulare pe DC 13 - 0,385 mii lei, 1 podeț tubular pe DC 13 - 0,11 mii lei, podeț dalat 0,06), sat Poiana
  Refacere 0,392 km din DC 13 pe diferite porțiuni între sat Buchin și sat Poiana pe diferite porțiuni
  Refacere zid protecție pârâu Joarza, sat Poiana
  Refacere podeț peste Ogaș, sat Prisian
  13Refacere drum forestier Cerneț, aparținând UAT BucoșnițaComuna Bucoșnița539
  Refacere mal drept distruse gabioanele și parapetul metalic pe 0,032 km la pârâul Bucoșnița, aparținând UAT Bucoșnița
  Refacere mal stâng distruse gabioanele pe 0,087 km la pârâul Bucoșnița, aparținând UAT Bucoșnița
  Refacere fundație din gabioane la pârâu Bucoșnița pe o lungime de 0,015 km, aparținând UAT Bucoșnița
  Înlocuire punte metalică la pârâu Bucoșnița, aparținând UAT Bucoșnița
  Refacere mal stâng la pârâul Petroșnița, pe o lungime de 0,05 km, aparținând UAT Bucoșnița
  Refacere mal drept, distruse gabioanele la pârâul Petroșnița, pe o lungime de 0,06 km, aparținând UAT Bucoșnița
  Refacere acostament DC 21 partea stângă pârâu Goleț pe o lungime de 0,019 km, sat Goleț
  Refacere mal stâng distruse gabioanele la pârâul Goleț pe o lungime de 0,021 km, sat Goleț
  Refacere zid de gabioane distrus pe o lungime de 0,13 km la Stația de epurare, sat Petroșnița
  14Refacere 0,3 km drum forestier (tronson Valea Boiștei), aparținând UAT CărbunariComuna Cărbunari12
  15Decolmatare secțiune ogaș, Sânova, zona DJ, sat PeștereComuna Constantin Daicoviciu432
  Refacere 1,25 km drumuri comunale (DC Troian 1, 05,5 km - 15 mii lei, DC Troian 2, 0,55 km - 16,5 mii lei, DC Troian 3, 0,2 km - 6 mii lei)
  Refacere 2 podețe pietonale peste pârâul Măcicaș, sat Prisaca
  Refacere podeț Zăgujeni, sat Zăgujeni
  Refacere 2 podețe pietonale peste pârâul Măcicaș, sat Zăgujeni
  16Refacere pilon central la podeț zona La Milan, sat Ciclova RomânăComuna Ciclova Română88
  Refacere Podeț din tuburi circulare, Ogașul Bogdii, sat Ciclova Română
  Refacere drumuri comunale pe o lungime de 2,3 km (DC strada Grișini, 0,6 km - 20,25 mii lei, 1 km DC Ilidia - 33,75 mii lei, 0,7 km DC Socolari - 23,625 mii lei)
  17Refacere Podeț, sat Macoviște, Zona La MoarăComuna Ciuchici41
  Refacere 2 poduri, sat Ciuchici (1 pod str. Macoviște - 17,4 mii lei, 1 pod str. nr. 1 - 23,2 mii lei)
  18Refacere corp drum agricol pe o lungime de 0,15 km, str. Marodi, sat CopăceleComuna Copăcele177
  Refacere corp drum DC 9 pe o lungime de 0,25 km, sat Copăcele
  Refacere mal pârâu Capra pe o lungime de 0,05 km, sat Copăcele
  Refacere 0,85 km străzi în satul Zorile (str. Slaveni, 0,25 km - 14,75 mii lei, str. Podena, 0,2 km - 12 mii lei, str. Pohari, 0,4 km - 12 mii lei)
  Decolmatare rigole pe o lungime de 1 km str. Slaveni, sat Zorile
  Refacere 3 podețe în sat Zorile [1 podeț acces imobil (proprietate publică - 4,32 mii lei, 1 podeț str. Pohari - 1,2 mii lei, 1 podeț tub Premo - 2,4 mii lei)]
  Refacere culee pod str. Slaveni, sat Zorile
  Refacere 0,15 km drum agricol din str. Slaveni, sat Zorile
  Decolmatare pârâu Slaveni pe o lungime de 2 km, sat Zorile
  19Refacere 3,2 km drum comunal Cornereva-Negiudin, sat NegiudinComuna Cornereva497
  Refacere 2,8 km drum comunal Bogâltin-Pogara-Poiana Lungă, sat Poiana Lungă
  Refacere 0,4 km drum comunal Poiana Lungă-Dobraia-Ineleț, sat Dobraia
  Refacere 0,4 km drum comunal, sat Prislop
  Decolmatare Ogaș Prislop, 0,2 km, sat Prislop
  20Refacere mal pârâu Dognecea pe o lungime de 0,12 km, sat DogneceaComuna Dognecea36
  21Refacere zid de sprijin strada Mala Lungă în zona podeț distrus pe o lungime de 0,01 km, sat DomașneaComuna Domașnea4
  Decolmatare canal colector Mala Lungă pe o lungime de 0,1 km, sat Domașnea
  22Refacere 0,05 km străzi, sat EzerișComuna Ezeriș128
  Refacere pod peste pârâul Tău, sat Ezeriș
  Refacere 0,06 km drum agricol Tăului, sat Soceni
  23Refacere 0,05 km străzi (La Tufă, La Circu), satul FârliugComuna Fârliug85
  Refacere 0,6 km drum vicinal Moara Tomii, sat Fârliug
  Refacere Podul Măhală (pod pe pârâul Tău), sat Fârliug
  Refacere punte pietonală pe pârâul Tău, sat Fârliug
  Refacere 0,2 km stradă, sat Duleu
  Refacere 0,15 km stradă, sat Valea Mare
  Refacere 0,95 km stradă, sat Scăiuș
  Refacere 0,05 km stradă, sat Remetea Pogăniș
  Refacere 0,2 km, drum vicinal între Chiciuri, sat Dezești
  24Refacere 0,77 km străzi, sat Glimboca (0,12 km str. Bucium - 1,9 mii lei, 0,25 km Str. Trandafirilor - 15 mii lei, 0,4 km Str. Măceșului - 21 mii leiComuna Glimboca263
  Refacere canale pluviale din beton distruse pe o lungime de 0,15 km (1 canal pe strada Gheorghe Frațilă, 0,05 km - 6,5 mii lei și 1 canal pe Str. Morii, 0,1 km - 4,2 mii lei), sat Glimboca
  Refacere 3 podețe distruse sat Glimboca (2 podețe pe strada Gheorghe Frațilă - 0,7 mii lei și 1 podeț pe Str. Măceșului - 7 mii lei
  Refacere eroziune mal pârâul Maceș pe 0,4 km
  Refacere 1,2 km drum spre Mănăstire, cartier Baia
  Decolmatare 0,1 km șanț pe Strada Morii
  Refacere 0,25 km, protecție mal din beton distrusă (în dreptul imobilului cu nr. 429)
  Refacere 0,4 km, drum agricol La Stupi (zona Dărăbanți)
  Refacere protecție mal gabioane pe 0,06 km, pârâul Purcăreața
  25Refacere punte pietonală distrusă (punte Barbu, sat Lăpușnicel)Comuna Lăpușnicel62
  Refacere 3 podețe sat Pârvova (1 podeț capăt str. nr. 8 - 2,4 mii lei, 1 podeț lemn str. Pârvova nr. 4 - 6 mii lei, 1 podeț acces imobil nr. 252 - 2,485 mii lei)
  Refacere zid sprijin mal stâng, sat Lăpușnicel, în dreptul casei cu nr. 356
  Refacere zid sprijin mal pârâul Lăpușnicel pe o lungime de 0,110 km (străzile nr. 1, nr. 4 și nr. 8), sat Pârvova
  26Refacere corp drum pe o lungime cumulată de 0,3 km DC Luncavița- Verendin DC 32, sat LuncavițaComuna Luncavița137
  Refacere podeț pe DC 32 la 0,8 km de Verendin, sat Luncavița
  27Refacere Școala Gimnazială și Grădinița cu Program Normal LupacComuna Lupac1
  28Înlocuire gabioane protecție mal pe o lungime de 0,18 km (pârâul Mânzu, mal stâng și drept), sat MargaComuna Marga88
  Refacere podeț (intrare în satul Marga pe partea stângă)
  Refacere protecție mal din zidărie de piatră brută pe o lungime de 0,01 km (pârâul Mânzu, în dreptul imobilului cu nr. 127), sat Marga
  Înlocuire gabioane distruse punct priză apă pe o lungime de 0,012 km, sat Marga zona Bănii
  Refacere drum agricol distrus Rampa Pocai pe o lungime de 0,1 km, sat Marga
  Refacere podeț distrus, sat Marga, în dreptul imobilului cu nr. 371
  Refacere zid protecție din gabioane, distrus pe o lungime 0,015 km, la DC 1, sat Vama Marga
  Refacere drum agricol pe o lungime de 0,25 km, Vama Marga-Stânișoara (sat Vama Marga, mal drept râul Bistra)
  29Refacere DC 83 A pe o lungime de 0,61 km (Măureni-Șoșdea)Comuna Măureni53
  Refacere rigole beton pe DC 83 A pe o lungime de 0,11 km (Măureni- Șoșdea)
  Decolmatare rigole beton pe DC 83 A pe o lungime de 0,25 km (Măureni- Șoșdea)
  30Refacere corp baraj și decolmatare la Baraj Dănila (conform expertizei beton hidrotehnică, injecții cu beton, zidărie din piatră brută)Comuna Ocna de Fier252
  Refacere punte drum vicinal Stroși
  31Refacere podeț în dreptul imobilului nr. 86, sat RugiComuna Păltiniș599
  Refacere 2 km, drum agricol Beița, sat Rugi
  Refacere 0,05 km, drum agricol Văcăreața, sat Rugi
  Refacere 0,4 km, drum agricol La Gruni, sat Rugi
  Refacere corp drum 0,01 km, drum interior în localitate, sat Rugi
  Refacere corp drum stradă în localitate 0,05 km, sat Rugi
  Refacere corp drum comunal 0,1 km, sat Păltiniș
  Refacere podeț pe drum comunal ieșire din satul Păltiniș
  Refacere podeț spre Căminul Cultural din satul Păltiniș
  Refacere pod spre cimitir distrus, sat Ohabița
  Refacere 1,1 km drum agricol Valea 6, sat Ohabița
  Refacere 0,5 km drum agricol Dealul Găini, sat Ohabița
  Refacere podeț pietonal distrus, sat Delinești
  Refacere 0,5 km drum agricol Valea Ursului, sat Delinești
  Refacere 0,8 km, drum agricol Paure, sat Delinești
  Refacere 1,4 km, drum agricol Tabără, sat Delinești
  Refacere 1 km Strada Bisericii, sat Delinești
  Refacere 0,5 km Strada Cimitirului 3, sat Delinești
  Refacere 0,2 km Strada Morii, sat Delinești
  32Refacere drum comunal DC 36 Prigor-Putna, distrus pe o lungime de 0,015 km (între sat Putna și sat Prigor)Comuna Prigor25
  33Refacere 1 km străzi comunale în sat VrăniuțComuna Răcășdia22
  34Refacere 0,21 km corp drum (Drumul Școlii), sat Rusca MontanăComuna Rusca Montană283
  Refacere 0,15 km corp drum (Drumul Mucica), sat Rusca Montană
  Refacere 0,05 km corp drum (Drumul Peter Pan), sat Rusca Montană
  Refacere 0,25 km corp drum (Drumul Calea Ferată), sat Rusca Montană
  Refacere 0,25 km corp drum (Drumul Kolping), sat Rusca Montană
  Refacere 0,1 km corp drum (Drumul Walter), sat Rusca Montană
  Refacere 0,18 km corp drum (Drumul Madelspach), sat Rusca Montană
  Refacere 0,15 km corp drum (Drumul Bujorului), sat Rusca Montană
  Refacere 0,3 km corp drum (Drumul Preot Nicolae Velovan), sat Rusca Montană
  Refacere 2,4 km corp drum (Drumul De la Captarea de Apă), sat Rusca Montană
  Refacere 0,5 km corp drum (Drumul Bisericii), sat Rusca Montană
  Refacere 1,5 km corp drum (Drumul Tincova), sat Rusca Montană
  Refacere 0,45 km corp drum (Drumul Catamaru), sat Rusca Montană
  Refacere 0,5 km corp drum (Drumul Lozna), sat Rusca Montană
  Refacere 0,45 km corp drum (Drumul Stefanuc), sat Rusca Montană
  Refacere 0,4 km corp drum (Drumul Iovonilor), sat Rusca Montană
  Refacere 0,1 km corp drum (Drumul Stadionului), sat Rusca Montană
  Refacere 0,05 km corp drum (Drumul Preot Ursache), sat Rusca Montană
  Refacere zidărie de piatră pe 0,02 km, apărare mal la Monumentul Turistului, sat Rusca Montană
  Refacere protecție mal pe o lungime de 0,6 km, pârâul Bogdan
  Decolmatare punct captare alimentare cu apă, sat Rusca Montană
  Refacere 0,028 km ziduri la punctul de captare alimentare cu apă, sat Rusca Montană
  Decolmatare rețea (conductă) aducțiune sat Rusca Montană zona captării, stației de tratare apă
  Refacere podeț tubular distrus, sat Rusca Montană, Ieruga de la Puiu
  Refacere canal de scurgere din tub de beton pârâul Tincova, sat Rusca Montană, zona Ciocane
  Refacere 0,2 km corp drum (Drumul Cracul Lung), sat Ruschița
  Refacere 0,3 km corp drum (Drumul Pârâul Morii), sat Ruschița
  35Refacere 2 podețe pe drumuri agricole (Podeț Campari - 1,08 mii lei, Podeț Pelcea - 4,47 mii lei), sat SacuComuna Sacu148
  Refacere podeț drum exploatare DE, sat Sacu
  Refacere 0,5 km drum exploatație agricolă DE, sat Sacu
  Înlocuire panou alimentare stație alimentare cu apă, sat Sacu
  Înlocuire 2 pompe alimentare stație alimentare cu apă, sat Sacu
  Înlocuire pompă submersibilă stație ape uzate, sat Sacu
  Refacere acoperiș stație epurare pe o suprafață de 60 mp, sat Sacu
  Refacere podeț pietonal Valea Radului, sat Tincova
  Refacere drum comunal Tincova Jdioara pe o lungime de 0,8 km
  Decolmatare Canal Reman, sat Tincova
  Refacere 5 podețe pentru acces la proprietăți, sat Sălbăgelu Nou
  36Refacere pod Str. Sportului, sat Sasca MontanăComuna Sasca Montană442
  Refacere podeț str. Gheorghe Croitoru, sat Sasca Montană
  Refacere podeț Ogașul Lupilor, str. Mânăstirii, sat Sasca Montană
  Refacere străzi în sat Sasca Montană pe o lungime de 1,47 km (str. Dr. Ilie Grosianu, 0,12 km - 2,4 mii lei, str. Știubei, 0,1 km - 2 mii lei, str. Cornet, 0,2 km - 6 mii lei, str. Dr. Gheorghe Croitoru, 0,15 km - 3 mii lei, str. Mihai Novac, 0,6 km - 37,5 mii lei, Str. Codrului, 0,1 km - 2 mii lei, Str. Sportului, 0,15 km - 5,7 mii lei, str. Maier, 0,05 km - 1,5 mii lei)
  Refacere zid de sprijin sat Sasca Montană
  Refacere zid de sprijin pe Str. 1 Decembrie 1918, sat Sasca Montană
  Refacere zid de sprijin sat Sasca Montană (magazin materiale de construcții)
  Refacere pod pe drumul Bogodințului, sat Bogodinț
  Refacere podeț pe drumul Bogodințului, sat Bogodinț
  Refacere străzi și decolmatare rigole în sat Bogodinț pe o lungime de 1,43 km (str. Drumul Bogodințului, 0,23 km - 3,795 mii lei, str. Drumul Cimitirului, 0,3 km - 19,125 mii lei, str. de lângă familia B., pe 0,3 km - 19,125 mii lei, str. către Prund, 0,15 km - 5,4 mii lei, str. către Râul Nerra - 0,25 km - 11,075 mii lei, str. către Gura Coșului, 0,15 km - 7,05 mii lei)
  Refacere drum agricol Potoc - Sub Cetate pe o lungime de 2,5 km, sat Potoc
  Refacere 0,3 km strada Trei Izvoare, sat Sasca Română
  Refacere pod Valea Slatinii, sat Slatina Nera
  Refacere 0,35 km str. Nocia, sat Slatina Nera
  Decolmatare rigole pe o lungime de 0,7 km str. Cracul Mare, sat Slatina Nera
  Refacere zid de sprijin pe o lungime de 0,1 km la Albia Pârâului, Zona Surulești, sat Slatina Nera
  Decolmatare canal colector pe o lungime de 0,4 km, sat Slatina Nera
  37Refacere 2 podețe acces imobile 157, 158 sat Slatina-TimișComuna Slatina-Timiș368
  Decolmatare rețea canalizare Slatina-Timiș, 2 km, sat Slatina-Timiș
  Decolmatare alimentare captare cu apă, sat Slatina-Timiș
  Refacere 0,2 km, corp drum agricol Tramic, sat Slatina-Timiș
  Refacere 0,6 km, drum industrial agricol Dig, sat Slatina-Timiș
  Refacere 0,3 km drum agricol Valea Seaca, sat Slatina-Timiș
  Refacere 0,7 km drum agricol Gruni-Valea Mare, sat Slatina-Timiș
  Refacere 0,3 km drum agricol Plai, sat Slatina-Timiș
  Decolmatare canale (Balta-Slatina Mică, 0,6 km, Canal Robert Frăbric- Dig, 1 km, Canal Baltă-Slatina Mare, 1 km, Canal Cornaci-Toni, 0,25 km, decolmatare pe 0,05 km pârâu Slatina, refacere eroziuni 0,9 km râul Timiș), sat Slatina-Timiș
  Refacere Strada Între Ape, avariată pe 2 tronsoane, 0,25 km
  Decolmatare Strada Brutăriei, 0,2 km, sat Slatina-Timiș
  Refacere Strada Mică, 0,05 km, sat Slatina-Timiș
  Decolmatare Strada Mică, 0,65 km, sat Slatina-Timiș
  Refacere Strada Baltă, 0,4 km, sat Slatina-Timiș
  Refacere Strada Ulița Nouă-drum vicinal, 0,4 km, sat Slatina-Timiș
  Decolmatare Strada Ulița Nouă-drum vicinal, 0,3 km, sat Slatina-Timiș
  Refacere drum vicinal, 0,4 km, sat Slatina-Timiș
  Refacere drum vicinal Rigole, 0,05 km, sat Slatina-Timiș
  Refacere 0,1 km, Strada Valea Calului, sat Ilova
  Refacere culee mal stâng podeț Valea Morii, 0,05 km, sat Ilova
  Consolidare alunecare versant la captare apă, sat Ilova
  Refacere drum agricol Vadul Banii, 0,1 km, sat Ilova
  Refacere drum agricol Cleanț, 1,5 km, sat Ilova
  Refacere drum agricol Vindeg, 0,2 km, sat Ilova
  Înlocuire panou automatizare la Uzina de apă, sat Sadova Veche
  Refacere drum agricol industrial (Apa Sadovei), 0,3 km, sat Sadova Veche
  Refacere drum agricol Gornuțel, 0,5 km, sat Sadova Veche
  Decolmatare canal scurgere Anif, 1 km, sat Sadova Veche
  38Decolmatare DC 135 Urcu-Stăncilova pe o lungime de 0,005 km, sat Șopotu NouComuna Șopotu Nou397
  Refacere DC 136 Valea Răchitei-Ravensca pe o lungime de 0,045 km, sat Șopotu Nou
  Refacere DC 45 Bârz-Ravensca pe o lungime de 13,6 km, sat Șopotu Nou
  Refacere DC 137 Șopotu Nou-Driștie pe o lungime de 0,5 km, sat Șopotu Nou
  Refacere drum de legătură (neclasificat) Valea Răchitei-Răchita pe o lungime de 0,24 km
  Refacere drum de legătură (neclasificat) Ravensca-Valea Liubcova pe o lungime de 1,8 km
  Refacere drum de legătură (neclasificat) Șopotu Nou-Poienile Boinei pe o lungime de 3 km
  39Refacere DC 91 pe o lungime de 0,15 kmComuna Târnova223
  Refacere străzi comunale pe o lungime 3,4 km (UAT Târnova, străzi neclasificate - Ioaca Tușca, Bugăra-Văranu, Dulgheru Crava, Piciu Muegu Lăscuș, Isăin, Sârbu, Fara Mănguț, Dăloni Balaci, Grecu, Filipescu- Bugărin-Albu, Tâmpa, Ruscă Bucă, Mănescu-Jarcu, Maxim)
  Refacere drum agricol Stupină pe o lungime de 0,25 km
  40Decolmatare și refacere culee mal drept, pod Colonie Teregova, sat TeregovaComuna Teregova177
  Refacere 0,01 km DC Colonie Teregova, sat Teregova
  Decolmatare rigola DC Teregova pe o lungime de 0,01 km
  Refacere 2,35 km drumuri agricole în sat Teregova
  Refacere 2,75 km drumuri agricole în sat Rusca
  Refacere 3 podețe tubulare pe drumul agricol Rusca, sat Rusca
  41Refacere pod Zervești-Zlagna, sat ZerveștiComuna Turnu Ruieni511
  Refacere 4 km DC 12, sat Zlagna
  Refacere 0,105 km DC 12 Caransebeș-Zlagna, sat Zlagna
  Refacere rampă podeț Slatina, sat Turnu Ruieni
  Refacere culee și suprafață de rulare podeț Cerbu, sat Turnu Ruieni
  Refacere Școală Gimnazială "Trandafir Cocârlă", sat Turnu Ruieni
  Refacere drum agricol Fata Raului pe o lungime de 0,3 km
  Refacere 4 km DC 12 C Dalci-Cicleni, sat Cicleni
  Refacere gabioane pe 0,04 km pe pârâul Craiului, sat Borlova
  42Refacere 5 km drumuri agricole distruse (pe Vale, 3 km - 157,5 mii lei, pe Luncă, 2 km - 105 mii lei), sat ZăvoiComuna Zăvoi632
  Refacere zid sprijin, distrus pe o lungime de 0,025 km, sat Zăvoi, Str. Bisericii, în dreptul imobilelor 94-95
  Refacere șanț protejat din beton, pe DN 68, distrus pe o lungime de 0,8 km, pe DN 68 în intravilanul UAT Zăvoi
  Refacere Stația de captare și tratare apă, sat Măru, pe pârâul Bolvașnița (decolmatări, înlocuire vană închidere punct captare și deznisipator, înlocuire grătar punct captare)
  Refacere 2,2 km drumuri agricole distruse (Valea Bolvașniței, 0,7 km - 57,5 mii lei, Hodinț, 0,6 km - 12,6 mii lei și Balta Șasa, 0,9 km - 18,9 mii lei), sat Măru
  Refacere podeț pe drumul agricol Balta Șasa, sat Măru
  Refacere drumuri agricole pe 2,3 km (Valea Slatinii, 2 km - 105 mii lei, Sub Preajma, 0,3 km - 25,2 mii lei), sat Voislova
  Refacere podeț pe drum de acces, sat Măgura
  Refacere drum agricol Sub Gai, pe 1,2 km, sat Valea Bistrei
  Refacere pod pe drumul agricol Valea Bistrei, sat Valea Bistrei
  43Refacere 7 podețe în sat Zorlențu MareComuna Zorlențu Mare52
  Refacere punte pietonală sat Zorlențu Mare
  Refacere 1,2 km drum comunal, sat Zorlențu Mare
  Refacere 0,05 km drum Vereșeni, sat Zorlențu Mare
  Refacere 0,4 km drum vicinal Frățești, sat Zorlențu Mare
  Refacere 0,15 km drum agricol Dobrota, sat Zorlențu Mare
  Consolidare mal pârâu Pogănici pe 0,032 km, sat Zorlențu Mare
  Refacere 0,45 km drum comunal, sat Zorlencior
  44Refacere zid de sprijin în dreptul imobilelor nr. 21 și nr. 24 pe o lungime de 0,032 km, sat Padina MateiComuna Gârnic6
  Refacere zid de sprijin din beton, mal stâng și mal drept pe o lungime de 0,01 km, sat Padina Matei
  Refacere anrocamente protecție mal din piatră naturală brută pe o lungime de 0,02 km, sat Padina Matei
  6)Județul Cluj Total, din care:148.289
  1Refacere parte carosabilă spălată, acostamente spălate, șanțuri și rigole spălate, eroziune mal, subspălare corp drum, îmbrăcăminți asfaltice deteriorate, DJ 103K, DJ 108C, DJ 109V - 3,5 kmJudețul Cluj3.409
  Decolmatare poduri, 3 buc.: 1 buc. DJ 161D - Jichișu de Jos și 2 buc. DJ 161C - Văleni
  Demolare și refacere poduri noi - 2 buc.: 1 buc. DJ 161D-Jichișu de Jos și 1 buc. - DJ 161C - Văleni
  Refacere podețe colmatate - 8 buc.: 3 buc. DJ 108C - Scrind-Frăsinet, 1 buc. DJ 109A - Ciubanca, 1 buc. DJ 161B - Ploscoș, 1 buc. DJ 161D - Jichiș și 2 buc. DJ 107M - Iara
  2Refacere străzi pietruite din intravilan municipiul Turda: Cocoșului, Turturelelor, Cetatea Colțești, Aleea Crestei, Teodor Aman. Lungime totală tronson afectat: 3 kmMunicipiul Turda193
  Reabilitare Colegiul Tehnic "Emil Negruțiu", Turda
  3Refacere drumuri comunale: DC137 - 0,05 km - sat Ticu Colonie și DC142A - 0,4 km - sat MacăuComuna Aghireșu5.732
  Refacere pod: - sat Macău - 9 bucăți
  Refacere podețe: sat Macău - 6 bucăți și sat Ticu Colonie - 1 bucată
  Consolidare de mal cu zid de sprijin pe cursul pârâului Macău, sat Macău - 85 m
  Reparații școală în satul Aghireșu-Fabrici
  4Refacere podețe tubulare sat Rediu, 2 buc.Comuna Aiton85
  Refacere străzi pietruite sat Rediu - 1.133 m
  5Refacere podețe tubulare - 6 buc. sat Poiana HoreaComuna Beliș14.722
  Refacere stradă sat Poiana Horea - 17 km
  Refacere pod sat Poiana Horea
  6Refacere străzi pietruite: în satul Borșa - 9.270 m și în satul Ciumafaia - 2.400 mComuna Borșa7.619
  7Refacere drum comunal DC 20 - 1,2 kmComuna Buza1.451
  Refacere străzi - 4,5 km
  8Refacere poduri și podețe tubulare în satele Călățele, Dealu-Negru și Calata - 10 buc.Comuna Călățele3.769
  Refacere străzi pietruite în satele Călățele, Văleni, Dealu-Negru, Finciu și Calata - 14,9 km
  Lucrări de apărări de mal - 0,4 km
  9Refacere pod tubular sat Guga 1 buc.Comuna Cășeiu100
  Refacere uliță sătească pietruită sat Guga - 1,5 Km
  Refacere drum comunal DC3 sat Guga - 0,2 km
  10Refacere străzi pietruite în satele Chinteni, Feiurdeni, Vechea - 7.500 mComuna Chinteni8.797
  11Refacere drum comunal - DC 7 - 6,5 km sat HutaComuna Chiuiești594
  12Refacere pod peste Valea Poicu - 12 mComuna Ciucea1.771
  Alunecare corp drum Calea-Lată - 240 m
  13Refacere podețe tubulare - 2 buc.Comuna Ciurila545
  Refacere drumuri comunale în Sălicea, Filea de Jos, Filea de Sus - 0,55 km
  Refacere străzi pietruite în satele Sălicea, Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Șutu, Pruniș, Săliște - 2,9 km
  14Refacere străzi pietruite satele Feleacu, Vâlcele, Gheorgheni - 7,3 kmComuna Feleacu129
  Refacere podețe tubulare sat Vâlcele - 2 buc.
  15Refacere drumuri comunale - 0,8 kmComuna Fizeșu Gherlii70
  Refacere podețe, 3 buc.
  16Reparații la drumurile comunale - 7 kmComuna Gilău674
  Refacere rigole - 1,925 km
  17Refacere străzi pietruite în satele Gârbău, Turea - 2,3 kmComuna Gârbău1.565
  Decolmatare șanțuri și rigole în satele Cornești, Turea - 3 km
  Decolmatare podeț - satul Cornești - 4 buc.
  Refacere podețe tubulare sat Turea - 50 buc.
  Decolmatare văi Garboiel, Gârbău, Șomtelec, Valea Mare
  18Refacere străzi în satul Iara - 4 kmComuna Iara5.142
  Refacere podețe în satul Iara - 5 buc.
  Decolmatare văi sat Iara - 2 km
  19Refacere podețe în satul Iclod - 2 buc.Comuna Iclod178
  Decolmatare rigolă drum comunal DC 171 - 150 m
  Refacere străzi pietruite comuna Iclod - 8,30 km
  Decolmatare și refacere șanț beton sat Fundătura 50 m
  20Refacere străzi pietruite în satele Jichișul de Sus, Sigău, Jichișu de Jos - 10 kmComuna Jichișu de Jos6.205
  21Refacere străzi pietruite în comuna Măguri-Răcătău - 3 kmComuna Măguri-Răcătău90
  Decolmatare șanțuri și podețe
  22Refacere străzi în satele Mărgău, Răchițele - 16 kmComuna Mărgău17.519
  Refacere podeț prefabricat sat Mărgău - 1 buc.
  Refacere drum forestier sat Răchițele - 10 km
  Refacere drum comunal în satele Bociu, Ciuleni - 4 km
  Decolmatare pârâu Valea Stanciului sat Răchițele 2 km
  23Refacere străzi sat Negreni - 12,2 kmComuna Negreni13.422
  Refacere podețe prefabricate sat Negreni - 8 buc.
  Consolidări de mal cu gabioane Valea Semeni - 400 m
  Consolidări de mal cu gabioane Valea Caselor - 50 m
  24Refacere străzi în satele Pălatca, Petea, Mureșenii de Câmpie, Sava - 10,4 kmComuna Pălatca450
  Refacere drumuri comunale: DC 30 - sat Petea - 1,2 km și DC 31 - sat Sava - 2 km
  25Refacere sistem rutier și rigole de beton DC 69 - 0,6 kmComuna Ploscoș1.047
  Refacere podeț intersecție DJ 161B cu DC 69
  26Refacere străzi în satele Tranisu, Lunca Vișagului - 15,8 kmComuna Poieni16.349
  Înlocuire pod sat Morlaca - 1 buc.
  Refacere pod sat Morlaca - 1 buc.
  Refacere zid de sprijin sat Morlaca
  27Refacere străzi pietruite în satele Oșoi, Ciubanca - 2,2 kmComuna Recea-Cristur12.739
  Refacere podețe în satele Oșoi, Ciubanca, Escu, Elciu - 7 buc.
  Refacere drumuri comunale: DC 163 sat Escu - 1,7 km și DC 158 sat Elciu - 3,8 km
  28Refacere pod metalic 1 buc.Comuna Rișca1.045
  Refacere drum comunal Risca-comuna Mărișel 1 buc.
  Refacere podeț Valea Rișca - 1 buc.
  Refacere stradă pietruită - ulița Valea Rișca 1 km
  29Refacere pod pietonal/bicicliști pe Valea Călata în sat Sâncraiu (pilon, pod) - 1 buc.Comuna Sâncraiu236
  Refacere drum de exploatare agricolă prin pietruire în satul Sâncraiu - 800 m
  Înlocuire pompă distrusă pentru stația de pompare de la baza sportivă din localitatea Sâncraiu - 1 buc.
  30Refacere drum comunal sat Mihăiești - 1,5 kmComuna Sânpaul112
  Refacere străzi în satele Sânpaul, Topa Mică, Șardu, Mihăiești, Berindu - 3,2 km
  Refacere pod Mihăiești
  31Refacere drum pietruit în satele Suatu, Aruncuța - 15,6 kmComuna Suatu928
  32Refacere podeț sat Pădureni - 1 buc.Comuna Tritenii de Jos39
  Refacere străzi pietruite sat Tritenii de Jos - 16 km
  33Refacere drumuri comunale - 0,5 kmComuna Tureni430
  Refacere străzi pietruite - 3 km
  Refacere podețe 24 buc.
  34Refacere drumuri comunale: DC 12 - 5 km și DC 13 - 2,3 kmComuna Unguraș1.464
  Amenajare pârâu Felszeg - 0,5 km
  Refacere stradă pietruită sat Batin - 0,5 km
  35Refacere drum pietruit în satele Valea Groșilor, Bogata de Jos, Calna, Curtuiușu Dejului, Bogata de Sus, Vad - 14,3 kmComuna Vad19.669
  Decolmatarea șanțurilor și rigolelor în satele Vad, Bogata de Jos, Calna - 17 km
  Refacerea podețelor în sat Calna - 7 buc.
  Consolidări de mal Valea Vad - 20 m
  7)Județul Harghita Total, din care:23.175
  1Refacere DJ 124 km 6 + 600 - 7 + 000, 5 + 700 - 6 + 300, 7 + 800 - 8 + 700, 10 + 000 - 11 + 000Județul Harghita13.537
  Refacere DJ 125 km 51 + 580 - 51 + 620, 52 + 320 - 54 + 260,54 + 240 - 54 + 280
  Refacere DJ 132 km 34 + 400 - 35 + 400, 35 + 000 - 40 + 000, 45 + 800 - 45 + 950, 42 + 050 - 42 + 250, 44 + 350 - 44 + 400
  Refacere DJ 132A km 9 + 300 - 9 + 330, 6 + 000 - 12 + 000
  Refacere DJ 133 km 25 + 400 - 37 + 600
  Refacere DJ 134B km 0 + 000 - 3 + 740
  Refacere DJ 134C km 7 + 000 - 9 + 000
  Refacere DJ 135 km 54 + 100 - 55 + 600, 69 + 300 - 69 + 700, 69 + 950 - 70 + 000, 70 + 100 - 70 + 250, 70 + 600 - 70 + 700
  Refacere DJ 136 km 14 + 880 - 14 + 980, 15 + 330 - 15 + 480
  Refacere DJ 136A km 18 + 200 - 21 + 000
  Refacere DJ 137A km 6 + 100 - 6 + 200
  DJ 125 POD km 8 + 700
  Refacere DJ 131A POD km 1 + 265
  Refacere DJ 132 POD km 37 + 250
  Refacere DJ 134C POD km 15 + 280
  Refacere DJ 125 PODEȚ km 51 + 600, 52 + 300, 54 + 260, 3 podețe
  Refacere DJ 132 PODEȚE km 35 + 970, 36 + 100, 40 + 150, 3 podețe
  Refacere DJ 136A PODEȚE 18 + 700, 19 + 200, 19 + 600, 19 + 680, 19 + 700, 20 + 300, 6 podețe
  2Refacere pod peste pârâul Homorodu MicOrașul Vlăhița300
  3Refacere DC Km 0 + 000 - 0 + 800, 0,8 kmComuna Căpâlnița747
  Refacere străzi 3,5 km
  Refacere drum forestier km 5+000-11+400
  Refacere drum agricol
  4Refacere cantină socială - Primăria LuetaComuna Lueta1.227
  Refacere Școala Generală Lueta
  Refacere Drum de exploatare agricolă (de la casa nr. 768-820)
  Refacere Drum de exploatare DE "Agricola Laz"
  Refacere Drum de exploatare DE "Agricola Szerepreze"
  Refacere podeț din beton peste pârâul Gyilkosko
  Refacere drum forestier (DF, km 0-0+500)
  5Refacere strada DS 497/493Comuna Ocland15
  6Refacere Strada Principală Mărtiniș (de la casa nr. 282-269, 239-196, 227-216, 251-252,109-111, 109-128A, 117-120)Comuna Mărtiniș352
  Refacere Strada Principală Chinușu (de la DJ 131A-36, 14-38, 41-44, 53-46, 6-67, 70-49, 73-91, 101-137)
  Refacere Strada Principală Locodeni (de la casa nr. 41-61)
  Refacere Strada Principală Bădeni (64-135, 32-39, 55-56, 51-50)
  Refacere Strada Principală Aldea (de la casa 57 E-107)
  Refacere podeț (peste pârâul Ghipeș, peste râul Homorodu Mare și pârâul Locod), 6 podețe
  Refacere DC 22
  7Refacere strada RetComuna Brădești407
  Refacere strada Korosi Csoma Sandor (de la intersecția cu DJ 138 la km 0 + 100 - 0 + 400)
  Refacere strada "Orgona", km 85 + 000 - 85 85 + 400
  Refacere strada "Rakoczi Ferenc" (de la casa nr. 15-23)
  Refacere drum de exploatare
  8Refacere podeț peste pârâul Cușmed, 3 podețeComuna Atid515
  Refacere pod beton peste pârâul Cușmed
  Refacere DC Cușmed-Solocma, km 1 + 000 - 0 + 100
  Refacere strada Palos - sat Cireșeni, km 0 + 000 - 0 + 500
  Refacere strada Atid - sat Atid, km 0 + 000 - 0 + 400
  Refacere strada nr. 2 Atid, km 0 + 000 - 0 + 500
  Refacere strada nr. 3 Atid, km 0 + 000 - 1 + 700
  Refacere strada Gangia - sat Cușmed, km 0 + 000 - 0 + 500
  Refacere strada Murva - sat Siclod, km 0 + 000 - 1 + 500
  9Refacere podeț (peste pârâul Zongota)Comuna Avrămești120
  Refacere strada "Rozsa" (între casele 140-154 - sat Goagiu)
  Refacere strada Medișoru Mic (între casele cu nr. 1-6)
  Pasarele pietonale din lemn (sat Cechești în dreptul caselor cu nr. 124 și 133)
  Refacere Strada Nouă (între casele 95-107)
  10Refacere strada "Felszeg" (de la casa nr. 58-78)Comuna Săcel938
  Refacere strada "Nemes 2" (de la casa nr. 157-161)
  Refacere strada "Cibre" (de la casa nr. 20-40)
  Refacere strada "Ungureni 2" (de la casa 68A-87)
  Refacere Strada "Bisericii" (de la casa nr. 117-140)
  Refacere zid de sprijin pârâul "Mogyosus"
  Podețe din tub beton în satele Vidacut (2 buc.) și Șoimușu Mare (2 buc.)
  11Școala Gimnazială "Porumbenii Mari" - distrugere teren sport asfalt 1.000 mpComuna Porumbeni180
  Zid de sprijin strada "Templomszeg", Pârâul Marc
  Protecție mal din anrocamente sat Porumbenii Mari (peste Pârâul Mare, în aval de intersecția cu DJ 137)
  12Podețe din tub de beton (3 buc.) și tub corugat (1 buc.)Municipiul Odorheiu Secuiesc63
  Refacere DC 27 km 1 + 500 - 1 + 700
  Refacere strada "Gyerkes Mihaly"
  Refacere strada "Forțeni"
  Refacere DC 33 km 0 + 950 - 1 + 150
  Drum agricol (cca. 100 m în amonte de str. Rakoczi)
  13Refacere drum exploatare "Muntele Gordon"Comuna Lupeni40
  14Podeț beton, sat Corund, Str. Principală nr. 250Comuna Corund48
  Podeț beton (intersecția DN 13A - drum agricol Vadasmezo)
  Refacere strada "Szolomal" (între casele nr. 2-22)
  15Refacere DC 231 km 0 + 730 - 0 + 750Comuna Satu Mare70
  Refacere drum vicinal (strada "Orotvany")
  16Refacere podeț tub betonComuna Praid410
  Refacere strada "Sohat"(între casele nr. 1-10)
  Refacere strada "Obor" (între casele nr. 107-774)
  Refacere strada "Szenegeto" (de la intersecția cu strada Obor până la casa nr. 13)
  Refacere strada "Orvande" (de la intersecția cu strada Haromalya - până la casa nr. 220)
  Refacere Strada școlii (de la 262-272)
  Refacere srada "Deak" (între casele 290-296)
  Refacere strada "Csonta Domb" între casele nr. 153 și intersecția cu DN 13A)
  Refacere drum forestier DF "Centură"
  Refacere drum forestier DF "Hamvashoke"
  Refacere drum forestier DF "A.B. Sării"
  17Refacere podețe de beton, 6 buc.Municipiul Toplița20
  Refacere strada Călimani (între casa nr. 7-158)
  Refacere strada 1 Decembrie 1918 (între casa 270-278)
  Refacere Strada Lungă (în dreptul imobilului nr. 95)
  18Refacere DC "Clopotniță" km 0 + 052 - 0 + 252; km 0 + 700 - 0 + 850Comuna Sărmaș98
  Refacere DC "Hașca" km 0 + 000 - 0 + 350
  Refacere DC "Valea Cișcului" km 0 + 660 - 0 + 760
  Refacere DC "Părăuț" km 0 + 000 - 0 + 400
  Refacere DC "Dealul Satului" km 0 + 760 - 0 + 910
  Refacere DC "Pârâul Bocancilor" km 0 + 660 - 1 + 210
  Refacere podeț pe DC "Pârâul Filpei" la km 1320
  19Refacere podeț beton (peste pârâul Lăzarea și pârâul Csinod), 5 podețeComuna Lăzarea16
  Refacere strada "Godros" (de la casa nr. 210-224)
  Refacere strada "Gat" (de la casa cu nr. 566-589)
  Branșament la rețeaua de apă (cămine de vizitare - necesar PVC)
  20Refacere podeț, 5 buc.Comuna Suseni5
  21Refacere drum vicinal pietruit "Morosbuk" (km 0 + 500 - 1 + 000)Comuna Voșlăbeni90
  Refacere drum vicinal pietruit "La saivane" (km 0 + 000 - 0 + 500)
  22Refacere zid de sprijin din beton pe pârâul VinuluiOrașul Borsec15
  23Podețe (peste pârâul Rezu Mare, pârâul Asod, pârâul Putna Întunecoasă)Comuna Tulgheș49
  Drum forestier DF "Rezu Mare" km 4 + 050 - 4 + 100, km 6 + 500 - 6 + 520, km 7 + 100 - 7 + 120, km 2 + 000 - 2 + 050, km 3 + 100 - 3 + 130, km 7 + 000 - 7 + 100
  Drum forestier "Asod", km 0 + 600 - 0 + 650
  Drum forestier "Șumuleu", km 0 + 700 - 1 + 700
  Drum forestier "Fighes", km 0 + 000 - 0 + 200
  Zid de sprijin beton pe pârâul Șumuleu
  24DC87 de la km 2 + 200 - 2 + 300, de la km 2 + 300 - 2 + 700, de la km 4 + 900 - 5 + 400, de la km 6 + 000 - 6 + 500, de la km 6 + 900 - 8 + 600Comuna Corbu242
  DC 88 km 2 + 300 - 2 + 330, de la 2 + 300 - 4 + 400
  DC 81 km 0 + 300 - 0 + 800
  Strada "Zlaman", km 0 + 000 - 0 + 500
  Pod (peste râul Bistricioara)
  Podeț (peste pârâul Bistricioara)
  Drum forestier "Făgețel", km 0 + 000 - 1 + 500
  Drum agricol "Argintăria Sat", km 0 + 200 - 1 + 200
  25Refacere DC 78 km 0 + 000 - 0 + 500 și km 1 + 200 - 2 + 000Comuna Bilbor46
  Refacere DC Sestina km 1 + 200 - 2 + 100
  26Refacere Grădinița "Micimacko" - Siculeni, nr. 634/AComuna Siculeni72
  Refacere DC197 (0 + 760 - 1 + 283)
  Refacere drum exploatare (DE 811)
  27Refacere pod (peste râul Olt, peste pârâul Szadokut), 3 poduriComuna Sândominic1.180
  Refacere zid de sprijin pe pârâul Szedloca
  28Refacere stradă km 0 + 000 - 0 + 450Comuna Sânsimion109
  Drum de exploatare agricolă sat Sânsimion (de la intersecția DC 265 până la izvorul de apă minerală)
  Drum de exploatare agricolă sat Cetățuia
  29Refacere DC 133 km 1 + 578 - 1 + 590Comuna Sântimbru21
  30Refacere pod (peste pârâul Blond, peste pârâul Daia, peste pârâul Obrănești), 3 poduriComuna Ulieș534
  Refacere podețe (peste pârâul Daia, peste pârâul Obrănești), 4 podețe
  Refacere cămin de golire rețea de canalizare (sat Nicolești nr. 54)
  Refacere DC 30, 3,9 km
  Refacere DC31, km 0 + 000 - 1 + 700
  Străzi de pietriș în satul Nicolești, 2,12 km
  31Refacere podeț (peste pârâul Romplaca, pârâul Racu Mare și pârâul Racu Mic), 6 podețeComuna Mihăileni58
  Refacere DC 5 Livezi km 0 + 000 - 0 + 600
  Refacere DC 110 Văcărești (de la casa nr. 125-132)
  Refacere DC 189 Văcărești (de la casa nr. 132-137)
  Refacere Strada Principală Mihăileni (de la casa nr. 7-13, 227-247, 197-208, 40-42, 81-83)
  Refacere Strada Principală Nădejdea (de la casa nr. 259-270, 74-79, 203-205)
  Refacere Strada Principală Văcărești, km 0 + 000 - 0 + 200
  Refacere Strada Principală Livezi (de la casa nr. 168-169)
  Refacere Drum forestier DF Mihăileni km 0 + 000 - 5 + 000
  Refacere Drum forestier DF Nădejdea km 0 + 000 - 5 + 000
  Refacere Drum forestier DF livezi km 0 + 000 - 2 + 000
  Refacere rețea de alimentare cu apă și canalizare Nădejdea și sat Văcărești
  32Refacere DC7 km 3 + 100 - 3 + 145, km 3 + 300 - 3 + 310, km 3 + 600 - 3 + 620, km 4 + 300 - 4 + 325Comuna Frumoasa135
  Refacere podeț peste Râul Trotuș
  33Refacere podeț (peste pârâul Covas, pârâul Valea Rece), 2 podețeComuna Lunca de Jos125
  Refacere DC "Pârâul Mare" (de la casa nr. 687-606)
  Refacere DC "Covas" (de la casa nr. 1.015-1.017)
  Refacere DC "Solomas" (între casa nr. 1.143-1.157)
  34Refacere DC 16 (de la casa nr. 38-61)Comuna Mugeni15
  35Refacere podeț beton (peste pârâul Szurdok, pârâul Nyir), 5 podețeComuna Feliceni1.101
  Refacere DC 23 Alexandrița-Teleac
  Refacere Strada Principală
  Refacere stație de pompare pârâul Hodoș
  Refacere gabion pe pârâul Hodoș
  Refacere gabion pe pârâul Hodoș
  36Refacere podeț beton (peste pârâul Bosniack, pârâul Balle), 3 podețeComuna Dealu119
  Refacere strada "Kulso" (de la casa cu nr. 344A-366A)
  Refacere strada "Zsogod"
  Refacere strada "Diafalau"
  Refacere strada "Hidegseg"
  Refacere strada "Szoros" (între casele nr. 143-164)
  Refacere strada "Balint"
  Refacere strada "Telekfalvi"
  Refacere Strada "Romilor"
  Refacere Strada "Cimitirului" (DS 37)
  37Refacere DC 32 (de la casa nr. 1-78)Comuna Șimonești86
  Refacere strada "Szederjesi" (între casele 11-21)
  Podețe tub de beton în sat Turdeni (în dreptul caselor nr. 11, 64 și 88), 3 bucăți
  Refacere strada "Gombos" (între casele 50-57)
  38Refacere străzi (DS 828, 633, 1282, 4831)Comuna Merești70
  Refacere drum agricol
  8)Județul Hunedoara Total, din care:1.588
  1Refacere stație de epurare în localitatea Strei Săcel, orașul CălanOrașul Călan25
  2Refacere stradă în localitatea Hațeg, orașul HațegOrașul Hațeg744
  Refacere drum vicinal în localitatea Silvașu de Sus, orașul Hațeg
  Refacere drum agricol în localitatea Silvașu de Jos, orașul Hațeg
  3Refacerea drumului comunal DC 70F, în localitatea Baru, comuna BaruComuna Baru728
  Refacerea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Baru, comuna Baru
  Refacerea stației de epurare din localitatea Baru, comuna Baru
  Refacerea rețelei de canalizare în localitatea Baru, comuna Baru
  Refacerea drumului auto forestier DAF Corbu în localitatea Baru, comuna Baru
  Refacerea drumului auto forestier DAF Bărișor în localitatea Baru, comuna Baru
  Refacerea drumului comunal DC 70B, în localitatea Petros, comuna Baru
  Refacerea drumului auto forestier DAF Scoaba Verde în localitatea Petros, comuna Baru
  Refacerea drumului auto forestier DAF Jigoroșița în localitatea Petros, comuna Baru
  Refacere străzi în localitatea Livadia, comuna Baru
  4Refacere străzi în localitatea Tuștea, comuna General BerthelotComuna General Berthelot47
  Refacerea drumului comunal DC 97 în localitatea Livezi, comuna General Berthelot
  Refacere rețele canalizare în localitatea Livezi, comuna General Berthelot
  5Refacerea drumului de exploatație agricolă în localitatea Sălașu de Sus, comuna Sălașu de SusComuna Sălașu de Sus44
  Refacerea drumului de exploatație agricolă în localitatea Ohaba de sub Piatră, comuna Sălașu de Sus
  9)Județul Iași Total, din care:7.586
  1Refacere DJ 207M - 5,6 km, comuna Alexandru Ioan CuzaJudețul Iași479
  Refacere DJ 244F - 0,08 km, sat Bohotin
  Refacere DJ 244F - 0,81 km, localitatea Moșna
  Refacere DJ 282E - 0,1 km, comuna Mădârjac, localitatea Mădârjac
  Refacere DJ 244D - 3,5 km, localitatea Ciortești
  Refacere DJ 244F - 0,5 km, comuna Dolhești, localitatea Dolhești
  Refacere DJ 282C - 0,2 km, comuna Țigănași, localitatea Țigănași
  Refacere DJ 282C - 0,2 km, comuna Dolhești, localitatea Mihail Kogălniceanu
  2Refacere drumuri clasate 1,45 km, sat KogălniceniComuna Alexandru I. Cuza567
  Refacere drumuri forestiere și agricole 6,5 km, sat Kogălniceni
  Refacere 5 podețe, sat Kogălniceni
  Refacere 11 podețe, sat A.I. Cuza
  Refacere drumuri comunale/locale 2,88 km, sat A.I. Cuza
  Refacere drumuri forestiere și agricole 6,4 km, sat A.I. Cuza
  Refacere 9 podețe, sat Scheia
  Refacere DS - 0,34 km, sat Scheia
  Refacere drumuri forestiere, DE - 0,6 km, sat Scheia
  3Refacere DC 1,0 kmComuna Ciohorăni307
  Refacere DS 961, strada Siliște - 0,1 km
  4Refacere DC - 0,5 km, sat RăducăneniComuna Răducăneni384
  Refacere DS - 4,8 km, sat Răducăneni
  Refacere DS - 2,9 km, sat Bohotin
  Refacere DS - 1,05 km, sat Isaiia
  Refacere DC - 3 km, sat Roșu
  5Refacere 2,1 km DC și DS, sat SociComuna Miroslovești92
  Refacere 1,43 km DS și DCL, sat Miroslovești
  6Refacere DCL 1 kmComuna Oțeleni690
  Refacere străzi sat Oțeleni - 5,6 km
  Refacere drumuri forestiere și agricole - 7,5 km
  Refacere DC 48, DCL 105, sat Hândrești
  Refacere străzi 6,4 km, sat Hândrești
  Refacere drumuri forestiere și agricole - 2,5 km, Dăiceni
  7Refacere 8 podețe, localitatea GâșteștiMunicipiul Pașcani187
  Refacere străzi 5,32 km, localitatea Gâștești
  Refacere 1 podeț, cartier Boșteni
  Refacere străzi 0,4 km, cartier Boșteni
  8Refacere DC 67 - 1,1 km, sat MoșnaComuna Moșna233
  Refacere DS 3,97 km, sat Moșna
  Refacere pod (punct intersecție DCV67 cu strada Vale DS 7), sat Moșna
  Podeț (punct Napoleon), sat Moșna
  9Refacere DS 1,9 km, localitate CiorteștiComuna Ciortești282
  Refacere DC 2,0 km, localitate Coropceni
  Refacere DS 3,68 km, localitate Coropceni
  Refacere DE 1,0 km, sat Coropceni
  10Refacere DS 6,58 kmComuna Costești280
  Refacere DC 4,183 km
  Refacere DE 0,55 km
  Refacere podeț DS 461
  11Refacere DS 1,9 km, sat CozmeștiComuna Cozmești144
  Refacere DS 2,2 km, sat Podoenii de Sus
  12Refacere DS 2,765 km, localitatea CucuteniComuna Cucuteni219
  Refacere DC 1,065 km, localitatea Cucuteni
  Refacere DS 2,105 km, sat Băiceni
  Refacere DC 0,700 km, sat Băiceni
  Refacere DS 0,2 km, sat Săcărești
  Refacere DC 0,5 km, sat Săcărești
  13Refacere DC 0,3 km, localitatea DolheștiComuna Dolhești33
  Refacere DS 0,43 km, localitatea Dolhești
  Refacere DE 0,42 km, localitatea Dolhești
  14Refacere DS 0,42 kmComuna Brăiești3
  15Refacere DE 0,3 km, sat HodoraComuna Cotnari250
  Refacere DS 2,85 km, sat Hodora
  Refacere DS 1,7 km, sat Cotnari
  Refacere DS 1,5 km, sat Cârjoaia
  Refacere DS 0,5 km, sat Cireșeni
  Refacere DS 0,5 km, sat Valea Racului
  16Refacere DS 2,2 km, sat BuhalnițaComuna Ceplenița157
  Refacere DE 0,6 km, sat Buhalnița
  Refacere DS 1,6 km, sat Poiana Mărului
  Refacere DS 0,1 km, sat Zlodica
  17Refacere DC 0,02 km, sat StorneștiComuna Sinești21
  18Refacere DV 5,0 km, localitatea CozmeștiComuna Stolniceni-Prăjescu721
  Refacere DE 2,2 km, localitatea Cozmești
  Refacere pod pontoane peste Siret, localitatea Cozmești
  Refacere canal colector, localitatea Cozmești
  Refacere podeț, localitatea Cozmești
  Refacere DC 2,3 km, localitatea Brătești
  Refacere DE 3,3 km, localitatea Stolniceni
  19Refacere DS 1,1 km, localitatea TopileComuna Valea Seacă119
  Refacere DS 1,0 km, localitatea Valea Seacă
  Refacere DS 2,1 km, localitatea Conțești
  Refacere DC 0,6 km, localitatea Conțești
  20Refacere DC, 8,87 km, localitatea ButeaComuna Butea221
  21Refacere DS 0,2 kmComuna Hărmănești7
  22Refacere DS 11,2 kmComuna Vânători105
  23Refacere DS 0,3 kmComuna Andrieșeni31
  Refacere DC 0,6 km
  24Refacere DC 0,6 km, localitatea BalșComuna Balș83
  Refacere DS 0,78 km, localitatea Boureni
  Refacere DC 1,00 km, localitatea Măgurii
  25Refacere DS 0,43 km, localitatea AroneanuComuna Aroneanu149
  Refacere DE 0,55 km, localitatea Aroneanu
  Refacere DS 1,27 km, localitatea Dorobanț
  Refacere DS 0,9 km, localitatea Rediu-Aldei
  Refacere DS 1,6 km, localitatea Șorogari
  26Refacere DS 0,6 km, localitatea CiureaComuna Ciurea24
  Refacere DS 0,029 km, localitatea Lunca Cetățuii
  27Refacere DS 0,771 km, localitatea DobrovățComuna Dobrovăț24
  28Refacere DC 0,24 km, localitatea PerieniComuna Probota8
  29Refacere DC 5,5 km, localitatea RuginoasaComuna Ruginoasa197
  Refacere DS 0,15 km, localitatea Rediu
  30Refacere DE 0,4 km, localitatea BroșteniComuna Vlădeni109
  Refacere DI 0,38 km, localitatea Alexandru cel Bun
  Refacere DC 0,2 km, localitatea Alexandru cel Bun
  Refacere DE 0,086 km, localitatea Vlădeni
  Refacere DI 1,2 km, localitatea Vlădeni
  Refacere DI 0,09 km, localitatea Vâlcele
  Refacere podeț dalat, localitatea Vâlcele
  Refacere podeț tubular, localitatea Vâlcele
  Refacere podeț tubular, localitatea Vâlcele
  31Refacere DS 0,45 km, localitatea AlexeniComuna Ipatele30
  32Refacere podeț, localitatea Cârniceni - 4 buc.Comuna Țigănași194
  Refacere DC 1,2 km, localitatea Țigănași
  Refacere DC 0,068 km, localitatea Mihail Kogălniceanu
  Refacere podeț, localitatea Mihail Kogălniceanu - 2 buc.
  33Refacere DS 0,45 km, localitatea DumeștiComuna Dumești29
  Refacere DE 0,05 km, localitatea Dumești
  Refacere DS 0,35 km, localitatea Banu
  Refacere DS 0,35 km, localitatea Păușești
  Refacere DS 0,05 km, localitatea Chilișoaia
  34Podeț tubular 2 buc., localitatea FântâneleComuna Fântânele60
  35Refacere DS 1,06 km, localitatea ScobințiComuna Scobinți28
  Refacere DC 0,1 km, localitatea Scobinți
  36Refacere DS 0,25 km, localitatea DeleniComuna Deleni14
  Refacere DS 0,2 km, localitatea Maxut
  Refacere DS 0,15 km, localitatea Poiana
  37Refacere DE 0,8 km, localitatea CristeștiComuna Cristești49
  Refacere DS 0,6 km, localitatea Cristești
  38Refacere DS 13,05 km, localitatea SirețelComuna Sirețel1.036
  Refacere DE 9,65 km, localitatea Sirețel
  Refacere DS 5,1 km, localitatea Slobozia
  Refacere DC 7,6 km, localitatea Berezlogi
  Refacere DC 0,5 km, localitatea Satu Nou
  39Refacere DS 0,15 km, localitatea HărmăneasaComuna Heleșteni20
  Refacere DS 0,45 km, localitatea Oboroceni
  10)Județul Maramureș Total, din care:23.154
  1Reparații 0,05 km DJ 182 CJudețul Maramureș167
  Reparații 0,5 km DJ 184 B
  Reparații pod Bocicoiel, DJ 188
  Reparații 0,15 km DJ 188
  2Reparații 1 podeț, strada Valea HotaruluiMunicipiul Sighetu Marmației2.255
  Reparații 37,2 km străzi, municipiul Sighetu Marmației
  Reparații 0,15 km mal stâng, Valea Cufundoasă
  3Reparații zid de sprijin Lac Bodi 2, oraș Baia SprieOrașul Baia Sprie198
  Reparații 12 km, străzi Matei Corvin, Pietrosului, Salcâmilor, Microraion, Montana, 23 August, Câmpului, Coșbuc, Aleea Minerilor, Mihai Eminescu
  4Reparații 24 podețe, oraș BorșaOrașul Borșa2.680
  Reparații 4 km DC 8 (zona Borcului, zona Cercănel, zona Gruiu lui Dan, zona Dealul Râșilor), oraș Borșa
  Reparații 103,3 km străzi, oraș Borșa
  Reparații sursă alimentare - captare apă potabilă, oraș Borșa
  5Refacere acoperiș Centru medico-socialOrașul Dragomirești301
  Reparații podeț, strada Dumbrava
  Reparații 0,70 km, strada Iza
  Reparații 0,30 km strada Valea Bradului
  Reparații 0,15 km strada Dumbrava
  Reparații 0,15 km strada Ocnei
  Reparații 0,75 km strada Podiș
  Reparații 0,40 km strada Calmineasa
  6Reparații 3,8 km străzi, oraș CavnicOrașul Cavnic93
  7Reparații 4 podețe, oraș SeiniOrașul Seini58
  Reparații 1 km drum comunal, sat Săbișa
  8Reparații 3,2 km străzi și ulițe, sat Vălenii ȘomcuteiOrașul Șomcuta Mare89
  Reparații 0,2 km străzi și ulițe, sat Buciumi
  Reparații 0,3 km străzi și ulițe, sat Finteușu Mare
  9Refacere pod beton, intersecție str. nr. 9 cu str. nr. 1Orașul Tăuții-Măgherăuș70
  10Refacere acoperiș Cămin cultural, sat TohatOrașul Ulmeni58
  Reparații 1,5 km drum local, sat Mânău
  Reparații 1 km drum local, sat Someșu Uileac
  Reparații podeț, sat Someșu Uileac
  11Refacere 2 podețe tubulare, Valea Ulmului, oraș Vișeu de SusOrașul Vișeu de Sus3.404
  Refacere 6 podețe, Valea Râului, Valea Rândunelelor, Valea Poieniței, Valea Peștilor, oraș Vișeu de Sus
  Reparații 3,5 km străzi Valea Râului, Valea Rândunelelor, Valea Poieniței, Valea Peștilor, oraș Vișeu de Sus
  Reparații zid de sprijin 0,4 km și 0,6 km consolidare mal din aroncament
  Decolmatare albie Valea Poieniței 0,4 km
  12Refacere 1 podeț beton, Valea Colibrilor, oraș Săliștea de SusOrașul Săliștea de Sus1.254
  Refacere 10 podețe tubulare Valea Colibrilor, oraș Săliștea de Sus
  Reparații 0,05 km DC20, oraș Săliștea de Sus
  Reparații străzi 5,4 km Strada Colibrilor, Strada Boreștilor, Strada Răchitișului, Strada Fântânelei, Strada Tătarului, Strada Sârcului, strada Fântâna Rece, oraș Săliștea de Sus
  13Reparații 5,21 km străzi Valea Caselor, Delnița, Valea Muntelui, Trestia, Valea Slatinei, Valea Surduc, Valea Prund, sat BârsanaComuna Bârsana391
  Refacere 1 podeț (4 m), Valea Slatinei, sat Bârsana
  Refacere 1 podeț (3 m), Valea Slatinei, sat Bârsana
  Reparații 0,09 km drum Valea Bâltei, sat Nănești
  14Refacere 2 podețe beton, Valea BocicoelComuna Bogdan Vodă186
  Reparații 0,15 km Strada Morii de Jos, sat Bogdan Vodă
  Reparații 1,5 km strada La Arini, sat Bogdan Vodă
  Reparații 0,1 km strada La Paul, sat Bogdan Vodă
  Reparații 0,35 km strada Bilgăr, sat Bogdan Vodă
  Reparații 0,25 km Strada Lujerilor, sat Bogdan Vodă
  Reparații 0,42 km strada La Mitruț, sat Bogdan Vodă
  Reparații 0,5 km strada Susan, sat Bocicoel
  15Reparații 1,5 km stradă școală, sat IadăraComuna Mireșu Mare199
  Reparații 1,5 km stradă, sat Tulgheș
  Reparații 2,5 km stradă, sat Iadăra
  Reparații 1,5 km stradă, sat Iadăra
  Reparații 1,5 km stradă, sat Remeți pe Someș
  Reparații 1 km stradă, sat Remeți pe Someș
  16Reparații 0,8 km străzi, sat LăpușelComuna Recea8
  17Reparații 1,7 km DC28, DC28B, comuna ȘișeștiComuna Șișești35
  18Refacere 2 poduri, sat Curtuiușu MareComuna Valea Chioarului112
  Reparații 0,2 km ulițe, sat Curtuiușu Mare
  Refacere 0,2 km mal Valea Durușei, sat Durușa
  19Reparații 2,5 km stradă Trestia, sat TrestiaComuna Cernești410
  Reparații 1,2 km stradă Fânațe, sat Fânațe
  Reparații 2,3 km stradă Brebeni, sat Brebeni
  Reparații 5,5 km străzi, sat Ciocotiș
  Reparații 2,5 km străzi, sat Măgureni
  Reparații 2,5 km străzi, comuna Cernești
  20Reparații 1 km DC80, sat CoașComuna Coaș9
  Reparații 2,7 km DC46, sat Întrerâuri
  21Refacere 3 podețe, sat Copalnic-MănășturComuna Copalnic-Mănăștur1.528
  Reparații 1,15 km străzi, sat Copalnic-Deal
  Reparații 2,95 km, DC, sat Copalnic-Mănăștur
  Reparații 2,1 km, străzi, sat Copalnic-Mănăștur
  Reparații 1 pod, sat Făurești
  Reparații 1 km DC, sat Făurești
  Reparații 5,1 km străzi, sat Făurești
  Reparații 0,8 km străzi, sat Copalnic
  Reparații 0,2 km străzi, sat Curtuiușu Mic
  Reparații 0,9 km străzi, sat Vad
  Reparații 2 km DC, sat Preluca Veche
  Reparații 5,35 km străzi, sat Preluca Veche
  Reparații 1,95 km străzi, sat Lăschia
  Reparații 1,4 km DC, sat Berința
  Reparații 5,4 km străzi, sat Berința
  Reparații 2,15 km străzi, sat Cărpiniș
  Reparații 3,2 km străzi, sat Preluca Nouă
  Reparații 2,15 km străzi, sat Rușor
  22Reparații 0,8 km străzi, sat CoroieniComuna Coroieni27
  23Refacere 10 podețeComuna Groșii Țibleșului5
  24Reparații 0,35 km străzi, sat Coruia și sat CulceaComuna Săcălășeni1
  25Reparații 1,5 km Strada Principală, comuna Suciu de SusComuna Suciu de Sus30
  26Reparații sediu primărieComuna Leordina1.164
  Reparații 1 pod beton Valea Satului, comuna Leordina
  Refacere 18 punți pietonale, comuna Leordina
  Reparații 15,7 km străzi (Valea Satului, Valea Cremenele, Valea Lupinii, Valea Spinului), comuna Leordina
  27Reparații 58,4 km străzi comuna MoiseiComuna Moisei2.450
  Reparații 0,45 km zid de sprijin Valea Izvorul Negru
  28Reparații 1 pod Valea Porcului, sat Vișeu de JosComuna Vișeu de Jos783
  Reparații 8 podețe Valea Porcului, Valea Mocira Mare, Valea Drăguioasa, Valea Morii, Valea Isorii, sat Vișeu de Jos
  Reparații 3 km drum comunal, sat Vișeu de Jos
  Reparații 9 km străzi (3 km Valea Niței, 1 km Pomoroade, 2 km Valea Porcului, 3 km Isorii), sat Vișeu de Jos
  29Reparații 1,35 km DC sat CorneștiComuna Călinești149
  Reparații 4,22 km DC sat Călinești
  30Reparații 0,6 km DC 14, sat Ocna ȘugatagComuna Ocna Șugatag166
  Reparații 5,3 km DC 14, sat Breb
  Reparații 2,7 km DC 14, sat Șugatag
  31Reparații 1,35 km străzi (La Piatra, Sărata, Ioasani, Valea Dumbravei, Valea Caselor), comuna Rona de JosComuna Rona de Jos94
  Reparații surse de alimentare cu apă în sistem centralizat, comuna Rona de Jos
  32Reparații 11,5 km străzi, comuna Rona de SusComuna Rona de Sus379
  Refacere front captare de apă - sursă de alimentare cu apă în sistem centralizat, comuna Rona de Sus
  33Reparații 4 podețe (Valea Brănăului, Valea Spinului), comuna RozavleaComuna Rozavlea1.667
  Reparații 4 km DC 21, comuna Rozavlea
  Reparații 2 km DC 17, sat Sâlța
  Reparații 5 km străzi (strada Valea Satului, Strada Branăului, Strada Voroniciului), sat Rozavlea
  Refacere 0,45 km mal râu Iza, sat Rozavlea
  34Reparații 3 km strada Izcioara, comuna SăcelComuna Săcel256
  Refacere 0,09 km mal, râul Iza
  35Reparații 3 podețe, Valea Greblei, comuna StrâmturaComuna Strâmtura293
  Reparații 2 podețe, Valea Luncii, comuna Strâmtura
  Reparații 1 podeț, Valea Lihetească, comuna Strâmtura
  Reparații 1 podeț, Valea Morii, sat Slătioara
  Reparații clădire farmacie veterinară, Primăria Comuna Strâmtura
  Reparații 4,5 km străzi, sat Strâmtura
  Reparații 1,2 km strada Ulița Nouă, sat Glod
  Reparații 0,8 km strada La Fântâna, sat Slătioara
  Reparații 1,2 km strada Valea Morii, sat Slătioara
  36Reparații eroziune mal 20 m, sat Valea StejaruluiComuna Vadu Izei136
  37Refacere 5 podețe Valea Moceaschi, Valea Raveschi, Valea Ploschi, comuna PetrovaComuna Petrova137
  Reparații 10,1 km străzi (zona Roveschi, Busucan, Chicua), comuna Petrova
  38Reparații 1,8 km strada Misica, comuna Poienile de Sub MunteComuna Poienile de Sub Munte118
  Reparații 0,15 km strada Gura Rici, comuna Poienile de Sub Munte
  Reparații 0,3 km strada Gura Badiului, comuna Poienile de Sub Munte
  Reparații 0,4 km strada Puțul Pulschei, comuna Poienile de Sub Munte
  Reparații 0,58 km strada Zorica, comuna Poienile de Sub Munte
  Reparații 1,7 km strada Biserică, comuna Poienile de Sub Munte
  39Reparații 0,5 km strada Satu Nou, comuna Poienile IzeiComuna Poienile Izei424
  Reparații 1,5 km strada Susani, comuna Poienile Izei
  Reparații 1,5 km strada Obreja, comuna Poienile Izei
  Reparații 0,5 km strada Poiana, comuna Poienile Izei
  Reparații 0,7 km strada Gruiet, comuna Poienile Izei
  Refacere 1 podeț tubular strada Satu Nou, comuna Poienile Izei
  Refacere 0,15 km mal, Valea Porcului, comuna Poienile Izei
  40Reparații sursă alimentare apă, sistem centralizat, comuna RepedeaComuna Repedea1
  41Refacere 3 podețe, strada Principală, comuna RuscovaComuna Ruscova3
  42Refacere 3 podețe tubulare Valea Slalei, comuna OnceștiComuna Oncești349
  Refacere 1 podeț tubular Valea Oncei, comuna Oncești
  Refacere 1 podeț tubular, Valea Borcutului, comuna Oncești
  Reparații 10,5 km străzi Valea Borcutului, Valea Cetății, Valea Oancii, comuna Oncești
  43Reparații 4 podețe, sat BistraComuna Bistra470
  Reparații 3,3 km străzi, sat Bistra
  Reparații 2,8 km străzi, sat Valea Vișeului
  Reparații 4,6 km străzi, sat Crasna Vișeului
  Refacere 0,3 km eroziune mal, pârâul Frumușaua
  44Reparații 10,22 km străzi, sat ȘieuComuna Șieu293
  45Refacere 1,5 km eroziune mal drept Valea Ursoaia, sat IeudComuna Ieud246
  46Reparații 1,95 km străzi, sat BerchezComuna Remetea Chioarului8
  Reparații 0,95 km străzi, sat Remecioara
  Reparații 0,4 km străzi, sat Berchezoia
  11)Județul Mureș Total, din care:21.726
  1Refacere drumuri județene DJ 153 - 0,03 km (Chiheru de Jos)Județul Mureș312
  Refacere drumuri județene DJ 153, DJ 153 A - 3,2 km (Eremitu)
  Refacere drumuri județene DJ 151 - 0,5 km (Valea Largă)
  Refacere poduri - 2 (Eremitu)
  Refacere poduri - 1 (Hodac)
  2Refacere străzi - 0,05 kmMunicipiul Reghin68
  Refacere podețe - 1
  Refacere apărări de mal - 2 km
  3Refacere drumuri comunale - 2,3 kmOrașul Iernut247
  Refacere străzi - 5,06 km
  Refacere podețe - 4
  4Refacere străzi - 4,5 kmOrașul Sângeorgiu de Pădure370
  5Refacere drumuri de exploatare - 0,4 kmComuna Adămuș710
  Refacere poduri - 1
  6Refacere străzi - 5,37 kmComuna Bahnea765
  Refacere podețe - 10
  7Refacere străzi - 0,5 kmComuna Beica de Jos40
  8Refacere drumuri comunale - 2 kmComuna Brâncovenești1.077
  Refacere străzi - 1 km
  Refacere apărări mal - 0,7 km
  9Refacere drumuri comunale - 1 kmComuna Breaza229
  Refacere străzi - 4,68 km
  10Refacere drumuri comunale - 9,8 kmComuna Ceuașu de Câmpie414
  11Refacere străzi - 6,1 kmComuna Chiheru de Jos1.208
  Refacere drumuri forestiere - 11,8 km
  Refacere poduri - 16
  Refacere podețe - 15
  12Refacere drumuri comunale - 2 kmComuna Coroisânmărtin135
  Refacere poduri - 1
  13Refacere străzi - 2,052 kmComuna Cucerdea147
  Refacere traversări pietonale - 3
  Refacere obiectiv socioeconomic: teren sintetic - 1
  14Refacere drumuri comunale - 0,6 kmComuna Cuci14
  Refacere podețe - 1
  15Refacere drumuri comunale - 1,3Comuna Deda12
  16Refacere drumuri comunale - 0,1 kmComuna Eremitu168
  Refacere străzi - 6,5 km
  Refacere poduri - 1
  Refacere traversări pietonale - 3
  Refacere rețele de aprovizionare cu apă - 0,5 km
  17Refacere străzi - 3 kmComuna Glodeni258
  Refacere pod - 1
  18Refacere drumuri comunale - 1,3 kmComuna Gornești245
  Refacere străzi - 3,2 km
  Refacere podeț - 1
  19Refacere drumuri comunale - 1 kmComuna Gurghiu1.465
  Refacere punte pietonală -1
  Refacere străzi - 7 km
  Refacere drumuri agricole forestiere (DAF) - 22,1 km
  Refacere podețe DAF - 4
  Refacere șanț DAF - 4 km
  Refacere alunecare teren drumuri agricole forestiere - 0,11 km
  20Refacere drum pietruit - 4,3 kmComuna Hodac719
  Refacere poduri - 1
  Refacere podețe - 15
  Refacere apărări de mal - 0,1 km
  21Refacere drumuri comunale - 2 kmComuna Ibănești2.950
  Refacere străzi - 31,5 km
  Refacere podețe - 4
  22Refacere străzi - 3 kmComuna Livezeni5
  Refacere poduri - 1
  23Refacere drumuri comunale - 1 kmComuna Lunca60
  24Refacere drumuri comunale - 0,15 kmComuna Măgherani100
  Refacere străzi - 3,75 km
  Refacere rețele de canalizare - 0,61 km
  Refacere drumuri forestiere - 3,9 km
  Refacere obiective sociale - 2: Centrul de zi pentru Copii Măgherani, anexe Grădinița Torba
  25Refacere străzi - 18 kmComuna Miheșu de Câmpie596
  Refacere podețe - 4
  26Refacere drumuri comunale - 0,2 kmComuna Ogra40
  Refacere străzi - 1 km
  27Refacere străzi - 19 kmComuna Petelea184
  Refacere Școala Gimnazială Petelea
  28Refacere dig de protecție drum - 60 mpComuna Pogăceaua40
  29Refacere străzi - 0,4 kmComuna Râciu50
  Refacere podețe - 2
  30Refacere Bază sportivăComuna Sânpaul1
  31Refacere străzi - 1,7 kmComuna Șincai220
  Refacere podețe - 4
  32Refacere străzi - 2,1 kmComuna Solovăstru4.792
  Refacere poduri - 2
  Refacere podețe - 5
  33Refacere străzi - 2,2 kmComuna Stânceni80
  34Refacere străzi - 4 kmComuna Suplac1.450
  Refacere poduri - 1
  Refacere podețe - 10
  Refacere traversări pietonale - 3
  Refacere apărare mal - 0,8 km
  35Refacere drumuri comunale - 2,4Comuna Suseni454
  Refacere podețe - 3
  36Refacere drumuri comunale - 1,6 kmComuna Tăureni241
  Refacere podețe - 5
  37Refacere drumuri comunale - 5,1 kmComuna Valea Largă580
  Refacere străzi - 8,2 km
  38Refacere poduri - 1Comuna Vânători10
  Refacere traversare pietonală - 1
  39Refacere străzi - 12,2 kmComuna Vătava976
  40Refacere străzi - 0,5 kmComuna Viișoara30
  41Refacere străzi - 9 kmComuna Zau de Câmpie264
  12)Județul Neamț Total, din care:16.294
  1Refacere culee ambele maluri pod beton armat pe pârâul Dămuc la DJ 127 A, pct. Chinduc, sat Ivaneș, comuna Bicaz-CheiJudețul Neamț934
  Decolmatare carosabil DJ 155G, L = 0,3 km, pct. str. Precista, sat Bodești, comuna Bodești
  Decolmatare albie amonte și aval pod peste pârâul Horaița la DJ 156A, pct. Nicolau km 76, sat Poiana, comuna Negrești
  Decolmatare zonă protecție drum pod peste pârâul Horaița la DJ 156A, pct. Bălan km 71+500, sat Poiana, comuna Negrești
  Refacere infrastructură + suprastructură drum DJ 157E, L = 0,1 km, intersecția cu grădina școlii Km 2, sat Almaș, comuna Gârcina
  Refacere infrastructură drum DJ 157E, L = 0,05 km, km 2+500, sat Almaș, comuna Gârcina
  Decolmatare podeț tubular lateral DJ 157 J (D = 600), intersecție cu drum de exploatare Boiereasca, sat Podoleni, comuna Podoleni
  Decolmatare șanț colmatat (L = 1 km) și refacere platformă drum (avariat sistem rutier pe o bandă de circulație L = 40 m, l = 3 m) DJ 157 J, L = 1,1 km, km 2+600 - km 3+600, sat Podoleni, comuna Podoleni
  Refacere anrocamente pe DJ 127 A, punct M. T., L = 0,1 km, sat Damuc, comuna Damuc
  Decolmatare pod tubular D = 1000 pe DJ155F, punct Ungureanu, sat Izvorul Muntelui, orașul Bicaz
  Decolmatare albie amonte și aval pod, Pod tubular pe DJ 155F, pe L = 0,1 km, punct Ungureanu, sat Izvorul Muntelui, orașul Bicaz
  Refacere infrastructură DJ 155 F, pe L = 0,05 km, punct Ungureanu, sat Izvorul Muntelui, orașul Bicaz
  Decolmatare albie amonte și aval pod b.a. pe DJ 155F, pe L = 0,1 km, punct Lazăr, sat Izvorul Muntelui, orașul Bicaz
  Decolmatare albie amonte și aval pod b.a. pe DJ 155F, pe L = 0,2 km, la confluent cu pârâul Izvorul Muntelui, sat Izvorul Muntelui, orașul Bicaz
  Refacere zid de sprijin din beton armat, pe DJ 155 F, pe L = 0,05 km, punct Dogaru, sat Izvorul Muntelui, orașul Bicaz
  Refacere zid de sprijin din beton armat și afuiere fundație zid de sprijin, pe DJ 155 F, pe L = 0,03 km, punct Bobu, sat Izvorul Muntelui, orașul Bicaz
  Decolmatare podeț și albia torentului amonte și aval de podeț, podeț la DJ 155 F, pe L = 0,1 km, DJ 155F-Fam M. T., sat Pârâul Mare, comuna Ceahlău
  Refacere platformă drum și decolmatare șanțuri pe L = 6 km, pe DJ 159, de la comuna Racova la satul Cârligi, comuna Bahna
  Refacere podeț tubular din tub Premo D = 1.000 mm pe DJ 156 A, pct. Vrabie, sat Boțești, comuna Girov
  Refacere platformă drum DJ 186 Ruginoasa - Brițcani, pct. Troiță veche - fam. M.I., pe L = 1 km, sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa
  Refacere rigole betonate, pe DJ 157 I, pe L = 0,1 km, zonă Școala Veche, sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa
  Decolmatare șanțuri drum DJ 159, L = 0,2 km, de la B. Ghe. la P. N., sat Pustieta, comuna Oniceni
  Decolmatare drum DJ 159, L = 0,3 km, de la B. I. la I. M., sat Pustieta, comuna Oniceni
  Refacere platformă drum DJ 241C, L = 0,5 km, de la C. V. la M. I., sat Poiana Humei, comuna Oniceni
  Refacere platformă din balast DJ 207 D, L = 2 km, zona Fântâna de la 30, sat Rocna, comuna Icușești
  Refacere platformă din balast și asfalt DJ 207C, L = 0,1 km, la intersecția DJ 207 C cu str. Mihai Sadoveanu, sat Ion Creangă
  Decolmatare albie amonte și aval Pod b.a pe DJ 207 C, la intersecția DJ 207 C cu Str. Păcii, sat Izvoru, comuna Ion Creangă
  Refacere platformă din balast DJ 207A, L = 7,6 km, 22 la km 29,6, comuna Boghicea
  Decolmatare rigole stg. + dr. DJ 157 L = 2 km, de la fam. Solomon până la Str. Muncii, sat Izvoare, comuna Dumbrava Roșie
  Decolmatare platformă drum cu material aluvionar potmol stânci, DJ 127 A, L = 0,1 km, pct. Torent Bărbeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean
  Decolmatare șanț, DJ 127 A, L = 0,001 km, pct. Torent Bărbeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean
  Decolmatare podeț la DJ 155F punct L.M, sat Ceahlău, comuna Ceahlău
  2Refacere culee pod, rigolă și asfalt, Pod peste pârâul Bâtca Doamnei, pct. Pensiunea Domnița, anexa Bârca Doamnei, municipiul Piatra-NeamțMunicipiul Piatra-Neamț34
  Refacere asfalt zonă acostament, Pod peste pârâul Bâtca Doamnei, Amonte pct. Pensiunea Domnița, anexa Bârca Doamnei, municipiul Piatra-Neamț
  Decolmatare pod, pod peste pârâul Turcului, intersecție Str. Ghe. Asachi cu pârâul Turcului, anexa Văleni, municipiul Piatra-Neamț
  Refacere platformă drum din balast, Str. Muntelui, pe L = 0,5 km, din str. Ghe. Asachi până la canton silvic, anexa Văleni, municipiul Piatra-Neamț
  Decolmatare baraj de retenție, baraj de retenție pe pârâul Cuiejdi, str. Gîrcina, municipiul Piatra-Neamț
  3Refacere punte metalică peste pârâul Izvorul Muntelui, punct Georgescu, sat Izvorul MunteluiOrașul Bicaz719
  Refacere punte metalică cu podea de lemn peste pârâul Izvorul Muntelui, punct S., sat Izvorul Muntelui
  Refacere culee și punte metalică, punct O. S., peste pârâul Izvorul Muntelui, pe L = 0,005 km
  Refacere acostament drum DC 208, punct Andonescu, pe L = 0,1 km, sat Potoci
  Refacere acostament drum DC 208, punct PTA1 Potoci, pe L = 0,03 km, sat Potoci
  Refacere acostament drum DC 208, punct aval 50 m de PTA1 Potoci, pe L = 0,03 km, sat Potoci
  Refacere gabion saltea + 2 etaje, DC 208, punct aval 50 m de PTA1 Potoci, pe L = 0,005 km, sat Potoci
  Refacere platformă drum DC 208, km 0+000-5+500, pe L = 5,5 km, sat Potoci
  Refacere fundație culee, pod b.a. pe DC 211, la intersecția cu DF baraj Izvorul Muntelui, sat Secu
  Refacere fundație culee și eroziune rampe, pod b.a. pe DC 211, pct. M. V., sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,15 km, la cca. 100 m amonte de pct. M.V., sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,1 km, intersecția cu ulița Veseliei, sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,5 km, de la fam. C. la fam. B., sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,05 km, pct. U.E., sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,15 km, pct. G. U., sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,15 km, pct. M. I., sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,1 km, pct. L. M., sat Izvoru Alb
  Refacere structură drum, DC211, pe L = 0,15 km, pct. D. Olga, sat Izvoru Alb
  Refacere platformă drum, DC211, pe L = 15 km, km 0+000-15+000, sat Izvoru Alb
  Refacere platformă drum, DC211, pe L = 0,2 km, de la fam. C. la fam. B., sat Izvoru Alb
  Refacere podeț pod tubular pe DC 208, pct. intrare sat Potoci, oraș Bicaz- Potoci
  Decolmatare podeț tubular pe DC 208, pct. fam A., oraș Bicaz-Potoci
  Refacere platformă drum, DC208, pe L = 2 km, intrare sat Potoci - fam. A., oraș Bicaz-Potoci
  4Refacere platformă drum și decolmatare șanțuri, Str. Vânătorului, pe L = 1,4 km, pct. Fam V. - pct. fam. B., orașul Târgu-Neamț - cartier BlebeaOrașul Târgu-Neamț109
  Decolmatare podeț Strada Vânătorului pct. Fam L., oraș Târgu-Neamț - cartier Blebea
  Refacere punte pietonală peste râul Ozana, cca 1 km aval de podul de pe DN 15 C, oraș Târgu-Neamț - cartier Humulești
  5Refacere punte pietonală din lemn, Strada Pensiunilor, pct. Pensiunea Maria, sat AgapiaComuna Agapia5
  Repoziționare podețe din tub beton tip Premo, D = 1.200 mm, Strada Pensiunilor, pct. H.V., pct. O. O., pct. B. V., sat Agapia
  Decolmatare albie, pârâu Agapia, Strada Pensiunilor, pct. H. V., pct. O. O., pct. B. V., sat Agapia
  Repoziționare podețe din tub beton tip Premo, D = 1.200 mm, Strada Bisericii, pct. Trohana, pct. Adiaconiței, sat Săcălușești
  Decolmatare albie, pârâu Agapia, Strada Bisericii, pct. Trohana, pct. Adiaconiței, sat Săcălușești
  6Refacere podeț tubular distrus, D = 1.000 mm, fam. N., sat VădureleComuna Alexandru cel Bun400
  Decolmatare șanț podeț, fam. N., sat Vădurele
  Refacere platformă din balast strada Secu, fam. U. F., pe L = 0,1 km, sat Vădurele
  Refacere platformă din balast strada Secu, fam. D. N., pe L = 0,1 km, sat Vădurele
  Refacere timpane beton distruse, podeț tubular, D = 800 mm, fam. N. E., sat Vădurele
  Decolmatare albie torent necodificat, fam. N. E., pe L = 0,05 km, sat Vădurele
  Refacere platformă din balast strada Secu, fam. N., pe L = 0,1 km, sat Vădurele
  Refacere platformă din balast strada Secu, fam. C. H., pe L = 0,04 km, și refacere căsoaie lemn rotund, sat Vădurele
  Decolmatare albie torent necodificat, fam. A. C., pe L = 0,1 km, sat Vădurele
  Decolmatare șanț, strada Secu, zona Gloduri, fam. A. C., pe L = 0,15 km
  Refacere căsoaie lemn rotund, strada Secu, zona Gura Canchilor, pe L = 0,05 km, sat Vădurele
  Refacere platformă din balast și mal drept strada Secu, zona fam. C., pe L = 0,02 km, sat Vădurele
  Refacere platformă din balast și mal drept strada Secu, zona Latu, pe L = 0,025 km, sat Vădurele
  Refacere platformă din strada Secu, zona Latu, fam. P., pe L = 0,03 km,
  Decolmatare albie pârâul Zona Latu (vărsare în pârâul Secu), pe L = 0,2 km, zona Latu fam. P., sat Vădurele
  Refacere podeț tubular distrus D = 800 mm și 2 timpane beton distruse, zona Latu, fam. P., pârâul Zona Latu, sat Vădurele
  Refacere platformă Strada Migdalelor, fam. U. M., pe L = 0,1 km, sat Vădurele
  Decolmatare albie pârâul Popeni, pe L = 0,3 km, fam. C. P. - fam. U. M., sat Vădurele
  Refacere podeț tubular distrus D = 1.000 mm și 2 timpane beton, fam. C. P. - fam. U. M., sat Vădurele
  Refacere platformă Strada Arinilor, pe L = 0,1 km, fam. P.i, pârâul Malici, sat Vădurele
  Refacere căsoaie lemn rotund și podină punte pietonala, Strada Arinilor, fam. G., pe L = 0,1 km, pârâul Malici, sat Vădurele
  Refacere platformă Strada Arinilor, pe L = 0,1 km, fam. P. - fam. M.N., pârâul Malici, sat Vădurele
  Refacere platformă Strada Arinilor, pe L=0,02 km, fam. T. Ctin, pârâul Malici, sat Vădurele
  Decolmatare albie pârâu Malici, pe L= 0,02 km, fam. C.H., sat Vădurele
  Refacere fundație culei stg. + dr. pod beton armat, pârâul Lui Stan, pod pe DC 132, sat Vădurele
  Refacere platformă strada Pârâul Agarciei, pe L=1 km, zona confluență cu pârâul Sabau, sat Agarcia
  Refacere apărare mal stg. - zid sprijin din beton, strada Pârâul Agarciei, pe L= 0,03 km, zona confluență cu pârâul Sabau, pârâul Agarcia, sat Agarcia
  Refacere podeț tubular distrus D = 600 mm, Str. Rachitei Bolatau, sat Agarcia
  Refacere platformă Strada Ulmului, pe L= 0,3 km, sat Agarcia
  Decolmatare șanț, Str. Mecanicului, pe L= 0,2 km, fam. T., sat Vaduri
  Refacere aripi amonte mal dr. și aval mal dr.+am. mal stg. și culee mal dr., pod b.a L= 0,05 km, Valea Mare, fam. H. - sat Bistrița
  Refacere platformă strada Valea Mare, pe L= 0,02 km, fam. T., pârâu Valea Mare, sat Bistrița
  Refacere zid sprijin beton strada Valea Mare, pe L= 0,035 km, fam. A., sat Bistrița
  Refacere platformă Strada Ficusului, pe L= 0,15 km, intersecția Str. Magnoliei cu Str. Ficusului, sat Bistrița
  Decolmatare albie pârâu Plopușor, amonte pod pe DN 15 zona Plopușor, pârâu Plopușor, sat Bistrița
  Refacere platformă Strada Chiliilor, pe L= 0,55 km, Str. Chiliilor intersecția cu Str. Sătencei, sat Scăricica
  Refacere platformă Strada Sătencei, pe L= 0,75 km, Str. Sătencei intersecția cu Str. Chiliilor, sat Scăricica
  Refacere platformă drum + căsoaie de lemn str. Valea Mare, L = 0,020 km, pct. fam. T., sat Bistrița
  Refacere zid de sprijin beton+umplutură, str. Valea Mare, L = 0,035 km, pct. Arghir, sat Bistrița
  7Refacere platformă din balast pe D.S. 390 din DJ 159 până la P. C-tin, pe L = 0,26 km, sat IzvoareComuna Bahna63
  Refacere platformă din balast pe DV 202, pct. Apetrei la pădure, pe L = 0,5 km, sat Băhnișoara
  Refacere platformă din balast pe DV 413 de la stejar la biserica deal, pe L = 0,7 km, sat Bahna
  Refacere platformă din balast pe D.S. 431, din D.S. 413 în D.S. 383, pe L = 0,2 km, sat Bahna
  Refacere platformă din balast și decolmatare șanțuri pe D.S. 187, de la biserică la P. Ghe., pe L= 0,92 km, sat Broșteni
  Refacere platformă din balast și 2 podețe tubulare pe D.V. 171, de la D.V. la Z. Ghe., pe L=0,25 km, sat Țuțcanii din Vale
  8Refacere platformă din balast pe str. Lt. Iorgu și Slt. Virgil Popescu, pe L = 0,4 km, de la fam M. până la pod Mihaila, sat BălțăteștiComuna Bălțătești17
  Refacere platformă din balast pe Str. Gutuiului, pe L= 0,1 km, sat Bălțătești
  Refacere protecție din beton la terasament, str. serg. M. Tr. Vasile Enăchescu, pe L= 0,1 km, de la fam U. până la fam B., sat Bălțătești
  Decolmatare albie pârâu Prihodistea, pe L = 0,012 km, de la fam U. până la fam B., sat Bălțătești
  Refacere protecție din beton la terasament, str. serg. M. Tr. Vasile Enăchescu, pe L = 0,01 km, de la fam. U. până la fam B., sat Bălțătești
  9Decolmatare albie torent Pipașu, L= 0,5 km, din drum acces carieră calcar până la DN 12 C, sat Bicaz-CheiComuna Bicaz-Chei277
  Refacere platformă din balast drum acces torent Pipașu, L = 0,5 km, din drum acces carieră calcar până la DN 12 C, sat Bicaz-Chei
  Decolmatare rigole, platformă drum + baraj captare aluviuni DC Lipchieș, L = 0,5 km, de la fam. Boeru Toader până la baraj captare aluviuni, sat Bicaz-Chei
  Decolmatare baraj captare aluviuni la DC Gherman, de la fam. Boeru Toader până la baraj captare aluviuni, sat Bicaz-Chei
  Refacere platformă drum din balast DC Sală Sport Ivaneș, L = 0,7 km, de la fam. Bangău până la fam. Dandu Elena, sat Bicaz-Chei
  Refacere mal drept DC Sală Sport Ivaneș, L = 0,03 km, pct. Bangău, sat Bicaz-Chei
  Decolmatare baraje captare aluviuni lucrări de construcții a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâu torențial Gherman 3 buc., pct. Bîrsan Toader, sat Gherman
  Refacere mal drept DC Sală Sport Ivaneș, L = 0,03 km, pct. amonte Panțîr Nicu, sat Ivaneș
  Refacere fundație zid de sprijin afectată (st+dr.), zid de sprijin pârâu Ivaneș pe DC 127, L = 0,35 km, pct. Moară până la fam. Câmpeanu Ion, sat Ivaneș
  Refacere terasament acostament drum și apărări de mal din beton armat DF Ivaneș, L = 0,03 km, pct. Mândrilă, sat Ivaneș
  Refacere platformă din balast drum sătesc, L = 5,5 km , din DN 12 C până în sat Bârnadu, sat Bârnadu
  10Decolmatare albie DS Lunca, L = 1 km, pod Centru, sat Bicazu ArdeleanComuna Bicazu Ardelean123
  Refacere platformă din balast DS Lunca, L = 0,3 km, zona pârâu Rădeni, sat Bicazu Ardelean
  Refacere platformă din balast DS Lunca, L = 0,6 km, zona pârâu Fleandură, sat Bicazu Ardelean
  Refacere apărare mal distrusă, avariere apărare mal, L = 0,07 km, pct. F.E., sat Bicazu Ardelean
  Refacere platformă din balast DS Țepeșeni, L = 1,2 km, zona pârâu Țepeșeni, sat Bicazu Ardelean
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, pct. Ț. M., sat Bicazu Ardelean
  Refacere apărare mal, DC 138, L = 0,2 km, pct. Pod Bordea, pct. C. A. - pod pârâu Bistra, sat Telec
  Refacere platformă din balast DS Toșorog, L = 0,3 km, pct. B. I. - pct. F. I., sat Telec
  Refacere platformă din balast DS Valea Stânii, L = 0,8 km, pct. Valea Stânii, sat Telec
  Decolmatare podețe tubulare din beton colmatate DS Valea Stânii, 8 buc., pct. Valea Stânii, sat Telec
  Decolmatare albie DS Ticoș, amonte magazin centru, sat Ticoș
  11Refacere platformă din balast DS Str. Hotarului, L = 0,3 km, din DN 15C până la izlaz, sat BodeștiComuna Bodești77
  Refacere platformă din balast DS Str. Alunișului, L = 2 km, din str. Dumbrăvele până la ieșire din satul Oșlobeni, sat Oșlobeni
  Decolmatare rigole DS Str. Alunișului, L = 2 km, din str. Dumbrăvele până la ieșire din satul Oșlobeni, sat Oșlobeni
  Refacere platformă din balast DS Str. Salcâmului, L = 0,3 km, din str. Valea Prundului până la pădure, sat Oșlobeni
  12Refacere platformă din balast DS, L = 0,4 km, de la fam. B. Șt. până la fam. B., sat SpiridoneștiComuna Boghicea242
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,4 km, de la fam. M. V. până la fam. M. D., sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la fam. I. C. până la fam. B. M., sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DS, L = 2 km, de la Biserica catolică până la limită cu comuna Oțeleni, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,8 km, de la fam. B. Ana până la fam. V. N., sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,8 km, de la Cimitirul catolic până la fam. P. M., sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast drum de exploatare agricolă, L = 2 km, de la fam. I. M. până la Trei parale, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast drum de exploatare agricolă, L = 1,5 km, de la fam. M. C-tin până la Podul lui Mălău, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast drum de exploatare agricolă, L = 1,5 km, de la fam. P. C-tin până la Valea Mare, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast drum de exploatare agricolă, L = 1,2 km, de la fam. A. C. până la Gârla Vântului, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast drum de exploatare agricolă, L = 2 km, din DJ 207 A până la deal de sat Căușeni, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la fam. D. I. până la fam. B. N., sat Caușeni
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, de la fam. U. N. până la H. C., sat Caușeni
  Refacere platformă din balast DS, L = 1,5 km, de la fam. H. I. - B. C. - școală - troiță, sat Caușeni
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,4 km, de la fam. M. R. până la fam. T. I., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, de la fam. M. V. până la fam. M. I., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, de la fam. B. R. până la fam. B. P., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, de la fam. H. I. până la fam. B. G., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la fam. B. I. până la fam. L. I., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,6 km, de la fam. T. B. până la fam. B. S la fam. D. G., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,2 km, de la fam. T. A. până la fam H. R., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, troiță la fam. H. R., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 1 km, de la B. V. - M.V. -P. - H. M. - L. I., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, de la T. Ghe. la R. A., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 1 km, de la R. M. la D. Ghe., sat Slobozia
  Refacere platformă din balast drum de exploatare agricolă, L = 1 km, de la Cimitir catolic la Pe Deal La Cioate, sat Slobozia
  Refacere platformă din balast drum de exploatare agricolă, L = 2 km, de la H.P. la Trei Parale, sat Slobozia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la fam. B. G. la fam P. C., sat Nistria
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la fam. I.V. la B. L., sat Nistria
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la fam. M. L. la fam U. D., sat Nistria
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la biserică la fam L.V., sat Nistria
  Refacere platformă din balast drum forestier Custuri, L = 2,6 km, de la DJ 207 A la Canton Custuri, sat Nistria
  13Decolmatare torent, torent Chiriac pe o lungime de 100 m, în sat Pârâul CârjeiComuna Borca168
  Refacere terasament din balast drum comunal pe o lungime de 300 m, pct. C.I., în sat Pârâul Cârjei
  Refacere terasament din balast drum comunal 198 pe o lungime de 300 m, pct. L. Ghe., în sat Pârâul Cârjei
  Refacere punte de trecere, construită din lemn pe cabluri și ancore din beton, în sat Pârâul Cârjei
  Refacere pod dalat din beton armat și ebulmenți și decolmatare pod, în sat Borca
  Decolmatare DC 156 pe o lungime de 100 m în pct. Pensiunea Cârja, în sat Borca
  Decolmatare DC 156 pe o lungime de 100 m în pct. torent Pârâul Sec, în sat Borca
  Refacere pod casetat la DC 156, decolmatare pod și refacere acostament aval pod în pct. torent Pârâul Sec, în sat Borca
  Refacere platformă balast drum sătesc pe o lungime de 100 m, pct. Fedeleș - Dumitriu, în sat Soci
  Decolmatare torent, torent Tărâță pe o lungime de 100 m, în pct. Fedeleș - Dumitriu, în sat Soci
  Refacere platformă balast drum sătesc pe o lungime de 400 m, pct. Anastasiei - Fedeleș, în sat Soci
  Decolmatare torent, torent Leonte, pe o lungime de 100 m, în pct. Fedeleș - Dumitriu, în sat Soci
  Refacere platformă din piatră spartă drum sătesc pe o lungime de 200 m, pct. P. I., în sat Sabasa
  Refacere podeț tubular din tub Premo, D=600 mm și 6 ml lungime, pct. pârâu Unguru de Jos, sat Sabasa
  Refacere învelitoare din tablă monument istoric "Ocolul Silvic" pe o suprafață de 50 mp, în sat Sabasa
  Decolmatare torent, torent Mădei pe o lungime de 200 m, în sat Mădei
  Decolmatare torent și podeț, torent Runc pe o lungime de 100 m, în sat Mădei
  14Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, str. Dealul Cucului, sat BorleștiComuna Borlești80
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, Aleea Cățânului, Str. Vulturului, sat Borlești
  Refacere culee degradate L = 0,014 km, pod, Aleea Codrului, sat Borlești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,7 km, Aleea Bisericii, sat Mastacan
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,6 km, Aleea Corbului, sat Mastacan
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,8 km, aleea Recea, sat Mastacan
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,8 km, aleea Fântânele, sat Mastacan
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,9 km, Aleea Crinului, sat Mastacan
  Refacere platformă din balast DS, L = 3 km, str. Portărești, sat Șovoaia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,9 km, str. Valea Lungă, sat Șovoaia
  Refacere platformă din balast DS, L = 2 km, Aleea Pictorului, sat Ruseni
  15Refacere gabion mal drept, pe drum sătesc, pe L = 0,025 km, Ciucănel Vasile, sat CeahlăuComuna Ceahlău2.102
  Refacere gabion mal drept, pe drum sătesc, pe L = 0,020 km, fam. Schiopu Florin, sat Ceahlău
  Refacere gabion mal drept, pe drum sătesc, pe L = 0,2 km, de la intersecția cu DJ 155 F până la fam. Vasile Ciucanu, pârâul Matasa II, sat Ceahlău
  Refacere gabion mal drept, pe drum sătesc, pe L = 0,05 km, fam. Luca M., pârâul Răpciunița, sat Ceahlău
  Refacere subzidire culee pod BA, fam. Bursuc Valentin, sat Ceahlău
  Refacere gabion mal drept, drum sătesc, L = 0,02 km, aval pod Vasile Grumazescu, sat Ceahlău
  Refacere platformă drum sătesc și infrastructură, pe L = 0,5 km, din DJ 155 F până la fam. Ghervasie Florin
  Refacere gabion mal stâng, drum sătesc, L = 0,02 km, punct fam. Platon Florin, sat Ceahlău
  Refacere subzidire culee pod BA, fam. Cojocaru Romica, sat Ceahlău
  Refacere gabion distrus mal drept, DC 151, L = 0,05 km, Rosu Ionel, sat Pârâul Mare
  Refacere gabion mal drept, DC 151, L = 0,15 km, fam. Farcasan Mitut, sat Pârâul Mare
  Refacere gabion mal drept, DC 151, L = 0,10 km, fam. Rosu Maria, sat Pârâul Mare
  Refacere afluire subzidire zid de sprijin, DC 151, fam. Baciu, sat Pârâul Mare
  Refacere gabion mal drept, DC 151, L = 0,10 km, fam. Floroaia, sat Pârâul Mare
  Decolmatare podeț și albia torentului amonte și aval de podeț, podeț la DJ 155 F, pe L = 0,05 km, DJ 155F - Almășanu Gavril, sat Bistricioara, comuna Ceahlău
  Decolmatare podeț și albia torentului amonte și aval de podeț, podeț la DJ 155 F, pe L = 0,15 km, DJ 155F - Iosub Ion, sat Bistricioara, comuna Ceahlău
  Decolmatare podeț și albia torentului amonte și aval de podeț, podeț la DJ 155 F, pe L = 0,3 km, DJ 155F - Tătaru Vasile, sat Bistricioara, comuna Ceahlău
  16Refacere platformă din balast și decolmatare șanț colmatat Str. Sub Deal, L = 1,1 km, de la fam. Todirică Eva la limită UAT, sat CostișaComuna Costișa45
  Decolmatare podeț tubular D = 1000, DC 104, Str. Răsăritului intersecție Str. Livezilor, sat Dornești
  Refacere platformă din balast Str. Livezilor, L = 0,26 km, de la fam. I. F. la fam. S. Ghe., sat Dornești
  Refacere platformă din balast Str. Soarelui, L = 1 km, de la fam. D. Al. I. la fam. D. I., sat Dornești
  17Refacere platformă DC 165, L = 2,53 km, Str. nr. 58, fam. G., A. C-tin, fam. D. C., fam. A. I., sat Cracăul NegruComuna Crăcăoani129
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,03 km, Str. 47 (Pochivnica), sat Magazia
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,1 km, Str. 21, fam. F., sat Crăcăoani
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,25 km, Str. 30, fam. S. F., sat Crăcăoani
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,25 km, Str. 33, sat Crăcăoani
  18Refacere platformă DS Frunții, de la fam. C. până la fam. V. N., pe L = 2,2 km, sat DămucComuna Dămuc824
  Decolmatare albie (Pârâul Frunții) amonte punct Cofaru, pe L = 0,15 km, sat Dămuc
  Refacere gabion saltea + 2 etaje, Pârâul Frunții, aval punct Cofaru, pe L = 5 ml
  Decolmatare podeț din tuburi (3 buc. x D = 800) pe DS Frunții, punct Cofaru, sat Dămuc
  Decolmatare podeț din tuburi (3 buc. x D = 800) pe DS Frunții, punct V.N., sat Dămuc
  Refacere platformă DS Gherghelas, de la fam. C. până la fam. C. Ghe., sat Dămuc
  Refacere anrocamente balast DS Bradului, punct dispensar veterinar, pe L = 0,1 km, sat Dămuc
  Refacere anrocamente balast DS Bradului, punct Bucur, pe L = 0,05 km, sat Dămuc
  Refacere platformă drum DC 205 Batu, de la fam. O. S. până la fam. Oniga Neculai, pe L = 2 km, sat Dămuc
  Refacere platformă drum DS Parau Strungi, de la fam. B. T. până la fam. P. T., pe L = 1,2 km, sat Dămuc
  Refacere pod lemn pe structură metalică, punct Frasinaru, sat Dămuc
  Refacere platformă drum DC 201, de la fam. B. S. până la fam. B. S., pe L = 8 km, sat Dămuc
  Refacere platformă drum DC 206, de la fam. B.S. până la fam. B. S., pe L = 3 km, sat Huisurez
  Refacere platformă drum DF Bicajel, de la fam. C. I. până la baza sportivă Șugău, pe L = 10 km, sat Trei Fântâni
  Refacere pod b.a. pe DF Bicajel, Pct. D. L., sat Trei Fântâni
  Refacere culee ambele maluri și apărare pod din gabioane, pod ba pe DF Bicajel, sat Trei Fântâni
  19Refacere podeț tubular distrus (tuburi crăpate și deplasate și timpane podeț distruse) 2 buc., fam. Bîgu Neculai, pârâul Bahna Deal, sat BălușeștiComuna Dochia40
  20Refacere radier culee și zid de sprijin din beton, pod peste pârâul Alma; la DC40, intersecția cu DN15C, pârâul Almaș, sat Dobreni, comuna DobreniComuna Dobreni885
  Decolmatare pod peste pârâul Horaița, pct. intersecție biserică, pârâul Horaița, sat Dobreni, comuna Dobreni
  Decolmatare pod peste pârâul Almaș, pct. stație de epurare, pârâul Almaș, sat Dobreni, comuna Dobreni
  Refacere infrastructură DS str. Dolhești, pe L = 0,450 km, pct. pod nou peste pârâul Horaița, pârâul Horaița
  Decolmatare albie pârâul Almaș, stație de epurare, pe L = 0,450 km, pct. stație de epurare, pârâul Almaș, sat Dobreni, comuna Dobreni
  21Refacere platformă din balast DS, L = 0,39 km, str. Gârlești, sat DoljeștiComuna Doljești68
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,40 km, Str. Viilor, sat Doljești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,60 km, Str. Pârâului, sat Doljești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,40 km, Str. Salcâmilor, sat Doljești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,10 km, Str. Prunilor, sat Doljești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,05 km, Str. Sportului, sat Doljești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,10 km, str. Semănători, sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. P.V., sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. P.V., sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. M.I., sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. M.A., sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. M.A., sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. M. Ghe. M., sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. R. E., sat Doljești
  Decolmatare podeț DC 82 A 1 buc., pct. F. F., sat Doljești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,45 km, Str. Calvarului, sat Buruienești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,10 km, Str. Triunfului, sat Buruienești
  Decolmatare albie amonte și aval, podeț pe DC 60 1 buc., zona N.V., sat Buruienești
  Decolmatare albie amonte și aval, podeț pe DC 60 1 buc., zona N.V., sat Buruienești
  Decolmatare albie amonte și aval pod, podeț pe DC 60 1 buc., zona N.V., sat Buruienești
  Decolmatare rigole colmatate pe DC 60, L = 0,70 km, zona N.V., sat Buruienești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,25 km, Str. Ciocârliei, sat Buhonca
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,20 km, Str. Speranței, sat Buhonca
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,10 km, Str. Tineretului, sat Buhonca
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,10 km, Str. Roselor, sat Buhonca
  Decolmatare albie amonte și aval pod, podeț pe 1 buc., punct P. A., sat Buhonca
  Decolmatare albie amonte și aval pod, podeț pe 1 buc., punct M. I., sat Buhonca
  22Refacere platformă balast DS Str. Nalbei, L = 0,6 km, sat MastacănComuna Dragomirești128
  Refacere platformă balast DS str. Cernegura, L = 0,4 km, sat Mastacăn
  Refacere platformă balast DS Str. Apelor, L = 1 km, sat Mastacăn
  Refacere platformă balast DS str. Izvor, L = 0,3 km, sat Mastacăn
  Refacere platformă balast DS Str. Poștei, L = 0,8 km, de la fam. F. A. până la fam. Manea Ion, sat Mastacăn
  Refacere platformă balast DS str. Frumușica, L = 1 km, sat Hlăpești
  Refacere platformă balast DS, L = 0,8 km, sat Hlăpești
  Refacere platformă balast DS, L = 0,5 km, sat Hlăpești
  Reconstruire pod lemn distrus, sat Hlăpești
  Refacere platformă balast DS Str. Lalelelor, L = 0,5 km, sat Vad
  Refacere platformă balast DS Str. Chiliei, L = 0,8 km, sat Vad
  Refacere podeț tubular (erodare radie + timpane distruse și apărări maluri, erodat terasament + rampe la podeț), La Ștefănel, sat Dragomirești
  Refacere platformă din balast drum sătesc, L = 1 km, sat Dragomirești
  Refacere platformă din balast drum sătesc, L = 1,5 km, sat Unghi
  Decolmatare șanțuri stânga/dreapta L = 3.000 m la drum sătesc, L = 1,5 km, sat Unghi
  23Refacere platformă din balast Str. Muncii, L = 0,5 km, Intersecție Str. Salcei până la capăt, sat IzvoareComuna Dumbrava Roșie39
  Refacere platformă din balast Str. Bisericii, L = 0,6 km, din DJ 157 până la Str. Viitorului, sat Izvoare
  Refacere platformă din balast Prelungire Str. Primăveri, L = 0,3 km, din cimitir în dreapta, sat Izvoare
  Decolmatare rigole stg. + dr. Str. Serei, L = 0,6 km, din DJ 157 + 300 m, sat Izvoare
  Refacere platformă din balast Str. Viitorului, L = 0,4 km, Moara Gradinaru - societăți comerciale, sat Izvoare
  Refacere platformă din balast Str. Viitorului, L = 0,2 km, Moara Gradinaru - societăți comerciale, sat Izvoare
  24Decolmatare albie Priza de captare a rețelei de apă comunală, L = 0,7 km, pârâul Stejaru, sat StejaruComuna Farcașa186
  Refacere platformă din balast DC 154 Stejaru, L = 1 km, toată lungimea, sat Stejaru
  Refacere terasament, platformă drum cu material pietros decolmatat drum sătesc Pr. Bâtcii, L = 0,2 km de la fam. M. spre deal, sat Stejaru
  Decolmatare podeț amonte și aval D = 600, 1 buc., fam. M. T., sat Stejaru
  Decolmatare podeț amonte și aval, podeț beton, 1 buc., fam. Z. P., sat Stejaru
  Decolmatare podeț amonte și aval, podeț D = 600, 1 buc., fam. G. D., sat Stejaru
  Decolmatare albie la limita de inundabilitate a gospodăriilor riverane (refacere maluri cu materialul rezultat din decolmatare), torent pârâul Busmei, L = 1 km, toată lungimea, sat Busmei
  Refacere platformă din balast DC 191 Busmei, L = 0,8 km, toată lungimea, sat Busmei
  Decolmatare podeț, podeț D = 1500, 1 buc., fam. Tutuianu, sat Stejaru
  Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc., torent pârâul Bursuni, sat Popești
  Refacere podeț afectat cu deplasare tuburi și distrugere protecție beton (timpane, praguri) afectare rampe acces la podeț, podeț din 4 tuburi D = 1.500 mm, torent pârâul Ariei, sat Popești
  Refacere platformă din balast Str. Bisericii, L = 0,3 km, toată lungimea, sat Popești
  Refacere platformă din balast str. Schit, L = 0,3 km, toată lungimea, sat Popești
  Refacere platformă din balast str. Preot Gavril Danielescu, L = 0,5 km, toată lungimea, sat Popești
  Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc., torent pârâul Crucii, sat Farcașa
  Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc., torent pârâul Soci, sat Farcașa
  Decolmatare baraj depunere aluviuni, 1 buc., torent pârâul Slatinii, sat Farcașa
  Refacere teren sport gazon artificial (curățare, verificare, refacere aderență strat suport), teren de sport Farcașa, sat Farcașa
  Refacere platformă din balast Str. Nucului, L = 1,3 km, toată lungimea, sat Frumasu
  25Refacere platformă din balast DS str. Peștera, L = 0,931 km, de la transformator până la panta schitului, sat GârcinaComuna Gârcina760
  Refacere platformă din balast DS Str. Magnoliei, L = 0,528 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS Str. Pinului, L = 0,669 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS Lalelelor, L = 0,285 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS Prunului, L = 0,485 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS Gârcinuța II, L = 0,3 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS Sfatului, L = 0,2 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS str. Gârcinuța I, L = 1,2 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS Str. Orhideei, L = 0,2 km, sat Gârcina
  Refacere suprastructură pod lemn, pod Moară, pct. Moară, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DC Oprișeni, L = 3 km, sat Gârcina
  Refacere platformă din balast DS Str. Mărului, L = 0,113 km, sat Almaș
  Refacere platformă din balast DS str. Sasca, L = 0,35 km, sat Almaș
  Refacere platformă din balast DS Str. Islazului, L = 0,64 km, sat Almaș
  Refacere platformă din balast DS Str. Vornicului, L = 0,2 km, sat Almaș
  Refacere zid de beton, zid de sprijin din beton mal stâng, umplutură căsoaie din lemn, pod Sasca, pct. Sasca, sat Almaș
  Refacere platformă din balast DS Str. Imașului, L = 0,447 km, sat Cuiejdi
  Refacere platformă din balast DS Str. Sălătrucului, L = 0,207 km, sat Cuiejdi
  Refacere suprastructură pod lemn, pod Sălătruc, pct. Podiș, sat Cuiejdi
  Refacere suprastructură pod lemn, pod Vamanu, pct. Centrul satului Cuiejdi, sat Cuiejdi
  Refacere fundație pod beton în urma eroziunii, pod Vărărie, pct. Vărărie, sat Cuiejdi
  Regularizare torent Peștera, pe L = 0,025 km, str. Peștera la vărsare în pârâul Cuejdiu, sat Gârcina
  Decolmatare torent și cameră cădere, torent Pietrăriei, pe L = 0,05 km, zona Pietrăriei, sat Gârcina
  Refacere radier și pereți canal betonat avariat 70%, 14 căi acces din beton la locuințe, pe torent Peștera parțial regularizat, pe L = 0,35 km, str. Peștera, sat Gârcina
  Decolmatare torent Peștera, pe L = 0,35 km, str. Peștera
  Refacere platformă drum Str. Orhideei, pe L = 0,5 km, sat Gârcina
  Decolmatare platformă drum DS Str. Ghiocelului, pe L = 0,28 km, sat Gârcina
  Decolmatare platformă drum DS Str. Trandafirului, pe L = 0,2 km, sat Gârcina
  Refacere fundație culee mal drept + radier + prag amonte, pod Moară, punct Moară, sat Gârcina
  Refacere platformă drum pe DC 145 A Gârcina-Cuejdi, pe L = 2 km, porțiune Gârcina-Cuejdiu, sat Gârcina
  Refacere platformă drum pe DC 147 A Oprișeni-Dragoș Vodă, pe L = 1,5 km, porțiune de la Oprișeni la Dragoș Vodă, sat Gârcina
  Refacere platformă drum pe DS Str. Lalelelor, pe L = 0,35 km, sat Almaș
  Refacere platformă drum pe DS Str. Muncii, pe L = 0,2 km, sat Almaș
  Refacere platformă drum pe DS Str. Nucilor, pe L = 0,5 km, sat Almaș
  Refacere platformă drum pe DS Str. Harcului, pe L = 0,3 km, sat Almaș
  Refacere platformă drum pe DS str. Sasca, pe L = 0,35 km, sat Almaș
  Refacere fundații culei mal stâng și drept, radier și prag fund, pod Sasca, pârâul Almaș, sat Almaș
  Refacere culee mal stâng + aripi stânga, punte rutieră, Str. Paltinului, sat Almaș
  Refacere platformă drum pe DS Str. Molidului, pe L = 0,30 km, sat Cuiejdi
  Refacere platformă drum pe DS str. Podiș, pe L = 0,40 km, sat Cuiejdi
  Refacere platformă drum pe DS str. Slatina, pe L = 0,30 km, sat Cuiejdi
  Refacere suprastructură pod Sălătruc, pct. Podiș, sat Cuiejdi
  Refacere suprastructură pod Vamanu, pct. Centrul satului Cuiejdi, sat Cuiejdi
  Refacere suprastructură pod Vărărie, pct. Vărărie, sat Cuiejdi
  26Refacere platformă drum din balast, str. Huci, de la fam. G. D. nr. 225 până la fam. M. V. nr. 267 pe L = 0,8 km, sat Gura VăiiComuna Girov115
  Colmatare podeț și spălare rampe podeț tubular ├9 = 800 mm la fam. N. C-tin, sat Gura Văii
  Refacere platformă drum din balast, str. Argintaru, de la fam. S. P. până la fam. G.O. pe L = 0,4 km, sat Gura Văii
  Refacere platformă drum din balast, str. La Caescu, de la fam. I. I. până la fam. C.A. pe L = 0,2 km, sat Gura Văii
  Refacere platformă drum din balast, str. Hățas, de la fam. N. C-tin până la fam. V.V. pe L = 0,5 km, sat Turturești
  Refacere platformă drum din balast, Str. Cetății, de la fam. A. I. până la biserică pe L = 0,8 km, sat Turturești
  Refacere platformă drum din balast, Str. Vilelor, de la fam. M. N. până la fam. S. N. pe L = 0,2 km, sat Turturești
  Decolmatare șanțuri stânga-dreapta, pe Sant Str. Principală, de la fam. R. N. până la fam. P.D. pe L = 1 km, sat Căciulești
  Refacere platformă drum din balast, str. Vasile Sumanaru, de la fam. M. Ghe. la fam. Săndulescu Vasile, pe L = 0,5 km, sat Boțești
  Refacere platformă drum din balast, str. Huci, de la fam. G. la fam. M.V., pe L = 0,8 km, sat Gura Văii
  Refacere platformă drum din balast, str. Argintaru, de la fam. S.P. la fam. G. O., pe L = 0,4 km, sat Gura Văii
  Refacere platformă drum din balast, str. La Căescu, de la fam. I.I. la fam. C.A., pe L = 0,2 km, sat Gura Văii
  Refacere platformă drum din balast, str. Hățaș, de la fam. N. C-tin la fam. V. V., pe L = 0,5 km, sat Turturești
  Refacere platformă drum din balast, Str. Cetății, de la fam. A. Ion la biserică, pe L = 0,8 km, sat Turturești
  Refacere platformă drum din balast, Str. Cetății, de la fam. A. Ion la biserică, pe L = 0,8 km, sat Turturești
  Refacere platformă drum din balast, Str. Vilelor, de la fam. M. N. la fam. S.N., pe L = 0,2 km, sat Turturești
  Decolmatare șanțuri stg. + dr., Str. Principală, de la fam. R N. la fam. P.D., pe L = 1 km, sat Căciulești
  Refacere platformă drum din balast, str. Izvoare, de la fam. R. C. la fam. R., pe L = 0,8 km, sat Doina
  27Refacere platformă din balast DS, L = 0,01 km, str. Caina, zona fam. I. C-tin, sat GrumăzeștiComuna Grumăzești1.169
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,1 km, str. Șes, zona fam. P.D., sat Grumăzești
  Afluire albie pod 1 buc. DS str. Șes, sat Grumăzești
  Decolmatare albie torent zonă pod, str. Șes, sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,4 km, pct. C. N. - pct. Cucușor, sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, L = 1,35 km, str. Cârcei (0,6 km), str. Ionescu (0,2 km), str. Fabrici (0,2 km), str. Deal de Sat (0,2 km), Str. Humăriei (0,15 km), sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, L = 1,5 km, str. Joseni, sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, L = 3,4 km, str. Văleni - pct. V. A.M. - pct. D. A., sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, fdt. Marian, L = 0,15 km, sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, L = 8,05 km, str. Manolești (0,2 km), str. Alexa (0,5 km), str. Frecăuți (0,25 km), str. Enea (0,6 km), Str. Mănăstirii (5,5 km), str. Gheorghiță (1 km), sat Grumăzești
  Refacere rigolă betonată DS str. Hotărăni, L = 0,5 km, sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, L = 3,9 km, str. Roșeni (1 km), str. Valea Seacă (0,5 km), str. Tăbăcari (0,2 km), str. Vârtea (0,2 km), str. Luncii (0,2 km), Str. Fermelor (0,8 km), str. Cucușor (1 km), sat Grumăzești
  Refacere culee pod afluiate gabion protecție mal distrus Str. Mănăstirii, pârâu Topolița, zona Biserică Topolița, sat Grumăzești
  Refacere gabion protecție mal pârâu Topolița, Str. Fermelor, pct. Mișca, sat Grumăzești
  Refacere platformă din balast DS, L = 2,7 km, Str. Bisericii (0,2 km), str. Vodeni (0,5 km), Str. Podului (0,8 km), str. Pintilie (0,8 km), str. Crăciun (0,4 km), sat Curechiștea
  Refacere culee pod afuiate, pârâu Curechiștea, str. Vodeni, pct. fam. V., sat Curechiștea
  Refacere platformă din balast DS, L = 2,6 km, str. Rugi (1 km), str. Livezi (1 km), str. Vornicu (0,6 km), sat Netezi
  28Refacere culee mal drept pod metalic (r. Bistricioara), pct. Răstoca, sat BradulComuna Grințieș238
  Refacere platformă din balast DS Bradul, L = 1,3 km, sat Bradul
  Refacere infrastructură + suprastructură drum DS Bradul, L = 0,05 km, sat Bradul
  Refacere culee ambele maluri, pod beton armat (pr. Grințieșul Mare), sat Grințieș
  Refacere culee amonte, pod beton armat (pr. Grințieșul Mare), pct. Suber, sat Grințieș
  Refacere zid apărare beton armat mal drept, pod beton armat (pr. Grințieșul Mare), sat Grințieș
  Refacere apărare mal din gabioane saltea + 3 etaje pe malul drept la apărare mal drept din gabioane aval mal drept pod beton armat (pr. Grințieșul Mare), L = 0,05 km, sat Grințieș
  Refacere pod din lemn distrus (r. Bistricioara), sat Grințieș
  Decolmatare albie torent Horjilă, L = 0,2 km, sat Grințieș
  Refacere platformă din balast DS Str. Pinului, L = 0,2 km, sat Grințieș
  29Refacere platformă drum DS, pe L = 3,0 km, drum luncă, sat RugineștiComuna Hangu640
  Refacere pereți canal și radier canal, pe canal scurgere, stație epurare, fam. B D., sat Buhalnița
  Refacere radier și aripi pe DC 148 (podeț), pe L = 0,005 km, pct. fam. P. M., sat Buhalnița
  Refacere drum sătesc DS (baraje retenție), pe L = 0,085 km, drum sătesc Frăgăria, sat Buhalnița
  Refacere drum sătesc din balast pe DS, pe L = 5 km, sat Buhalnița-Hangu, sat Buhalnița
  Refacere drum sătesc din balast pe DS, pe L = 1 km, cătun Sasu, sat Hangu
  Refacere drum comunal și gabioane DC 149, pe L = 0,002 km, cătun Audia, sat Hangu
  Refacere podeț tuburi premo, pe L = 0,005 km, cătun Boboteni, sat Hangu
  Refacere gabioane, Stație Epurare, pe L = 0,002 km, centru Hangu, sat Hangu
  Refacere drum sătesc DS, pe L = 3 km, sat Hangu
  Refacere drum sătesc DS, pe L = 0,03 km, drum sătesc Mitrofan, sat Hangu
  Refacere drum sătesc DS, pe L = 2,6 km, sat Grozăvești
  Refacere drum sătesc DS, pe L = 4 km, sat Chirițeni
  30Decolmatare albie amonte și aval pod, eroziuni amonte și aval podeț tubular, Str. Vișinilor, torent Dealul Viilor, sat SpiridoneștiComuna Icușești108
  Decolmatare albie amonte și aval podeț dalat, punct Prepelița, torent Dealul Viilor, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DC 82, L = 1 km, de la intersecție Cooperație la fam. J., sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,6 km, de la Cimitir Ortodox la fam. S. C-tin, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,4 km, de la fam. S. F. și Magazin cooperație, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DC 84, L = 0,53 km, de la fam. C.R. la A. D., sat Bălușești
  Refacere platformă din balast DC 84, L = 1,2 km, de la ieșirea din loc. Bălușești la intersecția cu DS ce face legătura cu loc. Bătrânești, sat Bălușești
  Refacere platformă din balast DC 84, L = 1,6 km, de la DC 84 la intrarea în loc. Bătrânești, sat Bălușești
  Decolmatare albie amonte și aval pod b.a., pr. Cioate Faur, punct Munteanu, sat Bălușești
  Decolmatare albie amonte și aval pod b.a., pr. Cioate Faur, punct Cimitir Ortodox, sat Bălușești
  Refacere platformă din balast DS, L = 1,8 km, de la ieșirea din loc. Bălușești la ieșirea din comuna Icușești, sat Spiridonești
  Refacere platformă din balast DC 83, L = 2 km, de la fam. G. la intrare în loc. Mesteacăn, sat Bălușești
  Decolmatare albie amonte și aval podeț tubular, punct fam. P. M., sat Bălușești
  Decolmatare albie amonte și aval podeț tubular, punct fam. B. V., sat Bălușești
  Decolmatare albie amonte și aval podeț, V. I., sat Rocna
  Decolmatare albie amonte și aval podeț, C. V., sat Rocna
  Decolmatare albie amonte și aval podeț, Botezatu, sat Tabăra
  Decolmatare albie amonte și aval podeț, Ciobanului, sat Mesteacăn
  31Refacere platformă din balast DS, L = 4,024 km, conform anexei străzi Ion Creangă, Str. Liliacului (0,344 km), Str. Salcâmului (0,4 km), str. Ștefan cel Mare (1,1 km), Str. Fântânilor (0,2 km), str. Budai (0,25 km), Str. Badrului (0,313 km), Str. Progresului (0,25 km), Str. Păcii (0,2 km), str. Fund. Speranței (0,15), Str. Izlazului (0,3 km), str. Fund. Biserici (0,4 km), Str. Sării (0,3 km), sat Ion CreangăComuna Ion Creangă150
  Refacere eroziuni mal stâng și drept și pile punte metalică, pr. Zapodia, acces Biserica din Strada Unirii, sat Izvoru
  Refacere platformă din balast DS, L = 1,45 km, conform anexei străzi sat Izvoru, Str. Spicului (1 km), str. Fund. Unirii (0,2 km), Str. Mesteacănului (0,25 km), sat Izvoru
  Refacere platformă din balast DS, L = 3,528 km, conform anexei străzi sat Strejaru str. Fundătura Cotunei (0,3 km), str. Cezar Petrescu (0,145 km), Str. Basarabiei (0,23 km), str. Preot Moraru (0,325 km), str. Fund. Rosca (0,345 km), str. Vâlcele (1,167 km), str. Dispensar (0,218 km), Str. Moșilor (0,798 km), sat Stejaru
  Refacere eroziune mal amonte și aval pod beton, punct fam. I. Ghe. (poștaș), sat Stejaru
  Refacere platformă din balast DS, L = 5,282 km, conform anexei străzi sat Averești str. Deleni (0,8 km), Str. Școlii (0,52 km), Str. Șesului (0,502 km), str. Dohasca (0,3 km), Str. Sipotului (0,56 km), str. Gavril Doniceanu (0,4 km), Str. Izvoarelor (0,3 km), Str. Morii (0,45 km), Str. Margaretelor (0,16 km), str. General Atanasiu (0,63 km), Str. Izlazului (0,66 km), sat Averești
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,795 km, conform anexei străzi sat Recea Str. Muncelului (0,202 km), Str. Crizantemelor (0,060 km), str. Ponor (0,26 km), Str. Curaturilor (0,273 km), sat Recea
  Refacere platformă din balast DS, L = 2,221 km, conform anexei străzi sat Muncelu str. Drumul Muncelului (1,397 km), Str. Gutuiului (0,28 km), str. Mihai Viteazu (0,544 km), sat Muncelu
  32Refacere platformă din balast DS Str. Prundului, L = 0,025 km, sat NegreștiComuna Negrești23
  Refacere platformă din balast DS str. Slatina, L = 0,5 km, de la fam. H. până la fam. I., sat Poiana
  Decolmatare albie amonte și aval zonă pod, pod peste pr. Horaița la DJ 156A, zonă Școala Poiana, sat Poiana
  Refacere aripă pod amonte mal stâng distrusă, pod peste pr. Horaița la DS, pct Dădă, sat Poiana
  33Refacere platformă din balast drum DS strada Trastiana, L = 0,4 km, de la P. D. la P. M., sat PustietaComuna Oniceni84
  Refacere platformă din balast drum DS strada Ses Balanu, L = 0,4 km, de la P. I. la B. A., sat Pietrosu
  Refacere platformă din balast drum DS strada Ses Balanu, L = 0,5 km, de la V. D. până la pădure, sat Pietrosu
  Refacere platformă din balast drum DS Strada Burlacilor, L = 0,3 km, de la B. M. până la I. M., sat Pietrosu
  Refacere platformă din balast drum DS Strada Consilierilor, L = 0,35 km, de la C. M. la T. I., sat Solca
  Refacere platformă din balast drum DS strada La Stupina, L = 0,2 km, de la M. V. la M. V., sat Solca
  Refacere platformă din balast drum DS La Catarg, L = 0,3 km, de la S. Ghe. la O. D., sat Poiana Humei
  Refacere platformă din balast drum DS Dealul Poienii, L = 0,5 km, de la P. V. la pârâul Mascacan, sat Poiana Humei
  Refacere drum surpat DS Dealul Poienii, L = 0,05 km, de la M. V. la M. F., sat Poiana Humei
  Refacere platformă din balast drum DS Ciorchelea, L = 0,4 km, de la G. Ghe. la C. Ghe., sat Poiana Humei
  Refacere platformă din balast drum DS Fundătura Păcii, L = 0,2 km, de la M. I. la M. M., sat Poiana Humei
  34Refacere (podeț tubular avariat - reamplasare tuburi și refacere rampe acces) pod din tuburi premo 5 buc. D = 800 mm, pct. Popa, sat PângărăciorComuna Pângărați805
  Refacere platformă din balast Str. Bejeniei, L = 0,1 km, pct. Popa, sat Pângărăcior
  Refacere platformă din balast Str. Bejeniei, L = 0,02 km, pct. Crețu V., sat Pângărăcior
  Refacere pilon și culee mal stâng erodate podeț, punct Iftimie, sat Pângărăcior
  Refacere platformă din balast Str. Bejeniei, L = 0,08 km, fam. M. M., sat Pângărăcior
  Refacere pod - fundații culei mal stâng și mal drept erodate, fam. C. I., sat Pângărăcior
  Refacere pod - fundații culei mal stâng și mal drept erodate, fam. B., sat Pângărăcior
  Refacere apărare mal stg. din gabioane saltea + 1 etaj și umplutură terasament Str. Bejeniei, L = 0,05 km, fam. T., sat Pângărăcior
  Refacere apărare mal stg. din gabioane saltea + 1 etaj și umplutură terasament Str. Bejeniei, L = 0,3 km, fam. R., sat Pângărăcior
  Decolmatare albie torent (deversare aluviuni în incinta proprietăți), L = 0,05 km, fam. M. N., sat Pângărăcior
  Refacere pod dalat - fundație culee mal stâng erodată + apărare mal, fam. A., sat Pângărăcior
  Refacere terasament (corp drum) + umplutură erodare terasament Str. Bejeniei, L = 0,1 km, punct Vamanu, sat Pângărăcior
  Refacere platformă din balast str. Bejeniei, L = 0,05 km, pct. Scaricica, sat Pângărăcior
  Refacere platformă din balast Str. Pârâul Stroiei, L = 0,1 km, fam. R., sat Pângărăcior
  Refacere platformă drum + terasament (anrocamente) drum acces teren agricol, L = 0,05 km, fam. O., sat Oanțu
  Refacere punte pietonală din lemn distrusă, fam. U. Ghe., sat Oanțu
  Refacere podeț tubular (reamplasare tuburi, refacere acces), pod din tuburi premo 5 buc. D = 800, punct Popa, sat Pângărăcior
  Refacere platformă din balast Str. Bejeniei, L = 0,10 km, punct Popa, sat Pângărăcior
  Refacere mal erodat și corp drum D.S. L = 0,1 km, punct Șarpe, sat Pângărăcior
  Decolmatare canal betonat D.S. L = 0,4 km, pct. calea ferată, sat Stejaru
  35Refacere cameră centrală termică (demisol inundat-camera centrala termice) Sediu Primărie Petricani, Str. Principală (DJ155I), sat PetricaniComuna Petricani121
  Refacere culee mal stâng pod și decolmatare albie amonte (pârâu Topolița), pod la Axinia, sat Petricani
  Refacere platformă din balast drum str. Rates, L = 0,8 km, de la Magazin Axinia până la pod Axinia, sat Petricani
  Refacere platformă din balast drum Str. Luncii, L = 0,5 km, de la N. U. până la pod Axinia, sat Petricani
  Refacere platformă din balast drum Str. Bisericii, L = 1,5 km, de la biserică până la pod Tirpesti, sat Petricani
  Refacere pod de lemn (fundație pilă erodată, podină avariată, rampe acces stânga + dreapta erodate), pod la Pușcașu, sat Târpești
  Refacere platformă din balast drum Str. Luncii, L = 0,2 km, în dreptul fam. F., sat Petricani
  Refacere platformă din balast drum comunal DC 12, L = 2 km, de la asfalt până la granița cu orașul Târgu-Neamț, sat Boiștea
  Refacere platformă din balast drum Str. Poiana, L = 0,5 km, de la Laur până la Poiana, sat Boiștea
  Refacere pod de lemn (erodare culee stânga + pila + dreapta, podină avariată) și decolmatare albie amonte și aval pod pe pr. Tolici, pod la Gherasim, sat Tolici
  Refacere pod de lemn (erodare culee stânga + pila + dreapta, podină avariată), pr. Tolici, pod la Munteanu, sat Tolici
  Refacere pod de lemn (culee + fundație), pr. Tolici, pod la Culita Cirlan, sat Tolici
  Refacere platformă din balast drum Str. Opreni, L = 0,5 km, în dreptul fam. Lisman, sat Tolici
  Refacere platformă din balast drum str. Pe Pârâu, L = 1,5 km, de la Ocolul Silvic la Vărărie, sat Tolici
  Refacere platformă din balast drum str. Cristiana, L = 1,5 km, de la fam. Balut la Pădure, sat Tolici
  36Refacere apărare mal - gabioane, fam. B. - splaiul Chirileni pe L = 0,05 km, sat DolheștiComuna Pipirig3.088
  Refacere gabion mal drept, drum sătesc, splaiul Defrișare, pe L = 0,06 km, sat Dolhești
  Refacere apărare de mal din gabioane, fam. S., pe L = 0,04 km, sat Dolhești
  Refacere apărare de mal din gabioane, fam. M., pe L = 0,1 km, sat Dolhești
  Decolmatare albie torent Gherasim, sat Dolhești-torentul Gherasim, pe L = 0,1 km, sat Dolhești
  Refacere platformă drum pe drum sătesc, Str. Sondei, pe L = 0,5 km, sat Dolhești
  Refacere infrastructură și platforma drum pe drum sătesc, fam. G., pe L = 0,4 km, sat Dolhești
  Refacere apărare de mal din gabioane, str. Splaiul Mestecenilor, pe L = 0,07 km, amonte pod Târdea mal stâng, sat Dolhești
  Refacere pod lemn, str. Nistor, pârâul Pluton-Dolhești (fam. N. și fam A. C.), sat Dolhești
  Refacere căsoaie din lemn, apărare mal la drum sătesc Splaiul Chirileni, pe L = 0,05 km, fam. D. I., sat Dolhești
  Refacere platformă drum pe drum sătesc, punct fam. D. I., pe L = 0,5 km, sat Dolhești
  Refacere punte fam. F., sat Dolhești
  Refacere platformă drum pe drum sătesc, Splaiul Liliacului, punct fam. U. și fam. A., pe L = 0,7 km, sat Dolhești
  Refacere podeț tubular 2x D-1500 la str. Splaiul Liliacului, sat Dolhești
  Refacere infrastructură și platformă drum sătesc, pe L = 0,3 km, fam. C. N., sat Dolhești
  Decolmatare platformă drum sătesc Gabor, pe L = 0,25 km, sat Dolhești
  Decolmatare platformă drum sătesc Sub Branu, pe L = 0,2 km, sat Dolhești
  Refacere apărare de mal stâng din gabioane, drum sătesc - Mija, pe L = 0,05 km, sat Dolhești
  Refacere apărare de mal stâng din gabioane, drum sătesc Crengenilor, pe L = 0,07 km, sat Dolhești
  Refacere culee mal stâng și drept, pod la str. Splaiul Mestecenilor - Pod Sub Branu, pe L = 0,04 km, sat Pâțâligeni
  Decolmatare platformă drum Strada Releului, pe L = 0,2 km, punct Grămadă, sat Pâțâligeni
  Decolmatare platformă drum sătesc Bursuna, pe L = 0,2 km, punct Tardea, sat Pâțâligeni
  Decolmatare platformă drum sătesc Pietraru, pe L = 0,2 km, punct Aron, sat Pâțâligeni
  Refacere culei pod de b.a. - strada Pârâul Străjii, familia B.i, sat Pâțâligeni
  Decolmatare platformă drum sătesc Pietraru, pe L = 0,7 km, pârâul Străjii între fam. S. V. și B. N.i, sat Pâțâligeni
  Refacere pod distrus, strada Pârâul Străjii, familia S.V., sat Pâțâligeni
  Refacere apărare de mal stâng din gabioane, str. Poiana Focșei, pe L = 0,2 km, amonte pod Mihoc, sat Leghin
  Decolmatare platformă drum sătesc Poiana Focșei, pe L = 0,2 km, pod Mihoc, sat Leghin
  Decolmatare platformă drum sătesc pct. Fabrică Timișescu, pe L = 0,3 km, sat Leghin
  Refacere apărare de mal din gabioane, str. Chițigaia, pe L = 0,02 km, pct. Buturaș, sat Boboiești
  Refacere apărare de mal din gabioane, mal drept amonte pod, pct. Ungureanu, pe L = 0,1 km, sat Pipirig
  Decolmatare platformă drum Str. Răchiților, pe L = 0,1 km, sat Pipirig
  Decolmatare platformă drum Str. Bisericii, pe L = 0,2 km, sat Pipirig
  Decolmatare platformă drum Str. Bisericii, pe L = 0,5 km, sat Pipirig
  Refacere apărare mal stâng și drept, pct. Grigoraș, pe L = 0,05 km, sat Pluton
  Decolmatare platformă drum str. Pârâul lui Anton, pe L = 0,6 km, sat Pluton
  Refacere apărare mal stâng din gabioane, Str. Slatinei, pct. Cuba, pe L = 0,05 km, sat Pluton
  Refacere apărare mal stâng din gabioane, Str. Slatinei, pct. Cuba, pe L = 0,04 km, sat Pluton
  Decolmatare platformă drum sătesc str. Agăpeni, pe L = 0,1 km, sat Pluton
  Refacere apărare mal stâng din gabioane, pct. fam. S., pe L = 0,05 km, sat Pluton
  Refacere apărare mal stâng din gabioane, pct. fam. M., pe L = 0,05 km, sat Pluton
  Refacere apărare mal stâng și drept din gabioane, pct. Dochița, pe L = 0,08 km, sat Pluton
  Refacere apărare mal stâng din gabioane, pct. Pascariu, pe L = 0,04 km, sat Pluton
  Refacere apărare mal stâng din gabioane, pct. Magazin pe str. Cujbeni, pe L = 0,05 km, sat Pluton
  Decolmatare albie torent Dochita, pe L = 0,1 km, sat Stânca
  Decolmatare albie torent Bisericii, pe L = 0,3 km, sat Stânca
  37Refacere platformă drum (distrus sistem rutier l-25 m) Platformă drum (spălare l = 100 m) Drum exploatare Boiereasaca, L = 0,125 km, intersecție cu DJ 157 J, sat PodoleniComuna Podoleni28
  38Refacere platformă drum și zid sprijin pe DS, pe L = 0,035 km, sat Petru VodăComuna Poiana Teiului450
  Refacere acostament drum DS, pe L = 0,015 km, sat Petru Vodă
  Refacere gabioane și saltea pe DS, pe L = 0,050 km, pct. fam. P., sat Petru Vodă
  Refacere gabioane, saltea rigolă, pe DS, pe L = 0,050 km, pct. fam. R. D., sat Petru Vodă
  Refacere albie pârâu, maluri, pe DS, pe L = 0,4 km, pct. fam. C./Ș., sat Petru Vodă
  Refacere albie pârâu, pe DS, pe L = 0,3 km, pct. fam. R., sat Petru Vodă
  Refacere zid sprijin din piatră, pe DS, pe L = 0,220 km, pct. fam. Tănasă Petrică, sat Roșeni
  Refacere albie și maluri pe DS, pe L = 0,026 km, pct. fam. Nițuc, sat Poiana Teiului
  39Refacere platformă din balast drum str. Slătiori, L = 0,4 km, pct. A. I. - pct. B. I., sat OglinziComuna Răucești225
  Refacere platformă din balast drum Str. Salcâmilor, L = 0,2 km, pct. R. I. - pct C. A., sat Oglinzi
  Refacere platformă din balast drum str. Stejari, L = 0,15 km, pct. A. Ghe. - pct. I. D., sat Oglinzi
  Refacere platformă din balast drum str. Hatia, L = 0,2 km, pct. R. S. - pct. Magazin Răchieru Cristian, sat Oglinzi
  Refacere podeț tubular beton strada Izvoare, pct. P.V., sat Oglinzi
  Refacere podețe tubulare 3 buc. beton Strada Tâmpăului, pct. fam. C., pct. A. I., pct. T. I., sat Oglinzi
  Refacere șanț betonat Strada Tâmpăului, L = 0,06 km, pct. C. M., sat Oglinzi
  Refacere podeț tubular beton fdt. Dorobanț, pct. A. C., sat Oglinzi
  Refacere podețe tubulare beton strada Băile Oglinzi, 2 buc., pct. I. M., pct D. Ghe., sat Oglinzi
  Refacere platformă din balast drum Str. Steagului, L = 0,2 km, pct. M. I. - pct I.V., sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum str. Ghibeni, L = 0,3 km, pct. M. I. - pct G. I., sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum Str. Veteranilor, L = 0,6 km, pct. Sală Festivități - pct. Grădiniță, sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum Str. Curăturii, L = 0,1 km, DJ 157 G - str. Cioroiu, sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum str. Pensiuni, L = 0,1 km, DC 6 - pct. P. V., sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum str. Pietriș, L = 0,2 km, pct. V.V. - pct. C. T., sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum Str. Bătrânei, L = 0,2 km, pct. G. I. - pct. M. I., sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum Str. Țiglăului, L = 0,1 km, pct. I. I. - pct. Ungureanu, sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum str. Trofinești, L = 0,2 km, pct. stație captare apă - pct. D.L., sat Răucești
  Refacere podețe tubulare 3 buc. beton Strada Morii, pct. A. C-tin, M. A., I. F., sat Răucești
  Refacere podeț tubular beton Strada Principală, pct. Ioniță Elena, sat Răucești
  Refacere podețe tubulare 2 buc. beton strada Veterani, pct. I. V., pct. intersecție str. Veterani-str. Deleni, sat Răucești
  Refacere podeț tubular beton Strada Pensiunii, pct. P. V., sat Răucești
  Refacere platformă din balast drum str. Lunca, L = 0,1 km, pct. M. I. - pct. C. I., sat Săvești
  40Refacere platformă din balast DC 184, pe L = 0,4 km, zona Girovanu, sat BorșeniComuna Războieni20
  Refacere platformă din balast și acostament DC 29, pe L = 0,2 km, pct. fam. G. I., sat Valea Albă
  Refacere acostament DC 195, pe L = 0,4 km, pct. fam. L., sat Războienii de jos
  41Refacere platformă din balast drumuri sătești D.S., pe L = 0,2 km, zona Trofin, sat GoșmaniComuna Români8
  Refacere platformă din balast drumuri sătești D.S., pe L = 0,5 km, D.J. 155 I până în zona de acces la sondă, sat Goșmani
  42Refacere platformă din balast DS Str. Huciului pe L = 2 km, sat RuginoasaComuna Ruginoasa138
  Refacere platformă din balast DS Str. Gropii pe L = 0,8 km, sat Ruginoasa
  Refacere platformă din balast DS Str. Toloacelor pe L = 0,7 km, sat Ruginoasa
  Refacere platformă din balast DS Str. Tochilelor pe L = 0,5 km, intersecție DJ 157 I până la pr. Velnița, sat Ruginoasa
  Refacere platformă din balast DS Str. Staniștei pe L = 0,8 km, sat Ruginoasa
  Refacere platformă din balast DS Str. Nucilor pe L = 0,8 km, sat Ruginoasa
  Refacere platformă din balast DS str. Nicolae Apostol pe L = 0,4 km, sat Ruginoasa
  Decolmatare 9 bucăți, podețe tubulare din țeavă porugată D = 600 mm, de-a lungul Str. Huciului, sat Ruginoasa
  Refacere platformă din balast DS Aleea Cimitirului pe L = 0,5 km, intersecție DN 15 D până la cimitir, sat Bozienii de Sus
  Refacere platformă din balast DS Aleea Școlii pe L = 0,4 km, sat Bozienii de Sus
  Refacere platformă din balast DS Str. Morii pe L = 0,4 km, Școala Bozienii de Sus, sat Bozienii de Sus
  Refacere platformă din balast DS Aleea Vasile Lupu, pe L = 0,3 km, Școala Bozienii de Sus până la intersecție cu Aleea Cimitirului, sat Bozienii de Sus
  Refacere platformă din balast DS Str. Velniței, pe L = 0,7 km, sat Bozienii de Sus
  Refacere platformă din balast DS Aleea Salcâmilor, pe L = 0,3 km, intersecție DN 15 D până la izlaz comunal, sat Bozienii de Sus
  43Refacere platformă din balast str. Lencani, L = 0,6 km, de la fam. I.M. până la C. M., sat VulpășeștiComuna Sagna34
  Refacere platformă din balast str. Biserici, L = 0,4 km, de la C. N. până la biserică, sat Vulpășești
  Refacere platformă din balast str. Cristenești, L = 0,5 km, de la L. E. până la C. Ghe., sat Vulpășești
  Refacere platformă din balast Str. Păcii, L = 0,2 km, de la U.V. până la M. L., sat Vulpășești
  Refacere platformă din balast Str. Teilor, L = 0,3 km, de la L. C-tin până la O. M., sat Vulpășești
  Decolmatare albie pârâu, pârâul Dafinoaia, L = 0,25, de la pod până la trecerea cu calea ferată, sat Sagna
  44Decolmatare drum sătesc, L = 0,2 km, intersecție Str. Releului cu Str. Speranței, sat TașcaComuna Tașca258
  Decolmatare drum sătesc, L = 0,18 km, intersecție Str. Pinului cu Str. Speranței, sat Tașca
  Decolmatare albie torent Hamzoița, L = 0,2 km, pct. Z.G., sat Tașca
  Refacere maluri stâng +drept torent Badale, L = 0,2 km, pct. B.N., sat Tașca
  Refacere terasamente drum erodate DS str. Ștefan cel Mare, L = 0,05 km, pct. D. Ghe., sat Tașca
  Refacere mal erodat DS str. Ștefan cel Mare, L = 0,05 km, pct. V. Ion., sat Tașca
  Refacere pod din lemn peste pr. Secu, pct. S. P., sat Tașca
  Refacere mal stâng erodat la pod peste pr. Secu, pct. D., sat Tașca
  Refacere apărare mal stâng din gabioane pe pr. Secu, L = 0,005 km, pct. Ș. I., sat Tașca
  Refacere mal drept erodat Pr. Secu, pct. școală, sat Tașca
  Decolmatare albie Pr. Secu, L = 0,014 km, pct. amonte pod C.V., sat Tașca
  Decolmatare baraje 3 buc. - Baraj Buraga, pct. Niță, sat Tașca
  Decolmatare drum sătesc Str. Măgurii, L = 0,1 km, sat Tașca
  Decolmatare albie Pr. Ticoș, L = 0,06 km, pct. aval pod Paleu, sat Ticoș- Floarea
  45Refacere acostamente drum sătesc Măciucași - Capra, L = 0,20 km, fam. G. - intersecție cu pod Capra peste râul Bistrița, sat TarcăuComuna Tarcău4
  Decolmatare șanț stâng drum comunal DC 135, L = 0,2 km, zona Glodu, sat Tarcău
  Refacere platformă din balast pe drum sătesc, L = 0,1 km, zona Glodu, sat Cazaci
  46Refacere platformă din balast drum sătesc, L = 0,7 km, sat DumbravaComuna Timișești5
  47Refacere platformă din balast DC 182, L = 0,6 km, de la fam. D. până la pădure, sat ArămoaiaComuna Tupilați8
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,3 km, de la fam. N. M. până la fam. Tabac, sat Arămoaia
  48Refacere platformă din balast DC 84, L = 1,5 km, de la ieșirea din localitate la limita cu comuna Icușești, sat ChiliiComuna Valea Ursului63
  Refacere platformă din balast DS, L = 1 km, de la B. M. la O. V., sat Giurgeni
  Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, de la B. M. la L. C-tin, sat Giurgeni
  49Refacere platformă din balast drum Strada Neamțului, L = 0,3 km, pct. M. E. - pct. F. I., sat LuncaComuna Vânători-Neamț58
  Decolmatare șanț strada Vartic, L = 0,35 km, pct. B. I. - pct. intersecție Strada Troiței, sat Lunca
  Refacere platformă din balast strada Vartic, L = 0,35 km, pct. B. I. - pct. intersecție Strada Troiței, sat Lunca
  13)Județul Sălaj Total, din care:1.670
  1Refacere DJ 108S în satul Gârbou, comuna GârbouJudețul Sălaj366
  Refacere DJ 108S în satul Zalha, comuna Zalha
  Refacere DJ 108S în satul Valea Lungă, comuna Zalha
  Refacere DJ 108S în satul Ceaca, comuna Zalha
  2Refacere Grădinița cu program prelungit "Voinicel"Municipiul Zalău472
  Refacere Grădinița cu program prelungit nr. 1 Zalău
  Refacere Grădinița cu program prelungit "Ion Creangă"
  Refacere Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu"
  Refacere Colegiul Național Silvania
  Refacere Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul"
  Refacere Liceul Pedagogic
  3Refacere DC în satul CizerComuna Cizer121
  Refacere mal DC 78 A în sat Cizer, infrastructură piatră
  Refacere mal, corp drum afectat DC 79 A în sat Plesca
  Refacere străzi în satul Cizer (străzile Cojoc, Laloi, Silba, Cimitirului, Ruptura, Boianului)
  Refacere strada Brăduleț în sat Pria
  4Refacere străzi Buciumi (strada La Costani, piața veche, La Cula)Comuna Buciumi80
  Refacere străzi sat Bodia (strada Floroaia), comuna Buciumi
  Refacere pod în localitatea Bodia peste râul Agrij
  5Refacere străzi sat Jac (străzile Grofiu, Florii, La Stanca), comuna CreacaComuna Creaca5
  6Refacere drum comunal DC 48 A în localitatea CristolțComuna Cristolț117
  Refacere drum comunal DC 47 A în sat Văleni, comuna Cristolț
  Refacere străzi sat Cristolț (străzile Ghetar, Miri, Suseni, Lătureni, După Deal, Lazuri, Valea Fetiții), comuna Cristolț
  Refacere străzi sat Poiana Onții (străzile Sub Dunga, Funduri, Păltiniș), comuna Cristolț
  Refacere podeț în localitatea Văleni, situat pe Strada Seșii, comuna Cristolț
  7Refacere drum comunal DC 46 Gârbou - Solomo - BezdedComuna Gârbou35
  Refacere străzi sat Gârbou (străzile Cioroi, Terti, Teritori, Popeni, Bentea, Cotrii, Iguoaiei, Spătaru, Misenilo, La Mărioara, Dealu Puiului, Dealu Cosmești, Popeni 2), comuna Gârbou
  8Refacere drum comunal DC 94 Halmășd - Fufez, în localitatea HalmășdComuna Halmășd106
  Refacere drum comunal DC 87 Halmășd - Plopiș, în localitatea Aleuș
  Refacere pod situat în sat Cerașa situat pe Valea Cerașa
  9Refacere stradă sat Răstoci (face legătura între DN 1H spre cimitir și casa nr. 42), comuna IleandaComuna Ileanda33
  Refacere stradă sat Perii Vadului (Strada Principală de la Biserica la nr. casa 62), comuna Ileanda
  10Refacere stradă sat Plopiș (Vâlceaua Husar), comuna PlopișComuna Plopiș39
  Refacere stradă sat Iaz, comuna Plopiș
  Refacere podeț în localitatea Plopiș, situat pe pârâul Vâlceaua Husar, comuna Plopiș
  11Refacere stradă sat Zalha (strada Pod), comuna ZalhaComuna Zalha186
  Refacere stradă sat Vârteșca (strada Valea Poienilor), comuna Zalha
  Refacere străzi sat Valea Lungă (Strada Cosmeștilor, Pe Coaste), comuna Zalha
  Refacere străzi sat Ceaca (strada Valea Huzmezan, Valea Hranei), comuna Zalha
  Refacere pod localitatea Zalha, situat pe strada Pod, comuna Zalha
  Refacere pod localitatea Vârteșca, zona Biserica, comuna Zalha
  Refacere pod sat Ceaca peste Valea Husmezanu, comuna Zalha
  Refacere podețe sat Ceaca, situate pe Strada Principală nr. 8 și nr. 87, comuna Zalha
  Refacere Școala gimnazială Zalha
  12Refacere pod situat în sat Sutor peste Valea SâncraiuluiComuna Zimbor110
  14)Județul Suceava Total, din care:34.679
  1Refacere suprastructură din balast a DJ 174 de la km 32 la km 52 - L = 20 km, l = 5,5 m, h = 0,1 m pe raza orașului BroșteniJudețul Suceava5.223
  Decolmatare podeț de pe DJ 208J km 8 + 800 - km 9 + 680, sat Adâncata, comuna Adâncata
  Refacere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 209C km 24+450 - km 24+700 și decolmatare șanțuri aferente DJ L = 250 ml din sat Berchișești, comuna Berchișești
  Decolmatare rigolă aferentă DJ 209G sat Brodina, comuna Brodina: de la Burlică la Dispensar Uman - L = 500 m, l = 0,4 m, h = 0,5 m, zona P. B. - L = 50 m, l = 0,5 m, h = 0,5 m, în zonă podeț Herghelie - L = 75 m, l = 1 m, h = 0,5 m, în zona Herghelie km 18+300 - L = 50 m, l = 2 m, h = 0,5 m
  Decolmatare podeț pe DJ 209G km 18+300 zona Herghelie - L = 12 m, l = 2 m, h = 1 m și decolmatare culee pod Sadău în zona Nicu Hudema - L = 20 m, l = 2 m, h = 2 m, sat Brodina, comuna Brodina
  Refacere podeț tubular DN 800 mm L = 10 m pe DJ 209G, km 23+800, sat Paltin, comuna Brodina
  Refacere suprastructură din balast pe DJ 178 B de la km 7+700 la km 12+000 - L = 4,1 km, l = 5 m, h = 0,1 m, în sat Grănicești, comuna Grănicești
  Decolmatare șanțuri pentru punerea în siguranță a DJ 178B la km 9+800 - intersecție cu DN2 L = 100 m, în sat Grănicești, comuna Grănicești
  Decolmatare șanț pentru punerea în siguranță a DJ 208D de la Hănțești la râul Siret L = 0,8 km, l = 1 m, h = 0,7 m, sat Hănțești, comuna Hănțești
  Decolmatare șanț pentru punerea în siguranță a DJ 208B pe o L = 3 km, l = 1 m, h = 0,7, sat Berești, comuna Hănțești
  Refacere eroziune mal din materiale locale în zona G.V. pentru punerea în siguranță a DJ175 L = 40 m, l = 2 m, h = 1,5 m, sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei
  Refacere suprastructură din balast de la Macoveiciu Dumitru la Marocico Dumitru pe DJ 175 L = 0,35 lm, l = 5 m, h = 0,1 m, sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei
  Refacerea elementelor de infrastructură ale DJ 177 C: decolmatare L = 0,6 km, refacere acostamente L = 5 km, l = 0,75 m, h = 0,15 m, refacere podeț dalat la km 2+900 și prism din anrocament, refacere podeț tubular la km 4+500 și decolmatare L = 0,05 km, l = 0,5 m, h = 1 m, refacere podeț la km 5+900 și a timpanelor L = 20 ml și gabioane cu h = 2 m, refacere podeț la km 6+500, decolmatare L = 0,15 km, l = 1,5 m, h = 1,2 m, refacere podeț la km 6+950, refacere podeț la km 9+500 și decolmatare pe L = 0,05 km, l = 12 m, h = 1,2 m, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  Refacere zid de sprijin din beton armat a DJ 174 F sat Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei
  Refacerea DJ 175 B la km 9+088 - lucrări de decolmatare rigole și șanțuri L = 0,2 km, l = 8,5 m, h = 0,15 m, decolmatare albie pr. Izvorul Giumalău L = 20 m, l = 5 m, h = 3 m, refacere saltea gabioane L = 8 m, l = 2,5 m, h = 1 m și refacere apărare de mal gabioane L = 16 m, h = 2 m, pentru punerea în siguranță a DJ175 B, în sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Decolmatare albie a pr. Izvorul Giumalău în zona pod Raia pentru punerea în siguranță a DJ 175B L = 0,15 km, l = 2,5 m, h = 1 m, sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Refacere prag de fund aferent pod peste pârâul Humor pe DJ 177 la km 7+000, sat Mănăstirea Humorului, comuna Mănăstirea Humorului
  Refacere podețe pe DJ 177 în sat Mănăstirea Humorului, comuna Mănăstirea Humorului, la km 6+200 și în sat Poiana Micului, comuna Mănăstirea Humorului, la km 15+800
  Refacere suprastructură din balast pe DJ 291 A pe L = 1,7 km, l = 6 m, h = 0,2 m de la km 30+575 la km 32+275, sat Băncești, comuna Mușenița
  Reprofilare suprastructură la DJ 291 A în sat Climăuți, comuna Mușenița, pe L = 1,35 km, l = 6 m, h = 0,2 m de la km 39+775 la km 41+100
  Refacere suprastructură din balast DJ 174E în sat Panaci, comuna Panaci, pe L = 8 km, l = 6 m, h = 0,1 m și decolmatare șanț aferent DJ 174E pe L = 5 km
  Refacere pod pe DJ178A peste pârâul Tinoasa în satul Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos
  Refacere eroziune mal aferent pod pe DJ209A peste pârâul Suha Mică, în sat Slatina, comuna Slatina, de la km 34+495 la km 35+0,95 L = 0,6 km, l = 3 m, h = 2 m
  Refacere apărare mal din gabioane aferentă podului pe DJ209A în sat Găinești, comuna Slatina, peste pârâul Valea cu Calea, la km 43+800
  Decolmatare zona amonte și aval pod din beton armat pe DJ209G, pârâul Falcău, L = 150 m, l = 30, h = 0,75 în sat Straja, comuna Straja, la km 14+500
  Refacere apărare de mal râul Suceava din anrocamente aferentă DJ209G, în sat Straja, comuna Straja, pe o lungime de 150 m, l = 1 m, h = 4 m la km 13+000
  Decolmatare 2 podețe pe DJ177B în sat Stulpicani, comuna Stulpicani: 20 ml la km 14+900 și 20 ml la 14+300
  Decolmatare podeț pe DJ177A în sat Stulpicani, comuna Stulpicani: 10 ml la km 8+900
  2Refacere terasament str. Izvorul Alb, zona Alexoaie nr. 118, L = 20 m, l = 3 m, h = 0,5 mMunicipiul Câmpulung Moldovenesc153
  Refacere apărare de mal pe pr. Izvorul Alb pentru punerea în siguranță a str. Izvorul Alb km 4+200, stg L = 15 m, l = 1 m, h = 2,5 m; km 4+400 stg. L = 10 m, l = 1 m, h = 2 m; km 4+650 stg. L = 15 m, l = 1 m, h = 2 m; km 4+800 stg. L = 5 m, l = 1 m, h = 2 m
  Refacere terasament al podului de tuburi pe str. Valea Seacă km 3+000 peste pr. Valea Seacă L = 20 m, l = 4 m, h = 0,5 m
  Refacere terasament al str. Valea Seacă, zona Crăciun L = 100 m, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere apărare de mal pe pr. Valea Seacă pentru punerea în siguranță a str. Valea Seacă km 2+900, L = 50 m, l = 2 m, h = 1 m; km 2+400 L = 20 m, l = 2 m, h = 1 m; km 2 +300 L = 60 m, l = 1,5 m, h = 1 m
  Decolmatarea pr. Valea Seacă zona Crăciun - Barbanta pentru punerea în siguranță a str. Valea Seacă L = 200 m, l = 4 m, h = 0,5 m
  Refacere suprastructură din piatră concasată a str. Valea Seacă de la casa nr. 138 la 140 - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din piatră concasată a str. Plaiul Deii de la casa nr. 46 la garaj - L = 0,05 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere lucrare apărare pod din gabioane zona pod 1 pr. Valea Caselor - L = 8 m, h = 2 m și placarea gabioanelor prin ecranare L = 5 m, h = 2 m
  Refacere terasament str. Valea Caselor, zona Pensiunea Rustică L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere apărare de mal din anrocamente pentru punerea în siguranță a str. Valea Caselor, zona Pensiunea Rustică, L = 0,02 lm, l = 1,5 m, h = 1 m
  Refacere suprastructură din piatră concasată pe str. Pârâul Morii de la casa nr. 14 la casa nr. 15 - L = 0, km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din piatră concasată pe str. Șandru de la km 3+500 - km 3+350 și de la km 0+500 la km 0+650 - L = 0,3 km, l = 5 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din piatră concasată pe str. 1 Septembrie de la intersecție cu Str. Mioriței la casa nr. 6 - L = 0,03 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  3Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală municipală din Fălticeni: str. Plutonier Iacob, L = 1,5 km, l = 4,5 m, h = 0,15 m, Str. Teilor L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Nufărului L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Magazia Gării L = 0,1 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Antilești L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Panduri L = 0,1 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Zorilor L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 mMunicipiul Fălticeni202
  4Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală municipală din Vatra Dornei: Str. Poligonului - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Piscului - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Lumea Nouă - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Negrești - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m și L = 0,45 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Căprioarei - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Eroilor - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Nichitușeni - L = 1,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Oborului - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Popeni - L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Ulița Buliceni - L = 0,25 km, l = 4 m, h = 0,1 mMunicipiul Vatra Dornei222
  Refacere suprastructură din balast pe strada Ulița Știrbeni din localitatea Argestru, municipiul Vatra Dornei - L = 1,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe strada Todireni din localitatea Todireni, municipiul Vatra Dornei - L = 1,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din localitatea Roșu, municipală din Vatra Dornei: str. Colăcelu - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Silvicultorului - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Ulița Vlejeni - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  5Refacere suprastructură din balast pe str. Soldat Dumitru Antal de la intersecție DJ 174 la Ș.C. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m în orașul BroșteniOrașul Broșteni513
  Refacere suprastructură din balast pe Str. Braniștei de la B.D. la G. N. - L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m în orașul Broșteni
  Refacere suprastructură din balast pe str. Hăleasa de la G.C. la Ț. D. - L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,15 m în orașul Broșteni
  Refacere suprastructură din balast pe DC Căboaia de la L.G. la I. G. - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m în orașul Broșteni
  Decolmatare pr. Hăleasa pentru punerea în siguranță a str. Hăleasa - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 1,5 m în orașul Broșteni
  Decolmatare pr. Sec pentru punerea în siguranță a locuințelor C. M., C. D. la C.A., P. P. - L = 0,25 km, l = 2 m, h = 1,5 m în orașul Broșteni
  Refacere eroziune mal drept a râului Bistrița pentru punerea în siguranță a str. Hăleasea în zona fam. A. E. - L = 0,02 km, l = 2 m, h = 3 m în orașul Broșteni
  Refacere suprastructură din balast a DC Cotârgași de la fam. C. V. la fam. M. V. - L = 3 km, l = 4 m, h = 0,15 m, sat Cotârgași, în orașul Broșteni
  Refacere apărare de mal stâng din gabioane pe podul Cotârgași, peste pr. Cotârgași, în dreptul fam. S. S. de pe DC Cotârgași - L = 8 m, h = 3 m, sat Cotârgași, în orașul Broșteni
  Refacere pereu din beton a podului peste pr. Lat, de pe DC Cotârgași - L = 1 m, l = 4 m, h = 2 m, sat Cotârgași, în orașul Broșteni
  Refacere apărare mal stâng și drept din gabioane, aval de pod peste pr. Lat de pe DC Cotârgași - L = 6 m, h = 2,5 m, sat Cotârgași, în orașul Broșteni
  Refacere suprastructură din balast pe DC Frasin de la M. P. la B. P. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; de la G. V. la L. S. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m, sat Frasin, în orașul Broșteni
  6Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri vicinale situate în intravilanul orașului Cajvana: DV de la M. Ghe. la Ș. Ghe. - L = 0,35 km, l = 6 m, h = 0,15 m; DV 1013 de la atelier service la DC 43 C - L = 0,6 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DV 866 de la J. N. la Casa de adunare - L = 0,6 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DV 1710 de la C. G. la G. V. - L = 0,15 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DV 1267 de la D. Ghe. la T. T. - L = 0,28 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DV 2644 de la N. V. la T. Ghe. - L = 0,31 km, l = 8 m, h = 0,15 m; DV 2104 de la C. T. la C. C. - L = 0,2 km, l = 6 m, h = 0,15 m; DV 1862 de la F. I. la DJ 178 D - L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DV 4353 de la C. F. la S. Ghe. - L = 1 km, l = 6 m, h = 0,15 m; DV 5134 de la G. P. la R. V. - L = 0,2 km, l = 8 m, h = 0,15 m; DV 4352 de la B. G. la D. Ghe. - L = 0,153 km, l = 8 m, h = 0,15 m; DV 4190 de la G. Ghe. la M. M. - L = 0,3 km, l = 7 m, h = 0,15 m; DV 4016 de la M. A. la P. I. - L = 0,6 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DV 1950 de la B. T. la C. N. - L = 0,218 km, l = 6,5 m, h = 0,15 m; DV 1811 de la N. D. la Ș. Ghe. - L = 0,2 km, l = 6 m, h = 0,15 m; DV 4529 de la I. Al. la C. I. - L = 0,22 km, l = 8 m, h = 0,15 m; DV fn de la D. F. la D. V. - L = 0,4 km, l = 6 m, h = 0,15 m; DC de la L. Ghe. la C. T. (releu) - L = 0,32 km, l = 8 m, h = 0,15 mOrașul Cajvana639
  Refacere șanț din beton pe DV 2644 la fam. T. G. - L = 110 m, l = 0,5 m, h = 0,15 m în orașul Cajvana
  Refacere suprastructură din balast pe DC 43 A de la Groapa M. la Tâșca - L = 2 km, l = 8 m, h = 0,15 m, sat Codru, oraș Cajvana
  Refacere suprastructură din balast a DV fn de la DC 43A la Șoldan - L = 0,6 km, l = 5 m, h = 0,15 m, sat Codru, oraș Cajvana
  7Refacere suprastructură din balast pe DC din sat Poiana, oraș Dolhasca, în zona M.G. - L = 0,4 km, l = 5 m, h = 0,15 mOrașul Dolhasca445
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Valea Poienei, oraș Dolhasca: zona Bucătarul - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m; zona O. Ș. - L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Murgoci - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Probota, oraș Dolhasca: zona Haltă - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Scorțari - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Suditu - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona P. T. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m; zona Balașa - L = 0,4 m, l = 3 m, h = 0,15 m; zona Morii - L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Todiraș - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Siliștea, oraș Dolhasca: zona Bahrin - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Canton Silvic - L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Murgoci - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Grigore - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Budeni, oraș Dolhasca: zona Canton Silvic - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Cimitir - L = 0,1 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Dochița - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona C. G. - L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Ceaunică - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Onuțu - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Minciună Hotar - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Gulia, oraș Dolhasca: zona Cristea - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Ciobanu - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Bogza - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona grădiniță - L = 0,25 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Murariu - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Radu - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Poienari, oraș Dolhasca: zona Ragazan - L = 0,25 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Bita - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul localității Dolhasca, oraș Dolhasca: zona Suciu - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Pelin - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona școală Săndeni - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Voroneanu - L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,15 m, zona Hapău - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  8Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din orașul Frasin: str. Sanatoriu de la Lupancu la Mișceag - L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,2 m; str. Stadion de la J. M. la B. S. - L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,2 m; Str. Bisericii de la M. V. la Sahlean - L = 0,6 km, l = 6 m, h = 0,2 m; Str. Spitalului de la spital la M. V. - L = 0,2 km, l = 5 m, h = 0,2 m; str. Obreja de la H. V. la str. Valea Seacă - L = 0,45 km, l = 4 m, h = 0,2 m; Str. Cireșilor de la H. V. la V. I. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,2 mOrașul Frasin1.453
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din sat Bucșoaia, oraș Frasin: str. Prund Bucșoaia de la M. D. la B. S. - L = 0,4 km, l = 5 m, h = 0,2 m; Str. Sondei de la B. S. la B. D. - L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,2 m; Str. Brădățenilor de la P. T. la B. P. - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,2 m; str. Suha de la D. M. la S. T. - L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din sat Plutonița, oraș Frasin: Str. Releului de la F. I. la G. Ctin. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,2 m; str. Ghirileu de la G. F. la Ș. Ghe. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,2 m; str. Braniște de la Pod Braniște la B. C. - L = 1,3 km, l = 4 m, h = 0,2 m; Str. Pârliturii de la N. C. la G. P. - L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,2 m
  Refacere apărare de mal din gabioane pentru punerea în siguranță a DJ 177 A (sector intravilan aflat în administrarea orașului Frasin) km 3+300, sat Plutonița, orașul Frasin - L = 150 m, h = 3 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din sat Doroteia, oraș Frasin: str. Pârâul Doroteia de la pod Doroteia la canton silvic - L = 1,4 km, l = 5 m, h = 0,2 m; str. Prund Doroteia de la D. A. la M. D. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,2 m; str. Aleea Școlii de la Ge. L. la G.I. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere apărare de mal pe pr. Ilioaia în zona B. I. pentru punerea în siguranță a 5 gospodării - L = 75 m, h = 2,5 m
  9Refacere suprastructură din îmbrăcăminte asfaltică pe str. General Grigorescu de la str. General Grigorescu la Str. Liliacului, L - 0,2 km și acostament din balast L = 10 m, l = 0,5 m, h = 1,5 mOrașul Gura Humorului165
  Refacere suprastructură din îmbrăcăminte asfaltică pe Str. Liliacului de la intersecția cu str. General Grigorescu în amonte - L - 0,03 km
  10Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul localității Siliștea, oraș Liteni: DC Siliștea - Biserică - L = 1,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC Siliștea - Bălteni - L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC Siliștea - Pârlitură - L = 1,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC 2 - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 mOrașul Liteni210
  11Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din intravilanul localității Milișăuți, oraș Milișăuți: Str. Luncii - L = 2,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Înfrățirii - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Fulgerului - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Grădiniței - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Barierei - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Rotundă - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Aleea Iazului - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Aleea Dreaptă - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Speranței - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Cernăuți - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Intrarea Dumbrăvii - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Crizantemelor - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Zimbrului - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. 24 ianuarie - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Aleea Scurtă - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Aleea Fântâniței - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Meseriașilor - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Microcentralei - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 mOrașul Milișăuți168
  Decolmatare albie a pr. Huțulecilor în zona fam. C., pentru punerea în siguranță a podețului de pe drumul de exploatare agricolă Prund - L = 20 m, l = 6 m, h = 1,8 m, sat Bădeuți, oraș Milișăuți
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din intravilanul localității Bădeuți, oraș Milișăuți: Str. Prieteniei - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Tărnuica - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Burdujeni Ciortărie - L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,1 m
  Decolmatare albie a pr. Sucevița în zona Burdujeni, în dreptul fam. H. V. pentru punerea în siguranță a podețului de acces la 7 locuințe - L = 10 m, l = 5 m, h = 0,9 m, sat Bădeuți, oraș Milișăuți
  Decolmatare albie a pr. Sucevița în zona fam K. L., pentru punerea în siguranță a podețului de pe DC L = 10 m, l = 5 m, h = 0,9 m, sat Bădeuți, oraș Milișăuți
  12Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din orașul Siret: Str. Arcului - L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Moldovei - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Munteniei - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Petriceicu Vodă - L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Iancu Flondor - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Mihai Eminescu - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Transilvaniei - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Principatelor Unite - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Sas Vodă - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Ciuhei - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Drăgușeni - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Sf. Ioan Botezătorul - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Ștefan cel Mare - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Anton Pann - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Pietrăriei - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Mihai Viteazul - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Mărășești - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Deșteptării - L = 0,15 km, l = 4 m, h = 0,1 mOrașul Siret297
  13Refacere rețea stradală în orașul Vicovu de Sus: str. George Călinescu - L = 0,2 km, l = 5,5 m, h = 0,1 m; str. Avram Iancu - L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Flesca - L = 1,2 km, l = 5,5 m, h = 0,1 m; Str. Baciului - L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Voinței - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Zăvoiului - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Sicovei - L = 0,2 km, l = 5,5 m, h = 0,1 m; str. Dragoș Vodă - L = 1,2 km, l = 5,5 m, h = 0,1 m; Str. Mioriței - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 mOrașul Vicovu de Sus278
  Refacere 11 podețe tubulare în oraș Vicovu de Sus: podeț nr. inv. 1228 Str. Crasnei la Brahon D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1231 Str. Crasnei la Farcaș D = 1500 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1222 str. George Călinescu la Borcan D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1221 str. Horia la Intrare D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1223 str. Horia la Beni Mandici D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1219 str. Horia la intersecție cu biserica D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1218 str. Horia la T. D. D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1220 Str. Bisericii în Pantă la Puraveți D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1214 str. Horia la B. Ml. D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1215 Str. Farmaciei la Tucu D = 600 mm, L = 5 m; podeț nr. inv. 1216 Str. Farmaciei la R. L. D = 600 mm, L = 5 m
  14Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Adâncata, comuna Adâncata: poz. inv. 84 de la Ș. Ctin la G. D. L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 90 de la C. D. la G. H. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 99 de la C. G. la C. D. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 98 de la L. G. la G. D. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 100 de la C. V. la O.I. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 101 de la H. M. la F. M. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 70 de la T. C. la Ș. V. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 73 de la D. E. la Biserica adventistă - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 82 de la G. N. la. N. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 77 de la N. A. la Ursăciuc - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 76 de la C. S. la pod Călugăreni - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 74 de la A. S. la O. V. L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 103 de la I. V. la D. A. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 104 de la I. V. la C. G. L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 106 de la L. I. la D. C. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 107 de la Ș. M. la A. I. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 97 de la R. D. la C. G. - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 71 de la Ș. V. la Baltă - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 mComuna Adâncata584
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Călugăreni, comuna Adâncata: poz. inv. 110 zona parcului - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 111 de la Anton la G. D. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 113 de la A. G. la Imaș - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Fetești, comuna Adâncata: poz. inv. 114 de la Feșterie la A. G. - L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 115 de la magazin sătesc la Huțanu - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 116 de la H. Ctin. la Zadie - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; poz. inv. 117 de la S. S. la Moruz - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  15Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Arbore, comuna Arbore: nr. inv. 53 de la drum Jan la Prund - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 61 de la drum Pix la Grigman - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 80 de la drum Bahnari la Pomăt - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 123 de la drum Sturzeni la P. D. - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 128 de la drum Liurcă la Motan - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 218 de la cimitir penticostal la T. C. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 mComuna Arbore160
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Clit, comuna Arbore: nr. inv. 147 de la DN 2E la A. M. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 148 de la DN 2E la Blideriță - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 151 de la drum Bliderță la canton Nichitean - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 153 de la drum Deal Dan la DN2E - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  16Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din intravilanul satului Baia, comuna Baia: str. Înv. M. Gavrilescu - L = 0,47 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Fântânărenilor - L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Florilor - L = 0,08 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Busuiocului - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Bobului - L = 0,24 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Măceșului - L = 0,28 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Voinței - L = 0,23 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Popeștilor - L = 0,22 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Răzeșilor - L = 0,45 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Huțanilor - L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Afinelor - L = 0,39 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Prundului (distrusă în totalitate) de la DJ155P la Str. Baciului - L = 0,3 km, l = 5 m, h = 2 mComuna Baia476
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din intravilanul satului Bogata, comuna Baia: str. Pânzăreni - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; Str. Baladei - L = 0,25 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. V. Straiescu - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; Str. Viitorului - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Înv. Ghe. Rădășanu - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Prunului - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Pârâu Bogata - L = 3 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. N. Iordache - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Fagului - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere dig mal stâng amonte prag captare Baia din materiale locale L = 70 m, V = 420 mc și L = 150 m, V = 900 mc, precum și pereu din beton armat L = 70 m și h = 0,2 m, L = 150 m, h = 0,2 m pentru punerea în siguranță a DC 95, a gospodăriilor din zonă și a captării Baia III, ce alimentează municipiul Fălticeni
  17Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale în intravilanul satului Bălăceana, comuna Bălăceana: DC 1640 de la C. V. la Tibric - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC 911 de la Șoflău la B. Ctin. - L = 0,25 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC 2405 de la Candrea la S. V. - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC 3024 de la F. D. la Gongoș - L = 0,25 km, l = 6 m, h = 0,15 m; DC 2354 de la Gușă la S. D. - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC 1498 de la G. G. la Titi - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC 778 de la B. F. la U. P. - L = 0,2 km, l = 6 m, h = 0,15 mComuna Bălăceana147
  18Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri vicinale în intravilanul satului Berchișești, comuna Berchișești: DV de la Ș. N. la Ș. S. - L = 0,07 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la A. I. la tarlaua Pe Deal - L = 0,12 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DV de la O. T. la C. N. - L = 0,07 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la B. N. la A. N. - L = 0,13 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la L.O la L.M. - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DV de la I. D. la P. I. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la O. N. la C.D. - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la V. A. la J. V. - L = 0,49 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la Ș. P.Comuna Berchișești350
  la A. N. - L = 0,16 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la școală la P. V. - L = 0,39 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la N. V. la O. Ghe. - L = 0,52 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la A. I. la V. F. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la școala Spinărie la G. I. - L = 0,61 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la M. A. la O. I. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DV de la C. L. la G. P. - L = 0,9 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DV de la B.I la C. I. - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DV de la T. V. la O. Ghe. - L = 0,16 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale în intravilanul satului Berchișești, comuna Berchișești: DC de la P. Ghe. la P. C. - L = 0,89 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la V. I. la V. Ghe. - L = 0,85 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la B. I. la F. G. - L = 0,35 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la P. Ghe. la C. A. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la T. I. la A. A. - L = 0,25 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la A. O. la O. V. - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la O. I. la L. P. - L = 0,42 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la R. I. la Ș. I. - L = 0,72 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la R. M. la V. Ghe. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la G. A. la H. I. - L = 0,24 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la V. Ghe. la J.A. - L = 0,36 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale în intravilanul satului Corlata, comuna Berchișești: DC de la J. D. la uliță Lăptărie - L = 0,26 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC de la P. D la B. D. - L = 0,69 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC de la C. P. la C. D. - L = 0,82 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC de la B. C. la M. C. - L = 0,28 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri vicinale comunale în sat Corlata, comuna Berchișești, de la Jitaru D. la uliță Lăptărie - L = 0,26 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  19Refacere suprastructură din balast DC 13 Boroaia - Moișa, sat Moișa L = 0,1 km, L = 5 m, h = 0,15 m și sat Săcuța L = 0,5 km, L = 5 m, h = 0,15 mComuna Boroaia150
  Refacere suprastructură din balast din sat Moișa, pe DC Moișa - Boboceni L = 1,5 km, L = 5 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast din sat Săcuța, pe DC Săcuța Deal L = 0,7 km, L = 5 m, h = 0,15 m
  20Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri vicinale în intravilanul satului Botoșana, comuna Botoșana: DV de la DJ178 la C. V. - L = 0,32 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 16 de la DJ178 la S. M., C. Ctin. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 18 de la DJ178 la G. Ghe. - L = 1,26 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 21 de la DJ178 la B. I. - L = 0,42 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 49 de la S. A. la B. V. - L = 1,18 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 55 de la B. Ghe. la Boca A. - L = 0,24 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 63 de la DJ178 la N. T. - L = 0,29 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 68 de la biserică la B. T. - L = 0,16 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 71 de la DJ178 la B. P. - L = 0,12 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 74 de la DJ 178 la S. N. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 75 de la DJ178 la R. Ghe. - L = 0,78 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DV 97 de la I. S. la Robu S. - L = 0,12 km, l = 4 m, h = 0,2 mComuna Botoșana341
  21Refacere suprastructură din balast pe DC Pârâul Negrii - IME - prag de la C. N. la M. M. - L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,2 m și de la Ceciuleac la H. G. - L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,2 mComuna Breaza188
  Refacere protecție mal la 4 podețe tubulare pe DC Pârâul Negrii: zona Sesii L = 15 m, l = 1 m, h = 3 m, zona M. D. L = 14 m, l = 2 m, h = 2 m, zona M. M. L = 14 m, l = 2 m, h = 2 m, zona H.G. L = 6 m, l = 2 m, h = 1 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC Tătărcuța de la P.D. la H. M. - L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,2 m
  22Refacere suprastructură din balast pe DC 48A din sat Brodina de Jos de la DJ176A la I.N. - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,2 mComuna Brodina599
  Refacere suprastructură din balast pe DC Dubiușca din sat Dubiușca de la DJ176A la L.I. - L = 1,8 km, l = 4 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC nr. inv. 42 din DJ 209G la D. V. - L = 1,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m și decolmatare rigolă aferentă drumului de la biserică la cimitir - L = 0,5 km, l = 0,3 m, h = 0,5 m
  Decolmatare canal pr. Iurcului din DJ 209G la S. V. pentru punerea în siguranță a locuințelor din zonă - L = 0,45 km, l = 2,5 m, h = 0,5 m
  Refacere dig din balast în sat Brodina, comuna Brodina, în zona de confluență a r. Brodina cu r. Suceava, pentru punerea în siguranță a proprietăților, L = 0,2 km, l = 4 m, h = 2 m
  Refacere dig din balast în sat Brodina, comuna Brodina, în zona Ghe. M., aval de pod Brodina, pentru punerea în siguranță a unei locuințe, L = 1 km, l = 2 m, h = 2 m
  Decolmatare DC Brodina de Jos de la drum axial Brodina de Jos la Tega N., L = 0,1 km, l = 4 m, h = 1 m
  Refacere dig din balast în sat Brodina de Jos, comuna Brodina, zona Zepciuc de la DJ186 la D. S., L = 0,03 km, l = 4 m, h = 0,2 m
  Decolmatare culee pod de pe DC Brodina de Jos, zona Ș. L., L = 40 m, l = 1,5 m, h = 1 m
  Refacere dig din balast pe pr. Brodina, pentru punerea în siguranță a unei gospodării în zona C.N., L = 200 m, l = 2 m, h = 2 m
  Refacere pod cu suprastructură din lemn și fundație din beton nr. inv. 2356, peste r. Suceava, în zona H. I.
  23Refacere suprastructură din balast pe rețea de ulițe cu rol de străzi în intravilanul satului Cacica, comuna Cacica: de la casa polonă la Cozmici N. - L = 0,6 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la Sticleți D. la Ilisoi C - L = 0,3 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la pod Canzia la Hrincescu D. - L = 0,8 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la Bălăcean N. la Iețcu I. - L = 0,47 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la Marchevici Z. la drum SAPARD - L = 0,14 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la ștrand la J. N. - L = 0,77 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la Goretci la H. A - L = 0,14 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la DC 17 la G. Ghe. - L = 0,18 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la H. N. la S. V. - L = 0,21 km, l = 2,5 m, h = 0,2 mComuna Cacica361
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de ulițe cu rol de străzi în intravilanul satului Pârteștii de Sus, comuna Cacica: de la Break la DN 2E - L = 0,38 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la Dormidon la N. B. - L = 0,13 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la Biserică Vale la B. A. - L = 0,34 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la drum modernizat Gorceni la A. V. - L = 0,2 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la D. B. la drum modernizat Rodina - L = 0,4 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de ulițe cu rol de străzi în intravilanul satului Runcu, comuna Cacica: de la DN 2E la H. M. - L = 1,6 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m; de la DN2E la A. N. - L = 1,69 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC 18 în intravilanul satului Solonețu Nou, comuna Cacica, de la DN 2E la Deal - L = 1,4 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  24Refacere suprastructură din balast pe DC de la N. P. la C. V. L = 0,48 km, l = 4 m, h = 0,15 m, decolmatare rigolă aferentă porțiune de drum L = 0,48 km, l = 0,5 m, h = 0,55 m și refacere podeț tubular din beton, sat Capu Câmpului, comuna Capu CâmpuluiComuna Capu Câmpului688
  Refacere suprastructură din balast pe DC de la Chirilă M. la Obreja Ghe. L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,1 m, decolmatare rigolă aferentă porțiune de drum L = 0,8 km, l = 0,3 m, h = 0,4 m și refacere gabioane L = 58 m, h = 2 m amonte pod Isachia mal drept Buta Dumitru, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  Refacere suprastructură din balast pe DC de la M.I. la B.E. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m, refacere aripă stângă pod Mămuca aval, din beton și prism din anrocament, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  Refacere suprastructură din balast pe DC de la B. A. la O. V. - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,15 m și refacere podeț tubular din beton, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  Refacere suprastructură din balast pe DC de la B. E. la B. D. - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m, refacere podeț tubular și prism din anrocament L = 8 m, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  Refacere suprastructură din balast pe DC de la P.P. la C. S. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m și refacere asfalt 200 mp, refacere terasament L = 1 km, l = 0,75 m, h = 0,2 m, decolmatare rigolă aferentă drum L = 0,3 km, l = 0,3 m h = 0,4 m și refacere podeț din 4 tuburi, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  Refacere suprastructură din balast pe DC de la B. E. la T. I. - L = 0,25 km, l = 3 m, h = 0,15 m, decolmatare rigolă aferentă porțiune de drum L = 0,07 km, l = 0,8 m, h = 0,6 m, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  Refacere 5 pile ale podului peste r. Moldova de pe DC28 A, refacere asfalt S = 120 mp și culee dreaptă a podului, sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului
  25Refacere îmbrăcăminte asfaltică pe DC Fluturica - 50 mp, decolmatare (aluviuni depuse pe drum) L = 0,2 km, l = 3,5 m, h = 0,2 m și decolmatarea șanțului aferent DC pe L = 300 mlComuna Cârlibaba262
  Refacere suprastructură din balast pe DC Fundoaia L = 0,3 lm, l = 4 m, h = 0,2 m și decolmatare șanț aferent DC - L = 450 ml
  Refacere suprastructură din balast pe DC 86A - L = 4 km, l = 4 m, h = 0,15 m și decolmatare șanț aferent DC - L = 1,8 km
  26Refacere structură drum și îmbrăcăminte asfaltică pe L = 0,15 km, de la Crajman la JobuComuna Ciprian Porumbescu260
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de ulițe cu rol de străzi în intravilanul satului Ciprian Porumbescu, comuna Ciprian Porumbescu: de la Hizga la Rula - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,2 m; de la C.S. la B. D. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m; de la Jobu la Berlehui - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m; de la Foiu la M. și S. - L = 1,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m; de la Văcar la Childău - L = 0,1 km, l = 3 m, h = 0,15 m; de la C. S. la Goga - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,15 m; de la Cățel la DJ178G - L = 0,84 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  27Refacere suprastructură din balast în sat Brăiești, comuna Cornu Luncii, pe Strada Școlii - L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,1 mComuna Cornu Luncii296
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din sat Păiseni, comuna Cornu Luncii; str. Mielușoaia - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. Ulița Mare - L = 1,6 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Săscuța - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din sat Sasca Mare, comuna Cornu Luncii; Str. Privighetorilor - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Ulița Mare - L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Cozmescu - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Chirilă - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din sat Băișești, comuna Cornu Luncii: str. Hațaș - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m; str. Drumul Gării - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  28Refacere suprastructură din balast pe drum axial Coșna - L = 0,56 km, l = 6 m, h = 0,2 m și decolmatare șanț aferent drumului L = 0,56 km, din sat Valea Bancului, comuna CoșnaComuna Coșna460
  Refacere dig din balast pe drumul axial Coșna în zona F. D., L = 0,4 km, și zona Polocan L = 0,3 km și prism din anrocament zona F. D. și zona C. Ghe., sat Valea Bancului, comuna Coșna
  Refacere suprastructură din balast pe Str. Aeroportului - L = 0,15 km, l = 5 m, h = 0,2 m și decolmatare torent - L = 0,4 km, l = 1 m, h = 1 m, pentru punerea în siguranță a Str. Aeroportului din sat Podul Coșnei, comuna Coșna
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Coșna, comuna Coșna: de la Poiana Vinului la G.S. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,2 m; de la B. M. la B. V. - L = 0,15 km, l = 4 m, h = 0,2 m; de la M. B. la T. V. - L = 0,15 km, l = 4 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC din sat Teșna, comuna Coșna, în zona Tebeleuca - L = 3 km, l = 4 m, h = 0,2 m
  29Refacere suprastructură din balast a DC Bărnărel din sat Crucea, comuna Crucea, de la DN 17B la barieră ocol silvic Crucea - L = 0,84 km, l = 4 m, h = 0,2 m și terasament drum în zona N. E. V = 67,5 mcComuna Crucea174
  Refacere apărare de mal stâng cu gabioane pentru punerea în siguranță a DC Bărnărel în zona D. I. - L = 8 m, h = 2 m, în sat Crucea, comuna Crucea
  Refacere suprastructură din balast pe DC 78B în sat Satu Mare, comuna Crucea, de la DN 17B la S.V. - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din satul Chiril, comuna Crucea: DC Chiril de la DN 17B la V. D. - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,2 m; DC Aramă Chisc de la H. D. la F. Ctin. - L = 1,1 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC Pârâul Fierului în sat Cojoci, comuna Crucea, de la DN 17B la R. C. - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  30Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Dărmănești, comuna Dărmănești: nr. inv. 35 de la H.V. la pârâu Hatnuța - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 23 de la H. I. la O. D. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 34 de la B. N. la B. I. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 31 de la B. N. la T. M. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 30 de la T. Ghe. la pădure - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 28 de la G. Ghe. la pădure - L = 1,3 km, l = 4 m, h = 0,1 mComuna Dărmănești547
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Măriței, comuna Dărmănești: nr. inv. 56 de la DJ la S. R. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 57 de la B. Ctin. la DJ - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 55 de la DJ la C. P. - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 46 de la H. I. la C. V. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 53 de la M. C. la R. Ghe. - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 58 de la F. G. la C. D. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 60 de la C. D. la H. I. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Dănila, comuna Dărmănești: nr. inv. 94 de la Z. N. la F. V. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 95 de la F. la M. I. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 91 de la H. Ghe. la Z. N. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 90 de la T. Ctin. la T. D. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 76 de la M. I. la T. S. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 81 de la M. I. la T. D. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 82 de la T. D. la B. V. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 83 de la B. V. la H. Ctin. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 84 de la H. Ctin. la C. P. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Mărițeia Mică, comuna Dărmănești: nr. inv. 99 de la C. C. la DN 2 - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 101 de la M. G. la DN 2 - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Călinești Enache, comuna Dărmănești: nr. inv. 112 de la M.G. la C. M. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 109 de la Magazin Milidon la R. I. - L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 110 de la R. M. la T.L. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 118 de la A. E. la hotar Călinești-Vasilache - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 107 de la A. E. la T. D. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 115 de la L. E. la canton silvic - L = 2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 108 de la P. Ghe. la R. I. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Călinești-Vasilache, comuna Dărmănești: nr. inv. 119 de la DJ 209D la casa de adunare - L = 1,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 120 de la casa de adunare la biserica ortodoxă - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 122 de la G. Ghe. la A. E. - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  31Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor: DC 75A Dorna de la J. P. la Ursu - L = 2 km, l = 3,5 m, h = 0,15 m; DC Izvorul Alb de la Ruscan la C. C. - L = 1,2 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Strada Parcului de la pasaj CFR la B. Ghe. - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Pardai de la DN 17 la Vârvărean - L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Secu Poiana Negri de la A.I. la Spânu - L = 2,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC La Farmacie de la CFR la R. I. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 mComuna Dorna Candrenilor315
  Refacere dig mal drept pr. Dorna pentru punerea în siguranță a DC 75 Dorna în zona fam. N. - L = 15 m, l = 2 m, h = 2 m și a eroziunii mal stâng pe DC Strada Parcului în zona fam. R. - L = 5 m, l = 2 m, h = 2 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor: DC Livada de la Moraru la Silviu - L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Poligon de la Gater la Poligon Militar - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  32Refacere suprastructură din balast pe DC Călinești în sat Sunători, comuna Dorna-Arini, de la fam. R. Ghe. la S. Ghe. - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 mComuna Dorna-Arini296
  Refacere dig mal stâng pr. Sunători pentru punerea în siguranță a DC Ortoaia în zona fam. M. - L = 10 m, l = 2 m, h = 1,5 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC Rusca 2 în sat Rusca, comuna Dorna-Arini, de la fam. V. M. la păstrăvărie - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Ortoaia, comuna Dorna-Arini: DC Ortoița de la DC Ortoaia la P. D. - L = 0,02 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Ortoaia de la fam. M. D. la P. F. - L = 2 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Colăcel de la Roșu la Hălgățiș - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere eroziuni mal stâng a pr. Ortoaia pentru punerea în siguranță a DC Ortoaia în zona fam. M. - L = 20 m, l = 1,5 m, h = 1,5 m și în zona fam. N. - L = 5 m, l = 1,5 m, h = 1,5 m, în sat Ortoaia, comuna Dorna-Arini
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Cozănești, comuna Dorna-Arini: DC Arinaș de la Casa Mara la M.Vl. - L = 2 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Gogoșeni de la Ungureanu la Țuțuianu - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC Cozănești de la A. S. la A.O. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC Pârâul Rece în sat Dorna-Arini, comuna Dorna-Arini, de la A. F. la B. I. - L = 1,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  33Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Dornești, comuna Dornești: nr. inv. 74 de la stație asfalt la hotar Grănicești - L = 4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 76 de la canton la fântână - L = 3,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 77 de la fermă la canton iaz - L = 2,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 52 de la Prelipcea A. la C. Ghe. - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 mComuna Dornești447
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Iaz, comuna Dornești: nr. inv. 88 de la haltă sat Iaz la hotar comună - L = 3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; nr. inv. 89 de la Cuila la haltă - L = 2,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere rampe de acces ale podului nr. inv. 88 de pe DC 88 în zona Haltă, sat Iaz - L = 12 m, l = 2 m, h = 2 m
  34Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Drăgoiești, comuna Drăgoiești: DC 25E - L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC 25 - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC 25C - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC 25D - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC 25 F, L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 mComuna Drăgoiești217
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri vicinale din intravilanul satului Drăgoiești, comuna Drăgoiești: DV de la B. D. la R. Ghe. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la B. V. la pod Sanata - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la DJ 178 la G. V. - L = 0,45 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la DJ 178 la Buha Rufin - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DV de la DJ 178 la B. Șt. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Măzănăești, comuna Drăgoiești: DC15 D - L = 0,95 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC 25 A - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe drum vicinal din intravilanul satului Măzănăești, comuna Drăgoiești, DV de la B. D. la B. V. - L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast DC 25B din intravilanul satului Lucăcești, comuna Drăgoiești: - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  35Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Drăgușeni, comuna Drăgușeni: DC 8A de la DN 2 la Gara Leu - L = 8 km, l = 6 m, h = 0,2 m; DC de la DC 8B la bazin apă - L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,2 m; DC de la DN 2 la stația de epurare - L = 0,75 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DC de la S. T. la S. M. - L = 0,48 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DC de la casa parohială la H. Ctin. - L = 2,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC de la DN 2 la bahna satului - L = 0,75 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DC de la târgul comunal la stație epurare - L = 0,9 km, l = 6 m, h = 0,2 mComuna Drăgușeni1.386
  Refacere apărări de maluri din gabioane h = 3 m pentru punerea în siguranță a podului rutier peste r. Moldova de pe DC de la DN 2 la limită hotar județ Neamț
  Refacere terasamente din material local pentru punerea în siguranță a podului rutier peste r. Moldova de pe DC de la DN 2 la limită hotar județ Neamț, V = 500 mc
  Refacere pereu dalat din beton pe DC 8A în zona fam. H. G. - L = 15 m, h = 1 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC din intravilanul satului Gara Leu, comuna Drăgușeni, de la canton silvic la M. C. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din intravilanul satului Broșteni, comuna Drăgușeni: DC de la A. A. la H. V. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DC de la H. M. la DC 8 - L = 0,75 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DC de la H. M. la V. A. - L = 2 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DC de la G. M. la Schit Sf. Gheorghe - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  36Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Frătăuții Noi, comuna Frătăuții Noi: nr. inv. 6 de la DJ Siret la C. S. - L = 1,7 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 14 de la Barabulă la B. D. - L = 1,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 20 de la H.V. la Fasac - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 21 de la A. Ctin la podul Hati - L = 0,25 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 28 de la Tofan la pod Ciorap Ciocan - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv.42 de la P. M. la B Ghe. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 45 de la P.V. la pr. Pinteasca - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 46 de la Andronache la Maidac - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 53 de la SC GRIMIS la Matei - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 65 de la DJ la Agromec Costișa - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 75 de la moară la cămin - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; nr. inv. 76 de la Boboc la r. Suceava - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 mComuna Frătăuții Noi184
  37Refacere suprastructură din balast pe DC 33B din sat Frumosu, comuna Frumosu - L = 3 km, l = 3 m, h = 0,15 mComuna Frumosu378
  Refacere suprastructură din balast pe DC 33A din sat Dragoșa, comuna Frumosu - L = 2,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  Refacere apărare mal din gabioane în zona gater Ciocolată de la T. D. la S. G. pentru punerea în siguranță a proprietăților acestora - L = 24 m, h = 2 m, în sat Frumosu, comuna Frumosu
  Decolmatare albie pr. Dragoșa, zona Andronic de la H. M. la A. Ctin. pentru protejarea locuințelor acestora - L = 100 m, L = 4 m, h = 0,5 m și în zona Caprian de la H. R. la C. V. pentru punerea în siguranță a locuințelor acestora L = 50 m, L = 4 m, h = 0,5 m, în sat Dragoșa, comuna Frumosu
  Refacere apărare mal din gabioane în zona P. I. pentru punerea în siguranță a DC 33 Deia - L = 12 m, l = 1 m, h = 2 m, în sat Deia, comuna Frumosu
  Refacere suprastructură din balast pe DV Izvor de la fam. N. I. la R. P. - L = 0,2 km, l = 2,5 m, h = 0,15 m, în sat Deia, comuna Frumosu
  Refacere suprastructură din balast pe DC Dealului de la pensiunea Măgura la pr. Vasile - L = 1,3 km, l = 2,5 m, h = 0,2 m, în sat Deia, comuna Frumosu
  Refacere terasament DC Izor zona Niga Vasile, sat Deia, comuna Frumosu - L = 10 m, l = 4 m, l = 2 m
  38Refacere suprastructură din balast pe DC Arsăneasa din sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei, zona Zăvoare Mihăiasa - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,2 m și refacere terasament al drumului - L = 0,15 km, l = 1,5 m, h = 1,5 mComuna Fundu Moldovei557
  Refacere suprastructură din balast pe DC Pârâul Colacu din sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, zona Ț. M. - L = 0,3 km, l = 3,5 m, h = 0,2 m și refacere terasament al drumului în zona Ț. D. - L = 0,2 km, l = 1 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe DV Mândrileni din sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, zona Mihai Valah la T.A. - L = 0,8 km, l = 3,5 m, h = 0,2 m și refacere terasament al drumului - L = 0,6 km, l = 1,5 m, h = 0,15 m
  Refacere acostament a DC Botușel din sat Botuș, comuna Fundu Moldovei, în zona Șalvari Săvel - L = 0,015 km, l = 2 m, h = 1,5 m
  Refacere terasament al DV Pini din sat Botuș, comuna Fundu Moldovei, de la DC Botușel la R. C. - L = 1 km, l = 3 m, h = 1 m
  Refacere suprastructură din balast din sat Botuș, comuna Fundu Moldovei, pe DV Căzăceni de la R.U. la L. M. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,2 m și refacere terasament drum - L = 0,25 km, l = 1 m, h = 1,5 m
  Refacere suprastructură din balast din sat Botuș, comuna Fundu Moldovei, pe DV Prelucă de la A. L. la Ț. T. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,2 m și refacere terasament drum - L = 0,2 km, l = 1 m, h = 0,5 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC Orata din sat Botuș, comuna Fundu Moldovei, de la M. S. la H. T. - L = 0,5 km, l = 3,5 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast din sat Botuș, comuna Fundu Moldovei, pe DC Delnița de la I. Z. la S. E. - L = 0,3 km, l = 3,5 m, h = 0,2 m și refacere acostament drum - L = 0,01 km, l = 1 m, h = 0,5 m
  39Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Hănțești, comuna Hănțești, cu rol de străzi: Str. Libertății - L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m; Str. Eroilor - L = 0,31 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Plopilor - L = 0,67 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Victoriei - L = 1,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Nucilor - L = 0,39 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Viilor - L = 1,62 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Brazilor - L = 0,82 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Iazului - L = 0,35 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Mușețelului - L = 0,86 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Amurgului - L = 1,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Tolocilor - L = 1,36 km, l = 4 m, h = 0,1 mComuna Hănțești423
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Berești, comuna Hănțești, cu rol de străzi: str. Livezi - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Școlii - L = 0,64 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Pleșei - L = 0,8 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Măceșului - L = 0,27 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Cireșului - L = 0,14 km, l = 3 m, h = 0,1 m; str. Costișa - L = 0,26 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Soarelui - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Lăptăriei - L = 0,46 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Sloboziei - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Plopilor - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Trandafirilor - L = 0,36 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Nucilor - L = 0,46 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Salcâmilor - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  40Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Horodniceni, comuna Horodniceni, cu rol de străzi: Str. Trei Iazuri - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Unirii - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Salcâmului - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Velniței - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Școlii - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Hucilor - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 mComuna Horodniceni204
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Brădățel, comuna Horodniceni, cu rol de străzi: Str. Sub Brad - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Morilor - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe drum comunal din sat Botești, comuna Horodniceni, cu rol de stradă: Str. Mălinului - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Mihăiești, comuna Horodniceni, cu rol de străzi: str. Prodana - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; Str. Salcâmului - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,1 m; Str. Livezilor - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  Refacere suprastructură din lemn a podului din zona Prodana
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Rotopănești, comuna Horodniceni, cu rol de străzi: str. Pârâul Morilor - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; str. Fundoaia - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,1 m
  41Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Ipotești, comuna Ipotești, cu rol de străzi: Str. Sergentului de la M. C. la C. R. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Mihail Kogălniceanu de la B. R. la G. V. - L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. Gheorghe Cojbuc de la D. S. la A. T. - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 mComuna Ipotești155
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Tisăuți, comuna Ipotești, cu rol de străzi: Str. Bisericii de la N. B. la Zagan - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; str. Redea de la C. V. la DJ 208A - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. Ion Creangă de la D. la H. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m și de la DJ 208A la C. Ctin. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Lisaura, comuna Ipotești, cu rol de străzi: str. Palaghian de la P. Ghe. la Z. Ghe. - L = 0,1 km, l = 5 m, h = 0,1 m; Str. Crizantemelor de la C. A. la C. L. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  42Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei: DC poz. inv. 2 de la M. I. la pr. Arșita - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m; DC poz. inv. 3 de la M. M. la H. I. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 mComuna Izvoarele Sucevei390
  Decolmatare șanțuri aferente DC poz. inv. 2 de la sector poliție frontieră la Povidaș L = 0,7 km, l = 0,5 m, h = 0,5 m, sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei
  Refacere 2 culee din beton ale podețului din zona Aluniș L = 1 m, l = 5 m, h = 2 m și a podețului din zona M. Ș. L = 1 m, l = 5 m, h = 2 m, sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei: DC 86A de la H. V. la M. V. - L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,1 m; DC poz inv. 6 de la Pacailiuca la Z. M. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Brodina, comuna Izvoarele Sucevei: DC poz. inv. 12 de la D. V. la Z. V. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m și de la M. N. la fam. I. - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m și de la fam. I.V. la D. V. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC poz. inv. 11 de la D. V. la Mehno - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC poz. inv. 13 de la Z. V. la La Mehno N. - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,15 m;
  Refacere suprastructură din balast a DJ 176 A aflat în administrarea CL Izvoarele Sucevei km 12+100 - km 12 +500, km 12+600 - km 13 +700, de la km 14+ 000 - km 14+900 - L = 2,4 km, l = 5 m, h = 0,1 m, în sat Brodina, comuna Izvoarele Sucevei
  Refacere terasament a DJ 176 A aflat în administrarea CL Izvoarele Sucevei la km 5+500 - L = 50 m, l = 3 m, h = 02 m, în sat Brodina, comuna Izvoarele Sucevei
  Refacere podeț tubular D = 800 mm, L = 5 m pe pr. Cununa, pe DC în zona fam. B.D. în sat Brodina, comuna Izvoarele Sucevei
  43Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Marginea, comuna Marginea: DC poz. inv. 5 de la DN2E la Bergheva - L = 0,13 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 10 de la G. D. la B. F. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 11 de la N. T. la H. S. - L = 0,3 km, l=3 m,h = 0,1 m; DC poz. inv. 13 de la D. D. la H. B. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 14 de la H. D. la M. A. - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 15 de la N. G. la G. C. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 17 de la O. V. la M. A. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 20 de la B. I. la I. C. - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 21 de la N. G. la școala generală - L = 0,24 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 22 de la Pomohaci la satu nou - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 25 de la B. V. la DN 17A - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 38 de la H. A. la M. P. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 39 de la J. D. la DN 17A - L = 2,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 41 de la pepinieră la DN 17A - L = 2,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 42 de la lutărie la Manole - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 43 de la cărămidărie la concesiune - L = 0,28 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 52 de la T. N. la B.I. - L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 56 de la P. M. la B. S. - L = 0,46 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 76 de la V. G. la imaș - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 77 de la S. la B.Ghe. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 78 de la Bălănești la M. I. - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 84 de la ocol silvic la Arcip - L = 0,45 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 85 de la G. A. la C. C. - L = 0,23 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 88 de la N. la D.M. - L = 0,32 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 90 de la B.C. la C.H. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 92 de la B.I. la Olărean - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 97 de la stănă Manț la H. F. - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 100 de la B. C. la Crucea - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 101 de la B.O. la Lazăr - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,1 m și de la Moroșan la lutărie - L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,1 mComuna Marginea581
  Refacere suprastructură din balast și decolmatare șanțuri pe DC poz. inv. 49 de la Lungeni la H.M.V. - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m, decolmatare șanț L = 500 m; DC poz. inv. 45 de la M. la Zaremba - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m și decolmatare șanț L = 500 m; DC poz. inv. 89 de la DC la Timinger Derevlean - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,1 m și decolmatare șanț L = 500 m
  Refacere apărare de mal din gabioane a podului de pe r. Sucevița de pe DC Moara - Băcală, mal drept amonte L = 25 m, h = 2 m, mal stâng amonte L = 25 m, h = 2 m, mal stâng aval L = 30 m, h = 2 m
  Refacere podeț tubular DN 1.000 mm peste pr. Havriș de pe DC zona Lazăr
  Refacere pod din beton armat peste pr. Havriș de pe DC nr. inv 87 la D.C., - la D. M. L = 5 m, l = 5 m
  Refacere 2 podețe tubulare DN 800 mm peste pr. Ghervasan de pe DC din zona Poieni
  Refacere apărare mal din anrocamente a podului peste pr. Șoarec de pe DC zona Șoarec - L = 20 m, l = 2 m, h = 2,5 m
  Refacere terasament a DC poz. inv. 133 în zona Botnărescu - Lazăr L = 15 m, l = 6 m, h = 4 m
  44Refacere suprastructură din balast pe rețeaua stradală din sat Mănăstirea Humorului, com. Mănăstirea Humorului: strada Larga, - L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,2 m de la DJ 177 până la C. L., strada Chilia, - L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,2 m de la P. C. până la Pensiunea Casa Bunicilor, strada Ciprian Porumbescu, - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,2 m de la M. B. până la T. B., strada Mihail Sadoveanu, - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,2 m de la DJ 177 până la B. D., Strada Molidului, - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,2 m de la M. Ghe. până la DJ 177, strada Gălășeni, - L = 0,15 km, l = 4 m, h = 0,2 m de la A. U. până la M. V., strada Ion Creangă, - L = 0,1 km, l = 3 m, h = 0,2 m de la G. A. până la B. C-tin.Comuna Mănăstirea Humorului281
  Refacere podeț tubular pe strada Larga, în sat Mănăstirea Humorului, com. Mănăstirea Humorului, în zona C. L.
  Refacere suprastructură din balast pe strada Stoieneasa Mare, sat Poiana Micului, com. Mănăstirea Humorului: - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,2 m de la Galeș până la Pensiunea Iacoban
  Refacere suprastructură din balast pe ulițe din sat Poiana Micului , com. Mănăstirea Humorului: ulița Buganiuc - L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,2 m de la DJ 177 până la Șuhani, ulița La Gemanar - L = 0,25 km, l = 3 m, h = 0,2 m de la DJ 177 până la Domițian
  45Refacere suprastructură din balast pe rețeaua stradală din sat Mitoc, comuna Mitocul Dragomirnei: Strada nr. inv. 11 L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,15 m din Strada Speranței la R.L.- R. D., Strada nr. inv. 18 L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,15 m din Strada Meseriașilor tronson II - H. S.-R. S., Strada nr. inv. 12 L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m din Strada Sărăturii la C. I. - L. F.Comuna Mitocu Dragomirnei55
  Refacere suprastructură din balast pe Strada nr. inv. 106 în sat Mitocaș, comuna Mitocul Dragomirnei, pe L = 0,05 km, l = 4 m, h = 0,15 m din strada Bechet P.C-tin la C. C-tin
  Refacere suprastructură din balast pe Strada nr. inv. 170 în sat Dragomirna, comuna Mitocul Dragomirnei, pe L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m din Strada Arțarului la M. V.-U.C.
  46Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale cu rol de străzi în sat Bulai, comuna Moara: strada Ion Creangă pe L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m, strada Ion Grămadă pe L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m, strada Romeo pe L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m, strada Vișinia pe L = 2,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Hagigadar pe L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Carol I pe L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Ferdinand pe L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,10 m.Comuna Moara734
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale cu rol de străzi în sat Moara Nica, comuna Moara: Strada Mioriței pe L = 3,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m, Strada Universității pe L = 2,5 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Tinoasa pe L = 1,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Mihai Eminescu pe L = 1,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Bolta Rece pe L = 0,45 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Prisaca pe L = 1,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale cu rol de străzi în sat Moara Carp, comuna Moara: Strada Imașului pe L = 1,2 km, l = 4 m, h = 0,10 m, strada Movili pe L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,15 m, Strada Rândunicii pe L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,15 m, Strada Căprioarei pe L = 1,05 km, l = 3 m, h = 0,15 m, strada Ion Irimescu pe L = 2,5 km, l = 3 m, h = 0,10 m, Strada Parohiei pe L = 1,2 km, l = 3 m, h = 0,15 m, strada Suteni pe L = 2,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale cu rol de străzi în sat Frumoasa, comuna Moara: Strada Rezervației pe L = 1,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale cu rol de străzi în sat Liteni, comuna Moara: Strada Trandafirilor pe L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,10 m, strada Sf. Nicolai pe L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,10 m, Strada Peste pod pe L = 1,0 km, l = 3 m, h = 0,10 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale cu rol de străzi în sat Vornicenii Mari, comuna Moara: strada Axinte pe L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,10 m
  47Refacere suprastructură din balast pe drum comunal nr. inv. 25 în sat Mușenița, comuna Mușenița, pe L = 2,0 km, l = 4 m, h = 0,10 m, zona Gheorghian-HorecicaniComuna Mușenița366
  Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale în sat Vășcăuți, comuna Mușenița : drum comunal nr. inv. 30 pe L = 2,0 km, l = 5 m, h = 0,10 m, zona Băiețan-Siret pe vale, drum comunal nr. inv. 31 pe L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,10 m zona O. I. -Vamă, drum comunal nr. inv. 52 pe L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,10 m zona Vamă-CAP Vășcăuți
  Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale în sat Baineț, comuna Mușenița: drum comunal nr. inv. 8 pe L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,10 m, zona D. M. - Biriș și Barc
  Decolmatare șanț pentru punerea în siguranță a drumului comunal nr. inv. 8, L = 2x50 m, l = 0,5 m, h = 1,0 m, zona B. M.
  Refacere podeț tubular pe drum comunal nr. inv. 8 în zona B. M.
  Refacere suprastructură din balast pe drum comunal nr. inv. 20 în sat Băncești, comuna Mușenița pe L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,10 m, zona Coroliuc-La Cosmin
  Refacere suprastructură din balast pe drum comunal nr. inv. 90 CF 31422 în sat Vicșani, comuna Mușenița pe L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,10 m, zona intersecție DC 51 - La H.A.
  Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale în sat Climăuți, comuna Mușenița: drum comunal nr. inv. 11 pe L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona Școala Generală - D.M., drum comunal nr. inv. 12 pe L = 1,0 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona D. M. - H. I.
  48Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale în sat Ostra, comuna Ostra : drum comunal pe L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona Bârgovan, drum comunal pe L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona La Talica, drum comunal pe L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona La Babata, drum comunal pe L = 0,15 km, l = 4 m, h = 0,15 m, zona La Casian, drum comunal pe L = 0,23 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona La Procert, drum comunal pe L = 0,83 km, l = 4 m, h = 0,4 m zona La Canel, drum comunal pe L = 0,35 km, l = 4 m, h = 0,15 m din DJ 177A la N. M. și fond forestierComuna Ostra2.427
  Refacere apărări de mal din gabioane, în sat Ostra, comuna Ostra: mal stâng pârâu Brăteasa - H = 3 m, L = 50 ml, pune în siguranță DJ 177A, DC N. G., punte pietonală și 3 gospodării în zona N. G., mal stâng pârâu Brăteasa - H = 3 m, L = 150 ml, pune în siguranță DC La Drăgean și 6 gospodării în zona D. Ghe., mal drept pârâu Băișescu- H = 3 m, L = 60 ml pune în siguranță podul pe DC Băișescu și DC Băișescu, mal stâng râu Suha - H = 3 m, L = 60 ml, pune în siguranță DC La Grădina de Vară, punte pietonală și 6 gospodării în zona La Grădina de Vară
  Refacere rețea canalizare în sat Ostra, comuna Ostra, pe L = 270 m în zona DJ 177A de la km 17+635 la km 19+905
  Refacere suprastructură din balast pe drum comunal în sat Tărnicioara, comuna Ostra, pe L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m, zona La Lina
  Refacere pod în sat Tărnicioara, comuna Ostra, pe drum DC 96A peste pârâul Muncel
  Refacere apărări de mal din gabioane, în sat Tărnicioara, comuna Ostra: mal stâng pârâu Suha - H = 3 m, L = 200 ml, pune în siguranță DC Tărnicioara și 5 gospodării în zona Popa Ioan, mal stâng pârâu Suha - H = 3 m, L = 15 ml, pune în siguranță DC Tărnicioara, punte pietonală de la C. D. și 4 gospodării în zona C. D.
  49Refacere suprastructură din balast pe drum comunal DC 94E (L = 3 km, l = 3 m, h = 0,10 m) și decolmatare șanț drum comunal DC 94 E(2,5 km) în sat Glodu, comuna PanaciComuna Panaci315
  Refacere suprastructură din balast și decolmatare șanțuri în sat Panaci, comuna Panaci: balast pe drum comunal DC 81 D pe L = 1 km, l = 3 m, h = 0,10 m și decolmatare șanț aferent drum comunal DC 81 D pe 1 km, pe drum comunal DC 81 B pe L = 1 km, l = 3 m, h = 0,10 m și decolmatare șanț aferent drum comunal DC 81 B pe 1,5 km, pe drum comunal DC 81 G pe L = 1 km, l = 3 m, h = 0,10 m și decolmatare șanț aferent drum comunal DC 81 G pe 1,5 km, pe drum comunal DC 81 I pe L = 1 km, l = 3 m, h = 0,10 m și decolmatare șanț aferent drum comunal DC 81 I pe 0,6 km
  Refacere suprastructură din balast și decolmatare șanțuri în sat Coverca, comuna Panaci: pe drum comunal DC 81 C pe L = 1 km, l = 3 m, h = 0,10 m și decolmatare șanț aferent drum comunal DC 81 C pe 1 km
  50Refacere suprastructură din balast drum comunal Olărești, sat Păltinoasa, comuna Păltinoasa, L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 mComuna Păltinoasa555
  Refacere suprastructură din balast în sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa: drum comunal Părăoani L = 0,48 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal Joamba L = 0,15 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal Onești Catargeni L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal de la Gârloi la Pușcuță-Școala Țămpoceni L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal De la Gârloi la Dinu L = 0,55 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal de la Sahlean la Fodor L = 0,55 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal Ulița Morii L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal de la Trașca la Mintari L = 0,65 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal de la O. A. la Chirilă L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m, drum comunal Stoieneasa L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  Decolmatare albie pr. Părăoani L = 1,8 km, l = 2 m, h = 0,5 m pentru punerea în siguranță a DC Părăoani și Ulița Morii de la N. D. la M. N., sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa
  Decolmatare albie pr. Joampa L = 1,4 km, l = 2 m, h = 0,5 m pentru punerea în siguranță a DC Joampa, DC de la Sahlean la Fodor, în zona de la C. M. la B. V. sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa
  Decolmatare albie pr. Perlejița L = 0,8 km, l = 1,5 m, h = 0,5 m pentru punerea în siguranță a DC Onești-Catargeni și a DC de la Dinu la Gârloi, din zona C. A. la M. L., sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa
  Decolmatare albie pr. Hozoaia L = 0,75 km, l = 2 m, h = 1 m pentru punerea în siguranță a zonei de la O. Ghe. La Gârla Morii și a DC Olărești, sat Păltinoasa, comuna Păltinoasa
  Decolmatare albie pr. Stoieneasa, L = 0,5 km, l = 4 m, h = 1 m pentru punerea în siguranță a DC Stoineasa și DV Stoieneasa 1,2,3 din zona Țărinucă până la dezmembrări Nuțescu, sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa
  51Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos: drum comunal DC24A L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona La Salcâmi, drum comunal L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m de la DJ 178A la C. V., drum comunal L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m de la DJ178A la CAP Pârteștii de Jos, drum comunal din DC24A - Piscul Vulturului L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m, drum comunal zona P. O. L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 mComuna Pârteștii de Jos781
  Refacere apărare de mal din anrocamente pe pârâul Hinata, sat Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos, pe L = 0,05 km, l = 3 m, h = 1,5 m care pune în siguranță Școala cu clasele I-VIII, 2 gospodării și dispensar veterinar
  Refacere terasament și îmbrăcăminte asfaltică pe drum comunal DC24A în sat Pârteștii de Jos, comuna Pârteștii de Jos, L = 0,36 km zona C. V. (Biserica Sf. Nicolae)
  Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale din sat Varvata, comuna Pârteștii de Jos: drum comunal DC23 L = 3 km, l = 5 m, h = 0,15 m zona DC24B-limită hotar Ilișești, drum comunal DC 23 L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m de la DC 24A la Dealul Strigoi
  Refacere apărare de mal din anrocamente sat Varvata, comuna Pârteștii de Jos, pe: pârâul Varvata L = 0,07 km, l = 2 m, h = 3,0 m care pune în siguranță DC23 în zona Fosta Școală Varvata, pârâul Varvata L = 0,02 km, l = 2 m, h = 3,0 m care pune în siguranță DC23 în zona canton silvic
  Refacere apărare de mal din gabioane sat Varvata, comuna Pârteștii de Jos, pe: pârâul Varvata L = 0,03 km, h = 3,0 m care pune în siguranță DC23 și locuința R. L.
  Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale din sat Deleni, comuna Pârteștii de Jos: drum comunal L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m zona P. Ghe. - intersecția cu DC 23 - L.V., drum comunal L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m de la 24B la M.M., drum comunal L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m din DC 24B la M. V., drum comunal L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,15 m din DC24B - S. A. (Fâșcu)
  52Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri vicinale din sat Poieni-Solca, comuna Poieni-Solca: drum vicinal nr. inv. 10 L = 2,5 km, l = 4 m, h = 0,10 m de la J. S. - hotar comuna Arbore, drum vicinal nr. inv. 11 L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,10 m de la Casa de adunare penticostală-G. Z., drum vicinal nr. inv. 12 L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,10 m de la Casa de adunare penticostală-pod Racova, drum vicinal nr. inv. 17 L = 2,2 km, l = 4 m, h = 0,10 m de la pod Racova-H. D., drum vicinal nr. inv. 22 L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,10 m de la DC19-F. D., drum vicinal nr. inv. 55 L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,10 m de la L. G.-A. M., drum vicinal nr. inv. 25 L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,10 m de la I. Ghe. - stația de epurare, drum vicinal nr. inv. 24 L = 0,3 km, l = 3 m, h = 0,10 m de la R. A. - B. P., drum vicinal nr. inv. 35 L = 0,85 km, l = 4 m, h = 0,10 de la T. S. - H. S.Comuna Poieni-Solca266
  Refacere rampe din balast podeț pe drum vicinal nr. inventar 35 din sat Poieni-Solca, comuna Poieni-Solca: L = 4 m, l = 5 m, h = 1 m
  53Refacere apărare de mal aval pod Fuior la intersecție cu pr. Valea Pojorâtei pentru punerea în siguranță a DC Hârnei L = 20 m, l = 1,5 m, h = 2 m, sat Pojorâta, comuna PojorâtaComuna Pojorâta486
  Refacere suprastructură din balast a DC 90H Valea Străjerilor - L = 1,8 km, l = 3 m, h = 0,15 m și decolmatare șanț aferent drumului L = 180 m, l = 1 m, h = 0,7 m sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Refacere suprastructură din balast pe DC Prașca - L = 0,35 km, l = 3 m, h = 0,15 m sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Decolmatare albie în zona confluenței r. Moldova cu pr. Valea Pojorâtei pentru punerea în siguranță a DC Hârnei L = 0,4 km, l = 6 m, h = 1 m, sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Refacere suprastructură din balast pe DC Peciște de la S. Ctin. La B. I. - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Refacere apărare de mal pe râul Moldova în zona L. M. L = 10 m, l = 2 m, h = 3 m pentru punerea în siguranță a DC Hârnei, sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Refacere apărare de mal pe pr. Muncel în zona Pensiunii Perla Rarăului L = 300 m, l = 2 m, h = 1,5 m pentru punerea în siguranță a DC Hârnei, sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Refacere apărări de maluri pe pr. Izvorul Giumalău: zona S. N. L = 35 m, l = 1 m, h = 1,5 m, zona B. D. L = 58 m, l = 1 m, h = 1 m, zona S. I. L = 10 m, l = 1 m, h = 1 m, zona F. Ghe. L = 7 m, l = 1 m, h = 1 m, zona Șurii L = 10 m, l = 1 m, h = 1 m, pentru punerea în siguranță a proprietăților particulare și a DC Șurii din sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Decolmatare albie pr. Valea Pojorâtei în zona Străjer Gavrilei Ghe. pentru punerea în siguranță a DC Valea Pojorâtei L = 0,2 km, l = 3 m, h = 0,5 m, sat Pojorâta, comuna Pojorâta
  Refacere apărare de mal pr. Putna în zona canton CFR, pentru punerea în siguranță a proprietăților, L = 14 m, l = 2 m sat Valea Putnei, comuna Pojorâta
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale în sat Valea Putnei, comuna Pojorâta: DC Plaiul Tătarilor - L = 3 km, l = 3 m, h = 0,15 m, DC Pârâul Hăului - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
  54Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Basarabi, comuna Preutești: drum comunal L = 4,4 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la V. D. - satul Bahna Arin, drum comunal L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la H. C. - G. Ghe., drum comunal L = 1,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la D. V. - C.V., drum comunal L = 0,9 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la D. M. - I. I.Comuna Preutești954
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Arghira, comuna Preutești: drum comunal L = 1,2 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la T. M.-Ji A., drum comunal L = 0,9 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la H. N. - D. I.
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Preutești, comuna Preutești: drum comunal DC4 L = 1,2 km, l = 5,5 m, h = 0,15 m de la R. M.-C. N., drum comunal L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la A. A.-L. D., drum comunal L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m de la Ghe. D.-A. I., drum comunal L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la L. I.- A.P.
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Huși, comuna Preutești: drum comunal L = 0,3 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la C. V.-Șt. V., drum comunal L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la M. P.-P.V.
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Bahna Arin, comuna Preutești: drum comunal L = 0,4 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la Școală-A. M., drum comunal L = 0,4 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la B. D.-A. M., drum comunal L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la L. I.-M. V.
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Leucușești, comuna Preutești: drum comunal L = 1,2 km, l = 5,5 m, h = 0,15 m de la M.C-tin-Intersecție DJ208E, drum comunal L = 0,6 km, l = 5 m, h = 0,15 m de la M. D.-F. N.
  55Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Putna, comuna Putna: de la DC Glodu la Ursoaia - L = 2 km, l = 4 m, h = 0,2 m; DC centru fructe de pădure la Stadion - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,2 m; de la Zubaș la Leuciuc- L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,2 mComuna Putna362
  Refacere eroziune mal drept a râului Putna pentru punerea în siguranță a stației de captare comunale, sat Putna, comuna Putna, L = 0,2 km, l = 2 m, h = 2 m și a DC Putna Timotei
  Refacere eroziune mal stâng și drept în zona cantonului silvic pe pârâul Glodu, pentru punerea în siguranță a DC Glodu L = 0,1 km, l = 1 m, h = 3 m și L = 0,1 km, l = 1 m, h = 2 m sat Putna, comuna Putna
  Refacere suprastructură din balast a DC de la DN2 H la sat Gura Putnei L = 2 km, l = 4 m, h = 0,1 m, sat Gura Putnei, comuna Putna
  Refacere pod din 10 tuburi D = 1000 mm pe pârâul Putna de pe DC de la rampă CFR la Bahărnean, refacere rampe de acces și structura de balast a podului L = 20 m, l = 5 m, h = 3 m, sat Gura Putnei, comuna Putna
  56Refacere apărare de mal din gabioane pe pârâul Sadova, sat Sadova, comuna Sadova: L = 24 m, h = 2,0 m zona pod B. l., amonte și aval; L = 6 m, h = 2,0 m zona L. V.; L = 30 m, h = 2,0 m zona L. D.; L = 10 m, h = 2,0 m zona L. Ghe.; L = 15 m, h = 2,0 m zona I.l N.; L = 30 m, h = 1,0 m zona Z. E.; L = 6 m, h = 2,0 m zona L. M.; L = 25 m, h = 2,0 m zona C. N.; L = 25 m, h = 2,0 m zona M. G.; L = 40 m, h = 1,0 m zona S. C.Comuna Sadova523
  Refacere apărare de mal din anrocamente pe Sadova, sat Sadova, comuna Sadova: L = 5 m, l = 2 m, h = 3 m zona C. M.; L = 30 m, l = 1 m, h = 2 m zona R. V.; L = 25 m, l = 1 m, h = 1 m zona P. L.
  57Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Siminicea, comuna Siminicea: drum comunal 1371 L = 1,54 km, l = 3,0 m, h = 0,15 m de la B. S.-N. A. și de la H. A.- H.M.; drum comunal 102 L = 0,69 km, l = 4,0 m, h = 0,15 m de la R. C.-Ș. I.; drum comunal 1047 L = 0,57 km, l = 4,0 m, h = 0,15 m de L. C-tin-B. M.; drum comunal 1147 L = 0,8 km, l = 4,0 m, h = 0,15 m de la J. C-tin- M. V.; drum comunal 1222 L = 0,58 km, l = 4,0 m, h = 0,15 m de A.Ghe.-N. I.; drum comunal 1262 L = 0,63 km, l = 4,0 m, h = 0,4 m de la C. E.-L. P.; drum comunal 1303 L = 0,42 km, l = 4,0 m, h = 0,15 m de la C. Ghe.-N. I.Comuna Siminicea280
  Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale din sat Grigorești, comuna Siminicea: drum comunal 1333 L = 1,2 km, l = 4,0 m, h = 0,15 m de A. D.-Ș. M.; drum comunal 1363 L = 0,45 km, l = 4,0 m, h = 0,15 m de la S. D.-T. Ghe.
  58Refacere suprastructură din balast pe drum comunal în sat Slatina, comuna Slatina, L = 1,1 km, l = 5,0 m, h = 0,20 m de la S.C. Alex Construct-DJ 209 AComuna Slatina250
  Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale în sat Găinești, comuna Slatina: drum comunal Valea cu Calea L = 0,6 km, l = 5,0 m, h = 0,20 m; drum comunal Șovorâta L = 0,6 km, l = 5,0 m, h = 0,20 m; drum comunal Ciumârna L = 0,6 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m; drum comunal L = 0,05 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m în zona pod Nou-Gater Tanasă
  Refacere apărare mal drept pârâu Suha Mică în sat Găinești, comuna Slatina pe o L = 0,3 km, l = 1,5 m, h = 1,5 m care pune în siguranță drum comunal
  Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale în sat Herla, comuna Slatina: drum comunal Pleșa L = 0,6 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m; drum comunal L = 0,10 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m în zona G. M.; drum comunal L = 0,3 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m în zona D. F.; drum comunal L = 0,2 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m în zona C. D.
  59Refacere suprastructură din balast pe rețeaua de drumuri comunale în sat Straja, comuna Straja: L = 0,6 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la Ș. D.-U. Ghe.; L = 0,7 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la C. I.-C. P.; L = 0,65 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la J. I.-la Islaz; L = 0,85 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la I. I.-D. V.; L = 0,4 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la J.Ghe.-J. I. - tronson I; L = 0,35 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la J. Ghe.-J. A.; L = 0,55 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la H. R.-La Islaz; L = 0,45 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la C. P.-J.I.; L = 1,4 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la Baimac- Gruiu Porcului; L = 0,35 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la U. V.-P. A.; L = 0,55 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la C. M.-H. Ghe.; L = 0,55 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m zona Ziminel; L = 0,8 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la J. Ghe.-J. S.; L = 1,2 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la F. V.-P. Ghe.; L = 0,55 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la H. Ghe.-C.E.; L = 0,4 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la C. N.-H. I.; L = 0,65 km, l = 4,0 m, h = 0,10 m de la Ș. D.-J. D.Comuna Straja286
  60Refacere suprastructură din balast pe drum comunal Toplița din sat Stulpicani, comuna Stulpicani, L = 0,45 km, l = 3,0 m, h = 0,15 mComuna Stulpicani717
  Refacere diguri de apărare din balast, materiale locale, anrocamente, prevăzute cu EP-uri, în sat Stulpicani, comuna Stulpicani: L = 500 m zona Cozma; L = 200 m zona Cornu; L = 200 m, zona Subghirleu; L = 100 m, zona Petruț; L = 100 m, zona Niță a lui Ionel; L = 350 m, zona Buliga; L = 100 m, zona Țapi aval pod
  Refacere podeț și prismă din anrocamente pe lungime de 20 ml pe drum comunal, peste pârâu Șandru în sat Stulpicani, comuna Stulpicani
  Refacere dig de apărare din materiale locale și anrocamente, prevăzute cu E.P.-uri pentru pârâul Gemenea, în sat Gemenea, comuna Stulpicani, pe o lungime de 450 m zona Melniciuc
  Refacere 2 podețe pe drumuri comunale în sat Gemenea, comuna Stulpicani, în zona Școală și zona Trifani
  Refacere îmbrăcăminte asfaltică pe drum comunal în sat Gemenea, comuna Stulpicani, pe 20 mp zona Trifan
  Refacere diguri de apărare din materiale locale și anrocamente, pentru pârâul Slătioara, în sat Slătioara, comuna Stulpicani, zona Valeruț
  Refacere suprastructură din balast pe drum comunal Floceni din sat Negrileasa, comuna Stulpicani, L = 0,1 km, l = 3,0 m, h = 0,15 m
  Refacere apărare de mal din balast mal stâng pârâu Negrileasa, prevăzut cu E.P.-uri, L = 200 ml, zona Geo, sat Negrileasa, comuna Stulpicani
  Refacere diguri de apărare din materiale locale, gabioane și anrocamente, în sat Negrileasa, comuna Stulpicani: pe pârâul Boicului în zona Boicu; pe pârâu Negrileasa în zona F. S.; pe pârâu Negrileasa în zona Hațaș și pe pârâu Negrileasa în zona Piticari
  61Refacere suprastructură din balast rețea stradală în sat Sucevița, comuna Sucevița: strada Izvor, L = 1,0 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m; Strada Tăpșanului, L = 0,5 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m; strada Ulița Morii, L = 0,2 km, l = 4,0 m, h = 0,20 mComuna Sucevița160
  Refacere suprastructură din balast rețea stradală în sat Voievodeasa, comuna Sucevița: Strada Arșiței, L = 0,2 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m; Strada Luncii, L = 0,1 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m; Strada Salcâmilor, L = 0,4 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m; Strada Pădurarului, L = 0,2 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m; Strada Ciprian Porumbescu, L = 0,2 km, l = 4,0 m, h = 0,20 m
  62Refacere suprastructură din balast a DC Pârâul Rusului L = 2,5 km, l = 5 m, h = 0,1 m și decolmatare șanțuri aferente sectorului de DC afectat L = 2,5 km, l = 0,8 m, h = 0,3 m, în sat Șaru Dornei, comuna Șaru DorneiComuna Șaru Dornei1.113
  Refacere podeț tubular peste pârâul Rusului pe DC pârâul Rusului D = 600 mm în sat Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei
  Înlocuire lisă parapet metalic pe DC Hârjoaica L = 6 m în sat Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei
  Refacere suprastructură din balast a DC Șeștină L = 3 km, l = 5 m, h = 0,1 m și decolmatare șanț aferent sectorului de DC afectat L = 3 km, l = 0,8 m, h = 0,3 m, în sat Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei
  Refacere podeț din 3 tuburi D = 600 mm pe DC Șeștină, în sat Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei
  Refacere suprastructură din balast a DC Tăieturi L = 1 km, l = 5 m, h = 0,1 m și decolmatare șanț aferent sectorului de DC afectat L = 1 km, l = 0,8 m, h = 0,3 m, în sat Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei
  Refacere podeț din 3 tuburi Dn 600 mm pe DC Tăieturi, în sat Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei
  Refacere îmbrăcăminte asfaltică pe DC 82 - L = 0,9 km și decolmatare șanț aferent drumului L = 5 km, l = 0,8, h = 0,3 m, sat Sărișoru Mare, comuna Șaru Dornei
  Refacere podeț tip C2 peste pârâul Sărișor de pe DC 82, sat Sărișoru Mare, comuna Șaru Dornei
  Refacere suprastructură din balast a DC Hârjoaica L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m și decolmatare șanț aferent sectorului de DC afectat L = 1 km, l = 0,8 m, h = 0,3 m, în sat Gura Haitii, comuna Șaru Dornei
  Refacere podeț din 2 tuburi Dn 600 mm pe DC Hârjoaica, în sat Gura Haitei, comuna Șaru Dornei
  63Refacere suprastructură din balast pe Str. Zămcii L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m, sat Șcheia, comuna ȘcheiaComuna Șcheia148
  Refacere suprastructură din balast pe rețea stradală din sat Sf. Ilie, comuna Șcheia: Str. Mănăstirii L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m, str. Marcean Viorel L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m, str. Răuț Nicolae L = 0,05 km, l = 2 m, h = 0,1 m, Str. Făgărașului L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe Str. Șipotului L = 1,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m și decolmatare pârâul Șipot pentru punerea în siguranță a străzii L = 0,05 km, l = 0,4, h = 0,5 m din sat Mihoveni, comuna Șcheia
  64Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Șerbăuți, comuna Șerbăuți: DC poz. inv. 232 de la parohia Șerbăuți la Ci. Ctin. - L = 0,6 km, l = 6 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 5 de la H. O. la parohia Șerbăuți - L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 10 de la T.O. la H. M. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 19 de la H. I. la I. V. - L = 0,6 km, l = 65, h = 0,1 m; DC poz. inv. 23.1 de la Z. I. la Z. D.- L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 27 de la M. Ghe. la I. O. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 31 de la Z. D. la M. I. - L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 35 de la M. I. la R.V. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 37 de la C.M. la T. I. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 41 de la C. M. la F. I. - L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 42 de la F. I. la C. D. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 43 de la C. D. la D. E.; DC poz. 45 de la C.I. la C. I. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 50 de la H. L. la L. I. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; de la Biserică Șerbăuți la Corniciuc Dorel - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 53 de la biserică penticostală la S.I. - L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 57 de la C. I. la S. D. - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 60 de la B. G. la D. M. - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,1 mComuna Șerbăuți523
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Călinești Cuparencu, comuna Șerbăuți: DC poz. inv. 63 de la M. A. la hotar Zvoriștea - L = 3 km, l = 5 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 65 de la școală la canton silvic - L = 2 km, l = 5 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 67 de la S.M. la H. M. - L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 68 de la C. Ctin. la A.S. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 72 de la S. O. la O. I. - L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 78 de la S. I. la B. Ghe. - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 82 de la I. I. la M. V. - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC poz. inv. 84 de la I. V. la M. L. - L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m
  Refacere podeț tubular din 2 buc. dn 800 L = 5 m peste pârâul Holuba, zona Cucuruz, sat Călinești Cuparencu, comuna Șerbăuți
  65Refacere suprastructură din balast pe DC din sat Costileva, comuna Ulma, de la km 1,2 la km 1,7 - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,2 mComuna Ulma565
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale cu rol de străzi din sat Ulma, comuna Ulma: Str. Trifanei - L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,2 m; str. Ulma - L = 0,4 km, l = 3 m, h = 0,2 m; str. Gigolea - L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC din sat Lupcina, comuna Ulma, de la școală Lupcina la Biserica Ortodoxă Măgura - L = 5 km, l = 3 m, h = 0,05 m și refacere terasament a DC pe L = 0,3 km l = 2 m, h = 3 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC din sat Lupcina, comuna Ulma, de la biserica Lupcina la P. I. - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,2 m și refacere terasament a DC de la școala Lupcina la Biserica ortodoxă Măgura
  Refacere suprastructură din balast pe DC din sat Lupcina, comuna Ulma, de la biserica Lupcina la F. I. - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale din sat Nisipitu, comuna Ulma: de la intersecția cu DC 209G la C.M. - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,2 m, de la intersecția cu DC 209G la T. Ghe. - L = 0,6 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  Refacere suprastructură din balast pe DC din sat Măgura, comuna Ulma, de la Măgura la schit Sălaș - L = 1 km, l = 3 m, h = 0,2 m
  66Refacere suprastructură din balast pe drum sătesc de la Găvan pod Mediasca la DJ 208E, sat Ioneasa, comuna Vadu Moldovei - L = 1,7 km, l = 4 m, h = 0,15 mComuna Vadu Moldovei200
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale sat Nigotești, comuna Vadu Moldovei: de la Oniceanu la școală - L = 0,53 km, l = 4 m, h = 0,15 m, de la cantoriu la DJ 208F - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale sat Ciumulești, comuna Vadu Moldovei: de la Sofron la pod pr. Rece - L = 0,65 km, l = 4 m, h = 0,15 m, de la Cozma la Gorban - L = 0,22 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale sat Dumbrăvița, comuna Vadu Moldovei: de la Vătavu la biserică - L = 0,53 km, l = 4 m, h = 0,15 m, de la Șes la Gorovei - L = 0,25 km, l = 4 m, h = 0,15 m
  67Refacere suprastructură din balast pe rețea de drumuri comunale cu rol de străzi în sat Molid, comuna Vama: str. Doabra - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. Miculii - L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. Belțag - L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. Tocilă - L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; str. Sălătruc - L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,15 mComuna Vama316
  Refacere apărare de mal din anrocamente pe râul Moldova L = 20 ml, h = 5 m, zona Lunci pentru punerea în siguranță a DC cu rol de stradă Ștefan cel Mare și grup locuințe zona Lunci sat Molid, comuna Vama
  Refacere apărare de mal din anrocamente pe râul Moldova L = 10 ml, h = 3 m, zona Sălătruc, pentru punerea în siguranță a DC cu rol de stradă Sălătruc sat Molid, comuna Vama
  Refacere suprastructură din balast pe rețea de d