ORDIN nr. 119 din 30 aprilie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul calității semințelor și a materialului săditor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și inspecții nr. 207.309 din 30 aprilie 2020, având în vedere Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei din 11 februarie 2020 de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea următorul cuprins:Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020.2. La anexa nr. 1, punctul 5 va avea următorul cuprins:5. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor.Cultura respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană (UE), organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. Prezența ORNC-urilor pe cultură și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură (genul sau specia)Praguri pentru producția de semințe prebazăPraguri pentru producția de semințe bazăPraguri pentru producția de semințe certificate
  Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]Medicago sativa L.0%0%0%
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Medicago sativa L.0%0%0%
  3. La anexa nr. 2 capitolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:3. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor.Semințele respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. Prezența ORNC-urilor pe semințe și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură (genul sau specia)Praguri pentru semințele prebazăPraguri pentru semințele bazăPraguri pentru semințele certificate
  Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]Medicago sativa L.0%0%0%
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Medicago sativa L.0%0%0%
   +  Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020.2. La anexa nr. 1 punctul 3, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. Oryza sativa: Numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind plante sălbatice sau plante cu semințe roșii nu depășește:– 0 pentru producția de semințe bază;– 1 la 100 mp pentru producția de semințe certificate de prima și a doua generație.3. La anexa nr. 1, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor. Cultura respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. Prezența ORNC-urilor pe culturi trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură(genul sau specia)Praguri pentru producția de semințe prebazăPraguri pentru producția de semințe bazăPraguri pentru producția de semințe certificate
  Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Nu mai mult de 2 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare culturăNu mai mult de 2 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare culturăSemințe certificate din prima generație (C1):Nu mai mult de 4 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare culturăSemințe certificate din a doua generație (C2):Nu mai mult de 8 plante care prezintă simptome la 200 mp observate în timpul inspecțiilor în câmp efectuate la momente oportune pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură(genul sau specia)Praguri pentru producția de semințe prebazăPraguri pentru producția de semințe bazăPraguri pentru producția de semințe certificate
  Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0%0%0%
  4. La anexa nr. 2, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea semințelor.Semințele respectă, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. Prezența ORNC-urilor pe semințe și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură (genul sau specia)Praguri pentru semințele prebazăPraguri pentru semințele bazăPraguri pentru semințele certificate
  Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Oryza sativa L.0%0%0%
  Ciuperci
  Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]Oryza sativa L.Efectiv indemneEfectiv indemneEfectiv indemne
  5. La anexa nr. 2, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Prezența organelor de rezistență ale ciupercilor pe semințe și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  CategoriaNumărul maxim de organe de rezistență ale ciupercilor de tipul sclerot sau ergot într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 3 din anexa III
  Cereale, altele decât hibrizi de Secale cereale:
  - Semințe bază1
  - Semințe certificate3
  Hibrizi de Secale cereale:
  - Semințe bază1
  - Semințe certificate4(*)
  (*) Prezența a cinci organe de rezistență de tipul sclerot, fragment de sclerot sau ergot într-un eșantion cu greutatea prescrisă se consideră a fi în conformitate cu standardele, în cazul în care un al doilea eșantion de aceeași greutate conține maximum patru organe de rezistență.
   +  Articolul IIIOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.267/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 68/193/CEE din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativ al viței-de-vie, ultima dată modificată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE,66/402/CEE, 68/193/CE,2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.3. La anexa nr. 2 punctul I, subpunctul 4 va avea următorul cuprins:4. Materialul de înmulțire este efectiv indemn de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire.Materialul de înmulțire trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.  +  Articolul IVOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Cel puțin la o inspecție vizuală, materialul de înmulțire a plantelor ornamentale trebuie să se dovedească a fi efectiv indemn, la locul de producție, de toate organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește respectivul material de înmulțire a plantelor ornamentale.(2) Prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale care face obiectul comercializării nu trebuie să depășească, cel puțin la o inspecție vizuală, pragurile respective stabilite în anexa nr. 1.(3) Cel puțin la o inspecție vizuală, materialul de înmulțire a plantelor ornamentale trebuie să fie efectiv indemn de orice organisme dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește materialele specifice de înmulțire a plantelor ornamentale, care reduc utilitatea și calitatea materialului respectiv, precum și de orice semne sau simptome cauzate de acestea.(4) Materialul respectiv trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. (5) Prevederile prezentului articol transpun Directiva Comisiei 93/49/CEE din 23 iunie 1993 care reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire ornamental în conformitate cu Directiva Consiliului 91/682/CEE, ultima data amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020.2. Articolul 5^1 se abrogă.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul VAnexele nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 litera A, punctele 1 și 5 vor avea următorul cuprins:1. Prezenta anexă transpune Directiva Comisiei 93/61/CEE din 2 iulie 1993 care cuprinde condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, în conformitate cu art. 4 al Directivei Consiliului 92/33/CEE, precum și cerințele prevăzute în art. 11 al acestei directive, ultima data amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE,Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor................................................................................................5. Cel puțin la o inspecție vizuală, materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să se dovedească a fi efectiv indemn, la locul de producție, de toate organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare respectiv.Prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC-uri) pe materialul de înmulțire și plantare legumicol comercializat nu trebuie să depășească, cel puțin la o inspecție vizuală, pragurile respective stabilite în anexa nr. 3.La o inspecție vizuală, materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să se dovedească a fi efectiv indemn de orice organisme dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol respectiv, care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire și plantare legumicol.Materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv, inclusiv măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.2. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul VIOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul și certificarea calității și/sau comercializarea semințelor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului 2002/55/CE privind comercializarea semințelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE,2002/56/CE și 2002/57/CE,Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, precum și ale Directivei Consiliului 89/14/CEE din 15 decembrie 1988.2. La anexa nr. 1, punctul 5 va avea următorul cuprins:5. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire.Materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv, inclusiv măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.3. La anexa nr. 2, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire.Semințele trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,2000/29/CE,2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.4. La anexa nr. 2 punctul 3, litera b) va avea următorul cuprins:b) Prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC-uri) pe semințele de legume nu trebuie să depășească, cel puțin la o inspecție vizuală, pragurile din următorul tabel:
  Bacterii
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]Phaseolus vulgaris L.0%
  Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]Phaseolus vulgaris L.0%
  Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Insecte și acarieni
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.0%
  Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]Pisum sativum L.0%
  Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]Vicia faba L.0%
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium porrum L.0%
  Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia semințelor de legumePragul de prezență a ORNC-urilor pe semințele de legume
  Pepino mosaic virus [PEPMV0]Solanum lycopersicum L.0%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  5. La anexa nr. 7, tabelul 1 se abrogă.
   +  Articolul VIIOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului CE nr. 2002/56/CE privind comercializarea cartofului de sămânță, ale Directivei de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ultima dată amendate prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, precum și ale Directivei Comisiei CE nr. 93/17/CEE din 30 martie 1993 și ale Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin. 3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin. 4. La anexa nr. 4, punctul 8 va avea următorul cuprins: 8. Condiții pentru introducerea pe piață a cartofilor de sămânță Prebază sub denumirea de clasa PBTC și clasa PB ale Uniunii8.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță: (i) cultura nu este impurificată de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză sau de plante din soiuri diferite;(ii) plantele, inclusiv tuberculii, sunt produse prin micropropagare;(iii) plantele, inclusiv tuberculii, sunt produse într-un spațiu protejat și într-un mediu de cultură indemn de organisme dăunătoare;(iv) tuberculii nu sunt multiplicați mai departe de prima generație;(v) plantele respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNCurile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Pragul de prezență a ORNC-urilor pe plantele pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii
  Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0%
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0%
  Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de Potato leaf roll virus [PLRV00]0%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]0%
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Pragul de prezență a ORNC-urilor pe plantele pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii
  Simptome de infecție virală0%
  b) condiții privind loturile: (i) sunt indemne de cartofi de sămânță afectați de putregaiuri;(ii) sunt indemne de cartofi de sămânță afectați de mana cartofului;(iii) sunt indemne de cartofi de sămânță zbârciți excesiv din cauza deshidratării;(iv) sunt indemne de cartofi de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți;(v) loturile de cartofi de sămânță prebază respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-urile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPragul de prezență a ORNC-urilor pe loturile de cartofi de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii, în procente din greutate
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0%
  Rizoctonioză cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]0%
  Râie făinoasă cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]0%
  8.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PB a Uniunii sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță:(i) procentul de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,01%;(ii) plantele respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNCurile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPragul de prezență a ORNC-urilor pe plantele pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PB a Uniunii
  Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0%
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0%
  Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de Potato leaf roll virus [PLRV00]0,1%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]0%
  Simptome de infecție virală0,5%
  b) toleranțe aplicabile loturilor, în ceea ce privește următoarele impurități, defecte și boli:(i) cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din greutate;(ii) cartofii de sămânță afectați de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din greutate;(iii) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din greutate;(iv) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din greutate;(v) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din greutate;(vi) loturile de cartofi de sămânță prebază respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-urile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPragul de prezență a ORNC-urilor pe loturile de cartofi de sămânță prebază din clasa PB a Uniunii, în procente din greutate
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0%
  Rizoctonioză, care afectează tuberculii pe mai mult de 10% din suprafața lor, cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0%
  Râie făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10% din suprafața lor, cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0%
  (vii) total de cartofi de sămânță care fac obiectul toleranțelor, în conformitate cu punctele (i)-(iv) și (vi), nu depășește 6,0% din greutate.
   +  Articolul VIIIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea următorul cuprins: Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE,Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020.2. La anexa nr. 1, punctul 4 va avea următorul cuprins: 4. Cultura este efectiv indemnă de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire. Cultura trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.Prezența ORNC-urilor pe culturi trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură (genul sau specia)Praguri pentru producția de semințe prebazăPraguri pentru producția de semințe bază Praguri pentru producția de semințe certificate
  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0% 0% 0%
  3. La anexa nr. 2 capitolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:5. Semințele sunt efectiv indemne de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire. Semințele trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv.Prezența ORNC-urilor pe semințe și pe respectivele categorii trebuie să respecte cerințele stabilite în tabelul următor:
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPlanta de cultură(genul sau specia)Praguri pentru semințele prebazăPraguri pentru semințele bază Praguri pentru semințele certificate
  Alternaria linicola Groves Skolko [ALTELI]Linum usitatissimum L. 5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Boeremia exigua var. linicola (Naumov Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. - in1%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp1%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp1%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Boeremia exigua var. linicola (Naumov Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. - semințe de in5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp 5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.5%5%5%
  Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]Linum usitatissimum L.5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Diaporthe caulivora (Athow Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic A.J.L. Phillips [DIAPPC]Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]Glycine max (L.) Merr15% pentru infecția cu complexul Phomopsis15% pentru infecția cu complexul Phomopsis15% pentru infecția cu complexul Phomopsis
  Fusarium (genul anamorfic) Link [1FUSAG]altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell [GIBBCI]Linum usitatissimum L.5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp5%5% afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp
  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0% 0% 0%
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsNu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE
  Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Sinapis alba L.Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CENu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE
   +  Articolul IXOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 31 mai 2016, se modifică după cum urmează:1. Articolul 31 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31TranspunerePrezentul ordin transpune prevederile Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE,68/193/CE,2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE,Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul ordin. 4. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.5. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.  +  Articolul XAnexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul XIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 iunie 2020.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 119.  +  Anexe nr. 1-9ANEXEpentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul calității semințelorși a materialului săditor