ORDIN nr. 2.941/1.120/2020privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 2.941 din 19 iunie 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.120 din 19 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 19 iunie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.855 din 18.06.2020 al Ministerului Culturii și nr. NT 4.162 din 19.06.2020 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 6 și 7 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Instituțiile publice și operatorii economici care derulează activități în sectorul cultural creativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea de către instituțiile publice și operatorii economici care derulează activități în sectorul cultural creativ a măsurilor prevăzute în anexa la prezentul ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2.879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 29 mai 2020.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂMASURIpentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurăriiactivităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii