ORDIN nr. 910 din 28 aprilie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 11 mai 2020    În temeiul prevederilor art. 4 lit. f), l) și m) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 și 265 bis din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 „Aeronave ultraușoare - definiții“ se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 „Reglementări Aeronautice Civile Române RACR-LPAN ULM Licențierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultraușoare motorizate, Ediția 1/2007“ se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 28 aprilie 2020.Nr. 910.  +  Anexe nr. 1-2ANEXEpentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismuluinr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronaveultraușoare din România