ORDIN nr. 905 din 26 mai 2020pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 2 iunie 2020    Având în vedere:– Referatul Direcției generale juridice și resurse umane aprobat de către conducerea Ministerului Sănătății cu nr. NT 2.777 din 21.05.2020,în conformitate cu prevederile:– art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Sănătății, unitățile aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, Direcția generală juridică și resurse umane și celelalte direcții implicate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Nelu Tătaru
    București, 26 mai 2020.Nr. 905.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul MinisteruluiSănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea MinisteruluiSănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată,în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 dinLegea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemieide COVID-19