ORDIN nr. 800 din 12 mai 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 mai 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. NT 2.242 din 12.05.2020,având în vedere:– prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul „Spitale - Faza a II-a“, după poziția 33 se introduc două noi poziții, pozițiile 34 și 35, cu următorul cuprins:
  34.VranceaSpitalul Județean de Urgență «Sf. Pantelimon» Focșani - secția de boli infecțioase
  35.Caraș-SeverinSpitalul Județean de Urgență Reșița - secția de boli infecțioase și secția de pneumologie
  2. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, poziția 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  4BACĂUSpitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» OneștiSpitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» OneștiS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Onești - centru dedicat
  Spitalul «Prof. Dr. Eduard Apetrei» Buhuși - secția de boli infecțioaseSpitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești - cazuri grave și critice
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 12 mai 2020.Nr. 800.-----