ORDIN nr. 4.476 din 9 iunie 2020privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 23 iunie 2020  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 3 din 6.05.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020, în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2020-2021.  +  Articolul 2Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-5 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 3Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2024-2025.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-5, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 9 iunie 2020.Nr. 4.476.  +  Anexa nr. 1
  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările
  profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate
  în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Alba
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Colegiul Național „Bethlen Gábor“6/4.03.2020 Municipiul Aiud, str. Bethlen Gábor nr. 1, tel.: 0258/861947Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Turism și alimentație Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentațieMaghiarăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 54 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 29 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 2
  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările
  profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate
  în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Cluj
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Profesională Răscruci4/19.02.2020 Comuna Bonțida, satul Răscruci, Str. Principală nr. 109, tel.: 0264/262619 scoala_rascruci@yahoo.comProfesional/ Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Agricultură Lucrător în agricultură ecologicăMaghiarăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 25 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 7 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 3
  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările
  profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada
  14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Galați
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Colegiul Economic „Virgil Madgearu“6/4.03.2020 Municipiul Galați, Str. Strungarilor nr. 31, tel.: 023/446248, fax: 0236/410503Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Economic Asistent de gestiuneRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 46 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  2.Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu“4/19.02.2020 Comuna Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân nr. 2464, tel.: 0236/828621Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Real (filiera teoretică) Științe ale naturiiRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 41 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 4
  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările
  profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada
  14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Mureș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Vocațional Reformat4/19.02.2020 Municipiul Târgu Mureș, str. Bolyai nr. 3, tel.: 0365/730919, fax: 0365/882749, Str. Revoluției nr. 8Primar   MaghiarăCu frecvență
  Municipiul Târgu Mureș, str. Bolyai nr. 3, tel.: 0365/730919, fax: 0365/882749, Str. Evreilor Martiri nr. 16-20Preșcolar   MaghiarăPP
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 40 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 22 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 18 formațiuni de studiu/schimbul 2), respectiv: - pentru sediul din Str. Evreilor Martiri nr. 16-20, capacitate maximă de școlarizare 2 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formațiuni de studiu/schimbul 1); - pentru sediul din Str. Revoluției nr. 8, capacitate maximă de școlarizare 8 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 5 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 2); - pentru sediul din str. Bolyai nr. 3, capacitate maximă de școlarizare 24 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2); - pentru sediul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, capacitate maximă de școlarizare 6 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 2).
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 5
  Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările
  profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada
  14 noiembrie 2019-6 martie 2020 - județul Olt
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniuDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca“6/4.03.2020 Comuna Osica de Sus, str. Vladu Nica nr. 2, tel.: 0249/418240Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Umanist (filieră teoretică) FilologieRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*), incluzând structurile arondate - 43 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 31 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----