ANEXĂ din 30 aprilie 2014privind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special în sistemul administrației penitenciare - (anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 bis din 19 septembrie 2014  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 686 din 19 septembrie 2014.
  I. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajare în M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  1 Tuberculoza pulmonară*1) a) activă - confirmată clinic și bacteriologic; Inapt Inapt Inapt
  b) recent stabilizată-grupa a II a de bolnavi cu evoluție stabilizată clinico-radiologic și negativați bacteriologic 1 an: - primară; - secundară - se va ține cont de data încheierii TSS; Inapt Elevii și studenții pe perioada școlarizării: -inapt pentru a urma instituțiilemilitare de învățământ pentru M.Ap.N./ M.J./ A.N.P./ S.I.E./S.P.P. - scutire medicală, după care: -apt/inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ (la aprecierea pneumologului) pentru M.A.I/S.R.I/S.T.S. Inapt Inapt
  c) vindecată - după 2 ani de la vindecare; Inapt Apt pentru M.A.I. Elevii și studenții pe perioada școlarizării: - inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ pentru M.Ap.N./S.I.E./S.P.P. - scutire medicală, după care: - apt/inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ (la aprecierea pneumologului) pentru M.A.I./S.R.I./M.J./A.N.P./S.T.S. Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  d) reacții tuberculinice*2) intens pozitive, autentificate demedicul pneumolog; Apt Apt Apt
  e) eșec terapeutic, recidivă, complicații cronice. Inapt Inapt Inapt
  2 Pleurezia tuberculoasă, diagnosticată în spital de profilInapt Inapt Inapt
  3 Tuberculoza pulmonară operată: a) exereza pulmonară la mai puțin de un lob pulmonar, fără tulburări funcționale ventilatorii; Inapt Inapt Inapt
  b) exereza pulmonară lobară cu tulburări funcționale ușoare; Inapt Inapt Inapt
  c) exereza pulmonară care depășește un lob -bi, trilobulară cu tulburări funcționale medii sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  d) toracoplastie unilaterală peste 4 coaste, cu tulburări funcționale medii sau accentuate;Inapt Inapt Inapt
  e) decorticarea pleurală și pleurectomia cu tulburări funcționale medii sau accentuate.Inapt Inapt Inapt
  4 Sindroame post-tuberculoase cu tulburări funcționale ușoare, medii sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  5 Tuberculoza extrarespiratorie activă*3): a) intestinală, a peritoneului și a ganglionilor mezenterici; Inapt Inapt Inapt
  b) osteo-articulară, cu localizare la oasele mari; Inapt Inapt Inapt
  c) osteo-articulară, cu localizare la oasele mici; Inapt Inapt Inapt
  d) genito-urinară; Inapt Inapt Inapt
  e) adenopatii periferice tuberculoase; Inapt Inapt Inapt
  f) tuberculoza suprarenală; Inapt Inapt Inapt
  g) tuberculoza altor organe; Inapt Inapt Inapt
  h) tuberculoza în focare multiple. Inapt Inapt Inapt
  6 Tuberculoza extrarespiratorie stabilizată: - intestinală; - peritoneală; - a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase. Inapt Inapt Inapt
  7 Tuberculoza: - ochiului; - urechii; - altor organe: piele, ganglioni limfatici periferici, suprarenală; - în focare multiple. Inapt Inapt Inapt
  8 Tuberculoza extrarespiratorie vindecată: - intestinului; - peritoneului; - a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - a aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase; - a ochiului; - urechii; - altor organe; - în focare multiple. Inapt Inapt Inapt
  9 Pneumoconiozele Inapt Inapt Inapt
  10 Pleurezia netuberculoasă: a) acută - sterilă; Inapt Inapt Inapt
  b) pleurezia cu epanșament și menționarea unui agent microbian altul decât bacilul Koch - pneumococ, stafilococ, streptococ etc. Inapt Inapt Inapt
  11 Pneumotoraxul spontan-idiopatic. Inapt Inapt Inapt
  12 Sarcoidoza pulmonară. Inapt Inapt Inapt
  13 Astmul bronșic. Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  14 Supurațiile pulmonare cronice, rebele la tratament – abcesul și gangrena pulmonară Inapt Inapt Inapt
  15 Boala pulmonară obstructivă. Inapt Inapt Inapt
  16 Bronșectazia confirmată bronhoscopic și/sau computer tomograficInapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  17 Afecțiuni pleurale cronice nespecifice - sechele pleurale după afecțiuni acute, pahipleurite, sechele post- operatorii etc.: - cu tulburări funcționale reduse medii sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  18 Tromboembolismul pulmonar. Inapt Inapt Inapt
  19 Afecțiuni acute mediastinale. Inapt Inapt Inapt
  20 Afecțiuni cronice mediastinale. Inapt Inapt Inapt
  21 Silico-tuberculoza. Inapt Inapt Inapt
  22 Alte boli ale aparatului respirator. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul I a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din rețeaua sanitară de specialitate din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare și tratamentul efectuat.
  *2) Se măsoară în milimetri diametrul transversal al reacției cutanate-papulei și tipul Palmer I-IV:– diametrul între 0 și 9 mm, inclusiv - reacție negativă;– diametrul între 10 și 19 mm, inclusiv, cu indurație mare, necroză sau flictene, reacție generală sau diametrul peste 20 mm - reacție intens pozitivă.
  *3) Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătății.
  II. AFECȚIUNI DEGENERATIVE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  23 Reumatismul articular acut*1): a) fără afectare cardiacă, renală, neurologică; Inapt Elevii și studenții pe perioada școlarizării apt/inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară Apt Apt
  b) cu afectare renală, cardiacă sau neurologică. Inapt Inapt Inapt
  24 Reumatisme cronice inflamatorii: - poliartrita reumatoidă; - spondilita ankilozantă și alte spondilite; - sindromul Reiter-Fiessinger- Leroy; - poliartrita psoriazică. cu tulburări funcționale ușoare, medii, accentuate. Inapt Inapt Inapt
  25 Colagenoze și vasculite: - lupus eritematos sistemic; - sclerodermia; - dermatomiozita/polimiozita; - vasculite sistemice; - boala mixtă a țesutului conjunctiv. Inapt Inapt Inapt
  26 Reumatismul cronic degenerativ, cu prinderea cel puțin a unei articulații mari, cu modificări radiologice și tulburări funcționale medii sau accentuate.Inapt Inapt Inapt
  27 Retracția aponevrozei palmare - boala Dupuytren: a) fără retracția în flexie a degetelor mâinii - noduli palmariincipienți, sub 1 cm diametru; Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V sub 45 grade- noduli palmari cu diametrul între 1-2 cm - stadiul I, II; Inapt Inapt Inapt
  c) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V peste 45 grade-noduli palmari ombilicați, cu diametrul între 2-3 cm - stadiul III, IV. Inapt Inapt Inapt
  28 Osteoporoza. Inapt Inapt Inapt
  29 Discartroza vertebrală: a) incipientă, cu tulburări ușoare de statică și iritație radiculară intermitentă; Inapt Inapt Inapt
  b) avansată, cu tulburări de statică vertebrală și deficit radicular moderat; Inapt Inapt Inapt
  c) avansată, cu tulburări pronunțate de statică vertebrală și deficit radicular sau medular accentuat. Inapt Inapt Inapt
  30 Osteocondroza vertebrală: a) cu tulburări de statică și dinamică vertebrală reduse; Inapt Inapt Inapt
  b) cu insuficiență vertebrală moderată - limitarea mișcărilor coloanei vertebrale, cu ascuțireaunghiurilor vertebrale posterioare - radiologic; Inapt Inapt Inapt
  c) cu insuficiență vertebrală și tulburări funcționale accentuate - sindrom radicular. Inapt Inapt Inapt
  31 Spondilodiscite, de orice etiologie - specifice, nespecifice: a) cu reducerea moderată a motilității coloanei vertebrale și cu tulburări de statică reduse; Inapt Inapt Inapt
  b) cu rigiditatea completă a coloanei vertebrale. Inapt Inapt Inapt
  32 Alte afecțiuni reumatismale și degenerative. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Prevederile acestui paragraf se referă la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentație medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.
  III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioada școlarizării pentru M.Ap.N./M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajare în M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  33 Angiopatii congenitale necorectate chirurgical*1): a) fără legătură între sistemul arterial și venos: - coarctația de aortă; - stenoza aortică; - stenoza pulmonară; - anomalii coronariene; - boala Ebstein. Inapt Inapt Inapt
  b) cu shunt stânga-dreapta: - defect septal inter-ventricular- defect septal inter-atrial; - persistența canalului arterial.Inapt Inapt Inapt
  c) cu shunt dreapta-stânga: - triada sau tetrada Fallot; - complexul Eisenmenger. Inapt Inapt Inapt
  d) anomalii de poziție ale cordului - dextropoziție, dextrorotație, dextrocardie cu sau fără situs inversus - fără asocierea altor boli congenitale.Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  34 Angiopatii congenitale corectate chirurgical*1): a) cu restabilirea completă a hemodinamicii; Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  b) cu restabilirea parțială a hemodinamicii. Inapt Inapt Inapt
  35 Pericardita: a) acută; Inapt Inapt Inapt
  b) cronică. Inapt Inapt Inapt
  36 Leziuni valvulare cardiace definitive*1). Inapt Inapt Inapt
  37 Leziuni valvulare cardiace corectate chirurgical*1). Inapt Inapt Inapt
  38 Prolapsul de valvă mitrală: a) fără semne clinice, evidențiatechografic; Inapt Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară pentru M.Ap.N. Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  b) cu semne clinice, echografice,fără tulburări de ritm; Inapt Inapt Inapt
  c) cu semne clinice, echografice și tulburări de ritm - aritmie extrasistolică permanentă*3), tulburări paroxistice de ritm - documentate electrocardiografic. Inapt Inapt Inapt
  39 Cardiomiopatia primitivă - hipertrofică obstructivă sau neobstructivă, dilatativă, restrictivă. Inapt Inapt Inapt
  40 Hipertensiunea arterială esențială: a) gradul I - ușoară - cu T.A. sistolică între 140-159 mm Hg și/sau T.A. diastolică între 90-99 mm Hg, permanent;Inapt Inapt Apt dacă este controlată terapeutic Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N. Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori
  b) gradul II - moderată - cu T.A.sistolică între 160-179 mmHg și/sau T.A. diastolică între 100-109 mmHg, permanent; Inapt Inapt Inapt
  c) gradul III - severă - cu T.A. sistolică peste 180 mmHg și/sau T.A. diastolică peste 110 mmHg, permanent. Inapt Inapt Inapt
  41 Hipotensiunea arterială esențialăpermanentă, cu T.A. sistolică sub90 mmHg: a) cu tulburări funcționale reduse*2); Inapt Inapt Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N. Apt*
  b) cu tulburări funcționale semnificative clinic. Inapt Inapt Inapt
  42 Cardiopatia ischemică: a) nedureroasă - ischemia silențioasă, tulburările de ritm și de conducere de cauză ischemică, insuficiența cardiacă de cauză ischemică, cardiomiopatia ischemică), cu modificări electrocardiografice și/sau alte elemente diagnostice pozitive; infarct miocardic vechinecomplicat; Inapt Inapt Inapt
  b) dureroasă - angina pectorală, infarctul miocardic acut, angina instabilă; Inapt Inapt Inapt
  c) corecția chirurgicală a ischemiei - angioplastie coronariană, by-pass aorto- coronarian. Inapt Inapt Inapt
  43 Sindromul metabolic. Inapt Inapt Inapt
  44 Tulburările de ritm cardiac: a) bradicardia sinusală cu manifestări clinice și electrocardiografice; Inapt Inapt Inapt
  b) tahicardia sinusală cu peste 120 pulsații/minut în ortostatism, permanentă, documentată medical;Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori
  c) tahicardia paroxistică supraventriculară; Inapt Inapt Inapt
  d) sindroamele de preexcitație intermitente sau permanente, fărătulburări paroxistice de ritm; Inapt Inapt Inapt
  e) sindroamele de preexcitație intermitente sau permanente, cu tulburări paroxistice de ritm, confirmate clinic și electrocardiografic; Inapt Inapt Inapt
  f) aritmia extrasistolică permanentă, cu manifestări clinice și electrocardiografice; Inapt Inapt Inapt
  g) tahicardia paroxistică ventriculară; Inapt Inapt Inapt
  h) fibrilația și flutterul atriale, permanante sau cu acceserepetate, documentate clinic și electro-cardiografic. Inapt Inapt Inapt
  45 Tulburări cardiace de conducere: a) bloc atrio-ventricular de gradul I;Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori
  b) bloc atrio-ventricular de gradul II tip I; Inapt Inapt Inapt
  c) bloc atrio-ventricular de gradul II tip II și gradul III; Inapt Inapt Inapt
  d) bloc complet permanent de ramură stângă; Inapt Inapt Inapt
  e) bloc complet de ramură dreaptăInapt Inapt Inapt
  46 Anevrism al vaselor mici: - arterio-venos; - cirsoid operat sau operabil, cutulburări funcționale reduse. Inapt Inapt Inapt
  47 Anevrism de aortă. Anevrism arterio-venos. Anevrism cirsoid întins, operabilsau inoperabil. Inapt Inapt Inapt
  48 Arteriopatii funcționale: - eritromelalgia; - boala și sindromul Raynaud; - acrocianoza; - livedoreticularis; a) cu tulburări funcționale reduse; Inapt Inapt Inapt
  b) medii sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  49 50 Sindromul de ischemie cronică periferică, fără/cu tulburări funcționale ușoare, medii sau accentuate după tratament medicalsau chirurgical: - trombangeita obliterantă Buerger; - ateroscleroza obliterantă; - sindromul Leriche; - endarterita obliterantă; - disimune. Inapt Inapt Inapt
  Tromboflebita profundă și sechelele după tromboza venoasă profundă: a) cu tulburări funcționale reduse sau medii; Inapt Inapt Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) cu tulburări funcționale accentuate. Inapt Inapt Inapt
  51 Varicele membrelor inferioare: a) cu tulburări funcționale reduse; Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  52 Alte boli ale aparatului cardio-vascular. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul III a fost modificat de Punctele 4, 5 și 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Diagnosticul va fi precizat într-o clinică/secție de specialitate sau va fi dovedit prin documentație medicală de specialitate.
  *2) Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce frecvent, iar simptomatologia de însoțire, prin intensitatea ei, duce în mod evident la scăderea randamentului socio-profesional.
  *3) Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidențiată ECG câteva zile consecutiv.
  Notă
  * Pentru MAI, MJ/ANP, STS și SIE. (la 14-05-2020, Nota* de la Capitolul III. a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  IV. BOLI ALE SÂNGELUI ȘI ORGANELOR HEMATOPOETICE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  53 54Anemia feriprivă: a) fără deficiență - formă ușoară- Hb > 11 g/dl, cu răspuns imediat și persistent; Inapt Apt/Inapt pe perioada școlarizării funcție de etiologieInapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) cu deficiență - formă.medie- severă, Hb < 11 g/dl Inapt Inapt Inapt
  Anemia megaloblastică Biermer. Anemii megalo-blastice parabiermeriene. Anemii acrestice. Anemii sideroblastice. Anemii diseritropoetice. Inapt Inapt Inapt
  55 Anemii hemolitice prin defect intraeritrocitar. Talasemiile: a) compensate hematologic Hb > 11g/dl și Ht > 32% Inapt Apt pentru S.T.S. - candidați Pe perioada școlarizării - apt numai pentru S.R.I.și S.T.S. Inapt Inapt Apt*)
  b) decompensate hematologic Hb < 11 g/dl și Ht < 32% Inapt Inapt Inapt
  56 Anemii hemolitice prin defect extraeritrocitar, cronice, necompensate, rebele la tratament- autoimune, idiopatice, hemoglobinuria paroxistică la "rece", hemoglobinuria de "marș" cu crize repetate, hemoglobinuriaparoxistică nocturnă. Inapt Inapt Inapt
  57 58 Anemii prin insuficiență medularăprimară sau secundară, refractarela tratament: Inapt Inapt Inapt
  a) Boala Hodgkin; Inapt Inapt Inapt
  b) Limfoame non-hodgkiniene; Inapt Inapt Inapt
  c) Macroglobulinemia Waldenstrom;Inapt Inapt Inapt
  d) Mielomul multiplu. Inapt Inapt Inapt
  Policitemia vera: a) cu tulburări funcționale reduse; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  59 Leucemii acute. Inapt Inapt Inapt
  60 Leucemii cronice. Inapt Inapt Inapt
  61 Mieloscleroza cu metaplazie mieloidă și insuficiență medulară, rebelă la tratament. Inapt Inapt Inapt
  62 Sindroame hemoragice cronice de origine plasmatică-hemofilia etc.Inapt Inapt Inapt
  63 Sindroame hemoragice cronice de origine trombocitară, rebele la tratament - trombocitopenia, trombocitemia hemoragică și trombocitopatia. Inapt Inapt Inapt
  64 Sindroame hemoragice cronice de origine vasculară, rebele la tratament. Inapt Inapt Inapt
  65 66 Reticulolimfoproliferări de graniță: a) sarcoidoza Besnier-Boeck- Schaumann, stadiul I și II; Inapt Inapt Inapt
  b) sarcoidoza Besnier - Boeck - Schaumann, stadiul III și IV; Inapt Inapt Inapt
  c) alte reticulolimfoproliferări de graniță. Inapt Inapt Inapt
  Alte boli ale sângelui și organelor hematopoetice. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico- militară, după caz
  Notă
  *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P și S.T.S
  V. BOLI RENALE DETERMINATE DE CAUZE MEDICALE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  67 Glomerulonefrita: a) acută ușoară; Inapt Inapt Inapt
  b) acută medie; Inapt Inapt Inapt
  c) acută gravă; Inapt Inapt Inapt
  d) cronică. Inapt Inapt Inapt
  68 Pielonefrita și alte nefropatii tubulo-interstițiale: a) acute; Inapt Inapt Inapt Apt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori
  b) cronice. Inapt Inapt Inapt
  69 Insuficiența renală cronică. Inapt Inapt Inapt
  70 Alte boli renale. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  VI. BOLI ALE APARATULUI DIGESTIV
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  71 Bolile esofagului: a) hernia hiatală cu esofagită - documentație endoscopică; Inapt Inapt Inapt
  b) boală de reflux gastro-esofagian – documentație endoscopicăInapt Inapt Inapt Apt pentru SIE
  c) diverticulii esofagieni - neoperați sau operați - cu tulburări funcționale accentuate;Inapt Inapt Inapt
  d) achalazia, spasmul difuz esofagian, stenozele esofagiene și esofagoplastiile, cu tulburărifuncționale moderate sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  e) fistula eso-traheală. Inapt Inapt Inapt
  72 Gastritele cronice, indiferent de etiologie, documentate endoscopic și histologicInapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  73 Ulcerul gastric și/sau duodenal: a) acut, documentat clinic, radiologic și/sau endoscopic, necomplicate; Inapt Inapt Inapt
  b) cronic acutizat complicat - penetrant, perforat, stenozant, hemoragic etc., operat1 sau neoperat, cu tulburări funcționale ușoare; Inapt Inapt Inapt
  c) operat*1) sau neoperat, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  74 Rezecția intestinală sau colonicăindiferent de cauză. Inapt Inapt Inapt
  75 Megadolicosigma și megadolicocolon cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  76 Boli inflamatorii intestinale: a) rectocolita ulcero-hemoragică;Inapt Inapt Inapt
  b) boala Chron. Inapt Inapt Inapt
  77 Periviscerita cu tulburări funcționale accentuate și cu fenomene ocluzive - ocluzia, stenoza intestinului sau colonului. Inapt Inapt Inapt
  78 Anus contra naturii. Inapt Inapt Inapt
  79 a) Purtător AgHBs, AgVHD; Inapt Inapt Apt dacă Ac antiHBs +, transaminazele normale, viremii (B și D) nedetectabile, fibroza 0 (la teste invazive, neinvazive sau PBH, nu mai vechi de 3 luni), cu sau fără tratament antiviral efectuat). În oricare altă situație este inapt. Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) Purtător Ac antiHCV. Inapt Inapt Apt, dacă transaminazele sunt normale, viremia nedetectabilă, fibroza 0 (la teste invazive, neinvazive sau PBH, nu mai vechi de 3 luni), cu sau fără tratament antiviral efectuat. În oricare altă situație este inapt. Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  80 Hepatita cronică VHB, VHC, VHD. Inapt Inapt Inapt
  81 Cirozele hepatice. Inapt Inapt Inapt
  82 Angiocolite, colecistite, coledocite, oddite acute. Inapt Inapt Inapt
  83 Litiază biliară, coledociană sau pancreatică, neoperatăInapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii
  84 Litiaza biliară, coledociană operată: a) fără tulburări funcționale; Apt Apt Apt
  b) cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  85 Litiaza pancreatică operată. Inapt Inapt Inapt
  86 Pancreatite cronice după pancreatite acute repetate. Inapt Inapt Inapt
  87 Splenectomia. Inapt Inapt Inapt
  87^1Abrogat
  88 Alte boli ale aparatului digestivși glandelor anexe. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul VI a fost modificat de Punctele 8, 9, 10 și 11 Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Sindroamele post-rezecție gastrică, când se folosește această tehnică, sunt: ulcerul peptic, sindromul post - prandial precoce (dumping syndrom), sindromul de ansă aferentă și sindromul de malabsorbție sau maldigestie.
  VII. BOLI ALE GLANDELOR ENDOCRINE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  89 Hiperglicemia intermediară (110-125 mg/dl)Inapt Inapt Inapt Apt* Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori
  90 Diabet zaharat. Inapt Inapt Inapt
  91 Alte tipuri specifice de diabet. Inapt Inapt Inapt
  92 Hiperuricemia asimptomatică. Inapt Inapt Inapt Apt* Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori
  93 Artrita acută urică, artrita cronică gutoasă, nefropatia urică, litiaza urinară urică. Inapt Inapt Inapt
  94 Suprapondere IMC=25-30 Kg/mp masaadipoasă normală, masa musculară crescută, fără tulburări endocrino-metabolice. Apt Apt Apt
  95 Obezitate 1,2 gradul I, II și IIIInapt Inapt Inapt Gradul I și II - Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  96 Dislipidemii primare/secundare: a) moderate; Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico- militară pentru M.Ap.N.
  b) severe. Inapt Inapt Inapt
  97 Patologia hipotalamo-hipofizară: a) tumori secretante sau nesecretante hipofizare, operate sau neoperate; Inapt Inapt Inapt
  b) diabetul insipid; Inapt Inapt Inapt
  c) insuficiența hipofizară a adultului; Inapt Inapt Inapt
  d) hiperprolactinemii de etiologie neprecizată cu manifestări clinice. Inapt Inapt Inapt
  98 Patologia tiroidiană: a) hipotiroidism subclinic; Inapt Inapt InaptApt pentru SIE
  b) sindroame de hipofuncție tiroidiană severă - mixedem; Inapt Inapt Inapt
  c) hipertiroidism subclinic; Inapt Inapt InaptApt pentru SIE
  d) hipertiroidism - boala Graves-Basedow, gușă nodulară toxică, adenom toxic etc.; Inapt Inapt Inapt
  e) tiroiditele acute și subacute;Inapt Inapt InaptApt pentru SIE
  f) tiroiditele cronice; Inapt Inapt InaptApt pentru SIE
  g) gușa nodulară netoxică; Inapt Inapt InaptApt pentru SIE
  h) adenocarcinom tiroidian operatsau neoperat. Inapt Inapt Inapt
  99 Patologie paratiroidiană: a) Hipoparatiroidismul cronic hipocalcemic, cu crize de tetaniefrecvente; Inapt Inapt Inapt
  b) hiperparatiroidismul primar. Inapt Inapt Inapt
  100Patologia cortico-suprarenală: a) Insuficiența cortico- suprarenală cronică primară - boala Addison; Inapt Inapt Inapt
  b) Hiperfuncția glandei cortico- suprarenale; Inapt Inapt Inapt
  c) Hiperaldosteronismul primar; Inapt Inapt Inapt
  d) Tumori suprarenale nesecretante, mai mari de 2 cm; Inapt Inapt Inapt
  e) Hiperplazie bilaterală de suprarenală. Inapt Inapt Inapt
  101Feocromocitomul. Inapt Inapt Inapt
  102Insuficiență gonadică. Inapt Inapt Inapt
  103Alte boli endocrine ce nu sunt cuprinse în acest barem. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul VII a fost modificat de Punctele 12, 13, 14 și 15 Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Indicele de masă ponderală (IMC) se va stabili după formula Lorencz, astfel:
  Greutate (Kg) BMI = ───────────────────── Înălțime (în metri)*2) Normal 18,5 - 25 Suprapondere 25 - 30 Obezitate clasa I 30 - 35 Obezitate clasa a II - a 35 - 40 Obezitate clasa a III - a > 40
  Notă
  *2) Se va calcula masa de țesut adipos și masa musculară. Se va ține cont de talie (< 102 cm la bărbați și < 88 cm la femei). Sunt excluși cei care au masa adipoasă normală și exces de masă musculară.
  Notă
  * Pentru MAI, MJ/ANP, STS și SIE. (la 14-05-2020, Nota* de la Capitolul VII. a fost modificaă de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  VIII. BOLI NEUROLOGICE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  A. BOLILE INFLAMATORII ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL:
  1041) Formele acute - encefalitele și encefalomielitele. Inapt Inapt Inapt
  1052) Formele cronice: a) scleroza multiplă; Inapt Inapt Inapt
  b) neuromielita optică - B.Devic;Inapt Inapt Inapt
  c) encefalomielita diseminată. Inapt Inapt Inapt
  3) Sechele encefalitice sau encefalopatice. Inapt Inapt Inapt
  B. PATOLOGIA NEUROMUSCULARĂ ȘI ENDODEGENERATIVĂ:
  1061) Distrofia musculară progresivăInapt Inapt Inapt
  2) Miastenia; Inapt Inapt Inapt
  3) SLA; Inapt Inapt Inapt
  4) Eredoataxia spino-cerebeloasă;Inapt Inapt Inapt
  5) Eredoataxia cerebeloasă. Inapt Inapt Inapt
  C. DISCOPATIILE:
  1071) Faza I; Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico- militară pentru M.Ap.N.
  2) Faza II; Inapt Inapt Inapt
  3) Faza III - stadiul 1; Inapt Inapt Inapt
  4) Faza III - stadiul 2 și 3. Inapt Inapt Inapt
  D. NEUROPATII PERIFERICE:
  1081) PNP axonale - acute, subacute,cronice; Inapt Inapt Inapt
  2) PNP demielinizante -acute, cronice; Inapt Inapt Inapt
  3) MNP multiplex; Inapt Inapt Inapt
  4) MNP mononeuropatia; Inapt Inapt Inapt
  5) Paralizie plex brahial; Inapt Inapt Inapt
  6) Paralizie plex lombosacral. Inapt Inapt Inapt
  E. AFECȚIUNILE NERVILOR CRANIENI:
  1091) nerv olfactiv; Inapt Inapt Inapt
  2) nerv optic; Inapt Inapt Inapt
  3) nerv oculomotor comun; Inapt Inapt Inapt
  4) nerv trohlear; Inapt Inapt Inapt
  5) nerv trigemen -motor și senzitiv; Inapt Inapt Inapt
  6) nerv abducens; Inapt Inapt Inapt
  7) nerv facial; Inapt Inapt Inapt
  8) nerv gloso-faringian; Inapt Inapt Inapt
  9) nerv vag; Inapt Inapt Inapt
  10) nerv accesor; Inapt Inapt Inapt
  11) nerv hipoglos; Inapt Inapt Inapt
  F. TRAUMATISME CRANIENE:
  110Traumatisme craniocerebrale recente/până la 6 luni: a) cu tulburări funcționale ușoare; b) cu tulburări funcționale medii, severe, grave. Inapt Scutire medicală pe perioada școlarizării, după care va fi reevaluat funcție de intensitateatulburărilor. Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  G. TRAUMATISME ȘI ALTE AFECȚIUNI ALE MĂDUVEI SPINĂRII:
  1111) Traumatisme vertebro-medulare fără semne neurologice cu tulburare statică și dinamică vertebrală; Inapt Inapt Inapt
  2) Traumatisme vertebro-medulare cu compresie spinală parțială/ totală; Inapt Inapt Inapt
  3) mielopatii; Inapt Inapt Inapt
  4) infarctele măduvei spinării; Inapt Inapt Inapt
  5) hematomielita; Inapt Inapt Inapt
  6) malformații vasculare ale măduvei spinării; Inapt Inapt Inapt
  7) stenoza lombară; Inapt Inapt Inapt
  8) siringomielia; Inapt Inapt Inapt
  9) tabesul dorsal; Inapt Inapt Inapt
  10) sindroame sechelare izolate senzitiv/piramidal, fără deficit motor important. Inapt Inapt Inapt
  H. MALFORMAȚII VASCULARE CEREBRALE - CU MANIFESTĂRI CLINICE, CONFIRMATE ANGIOGRAFIC, OPERATE/NEOPERATE:
  112Malformații vasculare cerebrale cu manifestări clinice, confirmate angiografic, operate/ neoperate. Inapt Inapt Inapt
  I. PROCESE EXPANSIVE INTRACRANIENE:
  1131) operate; Inapt Inapt Inapt
  2) neoperate. Inapt Inapt Inapt
  J. BOALA VASCULARĂ CEREBRALĂ:
  1141) Accident ischemic tranzitoriu carotidian/vertebro-bazilar: a) antecedente de AIT unic nedocumentat, fără asociere de factori de risc; Inapt Inapt Inapt
  b) un singur accident ischemic tranzitoriu confirmat în clinică de specialitate, fără repetare îninterval de 1 an; Inapt Inapt Inapt
  c) Accidente ischemice tranzitorii repetate, obiectivateclinic și paraclinic. Inapt Inapt Inapt
  2) Accidentul vascular cerebral ischemic constituit; Inapt Inapt Inapt
  3) Hemoragia subarahnoidiană; Inapt Inapt Inapt
  4) Hemoragia cerebrală intraparenchimatoasă; Inapt Inapt Inapt
  5) AVC ischemic embolic. Inapt Inapt Inapt
  K. EPILEPSIILE:
  115Epilepsiile. Inapt Inapt Inapt
  L. AFECȚIUNILE GANGLIONILOR BAZALI ȘI ALE SISTEMELOR MOTORII DIN SNC:
  1161) Boala Parkinson și sindroame parkinsoniene; Inapt Inapt Inapt
  2) Coreea acută Sydenham; Inapt Inapt Inapt
  3) Coreea cronică Hungtington; Inapt Inapt Inapt
  4) Alte sindroame coreice - congenitale, metabolice, toxice, vasculare, traumatice, degenerative; Inapt Inapt Inapt
  5) Boala Wilson - degenerescența hepato-lenticulară. Inapt Inapt Inapt
  117Distonii primare și secundare - post AVC, posttraumatice, postencefalitice, medicamentoase:
  a) distonii - ex. spasmul de torsiune; Inapt Inapt Inapt
  b) distonii focale și segmentare:- craniene - blefarospasm; cervicale - torticolis; - ale membrelor - crampe profesionale. Inapt Inapt Inapt
  118Anomalii motorii produse de medicamente. Inapt Inapt Inapt
  119Tremor esential familial. Inapt Inapt Inapt
  120Tulburări de manipulație. Inapt Inapt Inapt
  121Tulburări de locomoție. Inapt Inapt Inapt
  122Tulburări de limbaj/vorbire. Inapt Inapt Inapt
  123Tulburări de coordonare și echilibru. Inapt Inapt Inapt
  124Alte boli neurologice neprecizateîn barem. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  IX. AFECȚIUNI PSIHICE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  A. TULBURĂRI PSIHICE ORGANICE:
  1251. Demența în boala Alzheimer; a) demența vasculară; b) demența în alte boli, clasificate în altă parte; c) sindrom amnestic organic nedeterminat de alcool și alte substanțe; d) delirium nedeterminat de alcool și alte substanțe. Inapt Inapt Inapt
  2. Alte tulburări psihice datorate unor leziuni, disfuncțiierebrale sau boli somatice. Inapt Inapt Inapt
  3. Tulburări ale personalității și de comportament datorate unei boli, leziuni sau disfuncții cerebrale. Inapt Inapt Inapt
  B. TULBURĂRI MENTALE DATORATE CONSUMULUI DE ALCOOL:
  1261) Intoxicația acută. Inapt Inapt Inapt
  2) Sindrom de dependență. Inapt Inapt Inapt
  3) Stare de sevraj. Inapt Inapt Inapt
  4) Sevraj cu delirium. Inapt Inapt Inapt
  5) Tulburări psihotice. Inapt Inapt Inapt
  6) Sindrom amnestic. Inapt Inapt Inapt
  127Tulburările mentale induse de consumul de substanțe psihoactiveInapt Inapt Inapt
  C. SCHIZOFRENIA,TULBURĂRILE SCHIZOTIPALE ȘI DELIRANTE:
  1281) Tulburările psihotice acute șitranzitorii. Inapt Inapt Inapt
  2) Schizofrenie. Inapt Inapt Inapt
  3) Tulburări delirante persistente. Inapt Inapt Inapt
  4) Tulburări schizoafective. Inapt Inapt Inapt
  5) Tulburare schizotipală. Inapt Inapt Inapt
  D. TULBURĂRILE AFECTIVE:
  1291. Episod maniacal. Inapt Inapt Inapt
  2. Tulburare afectivă bipolară. Inapt Inapt Inapt
  3. Episod depresiv ușor/mediu. Inapt Inapt Inapt
  4. Episod depresiv sever fără/cu simptome psihotice. Inapt Inapt Inapt
  5. Tulburare depresivă recurentă.Inapt Inapt Inapt
  6. Ciclotimie/distimie. Inapt Inapt Inapt
  E. TULBURĂRILE NEVROTICE LEGATE DE STRES ȘI SOMATOFORME:
  1301) Tulburări fobic anxioase. Inapt Inapt Inapt
  2) Alte tulburări anxioase. Inapt Inapt Inapt
  3) Tulburare obsesiv-compulsivă. Inapt Inapt Inapt
  4) Reacția la stres sever și tulburări de adaptare: a) reacții acute de stres; Inapt Inapt Inapt
  b) tulburare posttraumatică de stres; Inapt Inapt Inapt
  c) tulburare de adaptare. Inapt Inapt Inapt
  5. Tulburări disociative (de conversie). Inapt Inapt Inapt
  6. Tulburări somatoforme. 7. Alte tulburări nevrotice. Inapt Inapt Inapt
  Inapt Inapt Inapt
  F. TULBURĂRI ALE PERSONALITĂȚII ȘI COMPORTAMENTULUI ADULTULUI:
  131Tulburări specifice ale personalității. Inapt Inapt Inapt
  132Tulburări ale obișnuințelor și impulsiunilor. Inapt Inapt Inapt
  133Tulburări psihologice și comportamentale asociate dezvoltării și orientării sexuale, ce implică risc social în colectivitățile militare. Inapt Inapt Inapt
  134Sindroame comportamentale asociate unor dereglări fiziologice și unor factori somatici. Inapt Inapt Inapt
  135Întârziere în dezvoltarea mintalăInapt Inapt Inapt
  136Alte tulburări psihiatrice necuprinse în acest barem și careimplică risc medical și/sau social pentru colectivitățile militare. Inapt Inapt Inapt
  X. BOLI ORO-MAXILO-FACIALE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  137Leziuni odontale simple și complicate cu sau fără afectare parodontală netratate – max. 6 afecțiuni pe arcadăInapt Inapt Inapt Apt pentru SIE
  138Lipsuri dentare multiple: a) având cel puțin 10 perechi de dinți sănătoși în antagonism; Apt Apt Apt
  b) având între 9 și 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism; Apt Apt cu proteză Apt
  c) multiple*1), sub 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism; Inapt Inapt Inapt
  d) edentația completă uni - sau bimaxilară. Inapt Inapt Inapt
  139Anomalii dento-maxilare cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii
  140Tulburări în consolidarea fracturilor oaselor maxilareInapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  141Parodontopatie marginală cronică profundă, progresivă, bimaxilară,generalizată, cu mobilitate și tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  142Afecțiuni ale articulației temporo-mandibulare: a) cu tulburări funcționale accentuate; b) constricții, pseudartroza sau anchiloza definitivă a articulației temporo-mandibulare.Inapt Inapt Inapt
  143Glosita cronică scleroasă. Inapt Inapt Inapt
  144Hipertrofia limbii - macroglosia.Inapt Inapt Inapt
  145Aderențe ale limbii, inoperabile,cu jenă funcțională. Inapt Inapt Inapt
  146Comunicări oro-nazale sau oro- sinusale întinse cu tulburări funcționale accentuate persistente după tratament chirurgical și/sau protetic. Inapt Inapt Inapt
  147Desfigurări definitive - nas, cavitate bucală, limbă, maxilare,urechi, părți întinse mento- labiale-cu tulburări funcționale și/sau fizionomice accentuate. Inapt Inapt Inapt
  148Alte boli stomatologice. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul X a fost modificat de Punctele 17, 18 și 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Prezența a numai 3-4 dinți pe arcadă, cu leziuni coronariene întinse sau cu leziuni profunde ale parodonțiului marginal, poate fi apreciată ca edentație totală a maxilarului respectiv, situația medico-militară se va stabili de la caz la caz, ținându-se cont de posibilitățile anatomo-funcționale ale maxilarelor prin restaurări protetice.
  XI. AFECȚIUNI ORL
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  1491) Malformații congenitale sau câștigate ale nasului fără tulburări estetice și/sau funcționale-rinomanometrie. Apt Apt Apt
  2) Malformații congenitale sau câștigate ale nasului cu tulburări estetice și/sau funcționale-rinomanometrie ușoaresau moderate. Apt, după rezolvarea chirurgicală Apt, după rezolvarea chirurgicală Apt, după rezolvarea chirurgicală
  3) Malformații congenitale sau câștigate ale nasului cu tulburări estetice și/sau funcționale-rinomanometrie severeInapt Inapt Inapt
  4) Malformații congenitale sau câștigate ale faringelui și/sau esofagului. Inapt Inapt Inapt
  150Afecțiuni supurative ale sinusurilor anterioare și posterioare: a) cu tulburări funcționale și/ sau anatomice moderate; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări funcționale și/ sau anatomice accentuate. Inapt Inapt Inapt
  151Rinosinuzită cronică polipoasă. Inapt Inapt Inapt
  152Rinita cronică ozenoasă - ozena -operată sau neoperată. Inapt Inapt Inapt
  153Malformații congenitale sau dobândite ale urechii: a) malformații ale urechii externe, cu alterare estetică ușoară sau moderată; Inapt Inapt Inapt
  b) malformații ale urechii externe, cu alterări estetice grave uni - sau bilateral. Inapt Inapt Inapt
  154a) Otita medie supurată cronicăbilaterală cu deficiență auditivă: -ușoară- deficitglobal auditiv între 26-35 dbHLInapt Inapt Inapt
  - medie- accentuată - deficit global auditiv peste 36 dbHL, până la80 dbHL; Inapt Inapt Inapt
  - gravă- deficitglobal auditiv peste 81 dbHL. Inapt Inapt Inapt
  b)mezo-timpanită- monolaterală fără modificări importante, cu deficiență auditivă medie Inapt Inapt Inapt
  - monolaterală fără modificări importante, cu deficiență auditivă accentuată. Inapt Inapt Inapt
  c) epitimpanita monolaterală cu deficiență auditivă ușoară, medie, accentuată; Inapt Inapt Inapt
  d) oto- - mastoidita: cronică operată,unilaterală, cu deficit auditiv ușor; Inapt Inapt Inapt
  - monolaterală operată, recidivantă, cu granulații sau lame de colesteatom în colesteatom în cavitate, cu deficiență auditivă medie sau accentuată; Inapt Inapt Inapt
  - cronică polipoasă/ colesteato- matoasă cu complicații de vecinătate - fistulă labirintică, paralizie facială, tromboflebita sinusului lateral, abces extradural; Inapt Inapt Inapt
  e) sechelele postotitice: - cu deficiență auditivă ușoară sau medie monolaterală; Inapt Inapt Inapt
  - cu deficiență auditivă accentuată sau gravă bilaterală; Inapt Inapt Inapt
  155Hipoacuzie: a) totală și persistentă monolaterală și accentuată la cealaltă sau accentuată bilaterală; Inapt Inapt Inapt
  b) medie bilaterală; Inapt Inapt Inapt
  c) medie monolaterală; Inapt Inapt Inapt
  d) bilaterală, cu deficit auditivușor; Inapt Inapt Inapt
  e) accentuată monolaterală; Inapt Inapt Inapt
  f) surdomutitatea documentată; g) compensată prin protezare auditivă sau mijloace chirurgicale. Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  156Otoscleroza. Inapt Inapt Inapt
  157Afecțiuni labirintice cronice, documentate medical, cu probe funcționale audiometrice, vestibulare, imagistice. Inapt Inapt Inapt
  158Sindroame vestibulare: a) de cauze locale sau reflexe; Inapt Inapt Inapt
  b) periferic sau central, rebel la tratament; c) disfuncții vestibulare episodice. Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  159Papilomatoza laringiană, operată și recidivată de 3-4 ori. Inapt Inapt Inapt
  160Sindromul Meniere: a) acut; Inapt Inapt Inapt
  b) cu crize frecvente rebel la tratament. Inapt Inapt Inapt
  161Laringite cronice; polipi corzi vocale neoperați. Inapt Inapt Inapt
  162Polip corzi vocale operat, fără tulburări funcționale. Apt Apt Apt
  163Stenoze faringo-laringo-traheale.Inapt Inapt Inapt
  164Alte afecțiuni O.R.L. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico- militară, după caz.
  XII. AFECȚIUNI OFTALMOLOGICE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  165Lipsa unui glob ocular sau vederea unui ochi sub 1/20 unilateral dată de cauze funcționale sau organice și vederea celuilalt de sub 1/3 sau acuitatea vizuală de sub 1/3 bilateral, după corectare. Inapt Inapt Inapt
  166Symblefaron. Inapt Inapt Inapt
  167Inflamații ulceroase cronice ale marginilor pleoapei. Inapt Inapt Inapt
  168Ectropion, entropion sau lagoftalmia. Inapt Inapt Apt după rezolvarea chirurgicală Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  169Ptoza palpebrală. Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  170Dacriocistita. Inapt Inapt Apt după rezolvarea chirurgicală Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  171Epiforă produsă de obstrucții alecăilor lacrimale congenitale sau dobândite la unul sau ambii ochi.Inapt Inapt Inapt
  172Pterigion neoperat sau operat și recidivat. Inapt Inapt Inapt Apt pentru SIE după rezolvarea chirurgicală
  173Trahom. Inapt Inapt Inapt
  174Keratita cronică. Inapt Inapt Inapt
  175Keratoconus. Inapt Inapt Inapt
  176Leucomul cornean simplu sau aderent. Inapt Inapt Inapt
  177Stafilom. Inapt Inapt Inapt
  178Luxația sau subluxația cristalinului. Inapt Inapt Inapt
  179Cataracta - toate formele. Inapt Inapt Inapt Apt pentru SIE după rezolvarea chirurgicală
  1801) Afakia; Inapt Inapt Inapt
  2) Pseudoafakia cu acuitatea vizuală = 1, cu diferența de corecție față de ochiul congener de maxim 2*/3 d. 3) Pseudofakia*** Inapt Inapt***(pentru elevi și studențipe perioada școlarizării) Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  181Aniridia. Inapt Inapt Inapt
  182Coloboma irisului. Inapt Inapt Inapt
  183Iridociclita cronică. Inapt Inapt Inapt
  184Panoftalmia. Inapt Inapt Inapt
  185Secluzio-ocluzio pupilar mono saubilateral. Inapt Inapt Inapt
  186Coloboma coroidei. Inapt Inapt Inapt
  187Opacitatea corpului vitros. Inapt Inapt Inapt
  188Deslipirea de retină. Inapt Inapt Inapt
  189Retinopatiile de toate categoriile. Inapt Inapt Inapt
  190Vicii de refracție (miopie, hipermetropie, astigmatism)*1) Inapt Inapt Inapt
  191Miopie până la - 3d inclusiv, fără leziuni ale F.O. și AV=1 cu corecție*),**). Miopie până la 1 dioptrie, fără leziuni ale F.O.și AV=1 cu corecție***) Miopie peste 1 dioptrie, fără leziuni ale F.O. și A.V=1 cu corecție***) Apt* Inapt** Apt***)( pentru elevi și studențipe perioada școlarizării) Apt (AV = 1 cu corecție de maxim -2 Dsf)***) pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării) - Apt
  192Hipermetropie până la 3 d, fără leziuni ale F.O și AV=1 cu orecție*),**),***) ipermetropie peste 3 dioptrii cu V=1 cu corecție***). Apt*) Inapt**) Apt***) - AV =1 cu corecție de maxim +2 Dsf ( pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării) Inapt***)(pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării) Apt
  193Miopie și hipermetropie peste 3 d*) Inapt - Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  194Astigmatism toate tipurile până la 3 d inclusiv pe axul cel mai puternic cu AV-1 sau astigmatism mixt până la 3 d prin cumul în ambele axe cu AV -1*),**.) Astigmatism***) Apt*) Inapt**) Apt***)- AV=1 cu corecție de pânăla +/-1,5 Dcyl) pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării - Apt
  195Acuitate vizuală:*) a) între 1 și 1/2 la AO cu corecție; Inapt - Inapt
  b) egală cu 1 la un ochi și cel puțin 1/4 la celălalt fără corecție. Acuitatea vizuală mai mică de 1 fără corecție la ambii ochi și necorectabilă***) Inapt Inapt***)pentru elevi și studențipe perioada școlarizării - Inapt
  196Ambliopie*) Inapt - Inapt
  197Strabismul (acuitate vizuală pânăla 1/3, la ochiul cel mai afectatdupă corecție) și/sau mai puțin de 10 grade. Inapt Apt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  198Strabismul*). Inapt - Inapt
  199Acromatopsia. Inapt Inapt Inapt
  200DiscromatopsiaInaptInaptApt*2) Inapt pentru M.A.I.
  201Hemeralopia. Inapt Inapt Inapt
  202203Nistagmus. Pareza unuia sau mai multor mușchi oculari cu/fără diplopie. Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  204Coloboma nervului optic. Inapt Inapt Apt dacă A.V. = 1 la un ochi cu corecție și 1/4 la celălalt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  205Atrofia optică. Inapt Inapt Inapt
  206Hemianopsia/Îngustarea câmpului vizual cu peste 10 grade. Hemianopsia***) Inapt Inapt Inapt
  207Oftalmoplegia externă sau internăInapt Inapt Inapt
  208Glaucomul. Inapt Inapt Inapt
  209Corpi străini intravitreeni, extrași sau restanți, care determină o acuitate vizuală sub 1/2 pentru M.A.I., A.N.P.și 1/3 după corecție pentru M.A.p.N.S.T.S., S.P.P. și S.I.E. Corpi străini intraoculari***) Inapt Inapt ***)- pentru elevi și studenți pe perioada școlarizăriInapt Inapt
  210Tumori benigne oculare și/sau aleanexelor oculare, neoperabile care produc deficit estetic sau funcțional ocular. Tumori benigne oculare și ale anexelor oculare cu sau fără tulburări funcționale***) Inapt Apt/Inapt***) la aprecierea medicului de specialitate- pentruelevi și studenți pe perioada școlarizării Inapt Inapt
  211Tumori maligne oculare și/sau aleanexelor oculare. Inapt Inapt Inapt
  212Alte boli ale ochiului. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul din Capitolul XII a fost modificat de Punctele 20, 21, 22 și 23, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) NOTĂ:*1) Candidații pentru examenul de admitere la Institutul Medico-Militar și Academia Tehnică Militară pot prezenta vicii de refracție de maximum 3d, inclusiv pentru persoanele care urmează să fie chemate/rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, pentru Universitatea Națională de Apărare de maximum 4d, iar pentru celelalte instituții militare de învățământ, inclusiv pentru soldați/gradați profesioniști de maximum 2d. Acest paragraf este valabil numai pentru M.Ap.N.Pentru specialitățile aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, candidații cu vicii de refracție care trebuie corectate cu lentile aeriene nu sunt admiși.Elevii și studenții pe perioada școlarizării pot prezenta vicii de refracție de maximum 3 dioptrii. (la 06-11-2015, Punctul 1 din nota de la Punctul XII. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.52 din 8 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 06 noiembrie 2015 ) *2) Nu sunt admiși candidații pentru armele: auto, aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte și topografie. Notă
  *) Valabil numai pentru M.A.I. și S.T.S.
  **) Valabil numai pentru candidații la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna - INAPT pentru concursul de admitere.
  ***) Valabil numai pentru S.R.I.
  XIII. AFECȚIUNI GENITO-URINARE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  213Rinichi unic congenital sau chirurgical. Inapt Inapt Inapt
  214Rinichiul mobil: a) gradul III*1), cu tulburări funcționale moderate - colici repetate, hematurie și/sau infecție urinară intermitente; Inapt Inapt Inapt
  b) gradul II sau III*2), operat sau neoperat, cu tulburări funcționale accentuate - colici repetate, hematurie macroscopică,infecție urinară persistentă, dilatații pielocaliceale etc. Inapt Inapt Inapt
  215Malformații renale și ale căilor urinare - anomalii de număr, de mărime, de sediu, de structură, de formă, de rotație, ale vaselorrenale - cu/fără tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  216Litiaza urinară - renală, uni - sau bilaterală, ureterală, vezicală, uretrală, prostatică, nefrocalcinoza: a) operată sau neoperată, fără tulburări funcționale;Inapt Pe perioada școlarizării litiaza renală unilaterală asimptomatică - Apt Inapt Inapt Apt pentru M.A.I., S.T.S. și S.I.E.
  b)*)Litiaza renală unilaterală, ureterală, vezicală, uretrală, operată sau neoperată, fără tulburări funcționale; Inapt Inapt Apt
  c) operată, neoperată, sau inoperabilă, cu tulburări funcționale - colici repetate, hematurie macroscopică, infecție urinară persistentă și rebelă la tratament etc. Inapt Inapt Inapt
  217Cistita cronică complicată cu incontinență urinară permanentă. Inapt Inapt Inapt
  218Stricturi uretrale inflamatorii sau traumatice: a) dilatabile; Inapt Inapt Inapt
  b) greu dilatabile, recidivate laintervale scurte - 1-2 luni- sau nedilatabile. Inapt Inapt Inapt
  219Hipospadias penoscrotal, epispadias peno-pubian: a) operate și vindecate; Inapt Inapt Inapt
  b) neoperate sau operate și recidivate. Inapt Inapt Inapt
  220Ectopia testiculară: a) unilaterală operată, fără tulburări funcționale; Apt Apt Apt
  b) unilaterală neoperată sau bilaterală, operată sau neoperată, fără tulburări funcționale; c) operată și recidivată sau inoperabilă; Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  221Castrația bilaterală. Atrofia testiculară bilaterală. Inapt Inapt Inapt
  222Hermafroditismul. Inapt Inapt Inapt
  223Varicocelul: a) neoperat; Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  b) operat. Apt Apt Apt
  224Adenomul de prostată: a) cu tulburări funcționale accentuate; Inapt Inapt Inapt
  b) neoperat sau operat, cu tulburări funcționale ușoare sau moderate, cu răspuns favorabil latratament. Inapt Inapt Inapt
  225Disectazia colului vezical, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  226Enurezisul confirmat cu documentație medicală: a) sub tratament; Inapt Inapt Inapt
  b) neameliorat prin tratament. Inapt Inapt Inapt
  227Alte boli urologice. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  228Vulva și vaginul: a) chistul și abcesul glandei Bartholin; Aptă Aptă Aptă
  b) malformații congenitale ale vulvei asociate cu tulburări psihosomatice; Inaptă Inaptă Inaptă
  c) varice vulvare voluminoase; Inaptă Inaptă Inaptă
  d) atrezia și strictura vaginuluiInaptă Inaptă Inaptă
  e) distrofia vulvei - kraurosisvulvar; Inaptă Inaptă Inaptă
  f) fistula genito-urinară - uretero-vaginală, vezico-vaginalăetc.; Inaptă Inaptă Inaptă
  g) fistula entero-genitală - recto-vaginală. Inaptă Inaptă Inaptă
  229Uterul și colul uterin: a) afecțiuni inflamatorii ale uterului - metrite acute și cronice; Aptă Aptă Aptă
  b) prolaps utero-vaginal parțial;Inaptă Inaptă Inaptă
  c) displazia și distrofia coluluiuterin; Inaptă Inaptă Inaptă
  d) malformații congenitale ale uterului sau ovarului cu tulburări funcționale; Inaptă Inaptă Inaptă
  e) endometrioza genitală sau extragenitală. Inaptă Inaptă Inaptă
  230Tumori benigne ale organelor genitale externe și/sau interne, operate, recidivate sau cu tulburări funcționale. Inaptă Inaptă Inaptă
  231Tumori benigne ale sânului, neoperate sau operate și recidivate sau cu tulburări funcționale. Inaptă Inaptă Inaptă
  232Tumori maligne ale aparatului genital feminin sau ale sânului. Inaptă Inaptă Inaptă
  233Alte afecțiuni ginecologice sau obstetricale. Aptă/Inaptă la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Rinichi mobil gradul III: rinichi flotant, depășind caudal creasta iliacă;
  *2) Rinichi mobil gradul II: când rinichiul este situat în totalitate sub falsele coaste.
  *3) Pentru M.A.I./A.N.P/MJ și S.T.S.
  XIV. AFECȚIUNI CHIRURGICALE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  234Spondiloliza și spondilolistezisua) gradul I și II; : Inapt Inapt Inapt
  b) gradul III și IV. Inapt Inapt Inapt
  235Malformații ale coloanei vertebrale cervicale, toracale șilombare - mielocelul, meningomielocelul, bloc vertebralcongenital, hemivertebră: a) fără semne neurologice; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări neurologice, operat sau neoperat. Inapt Inapt Inapt
  236Malformații cranio-cerebrale - craniostenoza, chistul arahnoidian, agenezia de corp calos etc.: a) cu tulburări neurologice ușoare și medii; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări neurologice accentuate. Inapt Inapt Inapt
  237Malformații vasculare cerebrale cu manifestări clinice, confirmate angiografic, operate sau neoperate. Inapt Inapt Inapt
  238Malformații vasculare cerebrale și/sau spinale: - anevrismul; - angiomul. Inapt Inapt Inapt
  239Malformații congenitale ale aparatului locomotor, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  240Distrofii osoase: a) osteonecroze aseptice de cauzăcunoscută sau necunoscută, osteita chistică localizată, boala Paget, osteoporozele, osteopatiile de carență, osteoliza; Inapt Inapt Inapt
  b) exostozele osteogenice, operate sau neoperate, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  241Osteită, osteoperiostită și osteomielită: a) acută; Inapt Inapt Inapt
  b) cronică secundară sau cronică de la început, vindecată, cu tulburări funcționale ușoare sau moderate; Inapt Inapt Inapt
  c) cronică secundară sau cronică de la început, fistulizată sau nefistulizată, vindecată sau nevindecată, cu tulburări funcționale accentuate. Inapt Inapt Inapt
  242Echinococoza: a) neoperată; Inapt Inapt Inapt
  b) operată. Inapt Inapt Inapt
  243Cicatrici și hernii musculare, rupturi și retracții musculo- aponevrotice, miozita osificantă,ce produc tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  244Fistule secundare unor intervenții chirurgicale, operate, neoperate, inoperabile sau recidivate, cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  245Corpi străini la nivelul aparatului locomotor, extrași saurestanți, ce produc tulburări funcționale evidente. Inapt Inapt Inapt
  246Corpi străini intrapulmonari și/ sau mediastinali, extrași sau restanți, cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  247Corpi străini intracerebrali, cu iritație corticală, cicatrici cerebrale - cu epilepsie - tulburări neurologice și neuropsihice evidente. Inapt Inapt Inapt
  248Cap: a) lipsa de substanță osoasă din toată grosimea osului, de peste 2 cm diametru, cu tulburări funcționale neuropsihice ușoare; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări neuropsihice accentuate, protezat sau nu, cu cicatrici craniocerebrale. Inapt Inapt Inapt
  249Fractura craniană intrusivă: a) cu tulburări neuropsihice ușoare; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări neuropsihice accentuate. Inapt Inapt Inapt
  250Abcesul cerebral, operat. Inapt Inapt Inapt
  251Traumatismul craniocerebral fără pierdere de conștiență mai vechi de 6 luni, fără tulburări funcționale. Apt Apt Apt
  Traumatismul craniocerebral cu pierdere de conștiență cu sau fără tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  252Traumatismele coloanei vertebralea) cu tasarea corpului vertebral și tulburări funcționale reduse, fără semne neurologice; Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) fracturi vertebrale grave - radiologic - în absența semnelor neurologice; Inapt Inapt Inapt
  c) cu tasarea corpului vertebral,calus exuberant, luxații ireductibile, cu tulburări neurologice - sindrom radicular. Inapt Inapt Inapt
  253Torticolis congenital operat sau neoperat, cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  254Torace: a) deformațiile toracice congenitale sau dobândite ce produc tulburări ventilatorii, destatică și dinamică vertebrală, moderate sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  b) exereza pulmonară pentru bronșiectazie, abces sau gangrenăpulmonară, corpi străini intrapulmonari, cu tulburări funcționale ușoare, moderate sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  c) lipsa din peretele toracic interesând 2 sau mai multe coastecu deformație toracică și tulburări funcționale ușoare, moderate sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  d) traumatismele toracice - contuzii, fracturi, plăgi - ce auca urmare tulburări ventilatorii persistente, moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  255Abdomen: a) traumatismele abdominale - contuzii, plăgi, eventrații, eviscerații, ruptura de diafragm - ce au ca urmare tulburări funcționale moderate sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  b) herniile operate, indiferent de sediu; Apt Apt Apt
  c) herniile neoperate, indiferentde sediu. Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la activitatea ce urmează a fi desfășurată
  256Traumatismele bazinului - disjuncții, luxații, fracturi: a) fără tulburări funcționale de statică și dinamică; Apt Apt Apt
  b) cu tulburări funcționale ușoare de statică și dinamică; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate de statică și dinamică. Inapt Inapt Inapt
  257Transplant de organ. Inapt Inapt Inapt
  258Alte boli chirurgicale. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  XV. AFECȚIUNI ALE APARATULUI MUSCULO-SCHELETAL
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  259Membrele: Inapt Inapt Apt
  a) calus vicios ale oaselor mari cu dezaxări cuprinse între 5 grade și 10 grade, fără/cu tulburări funcționale ușoare de statică și dinamică sau gestualitate și prehensiune; Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico- militară pentru M.Ap.N.
  b) calus vicios cu dezaxări de peste 10 grade; Inapt Inapt Inapt
  c) pseudoartroza cu reducerea adaptării la ortostatism, mers șiefort fizic sau gestualității și prehensiunii; Inapt Inapt Inapt
  d) redori sau anchiloze ale articulațiilor mari în atitudine utilă ce permit ortostatismul, mersul și efortul fizic mediu saugestualității și prehensiunii; Inapt Inapt Inapt
  e) redori strânse sau anchiloze ale articulațiilor mari, în atitudine vicioasă; Inapt Inapt Inapt
  f) subluxații, luxații cu rupturiale capsulei și/sau ligamentelor articulare, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  g) periartrita articulațiilor mari, cu redoare definitivă peste20 de grade; Inapt Inapt Inapt
  h) luxații congenitale, luxații ireductibile chirurgical sau luxații operate și recidivate alearticulațiilor mari; Inapt Inapt Inapt
  i) artroza articulațiilor mari cureducerea mobilității active sau pasive și a posibilităților de mers, ortostatism sau gestualitate și prehensiune; Inapt Inapt Inapt
  j) ruptura de menisc operată, cu tulburări funcționale; Inapt Inapt Inapt
  k) algoneurodistrofia posttraumatică cu tulburări funcționale evidențiate clinic șiradiologic; Inapt Inapt Inapt
  l) coxa vara, valga, plana; genu valgum, varus, recurvatum; piciorul strâmb varus, valgum, equin, scobit; cu tulburări evidente de ortostatism, mers și portul încălțămintei. Genu valgumdă inaptitudine când prin apropierea genunchilor, distanța dintre maleolele interne depășește 7 cm, iar genu varus, când prin apropierea călcâielor distanța dintre condilii interni femurali depășește 10 cm. Inapt Inapt Inapt
  m) necroze aseptice ale oaselor mari; Inapt Inapt Inapt
  n) piciorul plat uni - sau bilateral, fără/cu tulburări funcționale când axul gambă- calcaneu depășește 10 grade; Inapt Inapt Inapt
  o) degete în "ciocan" - până la 3 degete, inclusiv, cu clavusuri ce duc la jenă în portul încălțămintei; - bilateral, peste 3 degete, cu jenă pronunțată în portul încălțămintei; Inapt Inapt Inapt
  p) halux valgus cu abducție de până la 15 grade-normal 5 grade; Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico- militară pentru M.Ap.N.
  q) halux valgus cu abducție peste15 grade, cu tulburări trofice tegumentare (hipercheratoză), bursite, exostoză, cicatrici cheloide post-operatorii, deformarea încălțămintei; Inapt Inapt Inapt
  r) sindactilia la peste 2 degete de la mână; Inapt Inapt Inapt
  s) lipsa sau impotența funcțională definitivă a unui membru sau segment de membru; Inapt Inapt Inapt
  ș) lipsa policelui: unilateral, bilateral; Inapt Inapt Inapt
  t) pentru alte interesări ale oaselor mâinii sau piciorului - lipsa unor degete, falange etc. - se va ține cont de gradul de afectare a ortostatismului, mersului, gestualității, prehensiunii etc.; Inapt Inapt Inapt
  ț) scurtarea membrului inferior, în funcție de etiologie: - cu 1-3 cm; - cu peste 3 cm. Inapt Inapt Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilorde expertiză medico- militară pentru M.Ap.N Inapt Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N Apt*) Inapt
  u) scurtarea membrului superior: - până la 4 cm; - peste 4 cm. Inapt Inapt Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară pentru M.Ap.N.
  260Deviații ale coloanei vertebrale - cifoza, scolioza, lordoza, spate rotund, spondilolistezis față de curburile fiziologice - frontal 0 grade, sagital 40 de grade coloana dorsală: a) cu unghi peste 10 grade; Inapt Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N
  b) cu unghi peste 20 grade cu/ fără rotația corpurilor vertebrale. Inapt Inapt Inapt
  261Alte boli ale aparatului locomotor. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă *) Pentru M.A.I și S.T.S.NOTĂ: MIȘCĂRILE ȘI POZIȚIILE FIZIOLOGICE ÎN ANCHILOZE ȘI REDORI STRÂNSE ALE PRINCIPALELOR ARTICULAȚII1. Poziția de 0° a articulațiilor unui subiect se consideră atunci când acesta este în ortostatism sau poziția drepți, cu brațele pe lângă corp și palmele pe lângă coapse, vârfurile picioarelor lipite;2. Funcționalitatea segmentelor se apreciază în raport de posibilitatea de a realiza gestualitatea și autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul și mersul pentru membrele pelvine3. Modificarea amplitudinii mișcărilor în articulații cu +/-20 grade față de normal reprezintă inaptitudine pentru toate categoriile de candidați.TABELCU MIȘCĂRILE ȘI POZIȚIILE FUNCȚIONALE ÎN ANCHILOZE ȘI REDORI STRÂNSEALE PRINCIPALELOR ARTICULAȚII - EXPRIMATE ÎN GRADE DE MOBILITATE -
  Structuri anatomice Mișcări și poziții funcționaleDeficiența funcțională medie: Poziția funcțională în anchiloze și redori strânse
  Coloana vertebrală cervicală: Flexie: 0 - 60 30 0 - 30
  Extensie: 0 - 50 25 0 - 10
  Înclinație laterală: 0 - 40 15 0 - 15
  Rotație: 0 - 60 20 0 - 20
  Coloana vertebrală dorso-lombară: Flexie: 0 - 95 15 0 - 15
  Extensie: 0 - 35 15 0 - 15
  Înclinație laterală: 0 - 40 15 0 - 15
  Rotație: 0 - 60 20 0 - 20
  Articulația scapulo- humerală: Anteducție: 0 - 170 70 0 - 15
  Retroducție: 0 - 35 0 0 - 10
  Abducție: 0 - 85 40 0 - 20
  Rotație: 0 - 90 0 0 - 10
  Articulația cotului: Flexie: 0 - 140 45 90 - 125
  Pronație: 0 - 90 45 0 - 45
  Supinație: 0 - 90 60 0 - 45
  Articulația pumnului: Flexie: 0 - 85 40 0 - 40
  Extensie: 0 - 85 30 0 - 30
  Înclinare ulnară: 0 - 40 - 0 - 20
  Înclinare radială: 0 - 20 - 0 - 15
  Police metacarpo- falangian: Flexie: 0 - 90 40 0 - 45
  Extensie: 0 - 0 - -
  Abducție: 0 - 60 10 0 - 10
  Opoziție: 0 cm 2 cm -
  Articulația interfalangiană I: Flexie: 0 - 90 30 0 - 10
  Extensie: 0 - 0 - 0 - 10
  Index, medius, inelar, auricular: Flexie: 0 - 90 30 35 - 35
  Extensie: 0 - 0 - -
  Articulația metacarpofalangiană I: Flexie: 0 - 90 30 35 - 35
  Extensie: 0 - 0 - -
  Articulația interfalangiană II: Flexie: 0 - 90 30 0 - 45
  Extensie: 0 - 0 - -
  Articulația coxo- femurală: Flexie: 0 - 130 45 0 - 15
  Extensie: 0 - 25 - 0 - 5
  Abducție: 0 - 45 15 0 - 10
  Adducție: 0 - 30 - 0 - 5
  Rotație internă: 0 - 40 - 0 - 5
  Rotație externă: 0 - 60 - 0 - 5
  Articulația genunchiului:Flexie: 0 - 145 45 0 - 10
  Articulația gleznei: Flexie plantară: 0 - 50 15 0 - 10
  Flexie dorsală: 0 - 20 10 0 - 0
  Abducție: 0 - 25 15 0 - 5
  Adducție: 0 - 45 10 0 - 10
  NOTĂ: La testarea mobilității articulare se iau în considerare următoarele aspecte:a) poziția de 0 grade de mobilitate a articulațiilor unui subiect se consideră atunci când aceasta este în ortostatism - poziția de "drepți" -, cu brațele lângă corp și palmele pe lângă coapse și vârfurile picioarelor lipite;b) poziția funcțională a membrelor sau segmentelor de membru este în raport cu posibilitatea de a se realiza gestualitatea și autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul și mersul pentru membrele pelvine;c) modificarea amplitudinii mișcărilor în articulații cu +/- 20 grade de mobilitate față de normal reprezintă inaptitudine pentru toate categoriile de candidați.
  XVI. BOLI INFECȚIOASE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  262Febra tifoidă și febrele paratifoide. Inapt Inapt Inapt
  263Meningite acute, virale și bacteriene - inclusiv bk. Inapt Inapt Inapt
  264Seropozitivii pentru virusul H.I.V. și bolnavii cu S.I.D.A. Inapt Inapt Inapt
  265Tuberculoza la imunodeprimați. Inapt Inapt Inapt
  266Purtătorii cronici de bacili tifici, nesterilizați prin tratamente repetate.*1) Inapt Inapt Inapt
  267Encefalite și encefalomielite acute virale, bacteriene - inclusiv bk. Inapt Inapt Inapt
  268Sindromul febril al călătorilor în zonele tropicale. Inapt Inapt Inapt
  269Septicemii - sepsis - endocardite, miocardite și pericardite infecțioase. Inapt Inapt Inapt
  270Boli cu poartă de intrare dominantă tegumentul și mucoasele- antrax, bruceloză, gangrena gazoasă, leptospiroză, listerioză, rickettsioze, tetanos, toxoplasmoză, tularemie.Inapt Inapt Inapt
  271Hidatidoza/echinococoza. Inapt Inapt Inapt
  272Malaria. Inapt Inapt Inapt
  273Boala Lyme. Inapt Inapt Inapt
  274Alte boli infecțioase (virale, bacteriene și parazitare). Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  XVII. AFECȚIUNI DERMATO-VENERICE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  275Acneea polimorfă și afecțiuni cu aspect acneiform - acneea cheloidiană, acneea necrotică, acneea conglobată, acneea rozacee etc. - rebele la tratament și aspect inestetic. Inapt Inapt Inapt
  276Acrodermatita cronică atrofiantă cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  277Alopecii necicatriceale și alopecii cicatriceale. Inapt Inapt Inapt
  278Stafilococii cutanate: - stafilococii ale pielii glabre; - strepto-stafilococii cutanate; Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii
  279Atrofia cutanată întinsă - peste 15% din suprafața corpului și cu jenă evidentă în mișcări. Inapt Inapt Inapt
  280Cutis laxa și alte elastoze cu tulburări funcționale accentuate.Inapt Inapt Inapt
  281Dermatoze buloase: a) epidermoliza buloasă, dermatita herpetiformă, pemfigoidul bulos, pemfigus; Inapt Inapt Inapt
  b) porfiriile cutanate; Inapt Inapt Inapt
  c) alte dermatoze buloase - pemfigusul benign, acrodermatita enteropatică etc. Inapt Inapt Inapt
  282Afecțiuni cutanate precanceroase - xeroderma pigmentosum, eritroplazia Queyrat, boala Paget, boala Bowen, boala Darier etc.- cu documentație de specialitate. Inapt Inapt Inapt
  283Lentigo malign - cu confirmare histopatologică. Inapt Inapt Inapt
  284Eczema cronică cu evoluție trenantă, rebelă la tratament, înplacarde întinse sau generalizată- eczema de origine complexă; - eczema de contact; - eczema atopică cu documentație de specialitate. Inapt Inapt Inapt
  285Eritemul polimorf cronic, recidivat și rebel la tratament, cu documentație de specialitate. Inapt Inapt Inapt
  286Eritrodermia - dermatita exfoliativă - cu evoluție cronicăși rebelă la tratament, cu documentație de specialitate. Inapt Inapt Inapt
  287Genodermatoze: a) keratodermia palmoplantară și keratodermia familială cu tulburări funcționale moderate/ accentuate; Inapt Inapt Inapt
  b) ichtioza, primară sau secundară, cu tulburări funcționale moderate/accentuate. Inapt Inapt Inapt
  288Tuberculoza cutanată: a) tuberculoze cutanate tipice- lupusul tuberculos, întins și/saumutilant; Inapt Inapt Inapt
  b) tuberculoze cutanate atipice: - micropapuloase; - papuloase - tuberculide papulonecrotice; - nodulare (eritem indurat Bazin,tuberculide nodulare atipice). Inapt Inapt Inapt
  289Lupusul eritematos acut diseminatcronic - discoid, centrifug - sausubacut diseminat. Inapt Inapt Inapt
  290Dermatoze micotice profunde: - actinomicoza; sporotrichoza; blastomicoza (trenante, rebele latratament și cu documentație de specialitate). Inapt Inapt Inapt
  291Onicomicoza la majoritatea unghiilor (peste 70%) Inapt Inapt Inapt
  292Pitiriazis rubra pilar rebel la tratament și pitiriazis rubra forma Hebra. Inapt Inapt Inapt
  293Psoriazis: a) eritrodermic, în placarde, serpiginos, pustulos, artropatic etc., cu evoluție tranantă și rebel la tratament; Inapt Inapt Inapt
  b) cu evoluție benignă și cu răspuns constant favorabil la tratament. Inapt Inapt Inapt Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor examinatori, prin raportare la statusul anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii
  294295296Prurigo cronic rebel la tratamentși cu documentație de specialitate. Radiodermite după expuneri la radiații ionizante pentru tratament sau expuneri profesionale. Angiosarcomatoza Kaposi, documentată medical. Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  297Sclerodermia și dermatomiozita: a) cu leziuni cutanate minime și cu răspuns favorabil la tratamentInapt Inapt Inapt
  b) formele sistemice. Inapt Inapt Inapt
  298Sifilisul: a) recent - sifilisul cu leziuni primare sau secundare - sifilisulflorid recent; - sifilisul latentrecent; Inapt Inapt Inapt
  b) tardiv - formele cu peste 2 ani de evoluție - cu leziuni cutanate și/sau serologie pozitivă; Inapt Inapt Inapt
  c) tardiv cu complicații cutanateosteoarticulare, viscerale etc. ce determină tulburări funcționale accentuate. Inapt Inapt Inapt
  299Tulburări de secreție ale glandelor pielii - anhidroza, hiperhidroza, bromhidroza - generalizate și rebele la tratament. Inapt Inapt Inapt
  300Tulburări primare de pigmentare ale pielii, întinse, inestetice și rebele la tratament - albinismul, melanodermia, vitiligo. Inapt Inapt Inapt
  301Urticaria cronică recidivată și rebelă la tratament, documentată medical. Inapt Inapt Inapt
  302Neurofibromatoza Recklinghausen: a) fără tulburări funcționale saucu tulburări funcționale ușoare; Inapt Inapt Inapt
  b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  303Lepra și contacții familiali. Inapt Inapt Inapt
  304Alte boli dermatologice ce nu sunt cuprinse în acest barem, în raport de natura și gradul tulburărilor funcționale, precum și de răspunsul la tratament. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul XVII a fost modificat de Punctele 26 și 27, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  XVIII. TUMORI MALIGNE ȘI BENIGNE
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  305Tumori maligne: a) ale cavității bucale și ale faringelui; Inapt Inapt Inapt
  b) ale aparatului digestiv și peritoneului; Inapt Inapt Inapt
  c) ale aparatului respirator și mediastinului; Inapt Inapt Inapt
  d) ale oaselor, țesutului conjunctiv, pielii și ale sânuluiInapt Inapt Inapt
  e) ale aparatului urinar și organelor genitale; Inapt Inapt Inapt
  f) ale sistemului nervos central și periferic, glandelor endocrine, ganglionilor limfatici, alte tumori maligne primare sau secundare, precum și tumorile maligne cu localizare greu de precizat. Inapt Inapt Inapt
  306Alte tumori maligne cu localizareneprecizată. Inapt Inapt Inapt
  307Tumori benigne, indiferent de localizare. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  XIX. INDICI ANTROPOMETRICIParagraful 308 - Abrogat. (la 14-05-2020, Paragraful 308 din Capitolul XIX. a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Paragraful 309 - Abrogat. (la 14-05-2020, Paragraful 309 din Capitolul XIX. a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  310Deficit ponderal de peste 30% din greutatea ideală. InaptInaptInapt
  NOTĂ pentru M.Ap.N:În cazul prevederilor "Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N" și "Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz" fișele de examinare medicală vor fi încheiate în ședința comisiei de expertiză medico-militară de către președinte, în urma consultării cu membrii comisiei. Hotărârile se iau în raport cu solicitările fizico-psihice specifice armei sau serviciului/specialității militare, statusului anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii, precum și funcției în care urmează să fie încadrat, după caz, cu votul majorității membrilor, fapt consemnat în procesul verbal de ședință. În situația în care nu există consens, fișele sunt trimise la Comisia centrală de expertiză medico-militară. Președintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară supune la vot în ședința comisiei cazul prezentat și, cu acordul majorității membrilor stabilește aptitudinea și încheie fișa de examinare medicală.
  -------