ORDIN nr. 601/971/2020pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 601 din 29 mai 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 971 din 29 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 30 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 1.893 din 20.05.2020,luând în considerare prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de antrenament sau de competiție se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
   +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate de către sportivii profesioniști, sportiviide performanță și/sau legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizateîn aer liber  +  Anexa nr. 2REGULAMENTpentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România  +  Anexa nr. 3REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportiviiprofesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătirefizică organizate în spații închise