ORDIN nr. 1.150 din 27 mai 2020privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 11 iunie 2020    Având în vedere Referatul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 302/DCPR din 11.02.2020,în temeiul art. 16 alin. (2^3) și (2^7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Viza se solicită și se aplică anual începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Solicitarea se face pentru toate autorizațiile de mediu sau autorizațiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Costel Alexe
    București, 27 mai 2020.Nr. 1.150.  +  ANEXĂPROCEDURAde aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu