HOTĂRÂRE nr. 465 din 11 iunie 2020pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 11 iunie 2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2 articolul 1, punctele 2 și 2^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. Pentru toate persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.2^1. Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, prevăzută la pct. 2, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.2. La anexa nr. 2 articolul 1, după punctul 2^1 se introduce un nou punct, punctul 2^2, cu următorul cuprins:2^2. Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.3. La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând instituțiilor internaționale și sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;4. La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:m) persoanele care intră în România pentru prestarea de activități medicale, activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii medicale, precum și al echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;5. La anexa nr. 3 articolul 1, punctele 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:5. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.6. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.7. La anexa nr. 3 articolul 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.8. La anexa nr. 3 articolul 4, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. Se pot relua zborurile prevăzute la pct. 1 pentru țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.9. La anexa nr. 3, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Sunt permise activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite:a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, cu excepția celor care funcționează potrivit art. 6 pct. 3;b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor.10. La anexa nr. 3 articolul 9, punctele 1, 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.………………................................................................……..5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în baza căruia își pot desfășura activitatea.6. Se reia activitatea și se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.11. La anexa nr. 3 articolul 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. Se reia activitatea și se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.12. La anexa nr. 3 articolul 10, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. Prin excepție de la pct. 1, se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.13. La anexa nr. 3 articolul 11, alineatele (6), (15) și (17) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 6 și 7 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.………........................................……………………………….(15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 și 6^1 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.…………….....................................……………………………(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 se pun în aplicare de către Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății. Respectarea măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 6 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  +  Articolul IIMăsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 11 iunie 2020.Nr. 465.----