ORDIN nr. 102 din 18 mai 2020pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 28 mai 2020    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, având în vedere art. 5 alin. (1) și art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Referatul Direcției ciclul combustibilului nuclear din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 15.325 din 14.05.2020,președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 3/2014 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 27 ianuarie 2014.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
    Gheorghe Ioniță
    București, 18 mai 2020.Nr. 102.  +  ANEXĂNORME DE SECURITATE NUCLEARĂprivind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralelenuclearoelectrice