ORDIN nr. 4.477 din 9 iunie 2020privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 24 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 26 din 11.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2020-2021.  +  Articolul 2Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 3Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 9 iunie 2020.Nr. 4.477.  +  ANEXĂ
  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale
  ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019
   +  Județul Arad
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici“27/19.11.2018Municipiul Arad, str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19, tel.: 0257/250751Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Real (filieră teoretică)Științe ale naturiiRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 55 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 30 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
   +  Județul Argeș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic10/8.04.2019Orașul Topoloveni, calea București nr. 62, tel./fax.: 0248/666579, liceultehnologictopoloveni1@gmail.comLiceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)TehnicMecanicăTehnician prelucrări pe mașini cu comandă numericăRomânăCu frecvență
  ServiciiTurism și alimentațieTehnician în gastronomie
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 50 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 formațiuni de studiu/schimbul 2)
   +  Județul Bihor
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic „Unirea“30/30.10.2019Orașul Ștei, Str. Independenței nr. 19, tel./fax .0259/332642, griunirea@yahoo.com Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)TransporturiTehnician transporturi auto interne și internaționaleRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 60 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 30 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 30 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  2.Colegiul Tehnic „Alexandru Roman“29/15.11.2017Orașul Aleșd, Str. Ciocârliei nr. 4, tel.: 0259/342332, liceualesd@yahoo.com Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)RomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 82 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 46 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 36 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Dante Alighieri“27/19.11.2018Aleea Fuiorului nr. 9, sectorul 3, tel.: 021/3481950liceudantealighieri@yahoo.comPrimarLimba și literatura italiană, ca limbă maternăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 70 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 35 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 35 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
   +  Județul Caraș-Severin
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic „Constantin Lucaci“10/8.04.2019Orașul Bocșa, Str. Tineretului nr. 1, tel.: 0355/566622,fax: 0255/525023, grscboc@yahoo.comPostliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)TransporturiAsistent de gestiune în transporturiRomânăCu frecvență
  ServiciiTehnician în activități de secretariatRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 36 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  2.Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie“12/6.05.2019Comuna Teregova, Str. Principală nr. 349,tel./fax: 0255/260293scoalateregova@yahoo.frPostliceal/Nivel 3 avansat(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Turism și alimentațieAsistent de gestiune în unități de cazare și alimentațieRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 38 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Județul Timiș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Bartók Béla“12/6.05.2019Municipiul Timișoara, bd. G-ral Ion Dragalinanr. 11A, tel.: 0256/493031, fax: 0256/221270,bartok@bartok.roLiceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Real (filieră teoretică)Științe ale naturiiMaghiarăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 38 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 19 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  ----