ORDIN nr. 4.405 din 28 mai 2020privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 24 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.044/2019 privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 27/17.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2020-2021.  +  Articolul 2Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 3Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 28 mai 2020.Nr. 4.405.  +  ANEXĂ
  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările
  profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate
  în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019
   +  Județul Argeș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic Auto32/13.11.2019Municipiul Curtea de Argeș, str. Râmnicu Vâlcea nr. 41, tel.: 0248/721 720gsacag@yahoo.com Profesional/Nivel 2(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 3(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)ElectricConfecționer produse electrotehniceRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 50 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
   +  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ,tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“35/5.12.2019Aleea Pravăț nr. 24, sectorul 6, tel./fax:021/4130438 asachi_ro@yahoo.comLiceal/Nivel 4(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Real (filieră teoretică)Științe ale naturiiRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 24 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2)
   +  Județul Gorj
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ,tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Colegiul Auto „Traian Vuia“36/11.12.2019Municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 342, tel./fax: 0253/401701Postliceal/Nivel 3 avansat(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 5(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)TransporturiTehnician instructor autoRomânăCu frecvență
  Producție mediaCameraman fotoreporterRomânăCu frecvență
  ServiciiTurism și alimentațieTehnician în turismRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 65 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 34 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 31 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Județul Ilfov
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ,tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu“12/4.06.2018Comuna Dragomirești-Vale, Str. Micșunelelor nr. 165Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Industrie alimentarăTehnician controlul calității produselor agroalimentareRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 48 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 24 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 24 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
   +  Județul Satu Mare
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ,tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron“35/5.12.2019 30/22.11.2017 Orașul Negrești-Oaș, str. Luna nr. 7-9, tel./fax: 0261/854885 ionitaandronnegrestioas@gmail.comGimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)   RomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 56 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 28 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 28 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Județul Timiș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ,tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I“34/28.11.2019 Municipiul Timișoara, Str. Renașterii nr. 24 A, tel.: 0256/225905, liceulenergetictm@gmail.com Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Mecanică Operator la mașini cu comandă numericăRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 28 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 14 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 14 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----