HOTĂRÂRE nr. 1 din 25 iunie 2020privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 26 iunie 2020  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,văzând Adresa nr. 3.477 din 17.02.2020 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:1. Nota de subsol 1 va avea următorul cuprins:^1 În cazul listei susținătorilor candidaturii pentru funcția de primar sau președinte al consiliului județean propuse de un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale se înscriu în mod obligatoriu și numele, și prenumele candidatului.2. Nota de subsol 2 va avea următorul cuprins:^2 Se înscrie, după caz, sintagma «primarului», «președintelui consiliului județean», «consiliului local» sau «consiliului județean», însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie «consiliului local al sectorului...», «Consiliului General al Municipiului București», «primarului sectorului...» sau «primarului general al municipiului București», după caz; în cazul alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale, în loc de «alegerea» se va înscrie sintagma «alegerile parțiale pentru» urmată de denumirea autorității locale pentru care se organizează alegeri, rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 25 iunie 2020.Nr. 1.