ORDIN nr. 456 din 3 iunie 2020pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 9 iunie 2020    Având în vedere prevederile art. VII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării.
    Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
    Emanuel Victor Picu
    București, 3 iunie 2020.Nr. 456.  +  ANEXĂPROCEDURAde acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajațilorși angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusuluiSARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative