ORDIN nr. 3.325/2.072/2020pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 3.325 din 24 iunie 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.072 din 29 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea art. 106 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general,ținând cont de prevederile art. 7 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) și ale art. 16 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020, precum și de art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDIN privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:SCHEMA DE AJUTOR DE STATacordat în perioada 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație4. În anexă, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, denumită în continuare schemă, cuprinde condițiile de acordare a ajutoarelor de stat, pentru acoperirea, în perioada 2014-30 iunie 2021, a costurilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.5. În anexă, la articolul 3, teza finală a alineatului (3) va avea următorul cuprins:Incapacitatea operatorilor economici de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică a fost dovedită în perioada 2014-30 iunie 2020 și pentru perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021 se previzionează aceeași situație.6. În anexă, articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Schema de ajutor de stat se aplică în perioada 2014-30 iunie 2021 pentru compensarea costurilor din prestarea serviciului de interes economic general.7. În anexă, articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Valoarea estimată a ajutorului de stat care va fi acordat potrivit prezentei scheme este de:a) în perioada 2014-2019: 2.570 milioane lei;b) în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020: 373 milioane lei;c) în perioada 1 iulie 2020-30 iunie 2021: 743 milioane lei.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  ----