ORDIN nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2008  Având în vedere prevederile art. 130 alin. (5) lit. a) și art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completărilor ulterioare, și ale art. 10 alin. (1) lit. g) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, (la 31-05-2018, Preambulul a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 92 din 16 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 31 mai 2018 ) președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate pe piața angro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, și Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 665/2005 pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate la consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 29 septembrie 2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Gergely Olosz
  București, 24 iunie 2008.Nr. 62.  +  AnexăREGULAMENTde măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România