ANEXE din 13 mai 2019privind cotele de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 bis din 14 mai 2019  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 673 din 13 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019.
  Notă
  Potrivit alin. (1) al art. unic din ORDINUL nr. 1.081 din 13 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 389 din 14 mai 2020, începând cu data de 14 mai 2020 se prelungește cu 60 de zile termenul de valabilitate a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019.
   +  Anexa nr. 1Centralizatorul nr. 1 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile cerb comun, cerb lopătar și capră neagră  +  Anexa nr. 2Centralizatorul nr. 2privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile mistreț, iepure, fazan și potârniche  +  Anexa nr. 3Centralizatorul nr. 3 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile porumbel gulerat porumbel de scorbură, turturică, guguștiuc, ieruncă, prepeliță,ciocârlie de câmp, graur, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul deiarnă și stăncuța  +  Anexa nr. 4Centralizatorul nr. 4 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile gâscă de vară, gârlița mare, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rațăcu cap castaniu, rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar,rață cârâitoare și rață cu cap negru  +  Anexa nr. 5Centralizatorul nr. 5 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile: lișița, găinușa de baltă, sitar de pădure, becațina comună, becațina mică,cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coțofană și gaiță  +  Anexa nr. 6Centralizatorul nr. 6 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,la speciile marmotă, viezure, vulpe, câine enot, șacal, jder de copac, jder de piatră,dihor, nevăstuica, hermelină și bizam  +  Anexa nr. 7
  Gestionar ..........Nr. ........../..........
  Situația realizării cotelor de recoltă la specia mistreț în perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020
  Nr.Crt.JudețulFondul cinegeticExemplare recoltateData recoltării exemplaruluiDocumentul prin care au fost transmise probele la laboratorObservații
  Nr.DenumireMascul/Femelă adultă/Femelă subadultă
  01234567
  1
  2
  3
  ...
  Întocmit:Director/împuternicit..................................
  Notă: Situația se realizează în format xls sau xlsx.Pentru fiecare exemplar recoltat pe un fond cinegetic se inserează un nou rând în care se înscriu datele corespunzătoare fiecărei coloane.